Umraniye Analiz 2014

Ümraniye, toplumda var olan algının ortadan kaldırılması adına, üzerinde durulması gereken ve sonuç alınması mümkün olan bir ilçedir. İstanbul’da ilk kademe belediyelerinin kaldırılması ve ilçelerin yeniden yapılandırılması sürecinde, Ümraniye İlçesinde de ayarlamalar yapıldığı görülmektedir.

645 bin kişilik nüfusuyla kalabalık ilçelerden biridir. Sosyal demokrat politikaların öne çıkarıldığı bir seçim çalışmasında beklenen sonucun alınması mümkündür. İki grup seçmenin sosyal demokrat eğilimde olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi, sanayi tesis ve sitelerinde çalışanlardan oluşan seçmen grubudur. Sorunlarına çözüm sunan projeleri desteklemeleri demokrasi tarihimiz bakımından olağan olan bir durumdur. İkinci grupta ise, gelir düzeyi yüksek sayılabilecek sosyal duyarlılık ve sorumluluk sahibi kişiler yer almaktadır. Bu grupta olan kişiler de sosyal sorumluluk bilincinin gelişmiş olması oranında, sosyal demokrat politikaları destekleyeceklerdir. Bu nitelikleriyle Ümraniye kazanılması ve mevcut görüntüsünden kurtarılması gereken bir ilçedir.

I.TARİHÇE-KONUM

İstanbul Andolu yakasında yer alan Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz ve Ataşehir ilçeleri ile komşudur. Yüzölçümü 45,3 km2’dir

Tarihi kaynaklara göre Ümraniye’ ye ilk yerleşenler Frigya’ lılardır. Çam ağacını kutsal kabul eden Frigyalılar küçük ve Büyük Çamlıca’ dan başlayarak Alemdağ ve Kayış Dağı’ na kadar bütün araziyi çam ormanlarıyla donatmışlardı. Sonraki yıllarda Ümraniye’ nin bulunduğu yerler Romalılar ve Bizanslılar’ ın egemenliğine geçmiştir.

İlçe toprakları Bizanslılar’ la Müslüman ordular arasında zaman zaman el değiştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişah olan Orhan Gazi Bölgeyi Osmanlı topraklarına katmıştır.

İlçenin ilk adının “Yalnız Selvi” olduğu söylenmektedir. 17. Yüzyıl başlarında o devrin padişahı 1. Ahmet tarafından Şeyh Aziz Mahmut Hüdai’ ye vakfedilmiştir. Cumhuriyet dönemine kadar Bulgurlu’ ya kadar olan bölge bu vakfın malı olarak Üsküdar’ a bağlı kasaba olarak kalmıştır. Ümraniye’ ye ilk ad olarak Yalnız Selvi denilmesinin sebebi birkaç mezar ve birkaç selvi ağacının ve orman arasında birkaç evin bulunmasıdır.

Ümraniye’ de ilk yerleşenler Kafkas ve Balkan Göçmenleridir. Önce, Batum’dan gelen göçmenler yerleşmiştir. Balkan Savaşları’ndan sonra, özellikle Yugoslavya ve Bulgaristan’ dan göçmenler gelmiştir. Bundan dolayı bir süre de “Muhacir Köy” olarak şöhret bulmuştur.

1960 yılına kadar köy olarak kalan Ümraniye, Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmesinden sonra yoğun göçlere maruz kalmıştır.

Belediye ilk defa 1963 yılında kurulmuştur. İstanbul’ un en hızlı kentleşen ve nüfusu hızla artan; köy ve yöre geleneklerinin de aynen muhafaza edildiği ilginç bir kentleşme örneğidir.

1980 İhtilali ile Ümraniye Belediyesi fes edilerek Üsküdar’ a bağlı şube müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 1987 yılında ilçe olan Ümraniye’ de ilk yerel seçim 1989 yılında yapılmıştır.

II. NÜFUS ANALİZİ

Ümraniye 645.238 gibi yüksek bir nüfusa sahiptir. İlçede son nüfus artış hızı İstanbul ortalamalarının çok üzerindedir. Nüfus piramitine baktığımızda genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde elliye yakın olduğu görülmektedir. Bu da bize öğrenci sayısının çokluğunu ve potansiyel işgücünün yüksekliğini göstermektedir.

Ümraniye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
‘0-4’  55.737  28.528  27.209
‘5-9’  51.504  26.622  24.882
’10-14′  51.016  26.309  24.707
’15-19′  48.855  25.337  23.518
’20-24′  48.264  22.999  25.265
’25-29′  63.563  31.296  32.267
’30-34′  72.610  36.717  35.893
’35-39′  61.800  32.061  29.739
’40-44′  49.815  25.832  23.983
’45-49′  42.098  21.875  20.223
’50-54′  32.835  16.995  15.840
’55-59′  25.159  12.762  12.397
’60-64′  16.366  8.187  8.179
’65-69′  10.173  4.855  5.318
’70-74′  6.661  2.887  3.774
’75-79′  4.276  1.793  2.483
’80-84′  2.926  983  1.943
’85-89′  1.197  340  857
’90+’  383  61  322
Toplam  645.238  326.439  318.799

III. SOSYAL ANALİZ

Sosyal açıdan hareketli olan ilçede 22 bilgi evi ve 15 kültür merkezi bulunmaktadır. Ayrıca özel sektöre ait tesisiler de sosyal ve kültürel hayata katkı sağlamaktadır. Pek çok okul ve yoğun öğrenci nüfusu yanında son dönemde bölgede yapılan yüksek katlı ofis binalarında çalışanlar da sosyal hayatın ilçede canlanmasına katkıda bulunmuştur. Bahsedilen bu potansiyel sosyal ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini ilçe dahilinde gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı ilçede pek çok AVM bulunmaktadır. İlçenin köyden dönüştüğü ve İstanbul’un hızlı bir göç aldığı dönemde çarpık yapılaşmaya maruz kalması, son dönemde yapılan lüks sitelerin varlığı bu kimliği tamamen yok edememiştir.

İstanbul’da sanayi bölgelerinin oluşturulduğu dönemde ilçede kurulan sanayi siteleri bazı üretim kollarının bu bölgeye taşınmasına ve sonrasındaki dönemde gelişmesine neden olmuştur. Bu ticari ve üretim faaliyetleri işgücü ihtiyacını doğurmuş ve ilçede yerleşimin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Sektörel bazda çeşitlilik göstermesi ve çalışanların maaşlarının farklılık göstermesi ilçe dahilinde kozmopolit bir yapı oluşturmuştur. Komşu ilçeler Üsküdar ve Kadıköy’de yaşayan ve çalışan ancak, yoğunluktan bıkan pek çok vatandaşımızın Ümraniye’de yapılan yeni ve kaliteli konutlara taşınmaları ve bu bölgeden konut talepleri arzı arttırmıştır.

Ümraniye, İstanbul’un genç ilçelerinden biridir. Ancak, geçirmiş olduğu süreç bakımından eski ilçelerinden aşağı kalır yanı yoktur. Yoğun göç ile çarpık ve hızlı bir yerleşmeye ardından hızla kentleşmeye maruz kalarak muadili ilçelerin 50 yılda geçirdikleri değişimi 20 yıl içinde yakalamıştır.

1.Yerel gazeteler

İlçede çok sayıda gazete bulunmakla beraber, etkinlik olarak 4 gazete öne çıkmaktadır

Ümraniye gündemi

Ümraniye ekspres

Çekmeköy haber

Ekstra haber

2.Dernekler

İlçede kayıtlı dernek sayısı her ne kadar 500’ün üzerinde bulunsa da, aktif faaliyet gösteren dernek sayısı 115’dir. Kayıtlı dernek sayısının çokluğu dernek adresi olarak gösterilmesi gereken mekanın maliyetinin düşük olmasıyla alakalıdır. Şöyle ki 4-5 katlı bir binası olan ve bu binanın altındaki bir dükkanı hemşehri derneğine bila ücret tahsis eden ve muhtemelen kurucularından olan şahısların varlığı ya da toprak bedelinin düşük olduğu 90lı yılların başında dernek adına veya üyeleri birleşerek topluca alınan bir arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi sonucunda elde edilen bölümlerden birinin derneğe tahsisi, Ümraniye’de kurulu gözüken dernek sayısını artırmıştır. Üyelerinin çoğunluğu Avrupa yakasında olmasına rağmen, adresi bu ilçede olan pek çok dernek vardır.

İlçede bulunan derneklerden bazıları şunlardır;

ACISU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
AKİDE ŞEKERİ DERNEĞİ
ALİ BABA SULTANZADE PİR FEYZULLAH EFENDİ EĞİTİM KÜLTÜR TANITMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
ANADOLU GENÇLİK KOLLARI DERNEĞİ
ANADOLU KÜLTÜR SANAT VE MOZAİK DERNEĞİ
ARMAĞAN EVLER EĞİTİM VE KÜLTÜRE HİZMET DERNEĞİ
AŞKALE OCAKLI KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
AZİZ MAHMUT HÜDAİ VAKFI
BACADER – BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ
BARTIN İLÇELERİ VE KÖYLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM KÜLTÜREL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
BAYBURT İLİ KALKINDIRMA DERNEĞİ
BAYBURT İLİ ORUÇBEYLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
BİLALİ HABEŞİ CAMİİ DERNEĞİ
BİNGÖL İLİ YAYLADERE HAKTANIR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ
BİR İNSAN DÜNYAYA BEDELDİR SAĞLIK VE EĞİTİM KÖYLERİ GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ
BİTÜDER BİTÜMLÜ SU YALITIMI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
BOLU İL VE İLÇELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ÇELİKEL VAKFI
DAĞDER DERNEĞİ
DERİNÇAYLILAR KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
DERSİMLİLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
DİŞLİNAR KÖYÜ YARDIMLAŞMA DAYNIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
DÜNYA YETİMLER VAKFI
EĞİTİM SOSYAL HİZMETLER VE ARAŞTIRMALAR VAKFI
ELAZIĞ KARAKOÇAN KUŞBAYIRI KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ERZURUM İL VE İLÇELERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ERZURUM UZUNDERE DİKYAR KÖYÜ KALKINDIRMA DERNEĞİ
FAKİRULLAH EĞİTİM VE HİZMET VAKFI
GAMAME CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
GÖNÜL KUŞAĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
GÖRDES – GÖRME ENGELLİLER EĞİTİM VE DESTEKLEME DERNEĞİ
GÜMÜŞHANE AKPINAR KÖYÜ KALKINMA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
GÜMÜŞHANE BEYDERE KÖYÜ DERNEĞİ
GÜMÜŞHANE İLİ KELKİT İLÇESİ KINALITAŞ KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
GÜMÜŞHANE KELKİT GÜNEYÇEVİRME KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
GÜMÜŞSOY SEVİM KURAN OKUTMA VAKFI
GÜYAD – GÜMÜŞHANE İLİ VE İLÇELERİ YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
HAMİDİYE KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
HZ. ALİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
IHLAMURKUYU MERKEZ CAMİİ VE KURAN KURSU DERNEĞİ
İGEDDER – İSTANBUL GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER DERNEĞİ
İMAMI AZAM VAKFI
İSTANBUL ARTVİNLİLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
İSTANBUL HALI YIKAMACILAR DERNEĞİ
İSTANBUL KARATECİLER DERNEĞİ
İSTANBUL KUVEYT EĞİTİM KÜLTÜR VE MEDENİ İLETİŞİM DERNEĞİ
İZODER – ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ
İZODER – ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ
KALEMDER – KALEM EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KAMİLOĞLU KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ
KARADİVANLAR DERNEĞİ
KARDEŞLİĞİ YÜRÜTME VE YAYMA VAKFI
KASTAMONU DOĞANYURT VE KÖYLERİ DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KAYI KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KAYSERİ SARIOĞLAN ÇİFTLİK SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KAYSERİ TOMARZA KUŞCAĞIZ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ
KAYSERİLİLER DERNEĞİ
KAZIM KARABEKİR CEMEVİ – KAZIM KARABEKİR CEM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
KİĞI AĞAÇÖVEN KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ
LİBERTY ŞEKER SİGORTA PERSONELİ SİGORTA VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
LİDER EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ
MARMARABİRLİK – S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
MEDİNE CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
NACAKLI KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
NETAŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
NUR MEKTEBİ İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
OF HAYRAT DAĞÖNÜ KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ORDU MESUDİYE AKKIRIK KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
ORSİAD – ORDULU SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
REFAHİYE ÇIRAGEDİĞİ KÖYÜ KALKINMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
REFİYE SOYAK CAMİİ İLİM İRFAN VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
S. S ONAY TÜKETİM KOOP
SADAKA TAŞI DERNEĞİ
SEVGİ ELLERİ YAŞLILARI KORUMA DERNEĞİ
SİTE VE ESENEVLER MAHALLELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
SİVAS İLİ ZARA İLÇESİ PAZARCIK KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
SİVAS İMRANLI ÇUKURYURT KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
SİVAS ZARA HAMO TUZLASI ÇEVR.E KÖYLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
SİYAD – SİNOP İLİ VE İLÇELERİ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
SONDURAK CAMİİ – SOSYAL HİZMETLER ARAŞTIRMA VE BELGELEME EĞİTİM VAKFI
SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI
SÜRDER – SAĞLIK ÜRÜNLERİ DERNEĞİ
TABDER – TÜM AKTARLAR VE BAHARATÇILAR TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ
TEPEKÖY KÖYÜ SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TİAB – TRABZONLU İŞ ADAMLARI VE BÜROKRATLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
TMMOB – TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ – MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI
TOSYA İLÇESİ ÇAKIRLAR KÖYÜ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ
TUNCELİ KAYIRLAR KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA KÜLTÜR KALKINMA DERNEĞİ
ULU CAMİ KURAN KURSU – ULU CAMİ KÜLTÜR VAKFI
ÜMRANİYE BAKKALLAR VE ESNAF ODASI
ÜMRANİYE BİRLİĞİ KÜÇÜK ESNAF ODASI
ÜMRANİYE CEM EVİ – ANADOLU BİLİM KÜLTÜR VE CEM VAKFI
ÜMRANİYE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
ÜMRANİYE GÜNDÜZLER DERNEĞİ
ÜMRANİYE GÜVENLİK HİZMETLERİNİ DESTEKLEME VE YAŞATMA DERNEĞİ
ÜMRANİYE HİZMET VAKFI
ÜMRANİYE İLÇE KAYMAKAMLIĞI – SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
ÜMRANİYE İSTİKLAL MAHALLESİ MUHTAÇ ÖĞRENCİLERE YARDIM DERNEĞİ
ÜMRANİYE MARANGOZLAR DERNEĞİ
ÜMRANİYE MİNİBÜSÇÜLER ESNAF ODASI
ÜMRANİYE MOTORLU TAŞIT SAHİPLERİ VE ŞOFÖRLER ESNAF ODASI
ÜMRANİYE PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
ÜMRANİYE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ – İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ÜMRANİYE ULU CAMİ KÜLTÜR VAKFI
ÜMRANİYE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ
ÜTFEM – ÜMRANİYE TURİZM FOLKLOR EĞİTİMİ MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ
VİNÇDER – VİNÇ İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ
XPS ISI YALITIMI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
YENİÇAMLICA MAHALLESİ YARDIMLAŞMA GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
YENİDOĞAN SİVASLILAR DAYANIŞMA DERNEĞİ
YUKARI DUDULLU KIZ KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ
ZARA İLÇESİ GÜHERTAŞ KÖYÜ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
ZİÇEV – ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI

3.Mahalleler

İlçe 35 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler İstanbul’un kalabalık mahalleleri arasındadır. Düzenli sayılabilecek bir yerleşme ve çok katlı binalar nüfusun yoğun olmasına sebep olmuştur. Bu mahallelerin bir kısmı ilçedeki ilk kooperatif sitelerin etrafında geliştiğinden bu sitelerin ismini almıştır.

ADEM YAVUZ MUHTARLIĞI
ALTIN ŞEHİR MUHTARLIĞI
ARMAĞANEVLER MUHTARLIĞI
AŞAĞI DUDULLU MUHTARLIĞI
ATAKENT MUHTARLIĞI
ATATÜRK MAHALLE MUHTARLIĞI
CEMİL MERİÇ MUHTARLIĞI
ÇAKMAK MUHTARLIĞI
ÇAMLIK MUHTARLIĞI
DUMLUPINAR MUHTARLIĞI
ELMALIKENT MUHTARLIĞI
ESENEVLER MUHTARLIĞI
ESENKENT MUHTARLIĞI
ESENŞEHİR MUHTARLIĞI
FATİH SULTAN MEHMET MUHTARLIĞI
HEKİMBAŞI MUHTARLIĞI
HUZUR MUHTARLIĞI
IHLAMURKUYU MUHTARLIĞI
İNKILAP MUHTARLIĞI
İSTİKLAL MUHTARLIĞI
KAZIM KARABEKİR MUHTARLIĞI
MADENLER MUHTARLIĞI
MEHMET AKİF MUHTARLIĞI
NAMIK KEMAL MUHTARLIĞI
NECİP FAZIL MUHTARLIĞI
PARSELLER MUHTARLIĞI
SARAY MUHTARLIĞI
SİTE MUHTARLIĞI
ŞERİFALİ MUHTARLIĞI
TANTAVİ MUHTARLIĞI
TATLI SU MUHTARLIĞI
TEPEÜSTÜ MUHTARLIĞI
TOPAĞACI MUHTARLIĞI
YAMANEVLER MUHTARLIĞI
YUKARIDUDULLU MUHTARLIĞI

Yerel hizmetlerin başlangıç noktası olarak mahallelerin seçilmesi yaklaşımı, Ümraniye açısından daha etkili bir tercih olacaktır. Mahallelerin kendi içinde bir kimliği bulunmaktadır. Birbirinden farklı yerleşim yeri görüntüsü veren bu mahallelerin kimlik ve gereksinimlerine göre projelendirmeler yapılması gerekir.

IV. SİYASİ ANALİZ

Kazanılmasında ciddi zorluklar barındıran bir ilçedir. Temel olarak, seçmenin umudunu kaybetmiş olması nedeniyle, seçimlere olan ilginin ortadan kalkması sorununun aşılması gerekir. Sosyal demokrat seçmenin sandıkla olan ilişkisi ciddi oranda azalmış bulunmaktadır. Öncelikle, kendi içimizde birliği sağlayarak, seçmene doğru, umut veren ve gelecek vadeden mesajların adayların kimliği ve projeler üzerinden verilmesi gerekir. Seçim analizlerinde, özellikle sandığa gitmeyen seçmene hitap edecek projeler ve adaylar konusunun tartışılması gerekir. Sandığa dahi gitmeyen sosyal demokrat seçmen grubunun eğilim ve tercihlerinin ölçümlenme konusu özellikle önem taşımaktadır. Sessiz bir çoğunluğun dikkatini çekmek önemlidir.

 Sandığa gelmeyen seçmenlerin birinci hedef olması önemlidir. Bu kitlenin sandığa geldiklerinde bir değişim yaratacaklarına inandırılmaları durumunda bugüne kadar kazanana oy vermeleri düşünülemez. 2009 seçimlerinde CHP kadar oy alan Saadet Partisi 2011 genel seçimlerinde 5600 oy almasının iki izahı olabilir. Birincisi bu partinin oyları AKP’ye gitmiştir, ikincisi yerel seçimlerde aday faktörü çok önemlidir. Her iki izah da CHP olarak lehimizedir. Sandığa gelmeyen seçmenin bu iki partiye oy vermesini bekleyemeyiz. Bu parti taraftarlarına oy vermenin kutsal bir vazife olduğu bilinci yerleştirildiğinden seçim günü asli vazife sadece oy vermektir. Yüz bin seçmene sandığa gitmeleri gerektiğini mevcut iktidar pek çoğunun antipatisini kazanarak öğretmektedir. Gösterilecek aday bu konuda barışçıl ve samimi-içten söylemlerle projelerini öne çıkararak özellikle bu kitleyi hedef alarak seçim çalışmalarını gerçekleştirmelidir.

Kalabalık nüfusu ve istihdamdan başlayıp, kentleşmeye, güvenliğe kadar geniş bir sorun yelpazesine sahip olması, yapılacak sağlam projelerle halkın yanımıza çekilmesini sağlayacaktır.

2009 seçim sonuçları

Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Can 130.877  %44,06
Cumhuriyet Halk Partisi Adil Aktan 66.823  %22,50
Saadet Partisi Mehmet Bingöl 62.505  %21,04
Milliyetçi Hareket Partisi Mustafa Kemal Aydın 14.238  %4,79
Demokratik Toplum Partisi Ali Ekrem Kahraman 10.705  %3,60
Büyük Birlik Partisi Bayram Karacan 5.317  %1,79
Demokratik Sol Parti Bayram İğdeli 2.791  %0,94
Demokrat Parti Tarık Aksar 1.735  %0,58
Anavatan Partisi Ahmet Mithat Kiziroğlu 727  %0,24
Türkiye Komünist Partisi Tayfun Budak 460  %0,15
Hak ve Özgürlükler Partisi Ekrem Narçin 394  %0,13
Bağımsız Türkiye Partisi Zafer Erdemci 357  %0,12
Liberal Demokrat Parti Ahmet Emin Şık 111  %0,04
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Can 297.040  %100

2011 seçim sonuçları

1. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 57,96 207.312 2. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 24,85 88.908 3. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 8,51 30.453 4. SEBAHAT TUNCEL 3,47 12.430 5. SP –  Saadet Partisi 1,56 5.582 6. HAS –  Halkın Sesi Partisi 0,83 2.963 7. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,77 2.749 8. AHMET TUNCAY ÖZKAN 0,47 1.677 9. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,36 1.295 10. DP –  Demokrat Parti 0,30 1.058 11. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,18 642 12. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,15 546 13. MP –  Millet Partisi 0,13 477 14. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,10 361 15. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 0,06 230 16. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,04 136 17. EMEP –  Emek Partisi 0,00 0    

V. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ

Ümraniye İlçesi, hızlı gelişen, sanayi kuruluşlarının ve sanayi sitelerinin sunduğu iş imkanları nedeniyle hızlı yerleşim tercihlerinin gerçekleştiği bir alan olarak, bir çok sorunu barındıran bir yerleşim yeridir.

1.Yol Altyapısı

İlçenin yolları yetersiz kalmaktadır. Çarpık ve plansız yapılaşmanın getirdiği yetersiz yol altyapısının ıslahı gerekmektedir. İlçe iki çevre yolunun ortasında kaldığından yığılmaların olduğu çevre yolundan diğer çevre yoluna kaçış alternatifi olarak görüldüğünden, trafiğin yoğun olduğu saatlerde ilçe içinde gereksiz yoğunluklar yaşanmaktadır. Bu lüzumsuz ve çoğunlukla bilinçsiz transit geçişlerin çözümlenmesi ve yeni yolların ivedi olarak yapılması şarttır. İlçede asfalt tesislerinin bulunması, yol yapma konusunda avantaj olmasına rağmen, bu avantaj halkın lehine kullanılamamaktadır. Orta ölçekli imalathanelerin bulunması ve yeni pek çok inşaatın yapılması ilçede yoğun bir kamyon trafiğine yol açmaktadır. Bu durum yolların bozulmasına ve yapım aşamalarının geçici çözümlerle geçiştirilmesine neden olmaktadır.

2.Otopark

Trafik sıkışıklığının yaşandığı yerleşim yerlerinde genel olarak otopark sorununun da var olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Ümraniye İlçesinde de yoğun bir otopark sorunu karşımıza çıkmaktadır. İlçenin dar sayılabilecek bir arazi üzerinde ve yoğun bir nüfus barındırır şekilde yapılaşmış olması, otopark ihtiyacını artıran temel etkendir. Arazi yetersizliği nedeniyle dikey yapılaşmaya yönelen yerleşim yerlerinde yoğun bir otopark ihtiyacının ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

İlçede bulunan 6 otopark ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Yapılmakta olan kent meydanı altına yeni bir otopark daha inşa edilmektedir. Ancak, gerek otopark parası verilmek istenmemesi, gerekse denetim eksikliğinden halkın büyük kısmının boş alanları ve yol kenarlarını park yeri olarak kullanması trafik sıkışıklığının kaosa dönmesine neden olmaktadır. 2012 yılında yapılan bit araştırmada, halkın %73’ü trafik sıkışıklığından, %23,3’ü otopark eksikliğinden şikayet ettiği tespiti yapılmıştır. Özellikle otobüs güzergahlarının geçtiği caddelerde, gerek esnaf gerek müşterilerce kısa süreli bilinçsiz parklanma ile trafik aksatılmakta hem yolculuk süresi uzamakta hem de maliyet artmaktadır. Bu kısa süreli parklanmaları ortadan kaldıracak cadde başı ve sonlarına maksimum 30-40 araçlık ekspres otoparklar sağlanarak caddelerin akıcı trafiğe kavuşturulması gerekmektedir.

3.Ulaşım

Ümraniye ilçesine İstanbul’un hemen her yerinden direk veya 1 aktarma ile ulaşmak mümkündür. Ancak, özellikle trafik yoğunluğunun zirve yaptığı saatlerde ulaşımda büyük sorunlar yaşanmaktadır. İlçenin kalabalık nüfusu nedeniyle seferler yeterli olmamaktadır. Çalışanlar ve öğrencilerin ulaşım ihtiyacının eşzamanlı olması nedeniyle ulaşım hizmetleri çok yetersiz kalmaktadır.

Trafik yoğunluğu nedeniyle Ümraniye’ye yönelen ulaşım vasıtalarının uzun sefer süreleri, sıkıntıyı büyüten bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlçe içi ve komşu ilçelere yönelik ulaşım ihtiyacı, özel sektör tarafından yoğun olarak karşılanmaktadır. İlçe içerisinde ve yakın ilçelere minibüs taşımacılığı yaygın olarak yapılmaktadır. Toplu taşımada araç olması ve hareket saatlerinin ortak olması ulaşımın aksamasına neden olmaktadır. İlçede yer alan pek çok büyük merkez ofis kalabalık çalışanlara sahiptir. Kalifiye işgücü olan bu yoğunluk İstanbul’un çeşitli yerlerinden çok sayıda servis ile işlerine gelip gitmektedir. Yapılacak ortak projeler ile bu kalifiye iş gücünün ilçe sınırlarında ikamet etmesi sağlanmalıdır.

4.Yeşil alan

İlçenin kurulduğu alanın görece olarak küçüklüğü ve nüfusun kalabalık olması dikkete alındığında, Ümraniye’de yeşil alan gereksiniminin önemi daha da belirginleşecektir.

İlçede 214 park alanı bulunmaktadır. Görece olarak İstanbul ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, Bakanlığın belirlemiş olduğu standardın, 10m2/kişi, gerisindedir. Bununla birlikte, 7m2/kişi olan Dünya standartlara yakındır. İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarı (6.2 m2)’dir.  Mahallelerin hızla kalabalıklaşması nedeniyle mevcut yeşil alanlar yetersiz kalmaktadır. Ayrıca ilçede inşaat faaliyetlerinin yoğunluğu kaynaklı temizlik sorunu bulunması, yeşil alan kalitesini de düşürmektedir. Bakımı ve düzenlemesi yapılmış, temizlik hizmetlerinden yararlanmış alanlara göre değerlendirildiğinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4.6 m2’ye inmektedir.

İlçenin yatay büyümesi imkansız olduğundan ve dikey yapılaşmanın artmasıyla nüfusun kalabalıklaşmasından ötürü kişi başına düşen yeşil alan miktarı düşmektedir. Yeşil alanın yatay büyümekten ve gelişmekten başka imkanı olmadığından ve sınırları geliştiremeyeceğimizden mevcut yeşil alanlar özenle korunmalıdır. Mevcut eski sanayi sitelerini ilçe dışına taşınmalarını teşvik edip bu alanları taban oturumları az dikey yapılanmaları çok katlı olarak dizayn edip yeşil alan üretilmesi mümkün olabilecekse de, bu durumda da yeni gelen nüfusun ihtiyacının dahi bu alanda karşılanması zor olabilecektir.

5.Eğitim Hizmetleri

İlçede 3 anaokulu, 23 ilkokul, 14 orta okul, 16 ilköğretim okulu, 6 imam hatip orta okulu, 7 anadolu lisesi, 12 meslek lisesi bulunmaktadır. Okul sayılarından da anlaşılacağı üzere genç nüfus yoğunluğu ilçedeki okullaşmayı arttırmıştır. Yeni 4lük sistem bu okulların bina fonksiyonlarının değişim zaruretlerini doğurmaktadır. Bu değişime belediye olarak katkı sağlanmalıdır. Bu değişiklik ve getirdiği ihtiyaçlar okul binalarının dönüşümünü gerektirebilir. Seçim çalışmalarında bu ihtiyaca yönelik projeler dile getirilebilir.

Yaş Cinsiyet bilmeyen okuyabilen İlkokul İlköğretim Ortaokul Lise Üni. Y.lisans Doktora Bilinmeyen Toplam
‘6-13’ Erkek  1  41.662  113  56  41.832
Kadın  1  39.211  161  60  39.433
’14-17′ Erkek  1.283  19.152  86  42  20.563
Kadın  5  1.292  17.692  128  45  19.162
’18-21′ Erkek  32  539  8.224  7.804  506  190  17.295
Kadın  107  871  7.377  8.807  732  270  18.164
’22-24′ Erkek  67  419  4.327  7.193  2.955  5  490  15.456
Kadın  203  803  4.128  6.847  3.489  15  520  16.005
’25-29′ Erkek  126  706  2.473  5.981  402  11.357  7.435  306  2  2.405  31.193
Kadın  347  891  5.945  4.855  334  10.673  7.438  407  2  1.078  31.970
’30-34′ Erkek  158  453  5.529  4.943  2.830  11.845  7.711  960  48  2.147  36.624
Kadın  336  588  9.921  3.333  2.326  10.281  6.797  852  55  1.154  35.643
’35-39′ Erkek  88  233  6.429  4.467  2.967  9.329  5.987  913  130  1.437  31.980
Kadın  285  456  10.348  3.155  2.401  6.633  4.633  604  111  943  29.569
’40-44′ Erkek  69  175  5.637  4.375  3.094  6.378  4.255  735  166  874  25.758
Kadın  414  562  9.412  2.980  2.133  4.332  2.687  422  92  812  23.846
’45-49′ Erkek  86  200  6.231  3.844  2.700  4.757  2.589  453  139  829  21.828
Kadın  803  840  9.556  2.086  1.622  2.719  1.430  163  76  832  20.127
’50-54′ Erkek  115  208  6.575  1.908  1.857  3.545  1.631  222  78  831  16.970
Kadın  1.215  1.115  8.039  1.017  995  1.760  678  78  29  840  15.766
’55-59′ Erkek  185  296  6.137  838  1.361  1.776  1.210  109  27  809  12.748
Kadın  1.725  1.393  6.088  419  614  825  441  31  12  812  12.360
’60-64′ Erkek  209  344  4.378  282  762  805  737  58  30  571  8.176
Kadın  1.775  1.152  3.402  100  326  432  275  14  4  682  8.162
’65 +’ Erkek  947  1.227  5.423  103  678  707  670  51  33  1.071  10.910
Kadın  5.821  2.228  3.909  39  360  457  207  13  7  1.637  14.678
Toplam  15.120  99.147  115.432  105.899  27.762  119.476  64.493  6.411  1.041  21.437  576.218

6.Sağlık Hizmetleri

 İlçede resmi sağlık kurum ve kuruluşları olarak; 149 oda ve 326 Yataklı 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ile 37 Aile Sağlığı Merkezi (35’i mahallelerde, 2’si cezaevlerinde olmak üzere) bulunmaktadır.

Özel sektörde ise; toplam 345 yataklı 6 özel hastane (Erdem Hastanesi, Atlas Hastanesi, Afiyet Hastanesi, Hisar İntercontinental Hospital, Sur Hastanesi, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi), 8 tıp merkezi, 3 özel poliklinik, 1 özel dal merkezi, 11 hekim muayenehanesi, 9 ağız ve diş sağlığı polikliniği, 89 diş hekimi muayenehanesi,  6 diş protez laboratuarı, 4 diyaliz merkezi, 2 görüntüleme merkezi, 2 protez-ortez uygulama ve satış merkezi, 48 optik müessesesi, 5 işitme merkezi, 2 laboratuar, 3 sağlık kabini bulunmaktadır.

Belediye olarak, genel ve özel sağlık hizmetlerinden yararlanması sınırlı kalan kesime yönelik destekleyici ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri üretilmesi, hizmetin hastaların ayağına götürülmesi seçenekleri üzerinde durulabilir.

7.İbadethaneler

İlçede toplam 136 camii, 3 adet cemevi ve 1 adet kilise bulunmaktadır.

Bu 136 camiinin tamamı betonarme olup tarihi özellikleri yoktur. Camiilerle alakalı iyileştirme ve geliştirme veya dönüştürme çalışmaları daha kolay gerçekleştirilebilir. Yıllarca peyderpey yapılan bu camii inşaatları daha bitirilmeden eskimekte ve depreme dayanıklılık özelliğini kaybetmektedirler. İdeal ve çok fonksiyonlu bir proje ile camii alanları değerlendirilebilir.

ABDURRAHMAN ÇELİK CAMİİ
ADEM YAVUZ MH.HZ.HASAN HÜSEYİN CAMİİ
AK SANAYİ SİTESİ CAMİİ
AKSOY MESCİDİ
ALBARAKA TÜRK MESCİDİ
ARMAĞANEVLER CAMİİ
ASIM ÜLKER CAMİİ
AŞAĞI DUDULLU CAMİİ
AŞAĞI DUDULLU ÇAMGAZ CAMİİ
AŞAĞI DUDULLU FIRAT CAMİİ
AŞAĞI DUDULLU KASTAMONU PARSELLER C.
AŞAĞI DUDULLU MEVLANA C.
ATAKENT ALPARSLAN C.
ATAKENT NERMİN İMAMOĞLU C.
BANK ASYA MESCİDİ
BEDİR C.
BİLAL-İ HABEŞİ C.
BİRLİK CAMİİ
BİRLİK SANAYİ SİTESİ C.
CEMİL MERİÇ BİRLİK C.
CEMİL MERİÇ MH.MERKEZ C.
CEVHERAĞA C.
ÇAKMAK BEDİUZZAMAN C.
ÇAKMAK ÇAMLIK C.
ÇAKMAK HZ.ALİ C.
ÇAKMAK MERKEZ C.
ÇAKMAK MUSTAFA EFENDİ C.
ÇAKMAK OSMANGAZİ C.
ÇAKMAK REFİYE SOYAK C.
ÇAKMAK SANCAKTEPE C.
ÇAKMAK TEPEÜSTÜ CAMİİ
ÇAMLIK MERKEZ C.
ÇAYIRÖNÜ C.
ÇINARALTI C.
DENİZ SANAYİ SİTESİ C.
DES SANAYİ SİTESİ C.
DOĞANEVLER C.
DOĞUŞ C.
DÖRTYOL C.
DUDULLU MERKEZ C.
DUMLUPINAR C.
ELİF SİTESİ MESCİDİ
EMANETOĞLU HACI EMİN C.
EMİN ALİPAŞA C.
ERDEN C.
ERRAHMAN C.
FATİH SANAYİ SİTESİ MOLLA GÜRANİ C.
FERHAT NASIR C.
FEVZİ ÇAKMAK C.
GAMAME C.
GÜMRÜKÇÜLER SANAYİ SİTESİ C.
GÜNEYSU C.
GÜVEN SANAYİ SİTESİ C.
HACI HAKKI EKŞİ C.
HACI İHSAN YILMAZ MESCİDİ
HACI İNCİLER C.
HACI LEYLA BİNGÖL C.
HACI NAZIM C.
HALİLURRAHMAN C.
HEKİMBAŞI C.
HEKİMBAŞI FATİH C.
HEKİMBAŞI KOCATEPE C.
HEKİMBAŞI MERKEZ C.
HİDAYET C.
HUZUR MESCİDİ
HÜDAYİ C.
HZ.HAMZA C.
HZ.ÜSAME C.
IHLAMURKUYU MERKEZ C.
INKILAP MEVLANA C.
İLİM SARAYI C.
İMAMI AHMET C.
İMAMI AZAM C.
İMAMI RABBANİ C.
İMES SANAYİ SİTESİ C.
İSTİKLAL İSHAK MESCİDİ
KADOSAN C.
KAZIM KARABEKİR BERAT C.
KAZIM KARABEKİR BEREKET C.
KAZIM KARABEKİR GÜNEY C.
KAZIM KARABEKİR HİCRET C.
KAZIM KARABEKİR HZ.HAVVA C.
KAZIM KARABEKİR HZ.OSMAN C.
KAZIM KARABEKİR İMAM-I ALİ C.
KAZIM KARABEKİR İMAMI GAZALİ C.
KAZIM KARABEKİR MERKEZ EFENDİ C.
KAZIM KARABEKİR MEVLANA C.
KAZIM KARABEKİR MİRAÇ C.
KAZIM KARABEKİR ORTA C.
KAZIM KARABEKİR PAŞA C.
KAZIM KARABEKİR SABIR C.
KEMERDERE ŞEHSUVAROĞLU C.
KEYAP C.
KORKMAZ C.
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ C.
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAMİ
MEDİNE CAMİİ
MEHMET AKİF CAMİİ
MEHMET EMİN CAMİİ
MEHMET ZAHİT KOTKU CAMİİ
MERKEZ CAMİİ
MEYVELİ BAHÇE CAMİİ
MODOKO HABİBİ NECCAR CAMİİ
MOLLA HÜSREV CAMİİ
MUSTAFA AĞA CAMİİ
MÜZDELİFE CAMİİ
NAMIK KEMAL HACI ÖMER CAMİİ
NAMIK KEMAL HZ.ÖMER CAMİİ
NECAT CAMİİ
ÖMER FARUK DARENDE CAMİİ
RAHMET CAMİİ
RAMAZAN EFENDİ CAMİİ
RIZA HATUN C.
SAHRAYI KEBİR CAMİİ
SANTRAL MUSTAFA AVNİ CAMİİ
SELMANİ FARİSİ CAMİİ
SONDURAK CAMİİ
SÜMEYYE HATUN CAMİİ
ŞAFAK MESCİDİ
ŞEHİT YURDANUR CAMİİ
ŞEHZADE CAMİİ
TANTAVİ PARKI MESCİDİ
TEVHİD CAMİİ
TOPAĞACI CAMİİ
TOYA MESCİDİ
TUĞLA HARMANLARI CAMİİ
ULU CAMİİ
YAMANEVLER CAMİİ
YAVUZ SELİM CAMİİ
YENİ İSTANBUL ÇARŞISI CAMİİ
YENİEVLER CAMİİ
YEŞİLDERE BAYRAKTAR CAMİİ
YEŞİLVADİ KONUTLARI KİPTAŞ CAMİİ
YUKARI DUDULLU MH.OSMANGAZİ KORUSU C.
YUKARI DUDULLUHZ.EBUBEKİR CAMİİ
YUŞA CAMİİ

VI. EKONOMİ

Ümraniye İlçesi İstanbul İl’inin sanayi bölgesidir. Mobilya, oto yedek parça üretimi, tekstil, telekominikasyon ve haberleşme alanında önemli ve çok sayıda işyeri vardır. 1 Organize Sanayi Bölgesi ve 12 sanayi sitesi dışında da üretim yapan yüzlerce işyeri vardır.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 1.500 dekarlık alanda kurulu olup, İMES, DES ve KADOSAN Sanayi Siteleri ile Fabrikalar Bölgesinden oluşmakta, toplamda 261 sanayi, 34 sosyal tesis parseli olmak üzere 295 parselden oluşmaktadır. Bunlardan 99 sanayi, 7 sosyal tesis parseli olmak üzere 106 parsel  Fabrikalar Bölgesinde yer almakta ve burada 146 sanayi işyeri bulunmaktadır. Bu işletmelerde 16.037 kişi istihdam edilmektedir.  Fabrikalar Bölgesinde 500’den fazla işçi çalıştıran büyük işletmeler ve personel sayıları şöyledir: Türkiye Ekonomi Bankası 1.800, Delphi Outomotive Systems Ltd. Şti. 949, Gamak Makine San. A.Ş. 709, Özkuruşlar Gıda San Tic. Ltd. Şti 700, Unmaş Unlu Mamül San.Tic.A.Ş. 694, Coca Cola İçecek A.Ş. 594, And Sanayi(Entes) 542 işçi çalıştırmaktadır.

Ümraniye’deki Sanayi Siteleri ve Kooperatifler

İlçede 12 büyük sanayi sitesi ve kooperatif mevcut olup, 5.556 işyerindeki 4453 işletmede, 26.908 çalışan mevcuttur.

NO ADI İŞYERİ SAYISI FAAL İŞYERİ İŞÇİ SAYISI
1 İMES Sanayi Sitesi 965 916 7525
2 DES Sanayi Sitesi 748 400 5000
3 MODOKO Mobilyacılar Sitesi 605 400 3000
4 KADOSAN Sanayi Sitesi 682 667 2500
5 KEYAP Keresteciler Sitesi 200 200 1500
6 Fatih Sultan Mehmet Küçük San. S 385 385 1123
7 Güven Sanayi Sitesi 914 650 3000
8 Deniz Sanayi Sitesi 207 207 1300
9 Gümrükçüler Sanayi Sitesi 180 180 660
10 Ak Sanayi Sitesi 276 188 650
11 Birlik Sanayi Sitesi 219 140 350
12 Özantaş Sanayi Sitesi 175 120 300
                  TOPLAM 5.556 4.453 26.908

1- İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi: 650 dekar alanda kuruludur. Mevcut 965 işyerinden 916’sı faal olup, 141 değişik sektörde faaliyet göstermektedir. 7.525 kişi istihdam edilmektedir.

2- DES Sanayi Sitesi: S.S. Perşembe Pazarı ve Kasımpaşa Demircileri Sitesi İşletme Kooperatifi 354 dekar alanda kurulu olup, 748 işyerinde bulunan yaklaşık 400 firmada 5.000 civarında kişi çalışmaktadır.

3- MODOKO S.S. Anadolu yakası Doğrama ve Mobilyacılar  Sitesi işletme Kooperatifi : 605 işyerindeki 400 işletmede yaklaşık 3.000 kişi çalışmaktadır.

4- KADOSAN S.S. Kadıköy Oto Sanatkarları Site İşletme Kooperatifi: 140 dekar alanda kuruludur. 517 oto tamirhanesi, 165 sosyal tesis toplam 682 işyeri mevcut olup, 667 işyeri faaliyettedir. Sitedeki işyerlerinde halen 2500 civarında kişi çalışmaktadır.

5- KEYAP S.S. İstanbul Anadolu Yakası Kereste ve Küçük Sanayiciler Site İşletme Kooperatifi : 200 işyeri mevcut olup, 1500 civarında çalışan vardır.

6- Fatih Sultan Mehmet Küçük Sanayi Sitesi: S.S. Ümraniye Sanatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifindeki 385 işyerinden faal olan 385’inde 1.123 kişi çalışır.

7- Güven Sanayi Sitesi: 914 işyeri mevcut olup, 650 işletmede 3000 civarında işçi çalışmaktadır.

8- Deniz Sanayi Sitesi : 207 işyeri mevcut olup, yaklaşık 1.300 kişi çalışmaktadır.

9- Gümrükçüler Sanayi Sitesi : 165 işyerinde 660 çalışan mevcuttur.

10- Ak Sanayi Sitesi : 276 işyerinden 188’i dolu olup, 650 kişi çalışmaktadır.

11- Birlik Sanayi Sitesi : 219 işyeri mevcut olup, 140 işletmede 350 kişi çalışır.

12- Özantaş Sanayi Sitesi: 175 işyerinden 120’si dolu olup, 300 çalışan vardır.

VII. SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Ümraniye ilçesi, sorunlar yumağı haline gelmiş bir ilçedir. Sanayi tesisleri etrafında, plansız ve kontrolsüz bir şekilde yapılaşmış bir ilçedir. Merkezi konumu nedeniyle, hızlı ve kontrolsüz büyüyen anakentin açılım alanlı olarak görüldüğünden, ilçeye olan talep artmıştır. Artan talebe bağlı olarak, zaten altyapısı yetersiz olan ilçede, yeni yapılaşmalar ve altyapı ve üst yapı sorunları ortaya çıkmıştır.

Trafik sıkışıklığı sorunu, ilçenin çarpık yapılaşmasından kaynaklanan bir sorundur. İmar planlaması olmayan, kişilerin kendi isteklerine göre yapılandırmış oldukları bir yerleşim yerinin trafik sıkışıklığı sorunu yaşaması kaçınılmazdır. İlçenin yollarının yeterli hale getirilmesi ve yolların park alanı olarak kullanılmaktan kurtarılmasıyla birlikte, ilçe içerisinde trafik sıkışıklığı sorunu belli ölçülerden çözümlenebilecektir. Bununla birlikte, ilçenin içerisinde geçen ana yollar ve bağlantı yollarında ortaya çıkan trafik yoğunluğunun ilçe trafiğini olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Trafiğin sıkışmasıyla birlikte ara yollardan transit geçiş yapmak isteyen araçlar, ilçe trafiğini daha sıkışık hale getirmektedir. Bu noktada, özellikle Ümraniye’nin trafik sıkışıklığı sorunu, Büyükşehrin trafik sorununun çözümlenmesiyle çözüme kavuşturulabilecek bir sorundur. Ana kentin trafik sorunuyla birlikte Ümraniye’nin de trafik sıkışıklığı sorununa çözüm üreten projelerin oluşturulması gerekir.

İmar sorunu, aynı zamanda bir yeşil alan sorunu olduğu gibi, altyapı sorunlarının da kaynağını oluşturmaktadır. Bir ilçenin planlama ve imar sorununu çözümlemek, altyapı ve üstyapı eksikliğinin bir bütün olarak çözümlenmesini sağlayabilecek temel yaklaşım noktasıdır. Ümraniye İlçesi, yoğun bir nüfusun yaşadığı, yapılaşmanın çok sıkışık olduğu, arsa üretmenin mümkün olmadığı bir yerleşim yeridir. Özellikle, şehrin merkezinde bulunan mahallelerde, boş arazi bulmak imkansızdır. Altyapı ve üstyapı ihtiyacının çok yoğun olduğu alanlarda, yeni alanlar bulmak suretiyle üstyapı tesisleri kurmak mümkün olmayacağı gibi, teknik altyapının dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerin yapılması da yoğun yapılaşma nedeniyle mümkün olmayacaktır. Bu noktada, yol altyapısının yenilenmesi, genişletilmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi, yeşil alan miktarının ve standartlarının artırılması, otopark sorununun çözümlenmesi, teknik altyapının yenilenmesi ve ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi bir arada düşünülmesi, planlanması ve projelendirilmesi gereken ihtiyaçlardır. Bütün bu ihtiyaçların çözümlenmesi çalışmalarında, esas olarak planlı ve imar mevzuatına uygun bir kent yapılaşmasının sağlanması gerekliliği öne çıkmaktadır. Ümraniye’nin imar sorunlarını,  altyapı ve üstyapı sorunlarını aynı anda çözme imkanı sağlayacak olan, doğru bir plan çalışmasıyla ve ortaya konulan plan kararlarıyla sosyal dönüşümü de barındıran, ortak bir dönüşüm modelinin uygulanmasıdır. Bu modele göre; kentsel bütünlük içerisinde, herkes dahil edilerek, plan kararlarıyla teşvik edilerek, tarafları ikna edilerek, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda bir kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç vardır. Partimizin yerel seçimlerde ülke genelinde kullanabileceği kentsel dönüşüm modeli içerisinde, her vatandaş kollanıp, yasal durumu ne olursa olsun, ruhsat ve iskan konusu da ne durumda olursa olsun, bütün yapılar, dönüşüme dahil edilerek, her yapının hukuki durumu, riskleri ve nitelikleri dikkate alınarak bir kentsel dönüşüm modeli ortaya konulmalıdır.

 Yeşil alan sorunu, Ümraniye’nin geleceğinde çok daha ileri düzeylere ulaşacak bir sorundur. İlçede gerçekleştirilen yeni inşaat projeleriyle, nüfusun sürekli artırıldığı gözlemlenmektedir. Artan nüfus, kişi başına düşen yeşil alan miktarını azaltan bir etkiye sahiptir. Projelerde üretilen yeşil alan miktarları, yapılaşma nedeniyle gelecek nüfusun yeşil alan ihtiyacını ancak karşılayabilecek durumdadır. Yeşil alan konusunda, mevcut yeşil alanların korunması sağlanmalı ve nitelikleri artırılmalıdır.

Otopark ihtiyacının çözümlenmesinde yer altı yapılanmalarına ağırlık verilmesi gerekir. Öncelikle yeni yapılaşmalarda, otopark alanının yapılmasının zorunlu hale getirilmesi, alışveriş merkezlerinin otopark standardının yüksek tutulması ve yeni otopark ihtiyacı yükünün azaltılması gerekir.

Altyapı sorunu, kanalizasyon ve diğer altyapıların ilçe nüfusuna cevap veremez duruma gelmesidir. Dönüşümle birlikte, ilçenin altyapı sorununun bütünüyle çözümlenmesi mümkündür. Bu noktada, büyükşehir hizmetlerinin niteliklerinin artırılması ve yeterli hale getirilmesi özellikle önem taşımaktadır.

Sağlık hizmetleri, ilçe genelinde hizmet veren sağlık kuruluşları eliyle yürütülmektedir. İlçenin nüfus potansiyeline uygun olarak sağlık hizmet ve kuruluşlarının planlanması merkezi idarenin görevi olmakla birlikte belediye olarak da sürecin içerisinde yer almak gerekir. İmar planlama faaliyetleriyle merkezi idarenin sağlık yatırımlarının teşvik edilmesi, tesislerin inşaat altyapısının üstlenilmesi yönünde büyükşehir işbirliği, kamu sağlık hizmetlerinin artışını sağlayabilecektir. İlave olarak, planlarda belirlenen özel sağlık tesisi alanlarıyla özel sektör temsilcilerinin yatırım yapması teşvik edilmelidir. Son olarak, acil sağlık hizmetleri ve kuruma gidemeyen kişilere hizmet verme noktası başta olmak üzere, belediye tarafından kurulacak sağlık hizmet birimlerince hizmet verilmesiyle sorunun çözümlenmesi mümkün olabilecektir.

Başıboş hayvanlar Ümraniye İlçesinde bir sorundur. Yoğun bir nüfus, kentin seçkinci projelerinin uygulandığı alanlarda başıboş hayvan fazlalığı üzerinde durulması gereken bir sorundur. Alınacak tedbirlerle ailelerin kendi hayvanlarına sahip çıkması sağlanabilir. Hatta teşvik edilebilir. Sonraki süreçte hala mevcudiyetini devam ettiren hayvanlar için barınaklar kurularak ya da ilgili kurumların barınaklarından yararlanılarak çözüm üretilebilir.

Denetim eksikliği/yol kaldırım işgalleri, belediyenin asli vazifesi olan sosyal yaşamı düzenleme ve denetleme görevini gereği gibi yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır. İlçe halkının sağlık ve huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirtebilmeleri için, yolların, alışveriş mekanların, sosyal hayatın normal akışında gitmesinin sorumlusu belediyedir. Bu noktada, etkin bir denetim mekanizmasının kurulması gerekir. Bu gerekliliği dikkate almayan belediyeler, görevlerini yerine getirmemiş sayılırlar. Belediye, sunmuş olduğu hizmetlerin toplumun yararlanmasına özgülendiği şekilde mevcudiyetini koruması için gereken tedbirleri almak la yükümlüdür.

Ruhsat/denetim, ruhsata tabi işlerin yapılmasının kontrol altına alınması ve izinsiz yapılan faaliyetlerin önlenmesi bakımından önemlidir. Ruhsat ve denetimler, belediyeye verilen yetkilerin temel amacıdır. Kolluk yetkileri, hukuk sınırları içerisinde faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaya yöneliktir. İmar başta olmak üzere, yürütülecek faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde ve belediyenin bilgisi dahilinde yapılmasının sağlanması, ruhsat ve denetim yoluyla olacaktır. Bu yönde yaşanacak aksaklıklar, kentin güvenliği, düzeni ve huzuru açısından sorunlara yol açacaktır.

Yolların yetersizliği sorunu, kentin yeniden şekillendirilmesi sürecinde ele alınacak bir sorundur. Yolların yetersizliğinin üç farklı noktadan ele alınması ve çözümlenmesi gerekir. Bunlardan birincisi, mevcut yolların, başta otopark olarak kullanılma olmak üzere, her türlü işgalden arındırılarak asli fonksiyonunda kullanılmasının sağlanması gerekliliğidir. İkincisi, mevcut yolların standartlara uygun hale getirilerek işlevselliğinin artırılması önceliğidir. Üçüncüsü ise, kentin ihtiyacına uygun yeni yolların eklenmesi uygulamasıdır. Bütün bu süreçlerin kentin yeniden şekillendirilmesi sürecinde planlanması sürecin başarısını artıracaktır.

Güvenlik sorunu, sosyo-ekonomik sorunlarla birlikte kendini gösteren bir durumdur. Güvenlik sorunlarının kolluk güçleri tarafından çözümlenmesi esas olmakla birlikte, yapılan plan çalışmalarıyla, ihtiyaç doğrultusunda kolluk karakollarının konumlandırılması güvenlik sorununun çözümünün ilk aşamasını oluşturacaktır. Etkin yerlerde yapılandırılmış olan karakollar daha etkin olarak ihtiyaca cevap verecektir. İkinci olarak, mahalleler üzerinden, seçim sürecinde ve sonrasında görev yapacak mahalle gönüllüleri, güvenlik konusunda da kolluğa destek rolü üstlenecektir. Özel güvenlik elamanı görevlendirilmesi çözümün bir başka parçasını oluşturacaktır. Kentlilik bilincinin oluşturulmasıyla birlikte, sosyal dokunun güçlenmesi karşısında, güvenlik noktasında ortaya çıkan boşluğun azalacağı da dikkate alınmalıdır.

İşsizlik, İstanbul genelinde yoğun olarak karşımıza çıkan bir sorundur. Bununla birlikte işsizlik, İstanbul’un bazı ilçelerinde özellik arz eden bir sorun olarak karşımıza çıkar. İşsizlik sorununun özellik arz etmesi, bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirmesi anlamına gelmektedir. Ümraniye İlçesi için de işsizlik, çok daha yoğun etkileri olan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İlçe sınırları içerisinde ya da yakın çevrede var olan üretim tesislerinin, ticari birimlerin ve işletmelerin iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak bir ihtiyaç analizine bağlı olarak, mesleki ve teknik eğitim verilerek, işgücünün nitelikli hale getirilmesi bir sosyal proje olarak düşünülmelidir. Verilen eğitim sonrasında nitelikli hale gelen işgücünün uygun alanlarda ve ekonomik olarak daha uygun koşullarda istihdamı sağlanabilecektir. Sertifikalı uzman işgücünün istihdamı kolaylaşacaktır. İlave olarak, hizmet sektöründe çalışacak kişilerin nitelikli hale getirilmesine yönelik eğitim ve kurs faaliyetlerinin de işsizliği azaltan bir etkisi olacaktır. Aile yardımcılığı, hasta ve çocuk bakımı gibi aile içerisinde çalışma ya da iş yerlerinde yardımcı hizmetler konusunda yetişimi insan gücünün çok daha iyi şartlarda istihdam şansı bulacağı projelendirilerek eğitimler verilmelidir.

Pazar yerlerinin düzensizliği, Belediye hizmetlerinin planlı ve programlı yapılmadığını gösterdiği gibi, denetim sorumluluğunun da yerine getirilmediğini ortaya koymaktadır. Belediye, sokak ya da semt pazarlarını ihtiyaçlar, kapasiteler ve öncelikler noktasında yeniden ele alma ve bu doğrultuda planlama yapmak suretiyle bir standarda oturtmak zorundadır. Belirlenen standartlar doğrultusunda etkin bir denetim yapılmam suretiyle, halka hizmet olarak yapılması gereken faaliyetlerin mağduriyetlere yol açmasının önlenmesi mümkün olacaktır. Büyükşehir tarafından açılacak üretici pazarlarıyla sorunun çözümü daha da kolay olacaktır.

2b alanlarının çokluğu ilçe halkını tedirgin eden bir durumdur. 2B alanlarının dönüştürülmesinde uygulama sorumlusu olarak merkezi idare karşımıza çıkar. 2B alanlarının satışının yapılması konunun bir boyutunu oluştururken diğer yanda belediye tarafından yapılacak imar planlamasıyla bu alanların dönüşümünün sağlanması gerekliliği karşımıza çıkar. 2B arazileri konusunda tespit edilen arazi bedellerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması yönünde bir proje etkili olabileceği gibi, bu alanların planlanmasında ilgililerin mağduriyetinin en aza indirilmesi hedeflenerek kararların oluşturulması gerekir.

Kentlilik bilinci eksikliği ya da Belde kültürünün kent kültürüne dönüşmemiş olması bir çok İstanbul İlçesi gibi, Ümraniye’de de karşımıza çıkar. Sosyolojik olarak, ortak bir kent bilinci oluşturmanın ilk gerekliliği, Ümraniye’li olmayı bir övünç kaynağı haline getirmektir. Altyapısı sorunlu, yapılarında afet riski olan bir kentsel alanda yaşamaktan dolayı gurur duyacak insan bulmak zor olacaktır. Öncelikle, İlçenin sahip olduğu imkanların doğru bir şekilde araştırılması, geliştirilme imkanı olan projelerin belirlenmesi ve bu doğrultuda geleceğin planlanması doğru olacaktır. Kentlilik bilinci oluşturmak için gereken ikinci koşul, sosyal konularda çok duyarlı olan İlçe halkının ortak projeler etrafında toplanmasının sağlanmasıdır. İlçeyle bağlantılı bir sorunun birlikte üstesinden gelen insanların entegrasyon ve kentlilik bilinci noktasında ilerlemeler sağlaması beklenir. Kentlilik bilincinin artırılmasında üçüncü gereklilik olarak, sosyal ve kültürel eğitim programlarının açılması, sertifika kurslarının yapılması suretiyle kişilerin kendileri hakkındaki algılarının olumlu yönde değiştirilmesi karşımıza çıkar. Dördüncü olarak, iş ve meslek edindirme ya da işgücünü nitelikli hale getirmeye yönelik mesleki ve teknik eğitim programlarının da kentlilik bilincinin gelişmesi ve ilçeyle entegrasyona katkı sağlayacağı dikkate alınmalıdır.

Yoğun hızlı göç Ümraniye için ciddi sorunlardan biridir. İlçe, göç almaya devam etmektedir. İlçeye yönelen göçün gerisinde, hukuka aykırı yapılaşmaların sağladığı kolaylıkla konut bulmanın maliyetinin düşük olması ve ilçe halkı arasında var olan yoğun hemşehri dayanışmasıdır. Merkezi idare tarafından verilen yardımların bu ilçede daha etkin verilmesi şeklinde örtülü bir teşvikin varlığından da bahsedilebilir. Göç baskısının kontrol altına alınması, ilçedeki yapılaşmaların imar mevzuatına uygun hale getirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu noktada daha önce vurgulandığı üzere, ilçe genelinde sosyal niteliği ağır basan bir kentsel dönüşüm projesinin bir an önce başlatılması gerekir. Mevcut yapıların sorunları çözülerek mevzuata uygun hale getirildikten sonra, imar kolluk yetkilerinin etkin bir şekilde kullanılması suretiyle hukuka aykırı yapılaşmaların gündemden tamamen kaldırılması gerekir. İlave olarak, Ümraniye İlçesine yönelen göçün arkasında, yürütülen büyük inşaat projeleri bulunmaktadır. Bu projelerde üretilen konutlara yeni nüfusun gelmesi kaçınılmazdır. Ancak, bu yapılaşmalarda, teknik ve sosyal altyapı ihtiyacının karşılanmasına önem verilmesi ve gereken özenin gösterilmesi gerekir.

VIII. İLÇEYE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Yerel Yönetimlerin Yerelleşmesi-Muhtarlara Söz Hakkı” isimli bilimsel akademik çalışmayla, İlçenin mahalle ve sokak ölçeğinde sorunlarının belirlenmesi ve yerel yönetimle ilgili çözümlerin ortaya konulması yönündeki çalışmamız devam etmektedir.