Gaziosmanpaşa Analiz 2014

-Gaziosmanpaşa, Balkan Göçmeni Vatandaşların Yerleşim Alanı Olan Ve Adıyla Da Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşanın Adını Anısını Yaşatan Bir İlçedir.

-Geçmişi İtibariyle CHP Tarafından Belediye Başkanlığı Kazanılmamış Olan Bir İlçe Olması Nedeniyle Psikolojik Olarak Özel Bir Öneme Sahiptir.

-Merkezi İdare Tarafından Yürütülen Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının İstanbul Ölçeğinde Yoğunlaştığı Alandır. Yaklaşık 850 Hektar Riskli Alanın 395hektarı Gaziosmanpaşa Sınırlarındadır.

-Yapılmak İstenen Dönüşüm Çalışmalarında Ortaya Konulan Hukuka Aykırılıklar, Uygulamaya Karşı Ciddi Bir Tepkinin Doğmasına Neden Olmuştur.

-Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Gerçekten Riskli Olan Yapılar Ve Alanlar Yerine, Ekonomik Olarak Getirisi Olan Ve Daha Seyrek Yapılaşmaların Bulunduğu Tesislerin Bulunduğu Alanların Dönüştürülmek İstenilmesine Karşı Sunulacak Akılcı Yaklaşımlar, Yerel Seçimlerde Ciddi Bir Destek Görebilecektir.

-Gaziosmanpaşa İlçesi, Kontrolsüz, Plansız, Projesiz, Ruhsatsız Ve Denetimsiz Yapılaşmanın Yoğun Olduğu Bir Bölge Olduğundan Teknik Altyapı Ve Sosyal Altyapı Uluslar Arası Ve Ulusal Standartların Çok Gerisinde Kalmıştır.

-Sosyal Ve Teknik Donatı Alanlarının Yetersizliğini Ortadan Kaldıracak Proje Çalışmaları Olumlu Tepkiler Doğuracaktır.

-Nüfus Analizlerine Göre, Yoğun Genç Nüfusun Gereksinim Duyacağı Tesislerin Projelendirilmesi, Meslek Edindirmeye Yönelik Çalışmaların Yapılması Yönünde Planlamalar Ve İş İmkanı Oluşturacak Bir Planlama Yaklaşımı, Seçimleri Önde Bitirmeyi Garantileyebilecektir.

I-COĞRAFİ ANALİZ

Gaziosmanpaşa ilçesi 1950’li yıllara kadar, İstanbul’un kuzeyindeki köyler dışında, genelde gezi ve av alanları olarak kullanılmıştır. Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelen göçmenler Taşlıtarla denilen bu yere 1952 yılında yerleştirilmiştir. Bu amaçla da burada devlet tarafından 2000’i aşkın konut yapılmıştır.

Tarıma elverişli olmamasından dolayı Taşlıtarla olarak isimlendirilen bölge, Eyüp ve Rami yöresindeki sanayiinin gelişmesi ile birlikte bir yerleşim bölgesi haline gelmiştir.

Göçmenlerin yanı sıra Karadeniz Bölgesi’nden, Doğu Anadolu’dan da buraya göç başlamıştır. Böylece Taşlıtarla kısa sürede bir gecekondu mahallesi görünümünü almıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaptırılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1 milyon 13 binlik nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçesi Gaziosmanpaşa, nüfus yoğunluğu bakımından, Türkiye’nin 64 ilini de geride bırakmıştır. Kanuni düzenlemeyle, 2008 yılında, Gaziosmanpaşa ilçesinden iki yeni ilçe, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinin kurulması yoluna gidilmiştir. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5747 sayılı kanunla, Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları değiştirilmiş ve nüfus 460.675’e düşmüştür.

Bugün itibariyle ilçenin yüzölçümü 1173 hektardır.

II.NÜFUS VE YERLEŞİM ANALİZİ

31.12.2012 tarihi itibariyle ADNKS’nin yaptığı nüfus tespitine göre, Genel Nüfus Toplamı: 488.258
İlçede merkez Belediyesi, (16) mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. “Kom” ve “Mezra” gibi yerleşim alanları bulunmamaktadır.


1.GOP İlçesinde Mahalleler
Bağlarbaşı

Karlıtepe,

Merkez,

Sarıgöl,

Yenidoğan,

Yıldıztabya,

Fevzi Çakmak,

Hürriyet,

Karadeniz,

Şemsipaşa,

Yenimahalle,

Barbaros H. Paşa,

Kazım Karabekir,

Pazariçi,

Karayolları

Mevlana Mahallesi

2.GOP İlçesi, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus – 2012
Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
‘0-4’  40.718  20.963  19.755
‘5-9’  40.260  20.687  19.573
’10-14′  41.197  21.146  20.051
’15-19′  40.330  20.837  19.493
’20-24′  37.870  17.756  20.114
’25-29′  46.372  23.324  23.048
’30-34′  49.650  25.510  24.140
’35-39′  42.036  21.716  20.320
’40-44′  35.417  18.244  17.173
’45-49′  31.343  16.014  15.329
’50-54′  25.556  13.074  12.482
’55-59′  20.671  10.429  10.242
’60-64′  13.856  6.745  7.111
’65-69′  8.678  4.073  4.605
’70-74′  5.954  2.567  3.387
’75-79′  4.211  1.681  2.530
’80-84′  2.693  896  1.797
’85-89′  1.134  303  831
’90+’  312  64  248
Toplam  488.258  246.029  242.229
   

Gaziosmanpaşa İlçesinin Nüfus Analizlerine Bakıldığında, Nüfusun Yaklaşık %60’nın Otuz Yaş Altındaki Kişilerden Oluştuğunu Görmekteyiz. Nüfusun Büyük Bölümünün Gençlerden Oluşması, İlçede Dinamik Bir İşgücünün Var Olduğunu Göstermektedir. Yoğun Olarak İlçede Yerleşik Olan Genç Nüfusun İş Ve Meslek Sahibi Olma İhtiyacının Yerel Yönetim Politikalarıyla Doğrudan İlgisi Yok Gibi Gözükse De, Yapılacak Olan İmar Planlamalarıyla Gençlere İş Olanaklarının Yaratılması Mümkündür. Gençlerin İş İhtiyacının Karşılanmasında Öncelikli Olarak Meslek Edindirme Çalışmalarının Projelendirilmesi Gerekmektedir. Kentin İhtiyacı Olan Alanlarda Nitelikli İşgücü Sağlanmasına Yönelik Eğitim-Öğretim İmkanlarının Oluşturulması Yerel Yönetimlerin Temel Görevleri Arasındadır.

III. SOSYAL VE EKONOMİK ANALİZ

Gaziosmanpaşa İlçesinde Yerel Seçimlerin Kazanılabilmesi, Sosyal Ve Ekonomik Analizlerin Sağlıklı Yapılmasıyla Doğrudan İlişkilidir. Sosyal Yaşamda Ortaya Çıkan İhtiyaçların Tespiti Ve Doğru Karşılıkların Projelendirilmesi Önemlidir.

1.Gaziosmanpaşa’da Ekonomik Yaşam

Gaziosmanpaşa İlçesi’nde Ekonomik Hayatın Temelini Küçük Esnaf Ve Dış Üretim Faaliyetleri Oluşturmaktadır.

İlçe Merkezinde İktisaden Faal Nüfusun %60’ı Bu İşlerde Çalışmaktadır.

Gaziosmanpaşa’da 498 Küçük Ölçekli, 145 Orta Ölçekli Ve 18 De Büyük Ölçekli İşletme Bulunmaktadır.

Genel Olarak Avize, Oto Motor Tamiri, Metal İşleri, Konfeksiyon, Torna-Tesviye Ve Elektronik Tesisatçılığı Konularında Faaliyet Gösteren Bu İşletmelerde 3.688 Kişi İş İmkanına Sahiptir.

Bununla Birlikte İlçeye Bağlı Köylerde Kırsal Nüfusun Geçimini Temin Ettiği Tarımsal Üretim De Vardır. Ancak Tarımsal Üretim Her Geçen Gün Azalmaktadır.

İlçede Genel Olarak Bir İnşaat Havasının Hakim Olduğu Söylenebilir.

Eski Gecekondular Artık Yerini Planlı Yapılaşmaya Bırakmaktadır. İlçenin Hemen Hemen Her Yerinde İnşaat Malzemesi Satan Perakendeci Ya Da Toptancı Mağazalarına, Hafriyatçılara, Marangozlara Rastlamak Mümkün.

İlçede 25 Yaşın Altındaki Genç Nüfus Toplam Nüfusun Yarısına Yakındır.

Yine Aynı Sayıma Göre, İlçede 6 Yaşın Üzerindeki Okur Yazarlık Oranının Yüzde 95 Olduğu Görülmektedir.

Okuma Yazma Bilenlerden Yüzde 72’si Bir Öğrenim Kurumundan Mezun Olmuştur.

Bunlardan Yüzde 51’i İlkokulu, Yüzde 22’si Ortaokul  Ve Dengi Okulları, Yüzde 22’si Lise Ve Dengi Okulları Ve Yüzde 5’i De Yüksek Öğrenim Kurumlarını Bitirmiştir.

Gaziosmanpaşa İlçe Merkezinde İktisaden Faal Nüfus 12 Ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfusun Yüzde 48.4’ünü Oluşturmaktadır. Bu, 12 Yaş Üzerindeki Nüfusun Yaklaşık Yarısının Faal Olarak Ekonomik Hayata Katıldığını, Diğer Yarısının İse Ekonomik Açıdan Faal Olmadığını Ortaya Koymaktadır.

İktisaden Faal Olmayan Nüfusun Büyük Kısmını Ev Kadınları Oluşturmaktadır.

2.Gaziosmanpaşa İlçesinde Yer Alan Başlıca Dernekler

Çorum Dernekleri Federasyonu

Gaziosmanpaşa Kuzey Kafkas Kültür Ve Dayanışma Derneği

Giresunlular Derneği

Rumeli Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği

Serenli Beldesi Dayanışma Ve Kültür Derneği

Kastamonulular Derneği

Alucra Karabörk Ve Çakrak Dernekleri

Gaziosmanpaşa Ünyeliler Derneği;

Erzurumlular Derneği

Gaziosmanpaşa Sultangazi Araklılılar Derneği 

Zonguldaklılar Derneği

Kars, Ardahan, Iğdır Hemşeri Birliği Derneği

Malatyalılar Derneği

Perşembe Ve Çevre Köyleriderneği

Arnavutlar Derneği

Sarıgöl Romanlar Derneği

Trabzonlular Derneği

Adıyamanlılar Derneği

Ünyeliler Derneği

3.Gaziosmanpaşa İlçesinde Sivil Toplum Kuruluşları

  DEDE EFENDİ MUSİKİ DERNEĞİ

  EĞİTİM-SEN

  GÖÇMENLER YARDIM DERNEĞİ

  KADINLAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

  SUALTI SPORLARINI VE SUALTI DEĞERLERİNİ KORUMA VAKFI

Pir sultan abdal kültür derneği

4.Gaziosmanpaşa İlçesinde Yerel Yönetimin Örgütlü Toplumla İlişkisi

Gaziosmanpaşa’da Stk’ların Belediyesi İle İşbirliği Zayıf. Belediye Eliyle Eğitim, Meslek Edindirme, Meslek Ve Beceri Kazandırma Girişimi Destekleme, Kadın Emeğini Değerlendirme, Spor Ve Kültürel Aktiviteler, Çevrenin Korunması Ve Düzenlenmesi, Belediye Yönetimine Katılma, Mahallelerde Güvenliğin Sağlanması, Gençlerin Kötü Alışkanlıklardan Arındırılması, Aile Bütünlüğünün Korunması Ve Teşvik Edilmesi, Dar Gelirlilere Yardım, Özürlülerin Yaşamını Kolaylaştırma, Ana Çocuk Sağlığı Gibi Konularda Projelerin Acilen Hayata Geçirilmeleri Gerekmektedir.

IV. SİYASİ ANALİZ

CHP Gaziosmanpaşa İlçesinde Belediye Başkanlığı Noktasında Hiç Seçim Kazanamamıştır.

Partimiz Son Olarak 1977 Seçimlerinde (O Yıllarda Küçükköy Belediyesi Olarak Geçiyor, Gaziosmanpaşa’da Şube Müdürlüğü Bulunmaktadır) Kemal Ağıralioğlu İle Seçim Kazanmış, 12 Eylül Darbesiyle Birlikte Belediye Başkanlığı Son Bulmuştur.

1984 Seçimlerinden İtibaren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Olarak Hiç Seçim Kazanılamamıştır ve Bu Durum, Mevcut İktidar Tarafından Abartılarak Kullanılmaktadır.

İlçenin Bölünmesi Sonrası Akp Oyları 149 Binden 107 Bine (%29), CHP Oyları 62 Binden 53 Bine (%15) Düşmüştür.

1.2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

  2009 YEREL SEÇİMLERDE ALINAN OYLAR Gaziosmanpaşa
Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Erhan Erol 107.984  %44,35
Cumhuriyet Halk Partisi Halil ibrahim Türkyılmaz 53.748  %22,07
Saadet Partisi Salih Yazıcı 29.147  %11,97
Milliyetçi Hareket Partisi Selahattin Önder 18.643  %7,66
Demokratik Toplum Partisi Ahmet Korkmaz 12.903  %5,30
Demokrat Parti Sabri Öztürk 11.711  %4,81
Demokratik Sol Parti Melik Turgutalp 4.572  %1,88
Büyük Birlik Partisi Bülent Güngör 2.919  %1,20
Anavatan Partisi Osman Gündoğdu 971  %0,40
Bağımsız Türkiye Partisi İsmail Hakkı Mumcuoğlu 444  %0,18
Türkiye Komünist Partisi Hüseyin Topaloğlu 306  %0,13
Liberal Demokrat Parti Selim Keskin 144  %0,06
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Erhan Erol 243.492  %100

2004 YEREL SEÇİMLERDE ALINAN OYLAR

AK PARTİ ERHAN EROL 1 149.408
CHP 0 62.908
SP 0 29.292
SHP 0 14.831
GP 0 11.671
DYP 0 11.543
MHP 0 9.386
DSP 0 2.861
ANAP 0 1.539
BBP 0 1.466
BTP 0 1.291
YTP 0 689
İP 0 462
TKP 0 422
BAĞIMSIZ 0 214
2.2011 GENEL SEÇİM SONUÇLARI BAĞLAMINDA GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI
      Oy Oranı Toplam Oy 1. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 57,07 157.216 2. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 22,64 62.362 3. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 9,19 25.320 4. SIRRI SÜREYYA ÖNDER 5,43 14.965 5. SP –  Saadet Partisi 2,04 5.615 6. HAS –  Halkın Sesi Partisi 0,75 2.072 7. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,64 1.754 8. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,54 1.501 9. DP –  Demokrat Parti 0,53 1.463 10. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,36 980 11. ÇETİN DOĞAN 0,25 676 12. MP –  Millet Partisi 0,15 425 13. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,14 392 14. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 0,05 147 15. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,04 113 16. EMEP –  Emek Partisi 0,00 0 17. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,00 0

V.SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI

Sosyal Ve Teknik Altyapı, Yerel Yönetimlerin Kurulmasının Temel Gerekçesidir. Sağlıklı, Düzenli Ve Estetik Bir Kent Oluşumunun Gerçekleştirilmesinde Teknik Altyapı Ve Üst Yapının İhtiyaçlara Uygun Olarak Planlanması Ve Gerçekleştirilmesi Önemlidir.  Altyapı Olarak İfade Edilen Düzenlemeler, Kentin Kendinden Beklene Yararı Yerleşik Nüfusa Sunmasının Zeminini Oluştururlar.

Altyapıların Ayrımında, Teknik Altyapı Başlığı Altında, Topluma Sunulan Hizmet Ve Tesislerin Kurulması Anlaşılır. Sosyal Donatı Alanları Başlığı Altında İse, Toplumun Doğrudan Yararlandığı Hizmet Ve Tesisler Anlaşılır. Bu Noktada, Gaziosmanpaşa İlçesinde Donatı Alanlarının Yeterli Olmadığı Açıktır. Merkezi İdare Tarafından Sağlanan Hizmetler Noktasında Bilgiler Daha Sağlıklıdır.

1.Eğitim Kurumları

35 İlköğretim Okulu

6 Düz Lise

3 Anadolu Lisesi

1 Ticaret Meslek Lisesi

1 Kız Meslek Lisesi

3 İmam Hatip Lisesi

1 Anadolu Meslek Lisesi

9 Özel Anaokulu

2 Özel İlköğretim Okulu

4 Özel Lise

17 Sürücü Kursu

12 Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

23 Dersane

2 Etüt Eğitim Merkezi

13 Dil Ve Meslek Kursu

1 Halk Eğitim

1 Mesleki Eğitim

Merkezi İdare Tarafından Sunulan Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Yeterliliği Konusunda Analizler Yapılması Mümkün Olmakla Birlikte, Yerel Seçimler Açısından Doğrudan Değerlendirmeye Tabi Bir Konu Değildir.

2.Sağlık Kuruluşları

15 Hastane

9 Sağlık Ocağı

23 Sağlık Merkezi

İlçede Hizmet Vermektedir. Bu Kuruluşların İhtiyaç Duyacağı Teknik Elamanların Yetiştirilmesi Ve Hizmet Sektörüne Katılması Dikkat Çekecek Bir Projeye Dönüştürülebilir.

VI. SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Gaziosmanpaşa İlçesi, Esas Olarak Plansız Ve Projesiz Yapılaşmış Bir Yerleşim Yeridir. İlçenin Yapılaşmasında, Tarım Alanlarının Kontrolsüz Bir Şekilde Sanayi Alanlarına Dönüşmesinin Etkisi Büyük Olmuştur. Plansız, Projesiz, Ruhsatsız Ve Kontrolsüz Bir Şekilde Yapılaşma, Ciddi Teknik Ve Sosyal Donatı Sorunlarının Ortaya Çıkmasına Neden Olmuştur.

1.Genel Sorunlar.

İlçenin En Önemli Sorunu Çarpık Şehirleşme.

Gecekondulardan Modern Hayata Geçiş Sırasında Yeterli Düzenleme Yapılmamış Olması Önemli Bir Sorun Olarak Duruyor

İlçe Henüz Kimliğini Kazanabilmiş Durumda Değil.

Üretim İle Ticaret Arasına Sıkışmış Durumda

Fakirlik Önemli Bir Sorun

Halkın Gelir Seviyesi Emsallerine Oranla Düşük

Yeşil Alan Sorunu İstimlaklarla Giderilmeye Çalışılıyor. Mevcut 124 Parkın 120’si Son Beş Yılda Yapıldı

Toplam 455.000 M2 Yeşil Alan Vardır. (Kişi Başı 1 M2 Civarı)

Hızlı Nüfus Artışı Ve Kentleşme Nedeniyle Altyapı Yetersiz. İhtiyaç Duyulan Altyapının Ortalama %65’i Gerçekleşmiş Durumda

Ulaşım Ve Trafik Sorunları Çözülemedi

Otopark Sıkıntısı

Çevre Kirliliği

2.Gaziosmanpaşa Belediyesinin Stratejik Planlamasına Göre İlan ve Kabul Etmiş Olduğu Sorunlar ve Değerlendirmeler

Belediye Bünyesindeki Araç Ve İş Makinelerinin Eksikliği

Nitelikli Personel Eksikliği

İlçe Bölünmesi Nedeniyle Azalan Gelirler

Güvenlik Sorunu

Halkın Eğitim Düzeyinin Düşük Olması (Tüik Verilerine Göre İlçe Nüfusunu %4,7’si Okuma Yazma Bilmemektedir. Nüfusun %73,5’i En Çok Ortaokul Veya Dengi Okul Mezunudur).

Vatandaşların Gelir Durumlarının Genel Olarak Düşük Olması Ve Bundan Kaynaklanan Sosyal Yardım Ve Destek Taleplerinin Çokluğu.

BEDAŞ, İGDAŞ, Türk Telekom Vb. Diğer Altyapı Kurumlarıyla İstenilen Koordinasyonun Sağlanamamış Olması.

Üretim Sektörlerinin Kent Merkezinde Yapılanmış Olması.

Ticaretin Belirli Sektörlerde Gelişmesi, Hizmet Sektörünün Az Gelişmiş Olması.

Yüksek Kapasite Ve Nitelikte Konaklama Merkezlerinin Yetersiz Olması.

İstihdam Sıkıntısı

İlçenin 2. Ve 3. Derece Deprem Bölgesinde Yer Alması.

Gecekondu Ve Mülkiyet Sorunlarının Tamamen Çözülememesi.

Türkiye’nin Farklı Yerlerinden Göç Eden Vatandaşlar Nedeniyle Kültürel Çeşitliliğin Fazla Olması Ve Bundan Dolayı Gaziosmanpaşa Kimliğinin Oluşamaması.

3.Sorunların Analizi

-Mevcut Belediye, Gaziosmanpaşa İlçesinde ciddi sorunların varlığını kendi resmi belgesinde ortaya koymuş bulunmakla birlikte, birçok sorunu da bilinçli olarak göz ardı etmeyi tercih etmiştir. Bir başka ifadeyle, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yönetimi, kendi sorumluluk alanında kalan konuları sorun olarak irdeleme cesareti gösterememiştir. İlave olarak, ilan etmiş olduğu sorunların çözümlenmesi konusunda her hangi bir etkili öneri de sunulmamaktadır. Gaziosmanpaşa kimliğinin oluşturulamaması sorunundan bahsedilmekte, nasıl bir kimlik hayal ettiklerini ve bu kimliği nasıl oluşturacaklarını projelendirme noktasında davranış önerisi ortaya konulmamaktadır. Oysa sorun olarak ifade edilen, çok kültürlülük, Gaziosmanpaşa’nın kimliğini oluşturan temel niteliktir. Daha açık bir ifadeyle, Gaziosmanpaşa tarihi olarak Balkanlardan gelen vatandaşların ve Karadenizli insanlarımızı harmanlayan bir karakterden doğmuş olan bir yerleşim yeridir. Bu kimliği güçlendirmek ve ana kente uygun bir karakter haline getirmek yerine sorun olarak sunmak gerçekçi değildir. Gaziosmanpaşa kimliğini oluşturan vatandaşların sunulan eğitimler, gerçekleştirilen kültürel etkinlikler ve sosyal projelerle ana kente eklemlenmesi sağlanabilecektir. Anakentli hisseden vatandaşların geldikleri coğrafyalarla olan ilişkilerinin sürdürülmesi bir zenginlik olarak değerlendirilmelidir.

-Ekonomik sorunların varlığının Belediye tarafından kabul edilmiş olması önemlidir. Ülke ekonomisinin dünyada eşi ve benzeri olmayan bir şekilde büyüdüğü, ülkenin kalkındığı, milli gelir rakamlarının dikey yükseldiği ve benzeri yönlendirmeli haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı, en büyük anakentin merkezinde bulunan bir ilçedeki ekonomik verilerle ortaya konulmaktadır.

-İstihdam Türkiye’nin temel sorunlarından biridir. Bu temel sorun, Gaziosmanpaşa’da da kendini göstermektedir. İş bulma sorunu ülkenin genelinde var olmakla birlikte, Gaziosmanpaşa ve civarında var olan sanayi tesisleri ve üretim faaliyetleri nedeniyle iş olanaklarının var olduğu da bir gerçektir. Yerel yönetimler, üretim tesislerinin ihtiyaç duymakta olduğu ya da duyacağı nitelikli işgücünün şekillendirilmesi konusunda kendi sorumluluklarını yerine getirmemişlerdir. Özü itibariyle, boş arazi ve köy yerleşim alanı olan Gaziosmanpaşa arazisinin yerleşim yerine dönüşmesinin temel dinamiği bu bölgeye kurulan fabrika ve imalathanelerdir. Bu üretim tesisleri hala ilçede mevcudiyetini büyük oranda devam ettirmektedirler. Sanayi tesisleri istihdam yaratmaya devam ettikleri halde, ilçede işsizlik sorununun neden bu kadar yüksek olduğu sorusunun cevabını, yerel yöneticilerin sorumluluk gereklerini yerine getirmede yetersiz kalmasında aramak doğru olacaktır.

-Düzensiz, sağlıksız ve estetik dışı yapılaşma sorunu, mevcut belediye yöneticilerinin övündükleri, ilçede CHP’nin hiç yerel seçim almamış olması durumuyla birlikte düşünüldüğünde ilginç bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, çarpık yapılaşma ve kentleşme sorunu, partimiz dışındaki yönetimlerin yarattıkları bir sorundur ve CHP ile ilgisi bulunmamaktadır.

-Düzensiz, sağlıksız ve estetikten uzak kentleşmenin en önemli sonucu, Gaziosmanpaşa’nın teknik ve sosyal donatı alanlarının yetersiz olmasıdır. İlçe sınırları içerisinde, donatı alanları olarak ifade edilen, park, otopark, oyun alanları, spor alanları ve benzeri toplumsal kullanım ihtiyacına yönelik tesisler yok denecek düzeydedir. Sokaklar, kanalizasyon yapılanması ve benzeri ihtiyaçların yeniden şekillendirilmesi zorunlu gözükmektedir.

-İlçe genelinde kendini göstermekte olan düzensizliğin, sağlıksız yapıların oluşturduğu risklerin ve görüntü kirliliğinin çözümlenmesinde bir dönüşüm ihtiyacı olduğu açık olmakla birlikte, yerel ihtiyaçlarını yok sayan bir yaklaşımla Bakanlık tarafından organize edilerek Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilan edilen riskli alanlar, kentleşme sorunlarına çözüm olmaktan ziyade yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bakanlık ve Bakanlar Kurulu, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunla kendilerine verilen afetle mücadele ve vatandaşların can ve mal emniyetini koruma yetki ve sorumluluğunu, mülkiyet hakkı başta olmak üzere, bir çok temel hak özgürlüğe müdahale fırsatı olarak görmektedir. İdarenin aç gözlülüğünü ilçede yaşayan ya da ekonomik faaliyette bulunan vatandaşlar da görmektedir. Riskli alan edilen bölgelerin gerçekten riskli olup olmadığı tartışılmakta, 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan zemin analizlerinde bölgenin güvenli alanlardan biri olduğu tespiti sonrasında, nasıl İstanbul’un riskli ve risk açısından öncelikli bölgesi olduğu konusunda ciddi tereddütler ve sorular ortaya konulmaktadır. Riskle mücadele gerekçesiyle dönüşüm başlatılan alanların görece daha az yapılaşmış olan bölgeler olması, fabrika ve imalathane binalarının yoğun olduğu alanların seçilmesi ve bu yapıların genelde sağlam binalar olması karşısında, amacın can ve mal emniyetini sağlamaya yönelik bir afetle mücadele olmadığı, bu alanın dönüştürülmek istenildiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu kapsamda ortaya konulan bir değişim kararı ise,  açık ve ağır bir şekilde idarenin yetki tecavüzünde bulunduğunu ortaya koymaktadır. Afet riski bulunmayan bir alanın dönüştürülmesi genel düzenlemeler kapsamında yapılması gereken idari işlemler dizisidir ve yerel yönetimler tarafından yapılacaktır. Hükümet tarafından bu yönde bir uygulama geliştirilmesi afetle mücadelenin dışında bir kısım hedeflerin belirlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır ki, bu durumda uygulama 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamı dışında kalır. Kanunda verilmemiş olan bir yetkinin hükümet tarafından kullanılması 1982 Anayasasının temel ilkelerine aykırıdır.

3.Çözümler ve Projeler

Gaziosmanpaşa İlçesinde yerel seçimlerin kazanılması, ilçenin boğuşmakta olduğu sorunlar noktasından ele alındığında mümkün ve yüksek oranlı bir olasılıktır. Doğru projelerin oluşturulması ve oluşturulan projelerin doğru anlatılması temel seçim stratejisi olmalıdır.

-Dönüşümün projelendirilmesi; Gaziosmanpaşa İlçesinde kentsel dönüşüm uygulaması, vatandaşların büyük çoğunluğunu doğrudan ya da dolaylı olarak mağdur eden bir şekle bürünmüştür. Dönüşüm alanlarında parsellerin toplulaştırılması, uygulamanın bütün olarak bir yandaşa verilmesi, parsel maliklerinin küçük ortak haline gelmesi gibi sorunlara ek olarak, imalathane ve fabrika arazilerinin dönüştürülmesinde malikler, ekonomik olarak ciddi zarar etmektedirler. Mevzuata uygun olarak kurulmuş bulunan ya da sonradan uygunluk sağlanmış olan üretim tesislerinin kentsel alanın dışına taşınması bir gereklilik olabilir. Ancak, bu gerekliliğin yerine getirilmesinde idarenin teşvikiyle yatırımcının iyi niyetinin bir arada olması ve yatırımcının mağdur edilmeyeceği ya da mağduriyetin azaltılacağı bir uygulamanın tercih edilmesi gerekir. Üretim tesislerinin bu alandan tasfiyesinin afet riskinden kaynaklanmadığı açıktır. Düzenli, sağlıklı ve estetik bir kentleşme için gereklilik olduğu düşünülüyorsa, dönüşümün mevcut mevzuat kapsamında, idarenin ve maliklerin-yatırımcıların işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu noktada, üretim tesislerine ilişkin olarak, sundukları istihdam olanakları da düşünülerek, öncelikle kentsel alanda mevcut imalatların bu haliyle devamının mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Bu haliyle devamında çevre açısından kirlilik oluşturmayan imalatların ya da alınacak tedbirlerle kentsel yerleşimle uyumlu hale getirilebilecek imalatların devamından yana projeler geliştirilmesi gerekir. İlçe içerisinde devamı mümkün olmayan üretim tesislerinin taşınması ya da dönüştürülmesi noktasında, idare tarafından alanda bulunan yatırımcılara seçenekler sunulması yerinde olacaktır. Yapılacak imar planlama işlemleriyle dönüşüm ve üretim tesislerinin tasfiyesi mümkün olabilecektir. Üretim alanlarına verilecek cazip fonksiyonlarla, maliklerin kendi kendilerine dönüşüme teşvik edilmeleri mümkündür. İlave olarak, sanayi tesislerinin uygun olan yeni alanlara taşınmasını sağlayacak öneri ve düzenlemeler yapılmak suretiyle de dönüşümün sağlanması mümkün olabilecektir. Bu yönde bir yaklaşım ortaya konulduğunda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmeden dönüşümün gönüllülük çerçevesinde yapılması mümkün olabilecektir. İlçe genelinde sorunlu olan kentsel kısımların ada-sokak-semt-mahalle ölçeğinde ele alınması ve yaşayanların katılımıyla dönüşümün el birliğiyle sağlanması temel strateji olarak ortaya konulacaktır.

-Gaziosmanpaşa İlçesinin altyapısının, Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerde dahil olmak üzere, yeniden ele alınması gerekmektedir. Ulaşım sistemlerinin yeniden düzenlenmesi, semt içi yolların ve sokakların altyapısının ele alınması gerekmektedir. Mahalle muhtarlarıyla birlikte, semt ve sokaklarda yaşayan kişilerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda trafik akışından başlayarak, altyapı ve sosyal donatı sorunlarının çözümlenmesine yönelik kararlar alınmalıdır. Bu şekilde projelendirilen çözümler, yerel yönetimlerin yerelleşmesini ve gerçekten katılımcı hale gelmesini sağlayacaktır.

-Yoksulluk ve yoksunluk, Gaziosmanpaşa’nın can yakan sorunudur. İstihdam imkanlarının varlığına rağmen, yerel yönetimlerin gereken çözümleri sunamadıkları ortadadır. Nüfus analizi üzerinden, hangi konularda kaç kişinin meslek edindirme yoluyla iş sahibi yapılabileceği projelendirilmelidir. İlçede imalat ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan işgücünün ne olduğu belirlendikten sonra, iş ihtiyacı içerisinde bulunan kişilerin eğitim süreci programlanmalıdır. Bu yolla bir yandan ilçede yaşayanlara iş olanağı sağlanırken, diğer yandan ilçede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin, hizmet ya da üretim süreçlerinin kalitesinin yükselmesi suretiyle topluma fayda sağlanması mümkün olacaktır.

Yoksulluk ve yoksunluk mücadelesinde temel çıkış noktası mahalleler ve muhtarlıklar olmalıdır. Projeler muhtarlıklar üzerinden şekillendirilmeli, eğitimler mahalle ve semtlerde verilmelidir. Sunulacak hizmetlerin temel birimlerinin mahalle muhtarlıkları ve parti gönüllüleri olmalıdır.

-Gaziosmanpaşa kent kimliğinin oluşturulmasına yönelik olarak, mahallelerde oluşturulacak merkezlerde, kültürel etkinlikler, kütüphaneler, konferans-seminer salonları oluşturulacaktır. Bu merkezler gerçekleştirilen faaliyetlerle, mahallelilerin yönetimin bir parçası olması sağlanacak, kişiler kendilerini kente ait hissedecekler, sosyal dayanışma güçlenecek, suçla mücadele kolaylaşacak, hizmetlerin kalitesi yükselecek, yerel yönetimlerin sorunlara müdahale süreci kısalacak, şeffaflık sağlanacak, ötekileştirildiklerini düşünen vatandaşlar, Cumhuriyetimizin temel değerleriyle yeniden buluşturulmuş olacaktır.

VII. GAZİOSMANPAŞA’YA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

 Gaziosmanpaşa’nın temel sorunu olan çarpık kentleşmenin çözümlenmesi konusunda, süreç içerisinde yer alma gereksinim duyarak, maliklerin ve yatırımcıların bilinçlenmesi konusunda toplantılar organize edilmiş ve sunumlar yapılmıştır. Afet riski taşıyan alan edilmek suretiyle kamu gücü kullanılarak, zorla dönüştürülmek istenen alanda üretim faaliyetinde bulunan iş adamları tarafından kurulan bir STK ile işbirliği içerisinde bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılmış, hukuki mücadelelerinde destek sağlanmış ve tavsiyelerde bulunulmuştur.