Üsküdar Analiz 2014

Üsküdar, 2014 yere seçimlerinde özel olarak ele alınması gereken bir bölgedir. 2009 seçimlerinde partimiz, hak etmediği bir sonuçla, İlçe Belediye başkanlığını iktidar partisine kaptırmıştır. Muhafazakar yapısıyla birlikte, kazanabileceğimiz bir ilçe olarak önemlidir. Daha da önemlisi, Üsküdar seçimlerinin psikolojik etkisi nedeniyle kazanılması önem arz etmektedir.

I.TARİHÇE-KONUM

Üsküdar Belediyesi 1984 yılında kurulmuştur. Doğuda Ümraniye, güneyde Kadıköy, batı ve kuzeybatıda İstanbul Boğazı, kuzeyde Beykoz ve kuzeydoğuda ise Ataşehir Belediyeleri ile komşudur.

2008 yılına kadar 54 mahalleden oluşan Üsküdar, bu tarihten itibaren bazı mahallelerin birleştirilmesi ile birlikte 33 mahalleye düşürülmüş, 2009 yerel seçimleri öncesinde de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri Üsküdar’dan ayrılarak yeni oluşan Ataşehir Belediyesi’ne dâhil olmuştur.

İlçenin yüz ölçümü 36 kilometrekaredir. Üsküdar toprakları doğudan batıya doğru geniş sırtlar ve tepeler halinde hafif eğimlerle kıyıya yaklaşarak İstanbul Boğazı’na iner.  

Tarihi yarımadanın karşısında, alabildiğine geniş bir İstanbul peyzajına açılan müstesna konumuyla Üsküdar, Asya topraklarının başladığı bir köprü başıdır.

Üsküdar’ın tarihine yakından baktığımızda M.Ö. 1000 yıllara uzanan bir tarihçe buluruz. Erken dönem Üsküdar’ın oluşumu bölgede Fenikelilerin, biri Kalhedon (Kadıköy ), diğeri Moda Burnu’nda olmak üzere iki liman kenti kurmaları ile başlar. O çağlarda Fenikeliler, şimdiki Salacak Sahiline doğru uzanan sığlık kısma büyük taşlar doldurarak bir mendirek oluştururlar ve ticaret iskeleleri ile tersanelerini Salacak çevresinde kurarlar. Yaklaşık 300 yıl sonra ise, Akalar’ın yönetimi altına giren Üsküdar’da, Anadolu’dan geçici olarak gelenlerin kalıcı iskânı yavaş yavaş kendini göstermeye başlar.

Bizans’a paralel olarak değişik tarihlerde İranlıların ve Arapların İstanbul’a dönük fetih çabalarında uğrak yeri hep Üsküdar olmuştur. 609’da İran, 710’da Araplar, 782’de Abbasi Halifesi Harun Reşid, 1102’de Haçlılar, 1147’de Fransa Kralı VII. Louis ile Alman İmparatoru Konrad, 1203’de gene Haçlılar İstanbul kapılarına dayandıklarında daima Üsküdar’dan geçmişlerdir.

Üsküdar’da kalıcı Türk izlerinin görülmesi 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonraya tekabül eder. İznik’in fethinin ardından yaklaşık 1078’de Üsküdar’da erken dönem Türk yerleşmeleri başlamıştır. İstanbul’un fethedilmesinden sonra Üsküdar hızla gelişme göstermiştir. Üsküdar daha önce küçük bir Anadolu kasabası görünümünde iken İstanbul’un fethinden sonra bir şehir dokusunu oluşturacak ilk nüveler kendini belli etmeye başlamıştır.

16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Üsküdar’ı 91 cami ve mescit, 51 tekke, 12 hamam, 11 kervansaray, 2 imaret, 7 medrese, 260 çeşme, 5 büyük iskele, 2 darüşşifa, 2 menzilhane, tabhane, sıbyan mektepleri, kütüphaneler, darülhadis, sebiller ve posta teşkilatı ile bir çok padişah, sultan, paşa ve devlet adamlarının sarayları, yalı ve köşkleri ile süslenmiştir. Bu hızlı gelişme Üsküdar’ın bir şehir dokusuna bürünmesinin Osmanlı ile başladığını ispatlamaktadır.

 M.Ö. 1000’lerden beri bilinen ve oturulan, Bizans’tan kalan yegâne eser Kız Kulesi ile farklılaşan, Osmanlı devrinde bir oya gibi itinayla işlenen ve güzelleşen, denize açılan ve hiçbirinin, diğerinin görme hakkını engellemediği yalıları, cumbalı ahşap evlerin süslediği sokaklarıyla, korularıyla, köşkleriyle, çarşıları ve hamamlarıyla, camileriyle, kiliseleri ve sinagoguyla Üsküdar, adı kendisine en çok yakışan altın şehirdir.

II. NÜFUS ANALİZİ

Üsküdar, nüfusu 500 bini geçen ilçelerden biridir. Görece olarak entegrasyonunu tamamlamış bir ilçe görüntüsü vermektedir. Eski İstanbullu diye kendilerini tanımlayan, gerçek İstanbul kültürünü almış insanların yaşadığı bir ilçedir. Kültürel düzeyin yükselmesine bağlı olarak, sosyal sorunlar konusunda duyarlı insanların yaşadığı bir yerleşim yeridir. Hemşehrilik yerini sosyal, kültürel veya inanç grupları birlikteliği almıştır.

Nüfusun, yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, aşağıdaki tablo karşımıza çıkar;

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
‘0-4’  33.013  16.820  16.193
‘5-9’  33.215  17.058  16.157
’10-14′  35.922  18.564  17.358
’15-19′  38.730  19.784  18.946
’20-24′  44.611  23.942  20.669
’25-29′  48.617  24.417  24.200
’30-34′  51.978  25.524  26.454
’35-39′  46.945  22.610  24.335
’40-44′  42.198  20.673  21.525
’45-49′  37.769  18.385  19.384
’50-54′  32.755  16.243  16.512
’55-59′  27.663  13.471  14.192
’60-64′  20.893  10.108  10.785
’65-69′  14.272  6.671  7.601
’70-74′  10.686  4.629  6.057
’75-79′  7.700  3.144  4.556
’80-84′  5.432  1.942  3.490
’85-89′  2.751  810  1.941
’90+’  766  173  593
Toplam  535.916  264.968  270.948

Nüfusun yaş grubuna göre analizinden anlaşılana göre, doğum oranlarında bir azalma gözlemlenmektedir. Nüfusun yoğunluğu, eğitim çağındaki küçüklerden, orta yaş grubuna kaymıştır.

III. SOSYAL ANALİZ

Genel olarak Üsküdar’ın idari sınırları içerisinde muhafazakâr insanlar ikamet etmektedir. Ancak, bu muhafazakarlık, tutuculuktan uzak, sosyal konularda duyarlı ve sosyal demokrat politikalara tepki verme potansiyeli taşıyan bir görünüme sahiptir.

Üsküdar sahip olduğu tarihi ve doğal imkanlara rağmen sosyal hayat bakımından zayıftır. Kentli olmakla birlikte, ekonomik olarak ortanın altında gelire sahip olan ailelerin yaşadığı bir ilçedir. 

İlçe halkının ekonomik yapı ortalaması orta/alt seviyede olduğundan hareketli değildir. Ekonomik hareketlilik geleneksel semt ticareti şeklinde kendini göstermektedir.

İlçede turizm hareketi ağırlıklı olarak çevre ilçelerde gelenlerden oluşmaktadır. Sahip olduğu doğal konum, tarihi eserler ve inanç turizmi açısından önemli mekanların varlığı, ilçeye anakent dışından insanların da gelmesi sonucunu doğurmaktadır. İnanç turizmi bakımından İstanbul’un önde gelen ilçelerinden biridir. Bu doğrultuda, yeterli düzeyde sosyal belediyecilik hizmetinin verilmesi, genel olarak parti siyasetimizin doğru algılanmasına katkı sağlayabilecektir.

İlçede dini yapı güçlü ve etkilidir. Daha önce de ifade edildiği üzere, Üsküdar İlçesinin dini yapısının güçlü olması, tutucu bir yapı olduğu şeklinde algılanmamalı ve mufazakar seçmenin de partimize oy vermesini sağlayacak projeler ortaya konulmalıdır.

Son dönemlerde zenginleşme oranı artmakta ve özellikle ilçenin kuzey/kuzeydoğu bölgesinde hareketlilik yaşanmaktadır. İktidar partisinin üst düzey yöneticilerinin dahil olduğu projeler bu bölgede yoğun yapılaşma olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.Yerel gazeteler

Üsküdar gazetesi

Üsküdar 34

Üsküdar postası

Çengelköy gazetesi

Üsküdar kalem

Üsküdar life

Yerel basının temsilcileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel basın, Üsküdar’ın eski bir yerleşim yeri olması ve kültür düzeyinin yüksekliğine bağlı olarak, diğer ilçelere göre daha etkin sayılabilecek bir konumdur.

2.Dernekler

Sosyal dayanışmanın güçlü olduğu bir İlçe olduğundan Üsküdar çok sayıda derneğin faaliyette bulunduğu bir ilçedir. Kültürel düzeyin yüksek olması da sivil toplum örgütlenmelerini ortaya çıkarabilir.

İlçede toplam 188 aktif dernek bulunmaktadır.

Aktif derneklerden başlıcaları şunlardır;

ADD – ÜSKÜDAR KOŞUYOLU ŞUBESİ – ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
AHIR KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
AHMEDİYE CAMİİ KURAN KURSU KORUMA DERNEĞİ
AKTİF FELSEFE ÜSKÜDAR ŞUBESİ – YENİ YÜKSEKTEPE KÜLTÜR DERNEĞİ
ALVARLI EFE HAZRETLERİ İLİM VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI
AMERİKAN LİSESİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ
ANADOLU GENÇLİK VAKFI
ANADOLU İRFAN OTAĞI DERNEĞİ
ANAFEN KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
ANAMED – ANAFEN OKULLARI MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ
ANK VAKFI – AHMET VE NEZAHAT KELEŞOĞLU VAKFI
ANKARA ÇAMLIDERE ÇUKURÖREN KÖYÜ DAYANIŞMA DERNEĞİ
ASR-I GÜLİSTAN EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ATABAY SAYOKAN DERNEĞİ
ATİK VALİDE İLİM HİZMET VAKFI
ATKARACALAR KALKINMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
AVCILAR DERNEĞİ
AY IŞIĞI EĞİTİM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
AYDIN DOĞAN VAKFI
AZİZ MAHMUT HÜDAYİ VAKFI
BAĞLARBAŞI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BAĞLARBAŞI KORUSU – YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BAKİAD – BOĞAZİÇİ ATLANTİK KÜLTÜREL DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ
BARANDER – BARAN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ
BASİDAV BASİSENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI
BENÖTESİ PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BİLİMSEL YÜZME EĞİTİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BOLVADİN GİRİŞİM GRUBU DERNEĞİ
BUHARA İLİM HİZMET VAKFI
BURAK MUKADDES MEKANLARI TANITIM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
CANDA ÖZÜR OLMAZ DERNEĞİ
ÇAMOLUK KÖYLERİ SOSYAL DAYANIŞMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
ÇAYELİ VAKFI
ÇENGELKÖY KERİME HATUN KURAN KURSUNU YAPTIRMA ONARMA YAŞATMA DERNEĞİ
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DERNEĞİ
DENİZTEMİZ TURMEPA
DKB ÜSKÜDAR ŞUBESİ – DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ EVRENSEL BİRLEŞİM MERKEZİ DERNEĞİ
DOĞANCI KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
DOKTOR HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKİM VE EŞİ SABİHA LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI
DORUKKİRİŞ KÖYLÜLERİ YARDIMLAŞMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
EĞİTİM-BİR-SEN
EĞİTİMSEN KARTAL 5 NOLU ŞUBESİ – EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI
EKÜ-DER – EKMEK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
ES SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ VAKFI
EVRENSEL GELİŞİM DERNEĞİ
FATEV – FEYZİ AKKAYA TEMEL EĞİTİM VAKFI
FERAH EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
FERAH MAHALLESİ YENİ CAMİİ YAPTIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI
GEA ARAMA KURTARMA EKOLOJİ GRUBU – YENİ YÜKSEKTEPE KÜLTÜR DERNEĞİ
GENÇ GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ
GENÇ KIZ SIĞINMA EVİ DERNEĞİ
GENÇ TEBESSÜM DERNEĞİ
GENEL MASÖR VE SPOR MASÖRLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
GEYİKLİ BELDESİ KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
GYİD – GEMİ YAKIT İKMALCİLERİ DERNEĞİ
HAKKI DEMİR EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
HAKKI EKŞİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
HAYDARPAŞA LİSESİ EĞİTİM VAKFI
HAZAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
HÜSEYİN AVNİ PAŞA LİMANI BOĞAZİÇİ KÜLTÜR VE BALIKÇILIĞI KORUMA DERNEĞİ
HÜSEYİN HIFZI KÜLTÜR DERNEĞİ
İBS – İSTANBUL ULUSLARARASI KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
İFAV – MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI
İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
İLİM VE İRŞAD VAKFI
İLKE İLİM KÜLTÜR EĞİTİM DERNEĞİ
İSLAM MEDENİYETİ VAKFI
İSLAM VE MİLLİ KÜLTÜREL HİZMET VAKFI
İSLAM VE MİLLİ KÜLTÜREL HİZMET VAKFI
İSTANBUL GÜZELLİK UZMANLARI VE GÜZELLİK SALONU İŞLETMECİLERİ ODASI
İSTANBUL İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ
İSTANBUL KURS VE OKUL TALEBELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
İSTANBUL NALBUR HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SATANLAR ESNAF ODASI
İSTANBUL SİS GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ
İSTANBUL ŞİZOFRENİ DERNEĞİ
İSTANBUL TİCARET ODASI EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI
İTEO – İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI
İYEDER – İSTANBUL YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM DERNEĞİ
KADIKÖY İRFAN VAKFI
KAFKAS ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ
KALKANDERE KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KAMDER – KAPTAN VE BAŞ MAKİNİSTLER KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KARADENİZ KONFEDERASYONU
KARTAL KADIN VE ERKEK KUAFÖRLER ODASI
KASTAMONU İLİ CİDE İLÇESİ SOĞUKSU VE ÇEVRE KÖYLERİ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ
KEMAH TAN KÖYÜ YARDIMLAŞMA VAKFI
KEREM AYDINLAR VAKFI
KERVAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
KINALIADA SU SPORLARI DERNEĞİ
KİĞI SABIRTAŞI KÖYLÜLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KİMSE YOK MU DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KİMSE YOK MU MARMARA ŞUBESİ – KİMSE YOK MU DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KİPLAS – TÜRKİYE KİMYA PETROL LASTİK VE PLASTİK SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
KİRAZTEPE ERKEK KURAN KURSU – ÇENGELKÖY KİRAZLITEPE MAHALLESİ BÜYÜK CAMİİ YAPTIRMA DERNEĞİ
KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI
KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
KOYUNKIRAN KÖYÜ KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KURUMSAL BİRİKİM DERNEĞİ
KUZGUNCUK BETH YAAKOV SİNAGOGU VAKFI YÖNETİM KURULU
LONCA İSTANBUL GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
MABİAD – MARMARA BAHAR İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
MARMARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
MARMARA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
MASFED – MARMARA SAĞLIK FEDERASYONU
MİHMANDAR ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
MİZAN HUKUKÇULAR DERNEĞİ
MOBDER – MOBİLYA SANAYİCİLERİ İTHALAT VE İHRACATÇILARI SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ORDU İLİ KABATAŞ İLÇESİ BEYLERLİ KÖYÜ SOSYAL KÜLTÜREL VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
OSMANLILAR İLİM VE İRFAN VAKFI
OTOMOTİV SANAYİ DERNEĞİ
ÖZGÜN AİKİDO SPOR AKADEMİSİ DERNEĞİ
PETROL-İŞ – TÜRKİYE PETROL KİMYA LASTİK İŞÇİLERİ SENDİKASI
PINAR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI
RİDEF – RİZE DERNEKLER FEDARASYONU
RİZE ÇAYELİ ŞENOZ YÖRESİ DERNEĞİ
RUHSAK – RUH SAĞLIĞINDA AKTİF KADINLAR DERNEĞİ
S.S. ÇAĞDAŞ KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
SALACAK SAHİLİNİ GÜZELLEŞTİRME VE BALIKÇILARINI KORUMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
SIDIKA HANIM YÜKSEKÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU – ÜSKÜDAR İLİM YAYMA CEMİYETİ VAKFI
SİVAS İLİ AKINCILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
SOYAK SPOR SALONU – SOYAK GÖZTEPE SİTESİ SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ
SRY – SİNEM REYHAN YALÇIN VAKFI
SUDER – AMBALAJLI SU ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
SURP GARABET ERMENİ KİLİSESİ VAKFI
SURP GARABET ERMENİ KİLİSESİ VAKFI
SÜTGÖLÜ KÖYÜ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ
ŞAİRLER DERESİ DERNEĞİ
ŞİLE ORDULULAR DERNEĞİ
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU
TARİH VE İSLAM ARAŞTIRMA VAKFI
TATAV – TARİH VE TABİAT VAKFI
TDV İSAM İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ – TÜRKİYE DİYANET VAKFI
TDV ÜSKÜDAR ŞUBESİ – TÜRKİYE DİYANET VAKFI
TEK-ESİN KÜLTÜR ARAŞTIRMA VAKFI
TEKSTİL SANATLARI DERNEĞİ
TESHİAD – TEMİZLİK VE TESİS HİZMETLERİ YÖNETİMİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
TESUD ÜSKÜDAR ŞUBESİ – TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
TFF – TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU – FUTBOL GELİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ
TGDF – TÜRKİYE GIDA VE İÇECEK SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
TJOD İSTANBUL ŞUBESİ – TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ
TKBB – TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ
TÖHOB – TÜM ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ AKTAŞ YAYLASI KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ
TRABZON İLİ VE İLÇESİ KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TRABZON YARDIM DERNEĞİ
TUCSA – TÜRK YAPISAL ÇELİK DERNEĞİ
TURMEPA – DENİZ TEMİZ DERNEĞİ
TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ
TÜRK GENÇLİK VAKFI
TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ
TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ-ÜSKÜDAR ŞUBESİ
TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEM VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ
TÜRKİYE YÜKSEK TAHSİL GENÇLİĞİ ÖĞRENİM VE İHTİSAS VAKFI
UATOD – ULUSLARARASI ANADOLU VE TRAKYA OTOBÜSÇÜLER DERNEĞİ
UÇURTMA DÜNYASI REKLAMCILIK
ULUSLARARASI MAVİ AY DOSTLUK KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
UMUT DAMLASI ENGELLİLER DERNEĞİ
ÜNALAN MERKEZ CAMİ VAKFI
ÜSEV – ÜSKÜDAR SAĞLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
ÜSKÜDAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
VEHBİ KOÇ VAKFI
WHITE LINE – BEYAZ ÇİZGİ KADIN DERNEĞİ
YEDİ HİLAL DERNEĞİ
YEKDER – YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
YETİMLERLE DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ZİNDE SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ

3.Mahalleler

Üsküdar İlçesinde mahalleler, kentin tarihine ışık tutan mekanlar olarak önemlidir. Mahalle isimleri dahi kentin geçmiş yaşantısına, kültürüne, sosyal yaşantısına, ekonomik faaliyetlere, yaşayan tarihi şahıslara  ve benzeri birçok veriye kaynaklık etmektedirler.

Acıbadem MahallesiAhmediye MahallesiAltunizade MahallesiAziz Mahmud Hüdayi MahallesiBahçelievler MahallesiBarbaros MahallesiBeylerbeyi MahallesiBulgurlu MahallesiBurhaniye MahallesiÇengelköy MahallesiCumhuriyet MahallesiFerah MahallesiGüzeltepe Mahallesiİcadiye MahallesiKandilli MahallesiKirazlıtepe MahallesiKısıklı MahallesiKüçük Çamlıca MahallesiKüçüksu MahallesiKuleli MahallesiKüplüce MahallesiKuzguncuk MahallesiMehmet Akif Ersoy MahallesiMimar Sinan MahallesiMurat Reis MahallesiSalacak MahallesiSelami Ali MahallesiSelimiye MahallesiSultantepe MahallesiÜnalan MahallesiValidei Atik MahallesiYavuztürk MahallesiZeynep Kamil Mahallesi Üsküdar mahallelerinin her birinin ayrı bir hikayesi bulunmaktadır. Mahallelerin tarihi kimliklerine vurgu yapan bu anıların derlenmesi yönündeki bir kültürel etkinlik üzerinden seçim çalışmalarının yapılmakta olmasının etkisi kendini gösterecektir.

IV. SİYASİ ANALİZ

Üsküdar muhafazakar ancak, tutucu olmayan bir nüfus yapısına sahiptir. İlçe nüfusunun bütünüyle muhafazakar olduğunu söylemek mümkün değildir. Eğitim düzeyi yüksek, kültürlü sosyal demokrat seçmenlerin de yaşadığı bir ilçedir Üsküdar. Bu noktada İlçe, genel olarak muhafazakâr yapısı ile tanınıyor olsa da geniş bir CHP tabanına da sahiptir.

Bugüne kadar mevcut potansiyelin harekete geçirilememesi nedeniyle başarılı olunamayan ilçede, doğru aday/doğru projeler ilkesiyle hareket edilmesi ilçenin kolayca kazanılması anlamına gelecektir.

Tarafımızdan yapılan analiz ve projeksiyonlarda Üsküdar, orta kolaylıkta bir çalışmayla partimize döneceğine inandığımız bir ilçe olarak tanımlanmıştır.

Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Kara 115.373  %38,87
Cumhuriyet Halk Partisi Sema Barlın 86.793  %28,49
Saadet Partisi Yılmaz Bayat 64.197  %21,07
Demokratik Sol Parti Levent Kırca 14.580  %4,79
Milliyetçi Hareket Partisi İbrahim Giritoğlu 12.063  %3,96
Demokratik Toplum Partisi Memet Baytimur 4.586  %1,51
Büyük Birlik Partisi Abdullah Genç 3.658  %1,20
Demokrat Parti Hasan Azkıran 976  %0,32
Anavatan Partisi Naciye Çiğdem Sevand 840  %0,28
Türkiye Komünist Partisi Hasan Hüseyin Baykara 543  %0,18
Bağımsız Türkiye Partisi Hasan Sarıhan 471  %0,15
Millet Partisi Kadir Duru 223  %0,07
Liberal Demokrat Parti Mehmet İleri 149  %0,05
Bağımsız Turgut Tuncer 78  %0,02
Bağımsız Ertuğrul Korkut Erenkul 55  %0,01
Bağımsız Sabit Atasever 36  %0,01
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Kara 304.621  %100

2011 seçin sonuçları

1. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 49,93 166.117 2. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 32,73 108.885 3. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 9,75 32.442 4. SEBAHAT TUNCEL 1,97 6.548 5. SP –  Saadet Partisi 1,42 4.720 6. AHMET TUNCAY ÖZKAN 1,21 4.041 7. HAS –  Halkın Sesi Partisi 0,83 2.777 8. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,49 1.646 9. DP –  Demokrat Parti 0,42 1.392 10. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,41 1.355 11. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,20 659 12. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,18 615 13. MP –  Millet Partisi 0,13 447 14. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,08 271 15. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,05 150 16. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 0,04 124 17. EMEP –  Emek Partisi 0,00 0    

V.SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ

Üsküdar, eski bir yerleşim yeri olarak altyapısını çoktan çözümlemiş olması gerekirken, maalesef hala sosyal ve teknik altyapı anlamında sorunları bulunan bir ilçedir.

1.Yollar

Üsküdar yol durumu ilçenin tarihi dokusu nedeniyle sağlıklı gelişememiştir. Etkili bir trafik akışına izin vermeyen yollar yoğunluktadır.

Dar ve virajlı yollar ilçe trafiğini olumsuz etkilemektedir. İlçenin sit statüsünde koruma altında olması, yollarla ilgili bir düzenleme yapılmasını sınırlı olarak mümkün olabilmektedir.

İlçenin yeni ve modern yollara ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak, bu yolların koruma altına alınmış sokak dokusu ve tescilli taşınmaz kültür varlıklarının yoğun olduğu alanlarda yapılması mümkün gözükmemektedir.

Üsküdar açısından yapılması gereken öncelikli altyapı, otopark sorunu çözümlenerek, yollara yapılan parklamanın önüne geçilmesi gerekir.

Cadde Sokak Sayısı 
2501

Sokak/Yol Boyu 
466.735 Metre 

Yol/Sokak Alanı 
2472 m2 

Ana Arter Sayısı 
89

Ana Arter Cadde/Yol Boyu 
89.533 Metre 

2.Otopark

İlçenin en önemli altyapı sorunu  otopark yerlerinin yetersizliğidir. İlçenin yollarının sorunlu olması nedeniyle otopark ihtiyacı çok daha etkin bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yollara park yapılması durumunda trafik akışının durma noktasında gelmesi, araç parkını Üsküdar İlçesinde çile haline getirmektedir.

İlçede İSPARK’a ait, biri çok katlı olmak üzere, toplam 38 otopark bulunmaktadır.

Büyükşehir otoparklarına ilave olarak, 5 adet özel otoparkın bulunduğu ilçede acil olarak geniş kapasiteli otoparklara ihtiyaç duyulmaktadır.

İlçede yer alan 2 AVM’nin otoparkları kendi taleplerini dahi karşılayamamaktadır.

İlçeye dışarıdan gelen araçlar, trafik yoğunluğunu ve otopark ihtiyacını içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, Boğaziçi Köprüsüne kaçış güzergahı olarak kullanma eğilimi de Üsküdar üzerinde baskı oluşturmaktadır.

3.Ulaşım

İlçenin ulaşım açısından taşıdığı önem büyüktür. Deniz yolunu etkin kullanma imkanı olan bir İlçe olarak Üsküdar’ın deniz ulaşımından yeterince etkin yararlandığını söylemek mümkün değildir. İlçe, kendi ulaşım sorunundan öte, İstanbul anakent ulaşımının deniz yolları kullanılarak çözümlenmesinde önemli bir konuma sahip olma potansiyeli taşımaktadır.

Araba vapuru seferleri günümüzde Harem İskelesi ile Sirkeci arasında yapılmaktadır. Bu iskele çevresindeki otogar (Harem Otogarı), Anadolu‘daki çeşitli merkezlerle İstanbul arasında yapılan karayolu ulaşımında eskisi kadar olmasa da hala önemli bir yer tutmaktadır.

İlçe, karayollarının önem kazanmasından bu yana suyolu ulaşımından yeterince yararlanamamaktadır. İstanbul Boğazı kıyısındaki bazı iskelelerle (Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli) karşı kıyıdaki belli iskeleler arasında (Üsküdar-Eminönü) şehir hatları vapurlarıyla tarifeli seferler yapılmaktadır. Üsküdar İskelesi’yle Beşiktaş, Kabataş ve Sirkeci arasında yapılan “motor” seferleri de halkın ulaşım gereksinmesini karşılaması açısından önem taşır.

Yeni tamamlanan Marmaray Projesiyle İstanbul’un önemli ulaşım ve ticaret merkezi Üsküdar olacaktır. Ancak, bu projenin devamı olan yatırımlar henüz yapılmamıştır.

Marmaray’ın hizmete girmesi ile birlikte Üsküdar’ın ulaşım/dağıtım merkezi olacağı düşünüldüğünde mevcut yollarda var olan kaos daha da büyüyecektir. Sorunun Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe metrosunun tamamlanması ile hafiflemesi beklenmektedir.

Mevcut olan 38 otobüs hattına yenileri eklenecektir.

İlçede ayrıca yoğun sayılabilecek düzeyde minibüs ulaşımı da mevcuttur.

4.Yeşil alan

Üsküdar İlçesi, tarihi kimliğine yakışmayacak şekilde yeşil alan sorunu olan bir ilçedir. Tarihi kimliğiyle yapılaşma alanları az, yeşil alanları yoğun olan bir yerleşim yerinden yeşil alan yoksunu bir ilçeye dönüşte yerel yönetimlerin sorumluluk payı yüksektir. Öyle ki, sit alanı ilan edilmek suretiyle koruma altına alınmış olmak dahi Üsküdar’ın yeşil dokusunu koruyamamış ve bu tahribat İlçenin kuzey-doğusunda yoğun olarak devam etmektedir.

İlçede toplam 239 park alanı bulunmaktadır.

İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının resmi olarak 6 m2 olduğu iddia edilse de aktif yeşil alan miktarı 2.1 m2 seviyesindedir. Var olmayan ya da kişilerin yararlanamadığı alanlar yeşil alan olarak ifade edilmektedir. Hukuki olarak bir arazinin yeşil alan sayılması, alanın işlevinin yeşil alan olması demektir. Farklı bir amaca özgülenmiş arazilerin üzerinde ağaçların varlığı bu alanların yeşil alan olduğu anlamına gelmeyecektir.

İmar planlarında yeşil alan fonksiyonu verilmiş ve gerçekleşmesi durumunda kişi başına düşen alan miktarını 3.9 m2 seviyesine çıkaracak alanlar üzerinde, henüz yeşil alana dönüşüm gerçekleştirilememiştir.  1/1000 ölçekli imar planlarında yer almış alanların ise %68’i kamuya ait olmayan alanlar olduğundan, yerel yönetimlerin altından kalmakta zorlanacağı bir kamulaştırma maliyeti nedeniyle bu dönüşümün gerçekleşmesi zor olacaktır.

Yeşil alan konusunda belediyelerin temel sorumluluğu, mevcut yeşil alanı yapılaşmaya açarken, üzerinde çok katlı yapılaşmaların bulunduğu alanlara yeşil alan fonksiyonu vermeleridir.

5.Eğitim

Üsküdar İlçesinde;

68 Devlet , 22 Özel İlköğretim Okulu.

21 Devlet, 10 Özel Ortaöğretim Okulu

18 Yurt ve Pansiyon

14 Özel Kurs

12 Özel Dershane

1 Devlet, 1 Özel Fakülte

İlçe genelinde, ihtiyaca göre okul sayı ve kapasitesi iyi durumdadır. Ancak, bazı semtlerde dengesiz ve süratli yapılaşma sebebi ile ilköğretim okulu ihtiyacı aciliyet arz etmektedir.

Üsküdar İlçesinin eğitim durumu analiz tablosuna bakıldığında karşımıza çıkan durum aşağıdaki şekildedir;

Yaş Cinsiyet Okuma yazma bilmeyen sadece okuma yazma bilen İlkokul İlköğretim  Ortaokul veya dengi
‘6-13’ Erkek  27.866  44
Kadın  26.330  81
’14-17′ Erkek  895  14.465
Kadın  4  759  13.926
’18-21′ Erkek  33  556  7.079
Kadın  26  380  4.222
’22-24′ Erkek  32  259  2.327
Kadın  84  342  1.819
’25-29′ Erkek  70  356  1.132  3.075  220
Kadın  145  432  2.714  2.484  208
’30-34′ Erkek  86  279  2.595  2.417  1.651
Kadın  129  309  4.808  1.886  1.341
’35-39′ Erkek  65  156  3.346  2.232  1.780
Kadın  151  271  5.672  2.008  1.678
’40-44′ Erkek  47  120  3.230  2.415  2.231
Kadın  202  328  5.712  2.082  1.802
’45-49′ Erkek  56  97  3.682  2.086  2.207
Kadın  345  492  6.379  1.551  1.751
’50-54′ Erkek  76  157  4.355  1.110  1.742
Kadın  569  735  6.059  876  1.357
’55-59′ Erkek  107  206  4.579  519  1.394
Kadın  887  1.048  5.722  420  1.185
’60-64′ Erkek  113  282  3.931  167  1.039
Kadın  1.162  1.073  4.326  147  804
’65 +’ Erkek  670  1.094  7.164  85  1.479
Kadın  5.077  2.968  8.533  120  1.689
Toplam  10.136  67.790  83.939  69.643  25.558
Yaş Cinsiyet Lise  veya  dengi okul Yüksekokul  fakülte  Yüksek lisans Doktora mezunu Bilinmeyen Toplam
‘6-13’ Erkek  33  27.943
Kadın  37  26.448
’14-17′ Erkek  76  36  15.472
Kadın  99  44  14.832
’18-21′ Erkek  9.512  452  209  17.841
Kadın  9.867  612  188  15.295
’22-24′ Erkek  7.550  3.390  6  322  13.886
Kadın  5.955  4.276  23  2  313  12.814
’25-29′ Erkek  9.089  8.368  431  5  1.506  24.252
Kadın  7.869  8.593  689  8  723  23.865
’30-34′ Erkek  8.153  7.362  1.244  110  1.482  25.379
Kadın  7.755  7.631  1.306  106  921  26.192
’35-39′ Erkek  6.798  5.797  980  235  1.101  22.490
Kadın  6.615  5.889  857  195  779  24.115
’40-44′ Erkek  5.874  4.765  853  265  771  20.571
Kadın  5.470  4.228  662  221  619  21.326
’45-49′ Erkek  4.796  3.711  682  319  684  18.320
Kadın  4.400  2.963  440  165  745  19.231
’50-54′ Erkek  4.149  3.038  487  266  813  16.193
Kadın  3.721  1.921  227  117  818  16.400
’55-59′ Erkek  2.552  2.752  305  162  852  13.428
Kadın  2.281  1.483  134  60  891  14.111
’60-64′ Erkek  1.502  1.955  221  132  739  10.081
Kadın  1.427  899  82  42  781  10.743
’65 +’ Erkek  2.339  2.584  272  179  1.461  17.327
Kadın  2.499  1.127  79  49  2.056  24.197
Toplam  120.348  83.796  9.980  2.638  18.924  492.752

6.Sağlık Hizmetleri

Hastane ve sağlık yatırımları bakımından çok zengin bir ilçedir. Sağlık alt yapı sorunu olmadığı gibi çevre ilçelere hatta farklı illere de hizmet vermektedir. Üsküdar, sağlık hizmetleri konusunda, İstanbul’un hizmet yükünü çeken birkaç merkezden biridir.

Üsküdar sınırları içerisinde hizmet veren hastaneler;

Başkent Üniversitesi Hastanesi

Çamlıca Askeri Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Hastanesi

Gühane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi

Haydapaşa Numune Hastanesi

Marmara Üniversitesi Hastanesi

Üsküdar Devlet Hastanesi

Validebağ Devlet Hastanesi

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastanesi, hizmet veren kamu sağlık kuruluşları olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlçede ayrıca 9 özel hastane ve 38 tıp merkezi/poliklinik bulunmaktadır

Hospital Türk
Özel Academic Hospital
Özel Büyük Çamlıca Hastanesi
Özel Çamlıca Hayat Hastanesi
Özel Çengelköy Ülkü Hastanesi
Özel Hospitalium Çamlıca Hastanesi
Özel Medicana Hospital Çamlıca
Özel Selimiye Hastanesi
Özel Yunus Emre Hastanesi
Kızılay Göz Hastalıkları Merkezi
Marmara Ünv.TIP Fak.Kad.Hast.ABD ÜYTE Merkezi
Özel Acıbadem Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi
Özel Acıbadem Soyak Polikliniği
Özel Altunizade Polikliniği
Özel Anadolu Hastanesi
Özel Anatolia Göz Merkezi
Özel Ata Boğaziçi Polikliniği
Özel Başkent Üniversitesi Diyaliz Merkezi
Özel Boğaziçi Tıp Merkezi
Özel Bosphorus İnternatıonal Kulak Burun Boğaz Merkezi
Özel Çamlıca Polikliniği
Özel Dr.Nevzat Unutmaz Tıp Merkezi
Özel Dünya Göz Merkezi
Özel Eurofertil Üyte Merkezi
Özel Female Polikliniği
Özel Ferticentel İstanbul Tüp Bebek Merkezi
Özel Gündüz Polikliniği
Özel Güven Tıp Polikliniği
Özel Hospitalium Ümraniye Tıp Merkezi
Özel Hüdayi Polikliniği
Özel Işık Tıp Merkezi
Özel İşcan Polikliniği
Özel Kirazlıtepe İnci Polikliniği
Özel Küplüce Polikliniği
Özel Libadiye Tıp Merkezi
Özel Maraş Polikinliği
Özel Mihrimah Sultan Tıp Merkezi
Özel Mimar Sinan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Özel On Klinik Polikliniği
Özel Optimal Genel Cerrahi Merkezi
Özel Örnek Polikliniği
Özel Sante Onkoloji Merkezi
Özel TDV 29 Mayıs Tıp Merkezi
Özel Transmed Diyaliz Merkezi
Özel Üsküdar Huzur Polikliniği
Özel Yeni Doğuş Polikliniği
Üsküdar Kızılay Tıp Merkezi

7.İbadethaneler

İbadethaneler konusu, Üsküdar İlçesi bakımından özel bir durumdur ve üzerinde durulması gerekmektedir. Farklı din ve inanç gruplarını barındıran bir ilçe olarak Üsküdar çok önemli bir merkezdir. Üsküdar’ın önemi, din ve inanç gruplarının son zamanlara kadar, hoşgörü içerisinde beraber yaşama kültürünü hayata geçirmeyi başarmış olmalarından gelmektedir.

İlçede pek çoğu tarihi özelliğe sahip 185 camii bulunmaktadır. İlçede ayrıca 2 sinagog ve 8 kilise bulunmaktadır.

Camilerin önemli bir kısmı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Kentsel turizm bakımından bu camilerin önemli bir potansiyel barındırdığı gözlemlenmektedir.

  Abdulbaki Efendi Camii
Abdurrahman Soyak Camii
Acıbadem Merkez Çavuşoğlu Camii
Acıbadem Toprak Mescid
Ahçıbaşı Camii
Ahmediye Camii
Ahmet Çelebi Camii
Akabe Camii
Albayrak Camii
Altunizade Camii
Alvarlızade Camii
Aminehatun Camii
Arakiyeci Hacı Caferağa Camii
Asım Ülker Camii
Ayazma Camii
Ayazma Mescidi
Aziz Mahmut Hüdayi Camii
Bağlarbaşı Camii
Bağlarbaşı Huzur Camii
Bahçelievler Celil Cami
Barbaros Mahallesi Camii
Beylerbeyi Abdullahağa Camii
Beylerbeyi Mehmetağa Camii
Bilal-i Habeşi Camii
Bodrumi Ömer Lütfi Efendi Camii
Bulgurlu Bayrampaşa Camii
Bulgurlu Birlik Camii
Bulgurlu Fatih Camii
Bulgurlu Huzur Sitesi Mescidi
Bulgurlu Mescit Camii
Burhaniye Camii
Büyük Çamlıca Camii
Büyük Selimiye Camii
Çakırca Hasan Paşa (Doğancılar) Camii
Çengelköy Çamlıktepe Camii
Çengelköy Küçük Namazgah Camii
Cennet Camii
Cevri Kalfa Camii
Çiçekçi Camii
Çiçekçi Mehmet Efendi Camii
Çilehane Yeni Camii
Çilehane Camii
Çinili Camii
Defterdar Tahir Efendi (Harem) Camii
Divitçiler Camii
Emanet Alemdar Camii
Erzurum Sitesi Camii
Esentepe Camii
Faikbey Mescidi Camii
Fatmahatun Camii
Fena-i Ali Efendi Camii
Ferah Mahallesi Merkez Camii
Ferah Mahallesi Yeni Camii
Fevziyehatun Camii
Geredeli Çelebi Camii
Goncagül Camii
Gülfemhatun Camii
Gümüşsu Camii
Güzeltepe Birlik Camii
Güzeltepe Camii
Güzide Hatun Camii
Hacı Emin Yıldırım Camii
Hacı Hesnahatun Camii
Hacı Mehmet Ali Öztürk Camii
Hacı Mehmet Efendi Camii
Hacı Mustafa Bedel Camii
Hacı Ömer Efendi Camii
Hacı Osmanoğlu Camii
Hacı Yakub Kazdal Camii
Halid Bin Velid Camii
Hamdullah Paşa Camii
Hamidi Evvel Camii
Harem Otogar Mescidi
Hasan Uzun Camii
Hüsrevağa Camii
Huzurtepe Camii
Hz.Ali Camii
Hz.Ali Gamama Camii
Hz.Ebubekir Camii
Hz.Hamza Camii
Hz.Ömer Camii
İhsaniye Camii
İlahiyat Fakültesi Camii
İmam-ı Azam Camii
İmrahor Camii
İranlılar Mescidi
Kandilli Camii
Kandilli Perakendeler Camii
Kapalı Çarşı Mescidi
Kaptanpaşa Camii
Karaca Ahmet Şehitlik Camii
Karacaahmet Camii
Karadavut Paşa Camii
Karakadı Alaattin Camii
Kartalbaba Camii
Kavsar Mustafa Baba Camii
Kayalar Mescidi
Kerimehatun Camii
Kirazlıtepe Büyük Camii
Kirazlıtepe Merkez Camii
Kıroğlu Camii
Kısıklı Abdullahağa Camii
Kısıklı Çamlıca Camii
Kotku Camii
Kuba Mescidi Camii
Küçük İhsaniye Camii
Küçük Namazgah Camii
Küçüksu Bahçelievler Camii
Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii
Küplüce Camii
Kurban Nasuh Baba Camii
Kuzguncuk Camii
Malatyalı İsmailağa Camii
Mescid-i Aksa Camii
Mihrimahsultan (İskele) Camii
Mirzazade Camii
Muhammed Camii
Muhasebeci Abdi Efendi Camii
Münire Hatun Camii
Murat Reis Camii
Namazgah Camii
Nasuhi Mehmet Efendi Camii
Nevnihal Hatun Camii
Nimet Arpacı Camii
Numune Hastanesi Camii
Nuri Cıngıllıoğlu Camii
Oğuzhan Camii
Ömer Sever Camii
Örsünler Camii
Pazarbaşı Camii
Polisevleri Camii
Rasathane Camii
Ravza Camii
Rumi Mehmet Paşa Camii
Sabire Kadir Camii
Şakirin Camii
Salacak Fatih Camii
Samet Mescidi
Samiye Alemdar Mescidi
Sancaktutan Mescidi
Saray Camii
Sefatepesi Camii
Şehit Fethi Camii
Şehit İbrahim Turan Camii
Şehit Süleyman Paşa Camii
Şehzade Camii
Selami Ali Camii
Selmanağa Camii
Şemsipaşa Camii
Serçehatun Camii
Şeyh Devati Camii
Şeyh Nevruz Camii
Şeyh Selami Ali Efendi Camii
Silahtarabdurrahmanağa Camii
Sinan Paşa Camii
Söğütlüçayır Camii
Söğütlüçayır Molla Camii
Solaksinan Camii
Subaşı Camii
Şuca Ahmet Paşa Camii
Sultan Murat Camii
Tabaklar Camii
Talimhane Camii
Taşocakları Camii
Tavaşihasanağa Camii
Toygarhamza Camii
Ünalan Mahallasi Ünalan Camii
Ünalan Mahallesi Merkez Camii
Ünalan Mahallesi Sadıklar Camii
Ünalan Mahallesi Tepeüstü Camii
Üryanizade Camii
Vahdet Camii
Valide-i Atik Camii
Valide-i Cedid (Yeni) Camii
Vaniköy Camii
Veysel Beyhatun Camii
Veyselkarani Camii
Yavuzselim Camii
Yavuztürk Aksa Camii
Yavuztürk Bilal-i Habeşi Camii
Yavuztürk Mahallesi Camii
Yeşilbostan Camii
Yıldırımbeyazıt Camii
Yücedal Camii

Yusuf Dede camii

Camilerin ibadethane işlevine ek olarak, turizm, sosyal ve kültürel etkinlikler bakımından değerlendirilmesine yönelik olarak belediye tarafından projeler ortaya konulması mümkün gözükmektedir.

VI. EKONOMİ

Üsküdar’da, iskan mahalli olma özelliğinden dolayı, belirgin ekonomik faaliyet bulunmaktadır. Semt ticaret alanı şeklinde, İlçeye hizmet vermeye odaklanmış bir ticari hayat dikkat çekmektedir. Geleneksel ticaret faaliyeti içerisinde özgünlüğü olan ürün ve hizmetlerde yakın çevrede bulunan ilçelerin de Üsküdar’dan alış veriş yaptığı görülmektedir.

Eski küçük çaptaki ziraat alanları dahi yerleşim alanına dönüşmüştür. Su ürünleri alanında da bir adet su ürünleri kooperatifi vardır. 90 üyesi bulunmaktadır. Üye olmayan tahminen 500 civarında balıkçı avcılıkla geçinmektedir.

Üsküdar’da eskiden beri sınai teşebbüs yer almamıştır. Atölye boyutunda, sayısı fazla olmayan imalathaneler, nüfusa göre kayda değer bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, ilçede çok sayıda sınai ve ticari teşebbüsün yönetim merkezi vardır.

İlçede daha ziyade küçük esnaf ve sanatkâr ile emekli nüfus bulunmaktadır.

Günlük ihtiyacı karşılayacak ticaret merkezleri faaliyet göstermektedir.

İki büyük alışveriş merkezi vardır.

Kooperatiflerin % 90’ı yapı kooperatifidir.

VII. SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Üsküdar İlçesinde mülkiyet sorunu yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. İlçe bir yandan Boğaziçi alanında kalmasından dolayı Boğaziçi Kanununa, kıyı da olması nedeniyle Kıyı Kanununa, korunması gereken tabiat ve kültür varlıklarının yoğun olması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna tabi olan bir yerleşim yeridir. Farklı mevzuatın aynı anda uygulanmasının getirdiği zorluklara ek olarak, öncelikli olarak uygulanması gereken bu kanunlar nedeniyle Belediye ve İmar Kanunlarının uygulanmasını ikinci plana atılmaktadır. Üsküdar İlçesinde var olan bu mevzuat karışıklığı ve geçmişten gelen mevzuat aykırı yapılaşmalar nedeniyle ortaya çıkan tapu tahsis uygulaması ve kat mülkiyetine geçirilememiş yapılarla çok daha karmaşık hale gelmiştir. Üsküdar İlçesinin mülkiyetin hukuka uygunluğu noktasında sahip olduğu bu karmaşa ve sorunun çözümlenmesi, çok özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Bahse konu bütün mevzuatın birlikte değerlendirilmesiyle ancak bu soruna çözümler ve projeler şekillendirilebilir. Bahse konu bütün bu kanunlara hakim ve Tarihi Yarımada da Kurul Başkanlığı yapmış bir akademisyen olarak bu soruna etkin bir çözüm sunulması beklenen bir durumdur. Bu yönde ortaya konulacak projenin seçim sonuçlarını doğrudan etkileyeceği ve değiştireceği açıktır.

Üsküdar İlçesinde mülkiyet sorununun bir kısmını oluşturan tapu tahsis belgeli taşınmazlar sorunun özel bir durumu bulunmaktadır. 1980 li yılların ilk yarısında uygulamaya konulan ve 29 yıl yürürlükte kalan Tapu Tahsis Belgesi verilmesini düzenleyen kanun hükmüne rağmen çözümlenmemiştir. Çözümlenememiştir demek yerine, çözümlenmemiştir demeyi tercih ediyoruz. Tapu tahsis uygulamasının dayanağı olan 2981 Sayılı Kanun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunla ilga edilmiş olmakla birlikte, bu değişiklik 2015 yılında yürürlüğe girecek olduğundan önümüzdeki iki yıl içerisinde bu sorunun çözümlenmesi mümkündür. Bu sorunu çözebilecek uzmanlığa sahip olmak önemli bir avantajdır ve seçimlerde bu kullanılmalıdır.

Üsküdar İlçesi, tarih boyunca imalat veya ticaretin yoğunluğunun düşük olduğu ve kanaatkar insanların yaşadığı bir yerleşim yeri olmuştur. İlçenin bu özelliği bugün de değişmemiştir. İlçede oturup farklı semtler ekonomik faaliyette bulunanlar sayılmazsa, nüfus genel olarak sınırlı ekonomik imkana sahiptir. Bu durum, İlçede iş ve istihdam ihtiyacının-talebinin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Ortaya konulacak sosyal, kültürel, mesleki ve teknik eğitim kurslarıyla iş ihtiyacı olan kişilere sertifikalar verilerek nitelikli işgücü haline getirilmesi sonucunda işsizlik sorunun çözümlenmesi mümkün olabilecektir. Özellikle evlerde yardımcılık yapacak insan konusunda İstanbul genelinde yoğun bir talep vardır. Bu taleplerin önemli bir kısmı yurt dışından getirilen kişiler tarafından karşılanmaktadır. Yerel yönetimler aracılığıyla, güvenlik ve nitelik sorunu olmayan kişilerin çok daha fazla tercih edileceği açıktır.

Üsküdar İlçesi, yoğun olarak trafik sorunuyla boğuşmaktadır. Sokak araları, ilçe esnafının araçlarını park ettiği kontrolsüz park alanlarına dönüşmüş durumdadır. Yapısı gereği dar şekillenmiş olan, bir kısmı itibariyle tescilli tarihi eser binalar nedeniyle genişleme imkanı bulunmamaktadır. Tarihi eser yapıların bulunduğu sokakların dokularıyla birlikte korunması gerekliliği dikkate alınarak çözümler üretilmelidir. Bu noktada öncelikle, sokaklara yapılacak parkların düzenlenmesi gerekir. Yapılacak düzenleme sonucunda, sokaklara parklamaların trafik akışına izin veren bir şekle sokulması mümkün olacaktır. İlçenin bir bütün olarak ele alınması, sokakların trafik akış düzeninin sokağın, mahallenin, semtin insanlarının görüşleri de alınmak suretiyle düzenlenmesi yoluna gidilecektir.

-Yol ve sokaklara yapılmakta olan parklara çözüm oluşturabilmek adına, koruma amaçlı imar planlarında yer alan yer altı otoparkı yapılmasına izin veren hükümlerin uygulanmasının takip edilmesi gerekmektedir. Kamu yapılarının zemin altında yapılacak en az üç katlık otopark alanlarıyla mahallenin otopark ihtiyacı büyük oranda çözümlenecektir. Otopark alanlarının oluşumunda bir başka alan, parkların zemin altında çok katlı otoparkların yapılmasıdır. Donatı alanı olarak ayrılan arsaların-arazilerin her zemin altından, hem de üzerinden etkin bir şekilde yararlanmak, yapılaşmanın ve kullanımın yoğun olduğu alanlarda bir zorunluluktur. Üsküdar İlçesine yönelen motorlu araç trafiğinin belli merkezlerde kesilmesini sağlayacak otopark ve ulaşım kolaylığı getiren projelerle, trafik yoğunluğu ve otopark sorununa çözüm üretilebilecektir.  

Üsküdar açısından önemli olabilecek bir başka sosyal proje ise, ilçede bulunan farklı inanç ya da kültür gruplarının varlıklarını devam ettirebilmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılacak desteklerdir. Küçük kültürel grupların ait oldukları bir yerleşim yerinde, sorunla karşılaşmadan ve kaygı duymadan varlıklarını devam ettirebilmelerinin temel gerekliliği içerisinde, yerel idareyle doğru bir iletişim kurmuş olmak öne çıkmaktadır. Böylesi bir iletişimin kurulmuş olması, bu insanlar üzerinde var olan kaygıları ortadan kaldıracaktır.

VIII. TARAFIMIZDAN İLÇEYE YÖNELİK YAPILANLAR

Üsküdar İlçesinde var olan uygulama karmaşasının çözüme kavuşturulmasına yönelik olarak başlatılan proje çalışması, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku isimli akademik çalışmada yayımlanmıştır.

İlave olarak, Yerel Yönetimlerin Yerelleşmesi-Muhtarlara Söz Hakkı” isimli bilimsel akademik çalışmayla, İlçenin mahalle ve sokak ölçeğinde sorunlarının belirlenmesi ve yerel yönetimle ilgili çözümlerin ortaya konulması yönündeki çalışmamız devam etmektedir. Başkanlığını yaptığımız, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği olarak, Üsküdar İlçesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüyle, çocukların ve ailelerin çocuk suçları konusunda bilgilendirilmesi çalışmaları İlçede yoğunlaşmıştır. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında aileler arasında bilinirlik mevcuttur.