Şişli Analiz 2014

Şişli İstanbul’un coğrafi, trafik, iş hayatı ve sosyal yaşam açısından merkezi konumdaki İlçesidir. Bir semtinde sosyal yaşam, ülkenin dikkatlerini üzerine çeken olaylara sahne olurken, bir diğer semtinde yoksulluk ve yoksunluğun hakim olduğu sahne arkası hayatların yaşandığı bir ilçe olarak, sosyolojik araştırma laboratuarı görüntüsündedir.

Sosyal demokrat seçmenin ağırlıklı olduğu ilçede, sosyal projelere olan ihtiyaç oldukça fazladır. Belediye hizmetleri, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel olarak hizmete ihtiyacı olan bölgelere yöneltilmelidir. Ekonomisi ve yaşantısı standartların üstünde sosyal demokrat seçmenin yaşadığı semtlere sunulacak hizmetlerin öncelikle ihtiyaç analizi yapılarak belirlenmesi gerekir.

I.TARİHÇE-KONUM

Şişli, İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan bir ilçedir. 1954’te ilçe olan Şişli İlçesi’nde köy nitelikli mahalle statülü yerleşim yeri bulunmamaktadır. 28 mahallesi bulunan Şişli, doğuda Beşiktaş, kuzeyde Sarıyer, batıda Eyüp ve Kağıthane, güneyde Beyoğlu ilçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 30 km2’dir. 35km2 olan İlçenin yüzölçümü, İstanbul genelinde yapılan ilçeler düzenlemesiyle 30km’ye düşmüştür.

Şişli İstanbul’un, Taksim kuzeyindeki bütün semtleri gibi, yeni bir yerleşmedir. Şehrin bu yöresinin 19. yy’ ın ortalarında bile henüz yerleşme bölgesi olmadığı bilinmektedir. 1850’lerde bugünkü Şişli’nin yayıldığı alan geniş bir kırlık olduğu kayıtlarda yer almaktadır. İlçenin en eski mahallesi olan Tatavla’ nın (Kurtuluş) 16. yy’da kurulduğu ileri sürülmektedir. 17. yy’da Taksim’ den Pangaltı’ ya doğru uzanan yolun iki yanında mezarlıklar; 18. yy’da Şişli ve Mecidiyeköy civarında bağlar ve bostanlar yer alıyordu. 19. yy’dan itibaren, bu bölgede çeşitli binalar yapılmıştır. Feriköy’de ilk bira üretim tesisinin kurulması ve Şişli’de Etfal Hastanesi’nin açılışı 1890’lara rastlar.

1870’te Beyoğlu yangınında evsiz kalan Levantenler ve gayrimüslimler Harbiye çevresinde inşa edilen kagir binalara taşınmışlardır. Abdülmecid döneminde (1839-1861) imparatorluğun sınır bölgelerindeki yurtlarından olan, birçok göçmen İstanbul’a sığınmış; bunlardan bir bölümü Şişli’nin hemen kuzeydoğusunda arpa tarlaları ve dutlukların bulunduğu alana yerleştirilmiştir. Bu kırsal yerleşim yerine padişahın adıyla Mecidiyeköy denmiştir. Taksim–Şişli tramvay hattı 1913’te elektrikli hale getirilmiş, tramvay deposu da Şişli ile Mecidiyeköy arasına inşa edilmiştir.

Şehrin kuzeye ve kuzeydoğuya, yani Şişli ve Nişantaşı – Teşvikiye’ye doğru yayılmasında iki önemli etken ön plana çıkmıştır. Bunlardan birincisi, 1870’te Beyoğlu’nun büyük bölümünü ortadan kaldıran yangın felaketidir. İkincisi ise, Tanzimat’la birlikte yabancıların da şehrin istedikleri yerlerinde mülk edinmelerine olanak tanınmasıdır. Bu iki etken, Şişli İlçesi sınırları içerisinde yerleşimlerin yoğunlaşması sonucunu doğurmuştur.

Bütün bu ayrıntılar, semtin 1870’lerden sonra oluşmaya başladığını; 19.yy’ın son yıllarında, yabancıların ve kalburüstü azınlıkların yanında, batıcı bir yaşam biçimini benimsemiş veya buna özenen Osmanlı seçkinlerinin ve aydınlarının, o günün koşullarında görece çağdaş olanaklardan yararlanarak yaşadıkları bir yer olmaya yüz tuttuğunu göstermektedir.

Mustafa Kemal’in Samsun’a gidene kadar Aralık 1918’den Mayıs 1919’a kadar kaldığı ve bugün Atatürk Müzesi olarak korunan bina, dönemin yapıları hakkında bir fikir vermektedir.

1930-1940 arasında başta Halaskargazi olmak üzere, semtin ana caddelerinin iki yanında, çoğu günümüze kadar gelen, döneminin en lüks apartmanları bitişik nizamda kurulmuş; böyle bir apartman yerleşmesi Abide-i Hürriyet Caddesi’nin batısında kalan ve en ünlüleri Hanımefendi Sokağı, Perihan Sokağı, Sıracevizler Caddesi olan sokaklarda da büyük bir hızla gelişmiştir.

Şişli semtinin konut ve yerleşme bölgesi olarak gelişmesi 1960-70’lere kadar sürmüş, bu dönemden sonra ise semt, çevre semtlerle birlikte daha çok zengin çarşıların, pasajların, seçkin dükkanların, butiklerin, işyerlerinin, bankaların yer aldığı; ticaret, iş ve eğlence hayatının ağır bastığı bir yapı kazanmıştır.

1950’lerden sonra İstanbul’un gündemine girip günümüze değin hızını yitirmeyen göç olgusundan Şişli ilçesi de doğrudan etkilenmiştir. Semtin kuzeyinde Çağlayan ve Gültepe gibi gecekondu semtleri bu dönemde plansız ve kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kağıthane’nin nüfusu da bu dönemde hızla artmaya başlamıştır. Bu sırada Beyoğlu İlçesi’ne bağlı bir bucak olarak yönetilen Şişli bölgesi, 1954’te ilçe yapılmıştır. 1960’tan sonra yeni yerleşim birimleri, evler ve fabrikaların yapılmasıyla birlikte, 1970’lere gelindiğinde Şişli İlçesi nüfusu 100.000’i aşmıştır.

Şişli’nin esas değişimi Büyükdere caddesinden Ayazağa Köyü’ne kadar olan hatta değişen imar planlarıyla yapılan plazalar sayesinde olmuştur. Bu bölgede yer alan binaların emlak vergileri oldukça yüksek olup belediyeye gerek inşaat aşamasında, gerekse sonrasında ciddi gelir kaynağı oluşturmuştur. Ayazağa’nın Şişli ilçesi sınırlarından çıkarılması geçmiş dönemlerde de yapılmış bir manevra örneği olup ilçenin sınırlarını ve gelirlerini geriletmiştir.

Son düzenlemeyle birlikte Şişli İlçesi, birbirinden koparılmış iki parça araziden oluşan bir ilçe haline gelmiştir. Şişli-Mecidiyeköy kısmıyla Maslak arasında ilçeye bağlı sadece Büyükdere Caddesi olarak bilinen ana arter yol kalmıştır. Ana arter olduğundan dolayı bu yolun sorumluluğu da Büyükşehir Belediyesine ait olduğundan, ilçe iki farklı ve birbirinden koparılmış yerleşim yerinden oluşmaktadır.

II. NÜFUS ANALİZİ

Şişli ilçesinin toplam nüfusu  318.217’dir.İlçenin nüfus piramidine bakıldığında, İstanbul geneline kıyasla, yaşlı nüfusun ortalamanın üzerinde çocuk ve genç nüfusun ortalamanın altında olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, Şişli’nin, geliri yüksek ve az çocuklu ya da çocuksuz ailelerin daha fazla yaşadığı bir ilçe olmasıdır. Dar gelirli ve kalabalık ailelerin yaşadığı mahalleler de olmakla birlikte ilçenin merkezi konumdaki mahallelerinde hane başına düşen kişi sayısı ortalamanın gerisindedir. Şişli İlçesinde çocuk nüfusunun çoğunluğu, Kuştepe, Feriköy, Mahmut Şevket Paşa gibi mahallelerde yaşamaktadır.

İlçenin zaman içerisinde iş merkezlerinin yoğunlaştığı bir yerleşim yeri haline gelmesiyle birlikte, birim başına düşen ilçeye kayıtlı nüfus sayısı bakımından, ilçe nüfusu yapılaşma oranının gerisinde kalmıştır.

Şişli İlçesinin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
‘0-4’  17.612  9.051  8.561
‘5-9’  17.998  9.284  8.714
’10-14′  18.302  9.520  8.782
’15-19′  19.918  10.282  9.636
’20-24′  25.483  12.792  12.691
’25-29′  32.801  16.569  16.232
’30-34′  34.530  17.106  17.424
’35-39′  29.752  14.753  14.999
’40-44′  25.478  12.728  12.750
’45-49′  21.865  10.739  11.126
’50-54′  18.642  9.198  9.444
’55-59′  15.680  7.476  8.204
’60-64′  12.150  5.666  6.484
’65-69′  8.620  3.762  4.858
’70-74′  6.604  2.671  3.933
’75-79′  5.263  2.079  3.184
’80-84′  4.064  1.376  2.688
’85-89′  2.523  758  1.765
’90+’  932  244  688
Toplam  318.217  156.054  162.163
      Nüfusa kayıtlı olduğu yere göre nüfus   İSTANBUL  Sayısı                  75.916 24,12
SİVAS 24.732 7,86
ORDU 18.230 5,79
ERZİNCAN 14.343 4,56
KASTAMONU 14.220 4,52
GİRESUN 13.933 4,43
SAMSUN 9.290 2,95
SİNOP 9.126 2,9
TRABZON 7.285 2,32
TOKAT 5.584 1,77
RİZE 5.153 1,64
MALATYA 4.213 1,34
GÜMÜŞHANE 3.765 1,2
SİİRT 3.159 1
KAYSERİ 3.135 1
BALIKESİR 3.098 0,98
ERZURUM 3.098 0,98
BURSA 3.048 0,97
KONYA 2.985 0,95
İZMİR 2.915 0,93
ANKARA 2.803 0,89
ÇORUM 2.760 0,88
ADANA 2.636 0,84
AMASYA 2.622 0,83
SAKARYA 2.472 0,79
ARDAHAN 2.346 0,75
HATAY 2.345 0,75
ÇANKIRI 2.337 0,74
BOLU 2.238 0,71
ELAZIĞ 2.195 0,7
AĞRI 2.173 0,69
MARDİN 2.132 0,68
TEKİRDAĞ 2.108 0,67
DİYARBAKIR 2.093 0,67
İÇEL 2.058 0,65
BARTIN 2.028 0,64
ESKİŞEHİR 2.020 0,64
BAYBURT 1.854 0,59
KIRKLARELİ 1.841 0,59
BATMAN 1.832 0,58
K.MARAŞ 1.806 0,57
BİTLİS 1.796 0,57
EDİRNE 1.795 0,57
ÇANAKKALE 1.770 0,56
ZONGULDAK 1.745 0,55
KARABÜK 1.681 0,53
GAZİANTEP 1.586 0,5
ŞANLIURFA 1.569 0,5
TUNCELİ 1.543 0,49
NEVŞEHİR 1.523 0,48
ISPARTA 1.411 0,45
ARTVİN 1.384 0,44
YOZGAT 1.371 0,44
KOCAELİ 1.350 0,43
KARS 1.331 0,42
AFYON 1.283 0,41
DÜZCE 1.213 0,39
MANİSA 1.206 0,38
ANTALYA 1.151 0,37
OSMANİYE 1.098 0,35
NİĞDE 1.061 0,34
AYDIN 1.000 0,32
VAN 955 0,3
AKSARAY 856 0,27
BİNGÖL 824 0,26
MUŞ 738 0,23
KİLİS 729 0,23
ADIYAMAN 716 0,23
MUĞLA 613 0,19
BİLECİK 587 0,19
KARAMAN 554 0,18
YALOVA 497 0,16
KÜTAHYA 459 0,15
UŞAK 409 0,13
KIRIKKALE 386 0,12
ŞIRNAK 312 0,1
IĞDIR 279 0,09
BURDUR 276 0,09
HAKKARİ 128 0,04

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılım tablosuna bakıldığında, Şişli İlçesinde, son çeyrek yüzyılda, nüfus artış hızının düşmekte olduğu görülmektedir. İlçe nüfusunun yaklaşık %75’i, farklı illerden gelen kişilerden oluşmaktadır. 75 farklı ilden gelen kişiler, Şişli nüfusunun oluşmasına az ya da çok katkı sağlamıştır. Böylesine farklı bölge ve illerden gelen nüfusun entegrasyonu ciddi olarak üzerinden durulması gereken bir konu olarak belediyenin önünde durmaktadır.

III. SOSYAL ANALİZ

İstanbul’un İlçelerinde içerisinde, sosyal yaşamı en hareketli ilçelerinden biridir. Şişli İlçesinin sosyal yaşamı, İstanbul’un sosyal yaşamı olarak kabul edilebilecek düzeyde ilgi çekmektedir.

Sosyal hayatın doğru algılanabilmesi için İlçeyi bir kaç farklı bölümde incelemek gerekir.

İlçenin güneyinde, ekonomik olarak ortalamanın üzerinde bir mali kaynağa sahip olan nüfus yapısı karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgede hareketli bir sosyal ve kültürel yaşam hakimdir. Dünyanın en pahallı ikinci caddesi olan Abdi İpekçi Caddesi bu bölgede bulunmaktadır. Sosyal yaşamın yanı sıra kongre turizminin de canlı olduğu bu bölümün yanı sıra Nişantaşı ve nispeten Kurtuluş semtleri, Türkiye ortalamalarının üzerinde gelire sahiptir ve bu bölgede de sosyal yaşam hareketlidir.

Mecidiyeköy ise işyerleri ağırlıkta olmakla beraber, meydanın güneyinde orta/orta üst, kuzeyinde ise orta/orta alt gelir gruplarının hakim olduğu bir nüfus barındırmaktadır.

İlçenin kuzeyinde yer alan ve İstanbul’un gökdelenler bölgesi olarak anılabilecek Maslak bölgesi ise ağırlıklı olarak işyerleri ve ofislerle doludur.

İlçede çok sayıda AVM de yer almaktadır. İlçenin sahip olduğu arazilerin ekonomik olarak inşai faaliyetlerde yoğun talep görmesi, yatayda arsaların hızla tükenmesine ve yoğun dikey yapılaşmaların gerçekleşmesine yol açmıştır.

1.Yerel gazeteler

İlçede onlarca gazete çıkmaktadır. Hatta Mecidiyeköy, Nişantaşı, Şişli, Teşvikiye mahallelerine özgü gazeteler de vardır. İlçe genelinde dağıtılan gazetelerin belli başlıcaları aşağıdadır.

Şişli gazetesi

Haber Şişli

Kentim Şişli

Yön gazetesi

İstanbul ses

Agos gazetesi (Şişli ilçesin’de yayınlanan bu gazetenin okuyucusunun %90’dan fazlası İlçede yaşamaktadır).

İlçe sınırları içerisinde bulunan ve ulusal basının önde gelen temsilcileri, İstanbul genel incelemesinde ele alındığında burada ayrıca üzerinde durulmamıştır.

2.Dernekler

Şişli İlçesi, dernek sayısı bakımından oldukça kalabalık bir görünüm arz etmektedir. Dernek sayısının yoğunluğu, bir yandan kişilerin sosyal olarak örgütlenme bilincinin geliştiğini ortaya koyarken, bir diğer yandan kente uyum konusunda sorunlar yaşayan grupların kendi aralarında kapanması anlamına da gelebilecektir.

İlçede faaliyet gösteren 438 dernek ve dernek olarak yapılanmış iktisadi teşekkül bulunmaktadır.

İş ve sosyal hayatın canlı olması, azınlıkların yoğun olması dernek sayısının artmasına neden olmuştur. Bunların en aktif olanları aşağıda sıralanmaktadır.

AÇEV – ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI
AETD – AİLE VE EVLİLİK TERAPİLERİ DERNEĞİ
AHDER – AFETE HAZIRLIK VE DEPREM EĞİTİMİ DERNEĞİ
AKUT – AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ
ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU
AMERİKAN ŞİRKETLER DERNEĞİ
ANKEM – ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ DERNEĞİ
ANTİKA OTOMOBİL FEDERASYONU VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
ARALIK GÖNÜLLÜ EĞİTİM VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
ARED – AÇIK HAVA REKLAMCILARI DERNEĞİ
ARTVİNLİLER HİZMET VAKFI
BASIN KONSEYİ DAYANIŞMA VE GELİŞTİRME VAKFI
BASİD – BİLİŞİM ALTYAPI SİSTEMCİLERİ DERNEĞİ
BEYODER – BEYOĞLU BÖLGESİ ERGUVAN OTOBÜS İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ
BİLİM MERKEZİ – BİLİM MERKEZİ VAKFI TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ
BMD – BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ
ÇAĞDER – ÇAĞDAŞ ÇALIŞANLAR DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÇAKIROĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
ÇANKIRI EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI
ÇOCUK VAKFI
DAMLA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
DEFNE EĞİTİM KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
DEİK – DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
DİADER – ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİ DERNEĞİ
DOĞU KİTABEVİ – REBEZE KÜLTÜR EVİ
DÜNYADAKİ İTALYAN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ
EDAD – ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ AKADEMİSİ DERNEĞİ
EKONOMİSTLER DERNEĞİ
ELGİNKAN VAKFI
ETD – ENERJİ TİCARETİ DERNEĞİ
EVYAP VAKFI
FACTORING DERNEĞİ
FERAH EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
FİYAB – FİLM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ
FNF – FRIEDRİCH NAUMANN VAKFI
GAZİANTEP DERNEKLERİ FEDERASYONU
GENÇ GP – GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
GHE – GAYRİMENKUL HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ
GİRESUN DERELİ BAHÇELİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI
GÖLOVA EĞİTİM KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI
GÖZ BEBEKLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
GYİAD – GENÇ YÖNETİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
GYODER – GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ
HACI NİMET ÖZDEN CAMİ ŞERİFLERİ VAKFI
HİZMET İŞ İSTANBUL 2 NOLU İETT ŞUBESİ – HİZMET-İŞ SENDİKASI
HKMO İSTANBUL ŞUBESİ – HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HRANT DİNK VAKFI
IAA – ULUSLARARASI REKLAMCILIK DERNEĞİ
IATA ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ – INTERNATIONAL AİR TRANSPORT ASSOCIATION
ISKAV – ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI
İAV – İKTİSADİ ARAŞTIRMA VAKFI
İGED – İSTANBUL GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
İLİM YAYMA CEMİYETİ
İMSAD – İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
İMV – İSTANBUL MÜLKİYELİLER VAKFI
İNCİ İŞ KADINLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İSİAD – İRANLI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
İSİAD – İSTANBUL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
İSMED – İSTANBUL MEMURLAR DERNEĞİ
İSTANBUL ALTI NOKTA SPOR KULUBÜ DERNEĞİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
İSTANBUL BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ
İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ FEDERASYONU
İSTANBUL ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ
İSTANBUL ERMENİ KATOLİK SURP AGOP VAKFI
İSTANBUL GAZİANTEPLİLER DERNEĞİ
İSTANBUL NOTER ODASI BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SATRANÇ DERNEĞİ
İSTANBUL ŞUBESİ – ALTINOKTA KÖRLER DERNEĞİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI
İSTANBUL TRAFİK VAKFI
JFMO İSTANBUL ŞUBESİ – JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
JMO İSTANBUL ŞUBESİ – JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
KAÇUV – KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
KA-DER – KADIN ADAYLARI DESTEKLEME DERNEĞİ
KAGİDER – TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ
KAISİAD – KARS ARDAHAN IĞDIR SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ
KARAGÖZYAN YETİMHANESİ VE VAKFI
KARİD – TÜRKİYE KARGO KURYE VE LOJİSTİK İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ
KBUD – KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ
KLİMİK – TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ
KOÇ YÖNDER – KOÇ TOPLULUĞUNDA GÖREV YAPMIŞ YÖNETİCİLER DERNEĞİ
KORUNCUK VAKFI – TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK VAKFI
KURUMSAL İLETİŞİMCİLER DERNEĞİ
MARİFED – MARMARA İŞ HAYATI DERNEKLERİ FEDERASYONU
MASSİAD – MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
MİLLİ REASÜRANS MENSUPLARI EMEKLİ SAĞLIK SANDIĞI VAKFI
MOZAİK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
MOZAİK SANAT ARKEOLOJİK KOLEKSİYONERLERİ DERNEĞİ
MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞİ
MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ
MÜHİBE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
NEFROLOJİ DİALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRE DERNEĞİ
OKMEYDANI CEM EVİ – HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
OKMEYDANI ŞAHİN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
OMSİAD – OFİS MOBİLYALARI SANAYİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
ORGÜDER – ORGANİK ÜRÜN ÜRETİCİLERİ VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
PAKDER – TARIM ÜRÜNLERİ HUBUBAT BAKLİYAT İŞ VE PAKETLEME SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
PERİNATAL TIP VAKFI
PETDER – PETROL SANAYİ DERNEĞİ
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ
REV – RUMELİ EĞİTİM VAKFI
RHMD – RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ
RUSYA EĞİTİM KÜLTÜR VE İŞ BİRLİĞİ DERNEĞİ
SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ
SİVAS PLATFORMU DESTEKLEME DERNEĞİ
ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ VAKFI
ŞİŞLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
ŞİZOFRENİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
TADEV – TÜRK – ALMAN DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI
TAYAD – TUTUKLU HÜKÜMLÜ AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
TDV – TÜRKİYE DEPREM VAKFI
TDV – TÜRKİYE DIŞ TİCARET DERNEĞİ
TEKEL MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI
TESUD – TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
TEV – TÜRK EĞİTİM VAKFI
TFYD – TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ
THK ŞİŞLİ ŞUBESİ – TÜRK HAVA KURUMU
TKD MERKEZ BAŞKANLIĞI – TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ
TKRCD – TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ
TKV – TÜRK KALP VAKFI
TMMOB – İSTANBUL İÇ MİMARLAR ODASI
TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
TPD – TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
TRD İSTANBUL ŞUBESİ – TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ
TSEV – TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI
TSKGV – TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI
TSPAKB – TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
TTGV – TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
TUDOKSAD – TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
TURAD TURİZM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
TUROB – TURİSTİK OTELCİLER İŞLETMECİLER VE YATIRIMCILAR BİRLİĞİ
TURYİD – TURİZM RESTORAN YATIRIMCILARI VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ
TUSEDAD – TÜM SÜT ET VE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ
TUSKON – TÜRKİYE İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLER KONFEDERASYONU
TÜBİDER – BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEĞİ
TÜDOV – TÜRK DİABET VE OBEZİTE VAKFI
TÜED – TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
TÜGİDER – TÜM GIDA DIŞ TİCARET DERNEĞİ
TÜRK KÜLTÜR VAKFI
TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ
TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ
TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
TÜRKDİAB – TÜRKİYE DİYABET TEDAVİ VE EĞİTİM VAKFI
TÜRKİYE DİYABET VAKFI
TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ
TÜRKİYE MS DERNEĞİ – TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ
TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
TÜRSAB – TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
TÜYAK – TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA VE EĞİTİM VAKFI
ULUSLARARASI TİCARİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ DERNEĞİ
YAPI DENTİM KURULUŞLARI VE LABORATUVARLARI DERNEĞİ
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLİLİK SANDIĞI VAKFI
YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ
YILKODER – YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ
YMGV – YURT MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFI
YORUBA TOPLULUĞU KÜLTÜR DERNEĞİ
YÖRET – YÜKSEK ÖĞRENİMDE REHBERLİĞİ TANITMA VE REHBER YETİŞTİRME VAKFI

Dernek adı altında faaliyet gösteren iktisadi yapılanmaların kontrol altına alınması sosyal yaşamı etkileyen bir kısım sorunların çözüme kavuşturulmasında etkili olabilecektir.

3.Mahalleler

Şişli İlçesinde 28 adet mahalle karşımıza çıkmaktadır. 19 Mayıs  
Ayazağa  
Bozkurt  
Cumhuriyet  
Duatepe  
Ergenekon  
Esentepe  
Eskişehir  
Feriköy  
Fulya  
Gülbahar  
Halaskargazi  
Halide Edip Adıvar  
Halil Rıfat Paşa  
Harbiye  
Huzur  
İnönü  
İzzetpaşa  
Kaptanpaşa  
Kuştepe  
Mahmut Şevket Paşa  
Maslak  
Mecidiyeköy  
Merkez  
Meşrutiyet  
Paşa  
Teşvikiye  
Yayla  

Şişli ilçesi bakımından mahalleler, yürütülecek hizmetlerin ve faaliyetlerin hareket noktası olarak kabul edilmelidir. Çünkü her mahallenin olmasa bile, her birkaç mahallenin sosyo-ekonomik-kültürel yapılanması ciddi farklılıklar göstermektedir. Mahallelerin ihtiyaç durumları dikkate alınarak, sosyal projelerin şekillendirilmesi gerekeceği gibi, yaşayan kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarına bağlı olarak, sosyal ve teknik altyapı konusunda projelendirmelerin önceliklerinin değiştirilmesinden kaynaklanan ciddi standart farklılıkları göze çarpmaktadır. Bu durumun çözüme kavuşturulmasında, mahalle-semt ölçeği üzerinde eylem planı ve projelendirmelerin yapılması gerekir.

IV. SİYASİ ANALİZ

Şişli, sosyo-ekonomik-kültürel-eğitim durumunun yükselmesiyle birlikte, sosyal demokrat eğilimlerin ön plana çıktığının göstergesi olan bir ilçedir. Sosyal demokrat tercihlerin belirleyici olduğu bir yerleşim yeridir.

Son dönemlerde sürekli olarak Sosyal Demokratlar tarafından yönetilen Şişli’de seçmenin tercihlerinin adaya göre belirleneceği düşünülmektedir.

Yakın geçmişte, önce Fatma Girik dışında, belli bir süre ANAP adaylarının seçimi kazanmasıyla ortaya çıkan sağ siyasetçiler tarafından yürütülen, Şişli yerel yönetimi görülmektedir. 1999’dan bu yana Mustafa Sarıgül tararından belediye başkanlığı yürütülmektedir. Şişli seçmeni günümüzde her ne kadar mevcut başkanın şahsına oy veriyor gözükse de sosyal demokrat yapısı ağır basmaktadır. Sarılgül’e olan destek sürekli bir düşüş eğilimi göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. 2009 seçimlerinde oy oranı %56 civarındadır.

Uzun süredir aynı kişi tarafından yönetiliyor olmanın getirdiği avantaj, ilçeye yansıtılamamıştır. Mevcut belediye başkanından sonra gelecek başkanı bekleyen ciddi sorunlar vardır. Bu sorunları analiz edebilen ve çözümler üretebilecek bir aday ilçenin geleceğini kurtarabilir. İlçenin geleceğinin kurtarılması gerekliliği bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir. Mevcut uygulamaların devam etmesi durumunda, Şişli, müdahale edilemez bir görünümde, sorunların hakim olduğu bir yerleşim yerine dönüşecektir. Sorunmların büyüklüğü, ilçe yönetimi tarafından tek başına çözümlenebilme seviyesini çoktan aşmıştır. Şişli ilçesi, mevcut sorunların çözüme kavuşturulabilmesi adına, büyükşehir belediyesine en çok entegre olması gereken ilçedir. Zira ilçenin çekim merkezi olması ve Avrupa yakasının en hareketli ve yoğun bölgesi olması ilçenin kendi imkanları ile çözümleyebileceğinden daha fazla soruna yol açmıştır.

Şişli İlçesinin yerel ve genel seçim sonuçlarına bakıldığında, aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.

2009 seçim sonuçları

Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Demokratik Sol Parti Mustafa Sarıgül 99.220  %56,02
Adalet ve Kalkınma Partisi Emin Haberdar 31.794  %17,95
Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem Sarıgül 30.458  %17,20
Milliyetçi Hareket Partisi Hayri Tahirbeyoğlu 4.278  %2,42
Demokratik Toplum Partisi Engin Yardımcı 3.816  %2,15
Saadet Partisi İlknur Karaaslan 3.009  %1,70
Büyük Birlik Partisi Ekrem Dörtbudak 1.868  %1,05
Demokrat Parti Salih Kuyan 1.291  %0,73
Türkiye Komünist Partisi Ödül Eda Çakıcıoğlu 595  %0,34
Anavatan Partisi Mustafa Akgün 566  %0,31
Bağımsız Türkiye Partisi Ali Yıldız 170  %0,09
Bağımsız Muhammet Özmen 33  %0,01
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı
Demokratik Sol Parti Mustafa Sarıgül 177.098  %100

2011 seçin sonuçları

1. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 46,67 91.870 2. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 35,77 70.409 3. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 9,24 18.196 4. SIRRI SÜREYYA ÖNDER 3,91 7.690 5. SP –  Saadet Partisi 0,79 1.563 6. ÇETİN DOĞAN 0,67 1.316 7. HAS –  Halkın Sesi Partisi 0,55 1.092 8. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,48 945 9. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,45 895 10. DP –  Demokrat Parti 0,41 804 11. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,36 707 12. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,26 505 13. MP –  Millet Partisi 0,20 396 14. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,05 104 15. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 0,03 61 16. EMEP –  Emek Partisi 0,01 17 17. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,01 13    

Bu tabloya göre, yerel yönetimlerde aldığı oy oranına göre partimiz, genel seçimlerde oylarını %50 artırmış gözükmektedir. Yerel seçimlerde kullanılan oyların bir kısmı, genel seçimlerde sandığa gitmemeyi tercih etmiştir. İlçe seçmeni sosyal demokrattır ve sosyal demokrat olmayan partilere oy vermemektedir. Sosyal demokrat partiler tarafından ortaya konulacak sosyal demokrat projeler ekseninde, seçmen tercihlerinin ciddi bir şekilde partimize yönleneceği düşünülen bir ilçedir.

V. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ

Sosyal ve teknik altyapının yeterlilik durumu, yerleşim yerlerinin oluşum ve gelişim sürecinde planlı ve kontrollü bir şekilde hareket edilip edilmediğini ortaya koyan bir ölçüttür. Plansız ve programsız bir şekilde, imar mevzuatı hükümleri dikkate alınmadan gerçekleştirilen yapılaşma faaliyetlerinde öncelikle altyapı eksikliği kendini gösterir.

Şişli İlçesi, İstanbul’un eski ilçelerinden biri olmakla birlikte, ana kentin tarihi kimliğine kıyasla yeni sayılacak bir yerleşim yeridir. Yeni yapılanmasına ve tarihi bir kimlik taşımamasına rağmen, Şişli ilçesinde ciddi altyapı eksikliği ya da beklenen düzeyden geri kalma ve ihtiyacı karşılamaktan uzak olma sorunu karşımıza çıkar. 

1.Yol Altyapısı

Şişli İlçe merkezinde yapılaşmanın hemen hemen tamamlanmış olmasından dolayı yeni yollar yapma imkanı bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle, ilçe merkezinde var olan imar parsellerinin yapılaşması gereğinden-imar hakkında fazla olarak kullanılmış bulunmaktadır. Yapılaşma sürecinde alınan düzenleme ortaklık payları amacı dışında kullanılarak yapılaşmaya açılmış ve altyapı için ayrılan alanlar ortadan kalmıştır. Bunun sonucunda, Şişli ilçesinde mevcut yollar hem uzunluk olarak, hem de standartlara uygunluk bakımından ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzaktır.

İlçede toplam 1154 sokak ve cadde bulunmaktadır.

İlçe merkezi ile Güney/Güneydoğu mahallelerinde trafik ve yol sorunu ilçe halkının yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Maslak bölgesi kısmen yeni gelişmekte olduğundan, mevcutta ihtiyacı karşılayamayan yolların yenilerini, yapmak arazi bakımından mümkündür. İlçe sınırları içinden geçen E5 ve E6’ya ulaşmak isteyen ve bu yollardan çıkan yoğun araç trafiği, Şişli ilçesinin kısmen kendine yeten yollarını da içinden çıkılmaz bir trafik sıkışıklığının parçası haline getirmektedir.

2.Otopark

Yapılaşma haklarından fazlası yapılmış olan Şişli ilçe merkezinde, otopark ihtiyacı ciddi boyutlara ulaşmış bulunmakta ve trafik sıkışıklığı sorunun da kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Belediye tarafından işletilen 2, ispark tarafından işletilen 8’i katlı, 4’ü açık, 98 yol kenarı olmak üzere 110, Trafik vakfınca işletilen 2 otopark bulunmaktadır. İlçedeki pek çok AVM’nin otoparkı son zamanlardaki denetimler sonucunda ilk saatleri ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır. Ancak, gece parklanmalarına müsaade edilmediğinden, AVM otoparkları atıl kalmaktadırlar. Osman Bey ve Mecidiyeköy bölgelerinde yoğun iş temposunun ve mal girdi çıktısının olduğu zamanlarda, mesai saatlerinde trafik sıkışıklığı tepe noktaya ulaşmaktadır. İş sahiplerinin nakliyat ihtiyacı ve faaliyetlerinden dolayı sokaklar, sürücüler tarafından zaman zaman trafiğin akışına mani olan şekilde parklanmalara maruz bırakılmaktadır. Bunun nedeni genel otopark eksikliğinden de öte, iş yeri olarak kullanılan binaların otoparklarının bulunmaması ve mahalle aralarındaki dar sokaklardır. Mevcut otoparklar yüksek kapasitelerine rağmen ihtiyaca cevap verememektedir. Otopark ihtiyacı gün içinde saatlere göre aşırı düzensiz bir talep görünümüne sahiptir.

3.Ulaşım

Ulaşım sıkıntısı yaşanmayan Şişli ilçesine, İstanbul’un hemen her yerinden direk ulaşmak mümkündür. İlçenin merkezi konumda olması ulaşım imkanını çeşitlendirmiştir. Metro ve Metrobüs hatları Şişli ilçesinin içinden geçmektedir.

Mevcut raylı sistemin dışında, otobüs ve minibüslerle de ilçeye ulaşım mümkündür. Karayolu ulaşımında ilçeye ulaşımın mümkün olması, bu imkanın standartlara uygun olduğu ve tercih edilebilir olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. İlçeye ulaşım imkanı vardır. Ancak, bu imkanlar insani standartlara uygunluk bakımından gözden geçirilmelidir.

4.Yeşil Alan

Şişli İlçesinde yeşil alan sorunu, yerleşim yerlerinin durumlarına göre farklılıklar göstermektedir. Esas olarak, nüfusun ağırlıklı kesiminin yaşadığı merkezi Şişli bölgesinde yeşil alan eksikliğini ifade etmekte sorun kelimesi çok yetersiz kalacaktır. Yapılaşmalara izin verilmesinin koşulu olarak ayrılması zorunlu olan donatı alanları tamamen kayıp olduğu gibi, altyapı sistemlerinin asgari düzeyi dahi yakalanamamıştır.

Şişli ilçesinde yeşil olan olarak görülen kısımlar, farklı bir fonksiyona ayrılmış olmakla birlikte, üzerinde yeşillik ve ağaç barındıran alanlardır. Bu alanlar teknik olarak ve hukuki bakımdan yeşil alan olarak değerlendirilemez. Bir alanın yeşil alan olarak kabul edilebilmesi için, kullanım türünün yeşil alan olarak, imar planlarında belirlenmiş olması ve gerekli düzenlemeler yapılarak yeşillendirilmiş olması gerekir. Bu noktadan bakıldığında Şişli İlçesinde yeşil alan eksikliği yaşayanların fiziki ve ruhsal sağlığı bakımından ciddi riskler barındırmaktadır.

Şişli İlçesi’nin kuzey kesimi güney kesimine göre daha büyüktür. Güney kesiminde çok az yeşil alan kalmıştır, kuzey kesiminde ise (Ayazağa, Maslak) çalılık ve ağaçlık alanlar geniş yer tutar. Kuzey kesimde askeri bölgelerin önemli bir yer kaplaması, bu kesimde yeşil alanların fazla olmasının başlıca nedenidir.

Toplam 217 adet parkta 189.882 m2 yeşil alan bulunmaktadır.

İlçe merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0.5 m2’ye kadar düşmektedir.

Maçka parkı dışında kalan yeşil alanlar ağırlıklı olarak çocuk oyun parklarından ve sokak arası parklardan oluşmaktadır. Ali Sami Yen ve likör fabrikası arsalarına yapılan inşaatlarla daha da sıklaşacak ve yoğunlaşacak Mecidiyeköy’de Zincirlikuyu mezarlığı ve Ermeni-Katolik, İtalyan- Musevi mezarlığı haricinde yeşil bir görüntü kalmamıştır.

5.Eğitim Hizmetleri

İlçede 1 resmi 16 özel anaokulu;

32 resmi 13 özel 45 ilköğretim okulu;

7 genel, 3 Anadolu, 4 endüstri meslek, 1 kız meslek, 1 sağlık meslek, 1 ticaret meslek ve 8 özel olmak üzere 25 lise bulunmaktadır.4 üniversitenin bazı bölümlerinin eğitim binaları ve pek çoğunun irtibat bürosu İlçede bulunmaktadır. Ayrıca dil ve meslek kursları oldukça yoğundur. İlçedeki okulların ekserisi il ortalamasının üzerinde eğitim kalitesine sahip olduğundan ilçe dışından da öğrenci çekmektedir.

Yaş Cinsiyet OY bilmeyen OY bilen İlkokul İlk öğretim Orta okul Lise ÜNİ. Y. lisans Doktora Bilinmeyen Toplam
‘6-13’ Erkek  14.754  31  26  14.811
Kadın  13.630  43  38  13.711
’14-17′ Erkek  636  7.061  26  18  7.741
Kadın  1  549  6.601  41  29  7.221
’18-21′ Erkek  30  385  3.105  4.711  224  118  8.573
Kadın  51  403  2.515  5.081  324  150  8.524
’22-24′ Erkek  37  296  1.539  4.218  1.845  10  280  8.225
Kadın  78  321  1.205  3.693  2.469  11  282  8.059
’25-29′ Erkek  49  373  935  2.089  135  5.703  5.265  347  2  1.285  16.183
Kadın  136  321  1.587  1.620  111  4.961  5.804  498  4  663  15.705
’30-34′ Erkek  72  243  1.955  1.897  967  4.917  4.474  815  57  1.336  16.733
Kadın  152  280  2.877  1.456  794  4.717  4.787  904  76  986  17.029
’35-39′ Erkek  52  138  2.529  1.833  1.052  3.820  3.197  610  100  1.123  14.454
Kadın  116  215  3.414  1.477  900  3.641  3.475  521  121  807  14.687
’40-44′ Erkek  39  106  2.468  1.873  1.260  3.082  2.281  440  121  826  12.496
Kadın  150  233  3.351  1.460  974  2.921  2.266  371  131  675  12.532
’45-49′ Erkek  56  106  2.519  1.661  1.163  2.322  1.594  261  149  722  10.553
Kadın  285  348  3.589  1.048  901  2.219  1.446  240  120  748  10.944
’50-54′ Erkek  70  125  2.938  748  885  1.990  1.224  224  119  776  9.099
Kadın  416  429  3.259  580  679  1.935  982  152  100  754  9.286
’55-59′ Erkek  74  165  2.724  311  770  1.124  1.154  185  92  807  7.406
Kadın  585  558  2.724  273  683  1.461  893  103  59  767  8.106
’60-64′ Erkek  91  200  2.120  109  545  686  970  157  93  645  5.616
Kadın  682  549  2.048  85  534  1.069  688  73  52  653  6.433
’65 +’ Erkek  501  797  3.796  62  923  1.310  1.683  277  210  1.250  10.809
Kadın  2.964  1.564  4.739  56  1.774  2.734  1.162  117  109  1.844  17.063
Toplam  6.687  37.724  49.572  40.738  15.050  68.382  48.207  6.316  1.715  17.608  291.999

İlçe nüfusunun eğitim durumu kırılımında, okur yazar olmayan nüfus oranı % 2 olarak karşımıza çıkmaktadır. Okuryazar olmayan nüfusun %80’i kadınlardan oluşmaktadır. Okuryazar olmakla birlikte bir eğitim kurumundan mezun olmayan nüfusun oranı %13 civarındadır. Eğitim kurumundan mezuniyeti bulunmayan nüfus içerisinde de kadınların oranı oldukça yüksektir.

6.Sağlık Hizmetleri

Şişli gelişmiş ekonomik yapı itibariyle, sağlık sektörü de gelişmiş olan ilçelerimizdendir. İlçede 3 resmi devlet hastanesi ve 19 özel hastane sağlık hizmetleri sunmaktadır. İnşaatı süren ve Şişli Etfal Hastanesi yerine yapılan Seyrantepe’deki devlet hastanesi bittiğinde, Şişli Etfal’in arsası ve işlevine yönelik proje geliştirilmesi hem ilçe hem il belediyesi için güzide bir çalışma olacaktır.

İlçede bir sağlık hizmeti eksikliği ya da ihtiyacı bulunmamakla birlikte, sağlık hizmetlerine ulaşma bakımından engelleri bulunan kişilere yönelik yürütülecek sağlık hizmetlerinin özellikle bazı bölgelerde etkili sonuçlar doğurması ve azından seçmenlerin demokratik duyarlılığını artırması beklenir.

7.İbadethaneler

İlçede 44 cami, 1 cem evi, 2 sinagog ve 7 kilise bulunmaktadır. İlçenin, farklı din ve inanç mensuplarının bir arada yaşamasına imkan sunan kozmopolit yapısı ibadethane çeşitliliğinden de anlaşılmaktadır. Kiliselerin tamamı tarihi özelliklere sahiptir ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Bu ibadethanelerin cemaatlerine yönelik sosyal faaliyetler belediye hizmetlerinin pekişmesini sağlayacaktır.

Camiler

19.Mayıs Fulya Balçık C.
A. Oto S.Nazmi Akbacı C.
A.Cen.Muh.Çelebi C.
A.Çakırlar Mah.M.Akif C.
A.Çakırlar Mah.M.Akif C.
A.Mah.Evyap Camii
A.Mescidi Aksa C.
A.Şerife Bacı Camii
A.Yeşiltepe Camii
Çiftecevizler Camii
Darülaceze Camii
Feriköy Behramçavuş C
Feriköy Kule Mevki Camii
Feriköy Paşa Mah.Camii
Feriköy Yayla Mah.Camii
Filiz Camii
Fulya Mehmetçik Cami
Fulya Yeni Camii
Gülez Camii
H.Ali Rıza Camii
H.Bülent Veziroğlu Camii
H.Nimet Özden Camii
H.Sefer Dursun Camii
H.Tevfik Ağaoğlu(Konyalı)Cami
Halil Rıfat Paşa Mah.Cami
Hasan-Zeynep Camii
Huzur Camii
İzzetpaşa Çiftliği Camii
Kurtuluş Camii
Kuştepe Camii
M.Köy Merkez Camii
Mah.Şev.Paşa Mh.Anadolu C
Maslak Üçyol Camii
Muradiye Camii
N.Meşrutiyet Hamidiye C
Osman Kuyu Camii
Osman Sağnak Camii
Osmanbey Camii
Oto San.Camii
S.Beyazıtı Veli Camii
Şişli Camii
Şişli Etfal Hastanesi Camii
Teşvikiye camii

İlçede bulunan 43 adet caminin bir kısmı taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Tarihi kimliği nedeniyle koruma altına alınmış bulunan camiler dışındaki camilerin arsaları üzerinde, bulundukları mahallenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek sosyal altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi ve ibadethanelerden yararlananlar ve çevre halkına hizmet verecek otopark ve benzeri altyapı tesislerinin kurulması mümkündür.

VI. EKONOMİ

Şişli ilçesi hızla değişim içinde 21. yüzyıl İstanbul’unun, hatta Türkiye ekonomisinin iş ve finans merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ticaret ve hizmet sektöründe çalışanlar, ilçe ekonomisinde ağırlıklı bir paya sahiptir. İmalat sanayii daha çok Ayazağa’daki Cendere Deresi kıyılarında yoğunlaşmıştır. Osmanbey’deki hazır giyim ve kumaş sektörü kaliteli ürün yelpazesi ile Türkiye’nin ve komşu ülkelerin taleplerini karşılamaktadır. İmalata dönük tesislerin şehir merkezinden uzaklaştırılmalarıyla bu sektörde çalışan işgücünün payı giderek düşmektedir. Şişli İlçesi’nde yaşayanların İstanbul’un değişik kesimlerinde çalıştıkları düşünülse de, Şişli katma değer açısından İstanbul ili içinde en yüksek paya sahiptir. Şişli – Mecidiyeköy – Esentepe – Levent – Maslak aksında uzanan Büyükdere Caddesi üzerinde ve çevresindeki bölge Türk finans sektörünün kalbi durumuna gelmiştir.

Şişli İlçesinde ekonomik hayatın sektörel dağılımına bakıldığında karşımıza çıkan tablo şu şekildedir.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ 6
BANKA – FİNANS 607
BANKA ŞUBESİ 195
YABANCI BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8
BANKA ŞUBESİ 39
BİLGİSAYAR-YAZILIM-ÇEVRE ELEMAN-EKİPMAN-SERVİS-SATIŞ KURULUŞLARI 1.754
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI 101
MALİ MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI 496
HASTANE HİZMET KURULUŞLARI 53
HER TÜRLÜ BİLGİ VE İLETİŞİM KURULUŞLARI 5.589
ENERJİ KURULUŞLARI 270
KOOPERATİF KURULUŞLARI 109
KONUT İNŞAATI KURULUŞLARI 443
TOPTAN DIŞ TİCARET KURULUŞLARI 473
HAZIR GİYİM KURULUŞLARI 1.426
MEDİKAL VE İLAÇ KURULUŞLARI 184
DEMİR ÇELİK TİCARET KURULUŞLARI 77
MAKİNA EKİPMANLARI KURULUŞLARI 386
LOKANTA – KAFE KURULUŞLARI 727
KONAKLAMA KURULUŞLARI 180
SERVİS – TAŞIMACILIK KURULUŞLARI 236
AKARYAKIT İSTASYONLARI 19
DİĞER 11.150
TOPLAM 24.534

Sanayi kuruluşları

GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI 32
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 42
GİYİM EŞYASI İMALATI 213
DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İMALATI 8
ORMAN VE KÂĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI VE BASIM SANAYİİ 36
KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI 48
PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 26
MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 37
ANA METALLERİN İMALATI 28
METAL EŞYA İMALATI 17
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN İMALATI 63
MAKİNE VE AKSAMI İMALATI 19
KARA VE DENİZ TAŞITLARI İMALATI 3
MOBİLYA İMALATI 12
TOPLAM 584

Şişli İlçesinde mevcut ekonomik ve sanayi faaliyetlerinin kent ve çevreyle uyum içerisinde kendisinden beklenen verimlilikte faaliyetlerinin yürütmesi için gereken altyapı hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması önemlidir. Belediye, geliştireceği sosyal projelerle, ekonomik alanda faaliyette bulunan kişilerin verimliliklerini artıracak destekleyici hizmetleri, ilgili kuruluşların da katkısını almak suretiyle yürütebilecektir.

VII. SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Trafik sıkışıklığı sorunu, Şişli İlçesinin ilk akla gelen sorunudur. Şişli İlçesi merkezi konumuyla ve komşu ilçelerinin geçiş güzergahında olmasının yanında, ekonomik faaliyetlerin getirdiği yoğunluğunda etkisiyle yaya ve araç trafiğinde yaşanan sıkışıklığın en yoğu yaşandığı yerleşim yeridir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde, araç trafiğinde yaşanan sıkışmanın yanında, insan sayısının fazlalığından ve yaya yollarının yetersizliğinden kaynaklanan sıkışıklıkta karşımıza çıkmaktadır.

İstanbul’un ulaşımda can simidi olarak görülen metrobüs hattının ilk başlangıç noktası ve en yoğun durağı Mecidiyeköy bu yoğunluğun ve alışılmışlığın en bariz örneğidir. Keza İstanbul’un aktif olan en uzun metro hattının orta durağı sayılabilecek Mecidiyeköy İstasyonu da aynı manzaralara sahiptir. Yapımı devam etmekte olan projeler tamamlandığında bölge daha da kalabalıklaşacak ve çekim kuvveti artacaktır. Trafik yoğunluğunun artarak devam etmesi kaçınılmaz olarak karşımızda durmaktadır. Şişli İlçesinin yaya ve araç trafiği sorununun büyükşehir belediyesiyle birlikte ele alınması ve ortak çözümler aranması gerekir. Yol kenarında birkaç kişinin yan yana yürümesine imkan vermeyen kaldırımların, standartlara uygun olarak yeniden projelendirilmesi ve düzenlenmesi öncelikli olarak ele alınmalıdır. Yolların bu alanlarda genişletilmesi çok olası olmamakla birlikte, İlçenin otopark ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte, yollara yapılan parklar önleneceğinden yolların ihtiyaca cevap verme kapasitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır. İlave olarka, bölgeye gelen ve bölgeden giden insanlara, insani standartlara uygun ulaşım imkanı sağlamak suretiyle çözümler ortaya konulması gerekir. İstanbul trafiğinin çözümlenmesine yönelik olarak geliştirilecek büyükşehir belediyesi projelerinin de belli oranda İlçenin trafik sorununa çözüm olacağı beklenebilir.

Otopark ihtiyacı sokak aralarında had safhadadır. Kurtuluş caddesinde 4 şerit yol olmasına rağmen sağ ve soldan birer şerit 24 saat parklanmaya maruz kalmaktadır. Bu caddeye açılan tüm sokaklar da aynı manzaraya sahiptir.Son zamanlarda yapılan rezidans projeleri haricinde otoparka sahip konut olmayışı Şişli’yi sokakları parklanma işgaline neden olmuştur. Yolların otopark olarak kullanılması günlük hayatın içerisinde kısa süreli bir ihtiyaç olarak kabul edilmesi mümkün ise de, yol kenarlarının sürekli olarak otopark alanı olarak belirlenmesinin anlaşılır bir yönü bulunmamaktadır. Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin, yolları otopark olarak kullandırmak ve gelir elde etmek üzere şirketler kurması, yıllar boyunca, inşaat sahiplerinden otopark yapmak üzere harç almış ve amacı dışında sarf etmiş idareler olarak, izah edilemez bir garipliği ortaya koymaktadır.

Şişli İlçemizde sokaklarda park halinde hiç kullanılmayan ya da çok az kullanılan pek çok araç bulunmaktadır. Yapılacak yeraltı katlı otoparkları ve yerüstü katlı otoparkları ile sokakların boşaltılması sağlanmalıdır. Bunun için ilçedeki pek çok okulun ve ibadethanenin arsası değerlendirilebilir. Mevcut okullar yıkılıp yerine yeraltında otoparkların olduğu depreme dayanıklı yenilerinin yapılması projesi büyükşehirle birlikte ya da ilçe olarak yürütülebilir.

Şişli İlçesinde yeşil alan sorunu yoğunluğu bakımından ilçenin ikinci sorunudur. İlçede bulunan yeşil alan miktarı yerleşim yerlerinin durumlarına göre farklılıklar göstermektedir. Esas olarak, nüfusun ağırlıklı kesiminin yaşadığı merkezi Şişli bölgesinde yeşil alan eksikliğini ifade etmekte sorun kelimesi çok yetersiz kalacaktır. Yapılaşmalara izin verilmesinin koşulu olarak ayrılması zorunlu olan donatı alanları tamamen kayıp olduğu gibi, altyapı sistemlerinin asgari düzeyi dahi yakalanamamıştır.

Şişli ilçesinde yeşil olan olarak görülen kısımlar, farklı bir fonksiyona ayrılmış olmakla birlikte, üzerinde yeşillik ve ağaç barındıran alanlardır. Bu alanlar teknik olarak ve hukuki bakımdan yeşil alan olarak değerlendirilemez. Bir alanın yeşil alan olarak kabul edilebilmesi için, kullanım türünün yeşil alan olarak, imar planlarında belirlenmiş olması ve gerekli düzenlemeler yapılarak yeşillendirilmiş olması gerekir. Bu noktadan bakıldığında Şişli İlçesinde yeşil alan eksikliği yaşayanların fiziki ve ruhsal sağlığı bakımından ciddi riskler barındırmaktadır. Yeşil alan eksikliği devam etmekte olan projelerle, çok daha yoğun bir soruna dönüşecektir. Bu noktada, özellikle şehir hastaneleri projesi kapsamında ilçeden taşınacak kamu hastanelerinin alanlarının yeşil alan başta olmak üzere, teknik altyapı ve sosyal donatı fonksiyonlarına ayrılması önemli bir çözüm olabilecektir. Bu alanlarda oluşturulacak merkezi park alanları, İlçe halkının nefes almasına imkan sağlayacaktır.

Şişli ilçesinde planlama ve imar sorunu varlığını devam ettirmektedir. Birçok yapının projesi ve ruhsatı bulunmamakta ya da ruhsatına aykırı yapılaşmalar nedeniyle hukuka aykırılıklar taşımaktadır.  İlçenin emlak kıymetinin son derece yüksek olması kentsel dönüşüm için bir avantajdır. Ayrıca bu ilçemizdeki mülk sahiplerinin ekserisi ekonomik yönden yenilemeye katılabilecek güçtedirler. Burada projesi ve ruhsatı belediye tarafından ücretsiz yapılacak yenileme çalışmaları halkın nezdinde rant ve çıkar gözetmeyen belediyecilik anlayışının tezahürü olarak karşılık bulacaktır. Kentsel bütünlük içerisinde, herkes dahil edilerek, plan kararlarıyla teşvik edilerek, tarafları ikna edilerek, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda bir kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç vardır. Partimizin yerel seçimlerde ülke genelinde kullanabileceği kentsel dönüşüm modeli içerisinde, her vatandaş kollanıp, yasal durumu ne olursa olsun, ruhsat ve iskan konusu da ne durumda olursa olsun, bütün yapılar, dönüşüme dahil edilerek, her yapının hukuki durumu, riskleri ve nitelikleri dikkate alınarak bir kentsel dönüşüm modeli ortaya konulmalıdır. Sosyal odaklı bir kentsel dönüşüm uygulamasında bir yandan yapıların hukuka ve teknik standartlara uygun hale getirilmesi sağlanırken, diğer yandan da toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına çözümler sunulması ve toplumsal dönüşümün ve iyileşmenin gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.

İlçenin yapılaşma standartlarının belirlenmesinde, farklı semtler arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik projeler üretilmelidir. İlçenin sosyal bütünlüğünün sağlanmasına yönelik olarak, Şişli’nin güneyiyle kuzeyi arasında karşımıza çıkan gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması gerekir. Şişli İlçesinde yer alan ve ülke çapında bilinen-tercih edilen seçkin semtlerin varlığından hareket edilerek, ulaşılmak istenen yapılaşma standartlarının belirlenmesi gerekir. Belirlenen standartların ilçenin diğer semtlerine de yayılması için projeler geliştirilmelidir. Nişantaşı, Teşvikiye gibi mahallerde ortaya çıkan yaşam ve yapılaşma standartlarının diğer mahallelere de sunulması elbette kolay olmayacaktır. Bununla birlikte bu yönde projeler üretilmesi mümkündür. Bundan kasıt, elbette Şişli’nin bütününün Nişantaşı gibi görünmesi değildir.  Amaç bütün mahallelerin kendilerine özgün en güzel kimliğe ve görüntüye sahip olmalarıdır.

Şişli ilçesinde karşımıza çıkan bir başka gereklilik, mezarlık alanlarının korunması ve düzenlenmesi ihtiyacıdır. Mezarlık alanlarının korunması, ilçenin yeşil görünümlü çok az kalmış alanlarının varlığını devam ettirmenin ötesinde, imar planlarında mezarlık fonksiyonu verilen ve bir çoğu itibariyle tarihi kimliğiyle korunması gereken arazilerin hukuka aykırı şekilde işgalinin önlenmesi gerekliliğidir. Mezarlıkların yeşil alan olarak kabul edilmesi ve yeşil alan miktarına eklenmesi söz konusu değildir. Buna karşılık, mezarlık alanlarının inşaat baskısına karşı korunması, ilçede çok sınırlı kalmış kimi canlıların  yaşam alanlarının korunmasını da sağlayacağından önemlidir. Mezarlık alanlarının düzenlenmesi, halkın mezarlıkta bulunan yakınlarını ziyaret etme sürecinde kendilerini iyi hissetmelerine imkan sağlayacaktır.

Altyapı sorunu, kanalizasyon ve diğer altyapıların ilçe nüfusuna cevap veremez duruma gelmesidir. Şişli İlçesinin özellikle kuzey bölgelerinde altyapı tesisleri standartlarının çok gerisindedir ve ihtiyaca cevap veremez durumdadır. Şişli İlçesinin dönüşümüyle birlikte, ilçenin altyapı sorununun bütünüyle çözümlenmesi mümkündür. Bu noktada, büyükşehir hizmetlerinin niteliklerinin artırılması ve yeterli hale getirilmesi özellikle önem taşımaktadır.

Gürültü kirliliği büyük kentin getirdiği bir sorun olmakla birlikte, Şişli İlçesinde yoğunlaşmış ve acil olarak çözüm üretilmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gürültü kirliliğinin önlenmesi, kaynaklık eden sorunların ortadan kaldırılmasıyla çözümlenebilecektir. Gürültü kaynağı sanayi ve ticari faaliyetlerin ilçeden uzaklaştırılmasıyla birlikte belli oranda iyileşme sağlanacaktır. Sanayi alanlarının dönüşümünün sağlanması İlçenin acil ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Buna ilave olarak, trafikten kaynaklanan gürültü sorununun aşılması, trafik sıkışıklığına çözüm üretilmesiyle belli oranda mümkün olabilecektir. Bunlara ilave olarak, yapıların gürültü kirliliğine karşı niteliklerinin artırılması önemlidir. Yapıların gürültü yalıtımının yapılmasına bağlı olarak, en azından konutunda oturan insanların gürültü kirliliğine karşı korunması mümkün olabilecektir.

Asayiş sorunu olarak da ifade edilebilecek olan güvenlik sorunu, Şişli İlçesinin sosyo-ekonomik-kültürel yapısının getirdiği bir sorun olduğu gibi, ilçenin merkezi konumu ve diğer ilçelerden gelen kişilerin hareket alanına sahip olmasından da kaynaklanabilmektedir. Güvenlik sorunu, özellikle sosyo-ekonomik sorunlarla birlikte kendini gösteren bir durumdur. Güvenlik sorunlarının kolluk güçleri tarafından çözümlenmesi esas olmakla birlikte, yapılan plan çalışmalarıyla, ihtiyaç doğrultusunda kolluk karakollarının konumlandırılması güvenlik sorununun çözümünün ilk aşamasını oluşturacaktır. Etkin yerlerde yapılandırılmış olan karakollar daha etkin olarak ihtiyaca cevap verecektir. İkinci olarak, mahalleler üzerinden, seçim sürecinde ve sonrasında görev yapacak mahalle gönüllüleri, güvenlik konusunda da kolluğa destek rolü üstlenecektir. Özel güvenlik elamanı görevlendirilmesi çözümün bir başka parçasını oluşturacaktır. Güvenlik sorununun aşılmasında, teknolojik altyapıların kurulmasıyla takip sisteminin etkinleştirilmesinin belli oranda çözüme katkı sağlaması mümkündür. En azından MOBESE, Gece Görüş Sistemli kameralar ve benzeri elektronik sistemlerin kurulması, suç ve suçlularla mücadele konusunda hızlı yol alınmasını sağlayarak caydırıcı bir etkiyle çözüme katkı sağlayacaktır. Şehrin takibini sağlayan bu sistemler, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele bakımından da etkili sonuçlar doğurabilecek bir takip imkanı verecektir.

VIII. TARAFIMIZDAN İLÇEYE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yerel Yönetimlerin Yerelleşmesi-Muhtarlara Söz Hakkı” isimli bilimsel akademik çalışmayla, İlçenin mahalle ve sokak ölçeğinde sorunlarının belirlenmesi ve yerel yönetimle ilgili çözümlerin ortaya konulması yönündeki çalışmamız devam etmektedir.

İlçe esnafıyla, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği faaliyetleri kapsamında kurmuş olduğumuz ortak çalışma ve destekleme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Sosyal sorumluluk projesine destek sürecinde, esnafın hukuki sorunları konusunda bilgilendirme çalışmalarımız yapılmış ve ihtiyaç oldukça yapılmaya devam etmektedir.