Fatih Analiz 2014

Fatih İlçesi, bütünüyle sit alanı ilan edilmiş bir yerleşim yeridir. Sit statüsü belirlenirken, taşınmaz kültür varlıkları, tarihi olaylar ve yer altında bulunan arkeolojik kalıntıların korunması gerekliliği üzerinden farklı sit türleri belirlenmiştir.

Fatih, 428 bin kişilik nüfusu ile orta büyüklükte bir ilçedir. Bununla birlikte, İlçe özel bir öneme sahiptir.

Fatih, İstanbul denildiğinde akla gelen ilçedir. Fatih İstanbul’un tarihini barındıran Tarihi İstanbul’dur. Anakent belediyesi binasının, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu idarelerinin de bulunduğu yer olarak Fatih, ilk bakışta karşımıza çıkan ilçedir.

Fatih İlçe seçimlerinin partimiz tarafından kazanılmasının özel bir önemi vardır ve kazanıldığında özel bir anlamı olacaktır.

I.TARİHÇE-KONUM

FatihTarihi yarımada (Suriçi) denen İstanbul şehrinin kurulduğu ve geliştiği bölgenin tamamını kaplayan ve İstanbul’un merkezi sayılan ilçedir.

Güneybatıdan Zeytinburnu, kuzeybatıdan Eyüp ilçeleri ile kuzeyden Haliç, doğudan İstanbul Boğazı ve güneyden Marmara Denizi ile çevrilidir.

Fatih İlçesi, 1928’den 2008’e kadar Eminönü’yle beraber Tarihi Yarımadadaki iki ilçeden biri olmuştur. 2008’de Eminönü İlçesi’nin varlığının ortadan kaldırıp Fatih İlçesi’ne katılmasından beri tüm Tarihi yarımada üzerindeki tek ilçe haline gelmiştir. Kırsal yerleşimi olmayan ve 15.62 km²’lik (1562 hektar) bir alanı kaplayan Fatih İlçesi 57 mahalleden oluşmaktadır.

Tarihi Yarımada’nın tarihi ile ilgili ilk buluntular Neolitik çağa ait buluntulardır ve Yenikapı’da, Marmaray kazıları esnasında ortaya çıkarılmıştır. MÖ 6500 yıllarına denk gelen Neolitik dönem, ilk defa insanoğlunun tarımsal üretime başladığı, bitki ve hayvanların evcilleştirildiği bir dönemdir. Bu dönemde yazı, takvim, matematik, yapı sanatı ve kent kurma bilincinin gelişmiştir.

Sarayburnu’nda da Sultanahmet Meydanı’nın altında yapılan kazılarda ise MÖ 5000-3000 yıllarına tarihlenen buluntular ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgular ışığında bölgenin yaklaşık 8500 yıldır yerleşim yeri olduğu söylenebilir.

Daha sonra Doğu oma imparatorluğu’na (Bizans) başkentlik eden kent, 1453’deki fethin ardından Osmanlı’ya başkent oldu.

Fetihten sonra şehrin kalkındırılması için yeni iskân bölgeleri oluşturuldu. Anadolu ve Rumeli’den müslüman nüfus şehre göçe özendirildi. Çeşitli bölgelerden Hıristiyan ve Yahudi nüfus da şehre getirilerek belli yerlerde iskân edildiler. Tarihi Yarımada’nın merkezini oluşturduğu İstanbul, fetihten 50 yıl sonra Avrupa’nın en büyük şehri, bir ilim ve sanat merkezi haline geldi.

Cumhuriyet döneminde, bölgede özellikle Menderes’in imar hareketleri döneminde (1954-1960) yoğun göçle birlikte yapı ihtiyacı ortaya çıkınca, çok katlı beton yapılar da artmaya başladı. Şehrin merkezi olan Tarihi Yarımada’da geniş caddeler açıldı ve 1950’den sonra başlayan iç göç hareketi ilçenin sosyo-kültürel dokusunu da değiştirmeye başladı.

29 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5757 sayılı kanunla Suriçi’nde yer alan Eminönü ve Fatih ilçeleri birleştirilerek, İstanbul’u fetheden kumandan Fatih Sultan Mehmet’in adıyla anılan tek bir ilçeye dönüştürüldü.  

Tamamlanan Marmaray projesiyle turistik çekim merkezi olan tarihi yarımadayı ulaşımın da merkezi konumuna getirecektir. Araç trafiğini azaltıp toplu taşımayı arttıracak olan bu proje tarihi yarımadaya ne kadar fayda sağlayacağı ya da ne kadar zarar vereceği belirsizliğini korumaktadır. Mevcut yönetim herhangi bir zararın varlığından söz etmese bile bu ulaşım ağının getireceği olumsuz etkileri olacaktır. Deniz trafiğinin olumsuz etkileri faydasından az olması nedeniyle gündeme getirilmemekte ancak iyileştirme faaliyetlerinin de gündemde olduğu söylenemez.

II. NÜFUS ANALİZİ

İlçe nüfusu toplam 428.857’dir.100binin üzerinde elli yaş üzeri vatandaşımızın yaşadığı bu ilçemiz bu nüfus yapısıyla eski ve köklü bir ilçe olduğunu ispatlar. Genellikle esnaf veya özel sektörde çalışanların yaşadığı mahalle kültürünün yerleşik olduğu eski İstanbul semtlerinden müteşekkildir. Ancak bu ilçemizde kayıt dışı yerleşimin ve kaçak işçinin cenneti gibidir. Aksaray, Laleli, Sultanahmet, Mahmutpaşa, Unkapanı, Süleymaniye semtlerinde pek çok iş hanı ve eski imalathanelerde kalabalık gruplar halinde yaşayan gerek Türk vatandaşı gerekse yabancı ülke vatandaşları barınmaktadır. Bu insanlar herhangi bir kayıtları ilçe dahilinde olmadığından nüfus sayımına yansımamaktadır. Aynı durum otellerde turist olarak kalan ancak vizeleri dolmasına rağmen yakalanana kadar veya ihtiyaçları olan parayı kazanana kadar Türkiye’de kalıp çalışan 3.Dünya ülkeleri vatandaşları için de geçerlidir. Şöyle ki 2 kişilik bir odada 12-14 Nijeryalı kalmakta ancak otel kayıt defterine 1 veya 2  kişi kaydedilmektedir. Böylece günlüğü 40 dolar olan oda 100 dolar üzerinde bir fiyata kiralanmış oluyor. Ucuz işçi çalıştırma uğruna göz yumulan ve Türkiye ‘de kalma imkanı bulan bu kitleler güzide olması beklenen bu ilçemize hiç yakışmamaktadır. Eşsiz ve sayısız medeniyetlerin eserleriyle bezenmiş olan dünya harikası bir mekana hakettiği turizm değerini kazandırmak bu nüfus yapısını olması gerektiği gibi şekillendirmemizle mümkün kılınabilir.

İlçenin Eminönü ile birleşmesinde Eminönü’nün nüfus yapısının getirmiş olduğu seçmen profilinin sakıncası büyük rol oynamıştır. Bu birleşme tamamen siyasi bir manevra olarak iktidarca yapılmıştır. İktidar tarafından sakıncalı görülen seçmen profili sosyal demokrat politikalar etrafında kenetlemek mümkündür. İlçe birleşmeden önceki halinden hiçbir şey kaybetmemiş, aksine daha da kirli bir nüfus yapısına sahip olmuştur.

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
‘0-4’  26.036  13.285  12.751
‘5-9’  26.036  13.343  12.693
’10-14′  27.797  14.342  13.455
’15-19′  32.137  16.160  15.977
’20-24′  37.855  18.317  19.538
’25-29′  39.318  21.121  18.197
’30-34′  39.136  20.488  18.648
’35-39′  34.176  17.230  16.946
’40-44′  30.852  15.462  15.390
’45-49′  28.425  14.121  14.304
’50-54′  25.858  12.750  13.108
’55-59′  22.764  11.208  11.556
’60-64′  17.784  8.607  9.177
’65-69′  13.025  5.814  7.211
’70-74′  10.384  4.311  6.073
’75-79′  8.136  3.188  4.948
’80-84′  5.632  1.927  3.705
’85-89′  2.737  762  1.975
’90+’  769  184  585
Toplam  428.857  212.620  216.237

III. SOSYAL ANALİZ

Fatih ilçesinin “tarihi yarımada olarak anılan batı kısmı sahip olduğu tarihi değerler itibariyle sadece İstanbul’un değil Avrupa’nın da en önemli turizm merkezlerindendir. Yerleşimin yoğun olduğu merkez ve Vatan-Millet caddelerinin civarı ise yerli halkın yoğun ilgi ve hareketlilik gösterdiği yerlerdir. İlçenin hareketli sosyal yaşamının temelini turistik faaliyetlerin yanı sıra, sağlık merkezi olmanın getirdiği özellik de sağlamaktadır. Bavul ticareti olarak nitelendirilen ve Rus bloğuna yapılan ticari faaliyetler günümüzde Arap ülkeleri ve Orta Asya ülkelerini kapsamaktadır. Özellikle tekstil, deri, takı, ayakkabı sektörleri oldukça canlıdır. Aksaray-Laleli bölgesinde yer alan oteller bu ticari faaliyet için gelenlere hizmet vermektedir. Sultanahmet bölgesi ise, ülkemizi gezmeye gelen turistlere yönelik hizmet vermektedir. İran ve Suriyeli turistlerin yoğun olarak bulunduğu bu ilçemizde kayıtdışı apart otel olarak faaliyet gösteren binalar ruhsatsız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yoğunlukların getirmiş olduğu talep artışı sınırlı olan arz nedeniyle ilçedeki kiraları oldukça yükseltmiştir. İlçedeki üniversite yerleşkeleri de öğrenci nüfusunu arttırmış ve bu da kiralara yükseltici bir etki olarak yansımıştır.

İstanbul’un eski toptancı merkezi olan Eminönü 1985 sonrası yapılan çeşitli meslek grupları sitelerine taşınmasıyla perakende alışverişin cazibe noktası olmuştur. Pek çok imalatçının satış mağazasının bu bölgede olması ucuz alışveriş imkanını doğurmuştur. Sultanhamam ve Mahmutpaşa tekstilin, Tahtakale ve Sirkeci elektroniğin, Gedikpaşa deri ve ayakkabının merkezi konumuna gelmiştir. Bu ucuz alışveriş imkanı ilçeye gün içinde büyük bir nüfus akınına sebep olmuştur. Tarihi ve turistik yerlerin burada olması da turist akınına sebep olmuş ve ilçeyi arı kovanını andıran bir görüntüye büründürmüştür. Şöyle ki ucuz alışverişin ve kayıt dışı pek çok malın satış merkezi olması zaten yeterince fazla kalabalık kitleleri buraya çekmektedir. İlçenin Turizm ağırlıklı faaliyetlerin merkezi olması ve tarihi dokunun korunması ana fikrinden hareketle bu kalabalıkları başka yerlere kaydırmak gerekmektedir. Böylece turistik kimliğine kavuşan ilçenin Dünya çapında vitrin olması sağlanabilecektir. Marmaray ulaşım ağı sayesinde buraya gelecek olan vatandaş sayısı artacaktır. Mesele bu kalabalığın bilinçli ve faydalı bir kitle olup olmadığıdır.

Tarihi Yarımadanın vasıflarına uygun olarak, İlçenin tarihi değerlerinin ayrılmaz parçası olan soyut kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması yönünde gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Tarihi İstanbul ya da İstanbul’un tarihi kimliğinin temel parçası olarak, sosyal hayatta hakim olan ritüellerin yaşatılması öncelikli olarak projelendirilmelidir.

1.Yerel Gazeteler

İlçede aktif rol oynayan 3 gazete vardır.

Fatih aktüel

Haber fatih

Fatih haber

Bunların dışında reklam ve ticaret ağırlıklı, çoğunlukla Laleli ve Eminönü tarafında dağıtılan ilan ve ilan ağırlıklı yerel gazeteler mevcuttur. Yerel basın temsilcileri, siyasi iktidar tarafından amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır.

2.Dernekler

Örgütlenme, Fatih ilçesinin en önemli özelliklerindendir. İlçede büyük bölümü aktif 1.049 dernek ve vakıf bulunmaktadır. Ayrıca 156 vakıf ve 22 esnaf odası faaliyet göstermektedir. Valiliğin burada olması ve ticari hayatın merkezi konumunda olması dernek ve vakıf sayısının bu denli çok olmasına neden olmuştur. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

AİP – ACİL İHTİYAÇ PROJESİ VAKFI
AKADEMİ LİSAN VE İLMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
AKV – ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI
ARAPGİR KALKINDIRMA DERNEĞİ
ARTVİNLİLER KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI
ASEM – GÖÇMEN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ASPERGER SENDROMU VE OTİZM İLE HAYAT DERNEĞİ
AYDINLAR OCAĞI DERNEĞİ
AYEROD – AVRUPA YAKASI ERGUVAN OTOBÜSÇÜLERİ DERNEĞİ
ADFIMI – İSLAM KALKINMA BANKASI ÜYESİ ÜLKELERDE KALKINMA FİNANS KURULUŞLARI BİRLİĞİ
BASINKÖY KÜLTÜR VE GENÇLİK DERNEĞİ
BAYDER – DOĞUBAYAZIT SOSYAL YARDIMLAŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ
BEREKET VAKFI
BESADER – BALKAN MÜSLÜMANLARIYLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
BEY-DER – İSTANBUL BELEDİYELERİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİ KAZADAN KORUMAK, EĞİTMEK VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BEZMİALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HASTANESİ KLİNİKLERİNE YARDIM VAKFI
BİJUDER – BİJUTERİ VE AKSESUARCILAR DERNEĞİ
BİLİM VE SANAT VAKFI
BİRLİK VAKFI
ÇANFED – İSTANBUL ÇANKIRI DERNEKLERİ FEDERASYONU
ÇELİK-İŞ İSTANBUL 1 NOLU ŞUBESİ – DEMİR ÇELİK METAL VE METAL MAMÜLLERİ İŞÇİLERİ SEDİKASI
ÇYDD FATİH ŞUBESİ – ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
DARULHİKME İLİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
DEĞERLER EĞİTİM MERKEZİ – ENSAR VAKFI
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ
DİŞSİAD – DİŞ MALZEMELERİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
DOĞU TÜRKİSTAN VAKFI
DOST YAŞAM DOWN SENDROMU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
DÜNYA TÜRKMENLERİ EĞİTİM VAKFI
EKEV – ERZİNCAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
EMAV – EVRENSEL MEVLANA AŞIKLARI VAKFI
ENSAR VAKFI
ERSİAD – ERZİNCANLI SANAYİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
FİLİSTİN DAYANIŞMA DERNEĞİ
GAYEDER – GAYE EĞİTİM VE KÜLTÜRLERARASI DAYANIŞMA DERNEĞİ
GENÇ-FED – GENÇLİK KULÜPLERİ FEDERASYONU
GÖKKUŞAĞI EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
GÖNENLİ MEHMET EFENDİ İLİM VE HİZMET VAKFI
GRAND BAZAAR – KAPALI ÇARŞI ESNAFLAR DERNEĞİ
HAFIZLAR VE MEVLİTHANLAR CEMİYETİ
HAKYOL EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DOSTLUK VAKFI
HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
HANIMLAR İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
HATAY İLİ YONCAKÖYÜ SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI
HAYAT VAKFI – HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI
HELEZON İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
HİKMET BİLİM DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
IRAK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
İDDEF – İNSANA DEĞER VEREN DERNEKLER FEDERASYONU
İHH – İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM VAKFI
İİKV – İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
İSAM – İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI
İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI
İSTANBUL AYAKKABICILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
İSTANBUL BİLİM SANAT EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA VAKFI
İSTANBUL DOĞALGAZ SIHHİ TESİSAT VE KALORİFER TEKNİSYENLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
İSTANBUL EĞİTİM VE GENÇLİĞE HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
İSTANBUL ENGELLİ YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
İSTANBUL ENGELLİLER DERNEĞİ
İSTANBUL ERKEK BERBERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI
İSTANBUL FETİH CEMİYETİ
İSTANBUL KANSER HASTALARI VE YAKINLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İSTANBUL KANTİNCİLER ESNAF ODASI
İSTANBUL LEBLEBİ İMALATÇILARI KURUYEMİŞÇİLER ESNAF ODASI
İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER DERNEĞİ
İSTANBUL MİNİBÜSCÜLER ESNAF ODASI
İSTANBUL MOBİLYA DOĞRAMA İMALCI SANATKARLARI ESNAF ODASI
İSTANBUL OTELCİLER ODASI – İSTANBUL OTEL MOTEL KAMPİNG PANSİYONCU VE BENZERLERİ ESNAF ODASI
İSTANBUL PROFESYONEL FOTOĞRAF SANATKARLARI ODASI
İSTANBUL RADYO TEYP PİKAP VE TV TAMİRCİLERİ ODASI
İSTANBUL SBF – İSTANBUL SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
İSTANBUL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
İSTANBUL ŞUBESİ – KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI
İSTANBUL TEKEL GAZETE BAYİLERİ VE KURUKAHVECİLER ESNAF ODASI
İSTANBUL TERLİKÇİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
İSTANBUL UMUM GEZİCİ SÜTÇÜ VE YOĞURTÇULAR ESNAF ODASI
İSTANBUL UMUM GÖMLEK PENYE İÇ ÇAMAŞIRCI VE ÜTÜCÜ İMALATÇI SATICILAR ESNAF ODASI
İSTANBUL UMUM KADIN ERKEK KONFEKSİYONCULAR TERZİLER ODASI
İSTANBUL UMUM KIRAATHANECİ KAHVECİ VE İÇKİSİZ GAZİNOCULAR ESNAF ODASI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI VAKFI DERNEĞİ
İSTANBUL YUFKACILAR VE KADAYIFÇILAR ESNAF ODASI
İSVA – İSTANBUL SULTANAHMET VAKFI
KAMPÜS İSTANBUL DERNEĞİ
KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ
KASAD – KADIN SAĞLIKÇILAR DAYANIŞMA DERNEĞİ
KEFTUD – KEMALİYE EĞİN FOLKLOR TURİZM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
KEMAV – KEMALİYE KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI
KOSOVA GİLANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KOSOVALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KUBBEALTI AKADEMİSİ KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
KUDÜS DAYANIŞMA DERNEĞİ
LASİAD – LALELİ SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
MAHMUD ESAD COŞAN EĞİTİM KÜLTÜR DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA VAKFI
MAHMUTPAŞA ESNAF VE TÜCCARLARINI KORUMA VE ÇARŞISINI GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ
MARMARA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ – İNSAN HAKLARI VE MAZLUMLAR İÇİN DAYANIŞMA DERNEĞİ
MERYEM ANA ERMENİ KİLİSESİ VAKFI
MOTİF HALK OYUNLARI EĞİTİM DERNEĞİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
MOTOSİKLET SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
MTTB – MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
MUŞ EĞİTİM VE KALKINDIRMA VAKFI
MÜCEVHER TANITIM BİRLİĞİ – MÜCEVHER TANITIM A.Ş.
ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER FEDERASYONU
OSAV – OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI
ÖRAV – ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI
ÖZ GIDA-İŞ – ÖZ TÜTÜN MÜSKİRAT GIDA SANAYİİ VE YARDIMCI İŞÇİLERİ SENDİKASI
ÖZÜRLÜLER VAKFI
PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ
PÜTÜRGE EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI
REYHAN KÜLTÜR VAKFI
RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
RUSYA UKRAYNA MOLDOVA ÜLKELERİ ÇALIŞANLARI VE YABANCI HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ
SAFA EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
SEDAV – SÜREKLİ EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
SICAK YUVA VAKFI
SU VAKFI
SURİYE DAYANIŞMA DERNEĞİ
SUTİLEV – SULTANAHMET TİCARET LİSELİLER EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
TAKIM YILDIZI İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
TARİH VAKFI
TEK ESİN KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI
TFK – TÜRK FOLKLOR KURUMU DERNEĞİ
TKHV – TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI
TOHAV – TOPLUMSAL HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI
TOPKAPI FUKARAPERVER CEMİYETİ
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
TOTDER – TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ
TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU
TSD – TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ
TUGEV – TURİZM GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI
TÜRGEV – TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI
TÜRK ALGOLOJİ AĞRI DERNEĞİ
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI
TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ
TÜRKİYE ANIT ÇEVRE TURİZM DEĞERLERİNİ KORUMA VAKFI
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
TÜRKİYE-KIBRIS İŞBİRLİĞİ CEMİYETİ
UKBA – ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLAK DERNEĞİ
ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ
USEDER – ULUSLARARASI SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ
VEFALILAR DERNEĞİ
VERENEL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
VEYSEL KARANİ HIRKA-İ ŞERİF CAMİ HİZMET VAKFI
WWF TÜRKİYE – DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI
YARDIM ELİ ENGELLİ VE MUHTAÇLAR İÇİN EGİTİM YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ
YAYFED – YAYIMCI MESLEK BİRLİKLERİ FEDERASYONU
YENİ DÜNYA VAKFI
YOZGAT EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FEDARASYONU

Sivil toplum yapılanmasının bu yoğunluğu, ilçenin sosyo-kültürel yapısıyla doğrudan ilişkili olduğu gibi, ilçenin merkez ilçe olma konumuyla da bağlantılıdır. İstanbul geneline hitap etmek üzere şekillendirilen sivil toplum yapılanmaları merkez olarak Fatih ilçesini seçmektedir.

3.Mahalleler

İlçe toplam 57 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler geniş yüzölçümlerine sahip değillerdir. Eminönü’nde kalanlar işyeri ağırlık olup nüfusları azdır. Edirnekapı-Cibali arasında kalan mahalleler neredeyse tamamen konut ağırlıklı olup dar gelirli vatandaşlarımıza ev sahipliği yapmaktadır.

Aksaray
Akşemsettin
Alemdar
Ali Kuşçu
Atikali
Ayvansaray
Balabanağa
Balat
Beyazıt
Binbirdirek
Cankurtaran
Cerrahpaşa
Cibali
Demirtaş
Derviş Ali
Eminsinan
Hacıkadın
Haseki Sultan
Hırkai Şerif
Hobyar
Hoca Gıyasettin
Hocapaşa
İskenderpaşa
Kalenderhane
Karagümrük
Katip Kasım
Kemalpaşa
Küçükayasofya
Kocamustafapaşa
Mercan
Mesihpaşa
Mevlanakapı
Mimar Hayrettin
Mimar Kemalettin
Molla Fenari
Molla Gürani
Molla Hüsrev
Muhsinehatun
Nişanca
Rüstempaşa
Saraç İshak
Sarıdemir
Seyyid Ömer
Silivrikapı
Sultanahmet
Sururi
Süleymaniye
Sümbülefendi
Şehremini
Şehsuvarbey
Tahtakale
Tayahatun
Topkapı
Yavuzsinan
Yavuz Sultan Selim
Yedikule
Zeyrek

Fatih İlçesi mahalleleri, isim ve geçmişi olarak, İstanbul kimliğini oluşturan değerlerin sahne aldığı mekanlardır. İlçelerin isimlerinden başlayarak, yaşanmış hayatların, ritüellerin, geleneklerin yaşatılması adına somut olmayan kültür varlıklarının korunması projesi hayata geçirilmelidir.

IV. SİYASİ ANALİZ

Geleneksel olarak sağ seçmenin bulunduğu söylenen ilçede, yerel ve genel seçimlerde alınan sonuçlar arasında farklılıklar görülmektedir. Genel seçimlerde yüksek farkla kaybedilen yarış, yerel seçimlerde aday ve proje başarısıyla azalmaktadır. 2009’dan 2011’e Türkiye geneli nüfus artışı yaşanmasına rağmen ilçedeki seçmen sayısı 2009’da 326.700 iken 2011’de 322bine düşmüştür. 2009 yerel seçimlerinde 83bin seçmen bu ilçede oy kullanmamıştır. Belediye seçimlerini genel seçimler kadar önemli bulmayan ve sandık başına gitmeyi vakit kaybı gören vatandaşlarımızın sayısı önemsenecek kadar çoktur. Zira 2009 seçimlerinde 32bin farkla kaybetmiş olan CHP adayı bu ilçede sandığa gelmeyen seçmenlerin büyük çoğunluğunun oyunu alabilecek iken, seçime katılmayan seçmenlerin oluşturduğu tabloya razı olmak durumunda kalmıştır.

Seçmen kitlesinin büyük kısmının yaşamakta olduğu Fatih kısmında, Vatan Caddesinin kuzeyinde iktidarı destekleyen seçmenler ağırlığa sahipken, Vatan ile Millet caddeleri arasında dengeli bir dağılım karşımıza çıkar. Millet caddesinin güneyinde kalan kısımlarda ise partimizin ağırlığı hissedilmektedir.

İlçede halkın üzerinde İBB, İSKİ gibi kuruluşların varlığının getirdiği merkezi otorite ile entegrasyon zorunluluğu baskısı yaşanmaktadır.

Tarihi yarımada, Kenedi caddesi ve Eminönü-Kapalı çarşı aksında bulunan sosyal demokrat seçmenler çok sayıda olmasına rağmen, ilçe sınırları içerisinde ikamet etmiyor olmaları AKP’nin işine gelmektedir. Bu bölgede yapılacak proje sunumları, sadece Fatih değil diğer ilçelerde de önemli bir fark yaratacaktır.

Dolayısıyla Fatih ilçesi, İstanbul’un geneli üzerinde etkiye sahiptir.

Ayrıca ilçenin kazanılması simgesel olarak da büyük önem taşımaktadır.

2009 seçim sonuçları

Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Demir 103.590  %42,82
Cumhuriyet Halk Partisi Can Özyedierler 71.058  %29,37
Saadet Partisi Türker Saltabaş 32.143  %13,29
Milliyetçi Hareket Partisi Akif Ak 15.710  %6,49
Demokratik Toplum Partisi Ali Kılıç 10.316  %4,26
Büyük Birlik Partisi Osman Nuri Koçbay 2.828  %1,17
Demokratik Sol Parti Ziya Ünsal 2.218  %0,92
Demokrat Parti Mehmet Tülek 1.218  %0,50
Anavatan Partisi Abuzer Yıldız 1.092  %0,45
Bağımsız Türkiye Partisi Cüneyt Sezer 858  %0,35
Türkiye Komünist Partisi Nuray Duman 505  %0,21
Millet Partisi Derviş Doğan 219  %0,09
Liberal Demokrat Parti Cüneyt Çelik 109  %0,04
Bağımsız Yaşar Metehanoğlu 59  %0,02
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Demir 241.923  %100

2011 seçim sonuçları

1. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 51,71 134.649 2. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 27,40 71.333 3. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 9,43 24.553 4. SIRRI SÜREYYA ÖNDER 4,94 12.875 5. SP –  Saadet Partisi 2,70 7.025 6. HAS –  Halkın Sesi Partisi 1,02 2.650 7. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,51 1.324 8. DP –  Demokrat Parti 0,49 1.276 9. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,44 1.149 10. ÇETİN DOĞAN 0,38 992 11. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,30 779 12. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,23 598 13. MP –  Millet Partisi 0,20 531 14. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 0,06 160 15. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,06 144 16. EMEP –  Emek Partisi 0,00 0 17. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,00 0    

V. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ

Fatih İlçesi tarihi kimliğine rağmen teknik ve sosyal altyapı açısından oldukça sorunlu bir yerleşim yeridir. Teknik altyapı sisteminin kurulmasında ilçenin tarihi kimliğine uygun müdahale yapmanın getirdiği zorluk gecikmelere yol açmaktadır.

1.Yol Altyapısı

İstanbul kent içi ulaşım bağlantılarından bazıları Fatih İlçesi’nden geçer. Bunlardan başlıcaları Saraçhane-Şehzadebaşı‘ndan Edirnekapı‘ya uzanan Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa caddeleri, Aksaray’ı Topkapı-Edirnekapı Caddesi’ne bağlayan Vatan Caddesi ile yine Aksaray’ı Topkapı‘ya bağlayan Millet Caddesi‘dir. Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray, Mürsel Paşa, Abdülezel Paşa, Kadir Has ve Ragıp Gümüşpala caddeleri yer alır. Bu caddelerle Haliç arasında yeşil alanlar yer alır. İlçenin Marmara kıyısından Sirkeci’yi Bakırköy’e bağlayan “sahil yolu” da denen Kennedy Caddesi geçer. Atatürk(Unkapanı) ve Galata köprüleri Tarihî Yarımadayı Beyoğlu yakasına bağlar. Unkapanı metro geçişi ile Yenikapı-Maslak  entegrasyonu tamamlanmış olacaktır. Marmaray geçişi ile de boğaz entegrasyonu ile Anadolu-Avrupa yakası metro sistemleri birleştirilecektir. Tüm bu ulaşım ağları tarihi yarımadaya çok fazla bir yoğunluk getirmektedir. Sadece raylı sistemle toplu taşımanın yapılabileceği bir tarihi yarımada oluşturulmalıdır. Yeraltında tarihi sarnıç ve yapı kalıntılarının sıkça rastlandığı ve geçmişte fütursuzca yapılan inşaatlarla talan edilmiş olan bu kalıntılar, yol ve tünel yapılması sürecinde bir kez daha tahrip edilmektedir.

Tarihi Yarımada içerisinde ana yolların trafiğin yoğun olduğu saatlerde işlevsiz hale geldiği görülmektedir. Şehrin ana ulaşımlarının Tarihi Yarımadaya yönelmesi ve yönlendirilmesi nedeniyle ana yol sistemlerinin ihtiyaca cevap verebilirliği ortadan kalkmaktadır. Ana yolların dışında, ilçenin mahalle ve semt içi yolları da ihtiyaca cevap vermeden uzaktır. İlçenin bütünün kentsel sit, kısmen tarihi sit ve kısmen arkeolojik sit alanı olması nedeniyle, dar sokakların düzeltilmesi ya da genişletilmesi imkanı çok sınırlıdır. Bu yüzden, öncelikle yollara yapılan parkların önlenmesi suretiyle mevcut yolların etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması gerekir.

2.Otopark

İlçede çok sayıda çok katlı ve yer altı otoparkı bulunmaktadır. Ancak, sayıca fazla olmaları park sorununu çözmeye yeterli gelmemektedir.

Otoparklar ağırlıklı olarak tarihi yarımada-vatan-millet caddelerinde hizmet verirken, Şehremini-Kocamustafapaşa vb. mahallelerde yollar park baskısı altında yetersiz kalmaktadır.

Yeni otopark yapılacak alan olmaması, mevcut alanlarda ise tarihi dokunun zarar görme riski nedeniyle izin alınamaması sorunu da yaşanmaktadır. Unkapanı-Yenikapı hattından Sarayburnu’na uzanan tarihi yarımada bölümünün yayalaştırılması esas alınarak ilçenin diğer kısımlarında otopark ihtiyacını karşılayacak yatırımlar yapılmalıdır. Yüzeyde yapılacak alanının olmayışı, yeraltında tarihi eserlerin varlığının olması olmayan yerde de metro hatlarının geçmesi bu imkanımızı elimizden almaktadır. Ancak, denizi doldurarak tarihi yarımada siluetini bozma pahasına otel yapmaya çalışanlar ve bu otelleri veya binaları yapanlara küsenler denizi doldurarak otopark yapmayı düşünmemişlerdir. Zaten hafriyat sorunu olan İstanbul için deniz dolgusu yapılacak alanlar otopark olarak kullanılabilir.

Otopark ihtiyacının çözümlenmesinde öncelikle, koruma amaçlı imar planı notlarında açıkça izin verilmiş bulunan, arkeo-radar incelemesi sonucunda, arkeolojik kalıntı tespit edilmeyen alanlarda, üç ve daha fazla bodrum kat yapılması suretiyle otopark alanlarının çoğaltılması imkanının kullanılması gerekir. Planın bu hükmü doğrultusunda, kamu binalarının mahalle arasında bulunan okul ve benzeri tesislerin bütün parsel ölçeğinde bodrum katlarının otopark hizmeti verecek şekilde yapılandırılması yoluna gidilmesi gerekir.

Tarihi Yarımada trafiğinin temel nedenleri arasında yer alan, ilçe dışından gelen araçların mahalle içindeki ara yollara park edilmesi uygulamasının sonlandırılması yönünde gereken tedbirlerin alınması yoluna gidilmelidir.  

3.Ulaşım

Fatih İlçesi, hem kara, hem deniz hem de raylı sistemleriyle İstanbul’un toplu ulaşım imkânı fazla olan ilçelerinden birisidir.

Zeytinburnu-Kabataş tramvay hattı Millet CaddesiOrdu CaddesiDivan Yolu ile Sirkeci‘ye, oradan da Galata Köprüsü üzerinden Karaköy‘e ulaşır. Aksaray‘dan başlayan M1 hafif metro hattı Atatürk Uluslar arası Havalimanı‘nda noktalanır. Unkapanı metro geçişi ile Yenikapı-Maslak entegrasyonu tamamlanmış olacaktır. Marmaray geçişi ile de boğaz entegrasyonu ile Anadolu-Avrupa yakası metro sistemleri birleştirilecektir.

Fatih İlçesi bir yarımada olarak suyolu ulaşımında oldukça avantajlı bir konumdadır; SirkeciHarem arasında feribotEminönü iskelesinden ise KadıköyÜsküdar ve İstanbul Boğazı‘na şehir hatları seferleri düzenlenmektedir. İDO Yenikapı İskelesi’nden ise BakırköyBostancı ve Kadıköy‘e deniz otobüsü seferleri düzenlenmektedir. Haliç kıyısındaki Ayvansaray, Balat ve Fener iskelelerinden ulaşımdan çok gezinti amaçlı Haliç seferleri yapılmaktadır.

Fatih ilçesinde yeni yol yapımı yerine bu ilçeye doğru olan gereksiz nüfus akımını kesmek en doğru yöntemdir. Taksim veya Eminönü’nden Bahçeşehir gibi uzak noktalara otobüs seferlerinin olması ne teknik ne de ekonomik mantıkla bağdaşmaktadır. Ancak, siyasi popülizmle  izah edilebilir bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten Raylı sisteme entegre edilememiş otobüs taşımacılığının karlılığından söz edilemeyecektir. Eminönü’nde yüzlerce otobüsün hareket ettiği alanları yayaların rahatça gezebildiği meydanlara çevirmek en doğru karar olacaktır. Turist otobüslerinin meydana getirdiği yoğunluk ve park sorunu Unkapanı-Eminönü arasındaki sahili görünmez kılmıştır.

4.Yeşil Alan

Fatih ilçesinde planlı ve plansız yapılaşmalar nedeniyle yeşil alanlar yapılaşmış alanlara dönüşmüştür. Yaklaşık 2,5 milyon m2 önerilmiş ama uygulanmamış yeşil alan bulunmaktadır. Bu doğrultuda 2009 sonu verilerine göre 6.5 m2 olarak önerilen ve planlanan yeşil alan miktarı mevcutta 2.5 m2 civarındadır. 2009 sonrası yapılan uygulamalarla kişi başına düşen yeşil alanın 3.8 m2’ye çıktığı belirtilse de 2009 öncesi 4 m2 olan pasif yeşil alan miktarı 1.6 m2’ye düşmüştür. Dolayısıyla son beş yılda artmak yerine Fatih İlçesinde yeşil alan azalmıştır. İlçenin denize olan sahilleri ilçenin yeşil alanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca Topkapı sarayı, Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, İstanbul Üniversitesi, tarihi surlar ve mezarlıklar haricinde 10 ağacın yanyana olduğu bir mekan bulmak imkansızdır. Tarihi surlar bile kaçak yapılaşmayla yer yer işgal edilmiştir. En son yapılan Sulukule projesi ne kadar bir yeşil alan içermektedir?

Şehrin billboardlarında yeşil alanların %404 oranında artırıldığı yönünde ilanlar yer almaktadır. Bu iddianın geri planında ise iki adet tarihi kamusal su deposu sarnıçların(Çukurbostanlar) kısmen park alanına dönüştürülmesi projesine atıf yapılmaktadır. Bu kadarcık alanda yapılanlardan yeşil alan olarak medet umar duruma gelmiş olan ilçenin durumu yeşil alan bakımından içler acısıdır. Okul ve ibadethane bahçeleri, yol fazlalarındaki çimenlikler ve mezarlıklar dahi yeşil alan hesabına dahil edilmektedir. 

5.Eğitim Hizmetleri

Fatih İlçesi eğitim kurumları açısından oldukça zengindir. İlçe sınırları içinde 66 ilköğretim ve dengi eğitim kurumu bulunur. Ayrıca aralarında İstanbul LisesiDavutpaşa LisesiPertevniyal Anadolu LisesiVefa LisesiCağaloğlu Anadolu Lisesi ve Fener Rum Erkek Lisesi gibi pek çok köklü ortaöğrenim kurumunun bulunduğu 37 lise barındırır.

Yükseköğretim kurumları arasında İstanbul Üniversitesi önemli bir yer tutar. İstanbul Üniversitesi’nin merkez binası ve çoğu fakülteleri bu ilçede yer almaktadır; Tıp (Çapa)Diş HekimliğiCerrahpaşa TıpHukukEdebiyat, Fenİktisat, Eczacılık, Hasan Ali Yücel Eğitim, İlahiyat, Su Ürünleri, İletişim ve Siyasal Bilgiler fakülteleri.

İstanbul Üniversitesi’nin dışında, Kadir Has Üniversitesi merkez kampüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü Kampüsü ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Tarihi yarımada içindeki diğer yükseköğretim kurumlarıdır. İstanbul’un en eski çekirdeği olan ilçe eğitim kurumları açısından da ilklere ev sahipliği yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının yeni merkezi kayıt sistemi ile ilçedeki mevcut okulların kapasitesinin ilçede oturanlarca doldurulması mümkün değildir. Yani dışarıdan öğrenci göçü yaşanacaktır. Zaten geçici ikamet belgeleri ile bu yapılmaktadır. Ancak, bu kayıt sistemi okul arsalarının ve bazı tarihi binalara sahip olan okulların satışına zemin hazırlayacak bir manevra olarak da algılanabilir.

Fatih ilçesinde 6 yaş üstü nüfusun eğitim seviyesi:

Bitirilen eğitim düzeyi Toplam Erkek Kadın
Okuma yazma bilmeyen  11.745  2.084  9.661
Okuma yazma bilen fakat bir okul  bitirmeyen  60.646  28.693  31.953
İlkokul mezunu  87.857  38.990  48.867
İlköğretim mezunu  56.810  31.450  25.360
Ortaokul veya dengi okul mezunu  21.004  11.660  9.344
Lise veya dengi okul mezunu  84.136  43.816  40.320
Yüksekokul veya fakülte mezunu  41.403  21.848  19.555
Yüksek lisans mezunu  3.369  1.870  1.499
Doktora mezunu  949  565  384
Bilinmeyen  22.640  12.610  10.030
Toplam  390.559  193.586  196.973

6.Sağlık Hizmetleri

İlçe üniversite hastanelerinin de varlığı ile sağlık merkezi görünümüne sahiptir ve ilçe dışından sürekli bir hasta akışı vardır. Bu doğrultuda Çapa semti adeta sağlık turizmi ve ticaretine ayrılmış görünüm çizmektedir. Bu hastane yoğunluğu da ilçeye dışarıdan ciddi nüfus yoğunluğu hareketi oluşturmaktadır. Ancak, yeni bölge hastaneleri yatırımları bu ilçede yer alan bazı hastanelerin kapatılıp arazilerinin farklı fonksiyonlarda kullanılmasına müsaade edecek imar değişiklikleriyle satışa konu olmaları beklenmektedir.

İlçede toplam 14 hastane bulunmaktadır.

Business Hospital
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hospitadent Fatih
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Hastanesi
Medical Park Fatih Hastanesi
Özel Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi
Özel Çapa Hastanesi
Özel Çapa Medilife Hastanesi
Özel Fatih Hastanesi
Özel Huzur Hastanesi
Özel İstanbul Şehir Hastanesi
Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs İstanbul Hastanesi
Universal Aksaray Hastanesi

Fatih İlçesinde hastanelerin yanıda 34 poliklinik ve tıp merkezi de yer almaktadır.

Avrupa Göz Merkezi
Çapa Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi
Çapa Tomoçek Görüntüleme Merkezi
Endotam Haseki Genel Cerrahi Merkezi
Medicor Genel Cerrahi Merkezi
Med-Ok Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi
Oksimer Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi
Özel Akademi Gastroenteroloji Merkezi
Özel Aksaray Huzur Polikliniği
Özel Balkan Rumeli Kalp Hastalıkları Merkezi
Özel Candamarı Polikliniği
Özel Ceylan Tıp Merkezi
Özel Dr. Hale Yetilmez Fatih Polikliniği
Özel Draman Tıp Merkezi
Özel Eminönü Tıp Merkezi
Özel Fatih Diyaliz Merkezi
Özel Fatih Nur Polikliniği
Özel Fener Balat Tıp Merkezi
Özel FGM Polikliniği
Özel FMC İstanbul Haseki Diyaliz Merkezi
Özel Haliç Tıp Merkezi
Özel İstanbul Fatih Tıp Merkezi
Özel Kumkapı Polikliniği
Özel Laçin Polikliniği 2
Özel Lİfe Point Polikliniği
Özel Maya Polikliniği
ÖZEL ÖRNORAM FİZİK TEDAVİ VE REH.MERKEZİ
Özel Redline Kardiyoloji Merkezi
Özel Şadiye Hatun Tıp Merkezi
Özel Umut Polikliniği
Özel Vefa Polikliniği
Radyomar Fındıkzade Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Ürorad Üroloji Merkezi
Özel Çarşamba Tıp Merkezi

7.İbadethaneler

Fatih İlçesi, tarihi kimliği nedeniyle, semavi dinler olarak ifade edilen, üç inanç grubuna ait ibadethaneleri bünyesinde barındırmaktadır.

İlçede …cami bulunmaktadır. Bu camilerden …tanesi korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmitir. Müftülük kayıtlarında camii olarak geçmesine rağmen Ayasofya Camii, müze olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca tarihi değerde 31 kilise, 2 sinagog, 2 patrikhane, 80 türbe bulunmaktadır

Belli başlı camiiler:

Abdi Çelebi Camii 
Abdi Subaşı Camii 
Acemoğlu Camii 
Ahmed Çavuş Camii 
Ahmediye Camii 
Akbıyık Camii 
Akşemseddin Camii 
Ali Fakih Camii 
Ali Paşa Camii 
Ali Yazıcı Camii 
Altay Camii 
Arabacı Bayezid Ağa Camii 
Arakiyeci Ahmed Çelebi Camii 
Arakiyeci Mehmet Ağa Camii 
Aşık Paşa Hacı Hüseyin Ağa Camii 
Atik Ali Paşa Camii 
Atik İbrahim Paşa Camii 
Atlamataşı Camii 
Aydın Kethüda Camii 
Aynalıçeşme Camii 
Baklalı Kemalettin Camii 
Bala Süleymanağa Camii 
Bâlipaşa Camii 
Başçı Mahmud Camii 
Bayezid-i Cedit Camii 
Behruzağa (Odabaşı) Camii 
Bekir Paşa Camii 
Beyazıt Camii 
Beyceğiz Camii 
Bezmialem Valide Sultan Camii 
Bezzaz-ı Cedid Camii 
Bıçakçı Alaaddin (Sofular) Camii 
Bıçakçı Alaaddin (Unkapanı) Camii 
Bodrum Mesih Paşa Camii 
Bostan-ı Ali Camii 
Büyükayasofya Camii 
Cafer Subaşı Camii 
Caferağa Camii 
Cambaziye (Cerrahpaşa) Camii 
Cambaziye (Kocamustafapaşa) Camii 
Canfeda Hatun Camii 
Cebecibaşı Camii 
Cerrah Mehmed Paşa Camii 
Cezerî Kasım Camii 
Çakırağa Camii 
Çavuşzade Camii 
Çivizade Kalburcu Mehmet Efendi Camii 
Çoban Çavuş Camii 
Çorlulu Ali Paşa Camii 
Damat Öksüz Mehmet Paşa Camii 
Davutpaşa Camii 
Debbağzade Hacı Piri Camii 
Derviş Ali Camii 
Dibek Mescidi 
Dibekli Eminbey Camii 
Divan-ı Ali Camii 
Dividdar Keklik Mehmed Efendi Camii 
Dokurhan Camii 
Duhani Mustafa Bey Camii 
Dülgerzade Camii 
Fatih Camii 
Ferruh Kethüda Camii 
Fethiye Camii 
Firuzağa Camii 
Gazi Ahmetpaşa Camii 
Haseki Sultan Camii 
Hekimoğlu Ali Paşa Camii 
Hırka-i Şerif Camii 
İskender Paşa Camii 
İsmail Ağa Camii 
Küçük Ayasofya Camii 
Laleli Camii 
Mahmut Paşa Camii 
Marpuçtular Camii 
Mercan Ağa Camii 
Mesih Ali Paşa Camii 
Mihrimah Sultan Camii 
Molla Fenari İsa Camii 
Murat Paşa Camii 
Nişancı Mehmed Paşa Câmii 
Nuruosmaniye Camii 
Pertevniyal Valide Sultan Camii 
Ramazan Efendi Camii 
Rüstem Paşa Camii 
Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii 
Sultan Ahmet Camii 
Süleymaniye Camii 
Sümbülefendi Efendi Camii 
Şehzade Camii 
Yavuz Sultan Selim Camii 
Yeni Cami 
Zeynep Sultan Camii 
  Belli başlı kiliseler
  Aya İrini Kilisesi
Ayıos Yeosyios – Hagios Georgios Patrikhane Aya Yorgi Kilisesi
Meryem Ana Kilisesi
Surp Asdvadzadzin Kilisesi (İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin ana kilisesi)
Sveti Stefan Kilisesi

VI. EKONOMİ

İlçenin ekonomisi esas olarak, geleneksel ticaret, imalat, kısmen toptan ticaret ve perakende ticaret ile hizmet sektörünü dayanır. Bu faaliyetlerin dışında diğer önemli ekonomik kaynaklar olarak turizm, idari birimlerin hizmet gerekleri ve yüksek öğretim hizmetleri ekonomik faaliyetler olarak karşımıza çıkar.

Tarihi yarımada üzerinde yer alan Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri ilçede turizm fonksiyonunun önemini artırmıştır. Özellikle yarımadanın eski Eminönü İlçesi bölgesinde kalan kısmındaki işyerleri giderek turizme yönelik işletmelere dönüşmektedir.

İstanbul Valiliği’nin burada bulunması, İstanbul ilinin birçok önemli resmi dairesinin de burada yer almasına yol açmıştır.

Çapa semtinde eczaneler ve sağlık ekipmanları satan işletmeler yoğunlaşmıştır. Oto yedek parça satan dükkânlar Aksaray’da toplanmıştır.

Laleli semtinde, ağırlıklı olarak Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu ülkelerine dönük satış yapan konfeksiyon mağazaları yoğunlaşmıştır.

İlçede imalat sektöründe 399, toptan ve perakende ticaret yapan 78, otel ve lokanta sayısı 282, finansal alanda hizmet veren 2055 ve bunların dışında kalan sektörlerde 332 işyeri bulunmaktadır.

İlçenin önemli sorunlarının başında ruhsatsız işyerleri gelmektedir. Kayıt dışı ekonominin yoğun olduğu ilçede kaçak işçi, kaçak mal ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Pek çok iş hanı bu kaçak mallara ve kaçak işçilere ev sahipliği yapmaktadır. Çok katlı ve çok eski olan pek çok bina ekonomik ömrünü tamamlamış olup yeni imara göre daha alçak katlı olacağından herhangi bir yatırım veya yıkım maliklerce yapılmamaktadır. Bunun yerine getirisi yüksek olacak gayri meşru işlere ev sahipliği yapmaktadırlar. Metruk denebilecek binalarda kaçak mallar depolanmakta veya Afrika ülkeleri, Pakistan, Bangladeş, Orta Asya ve Arap ülkeleri vatandaşları kaçak olarak yaşamaktadır. Böylece ekonomik bir değere sahip olması beklenmeyen bu mülkler ciddi getiri sağlamakta ancak hiçbir şekilde vergilendirilememektedir.

İlçede tüm işyerlerinin kayıt altına alınması, kayıtlı işçi çalıştırılması, imalat yapan yerlerin tamamen kapatılıp taşınması gerekmektedir. Tüm bunlara yönelik yatırımlar geçmiş zamanlarda yapılmıştır. Taşınacak esnafın siteleri kooperatifler halinde yapılmıştır. Zaten büyük çoğunluğu taşınmış olup, hak sahibi imalatçı kalmamıştır. Birtakım işletmeciler günümüzde bu faaliyetlerinde ısrar etmektedir. İlçenin asli ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi, turistik tesisleşmenin kalitesinin arttırılmasının ve bilinçli işletmeci ve çalışanların çoğaltılması belediyenin birincil görevidir. Çünkü Fatih İstanbul’un Vitrini İstanbul’da Türkiye’nin vitrinidir.

VII. SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Fatih ilçesi, eski Eminönü ilçesiyle birlikte, yoğun olarak trafik sorunuyla boğuşmaktadır. Sokak araları, ilçe esnafının araçlarını park ettiği kontrolsüz park alanlarına dönüşmüş durumdadır. Yapısı gereği dar şekillenmiş olan, bir kısmı itibariyle tescilli tarihi eser binalar nedeniyle genişleme imkanı bulunmamaktadır. Tarihi eser yapıların bulunduğu sokakların dokularıyla birlikte korunması gerekliliği dikkate alınarak çözümler üretilmelidir. Bu noktada öncelikle, sokaklara yapılacak parkların düzenlenmesi gerekir. Yapılacak düzenleme sonucunda, sokaklara parklamaların trafik akışına izin veren bir şekle sokulması mümkün olacaktır. İlçenin bir bütün olarak ele alınması, sokakların trafik akış düzeninin sokağın, mahallenin, semtin insanlarının görüşleri de alınmak suretiyle düzenlenmesi yoluna gidilecektir.

Yol ve sokaklara yapılmakta olan parklara çözüm oluşturabilmek adına, koruma amaçlı imar planlarında yer alan yer altı otoparkı yapılmasına izin veren hükümlerin uygulanmasının takip edilmesi gerekmektedir. Kamu yapılarının zemin altında yapılacak en az üç katlık otopark alanlarıyla mahallenin otopark ihtiyacı büyük oranda çözümlenecektir. Otopark alanlarının oluşumunda bir başka alan, parkların zemin altında çok katlı otoparkların yapılmasıdır. Donatı alanı olarak ayrılan arsaların-arazilerin her zemin altından, hem de üzerinden etkin bir şekilde yararlanmak, yapılaşmanın ve kullanımın yoğun olduğu alanlarda bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlçenin toplu taşıma düzeninin yeniden ele alınması gerekmektedir. Lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarının girmemesi gereken alanların yeniden düzenlenmesi ve ilçe merkezine raylı sistemle ulaşılması tercih edilmelidir.

-Tarihi yarımada olarak ifade edilen Fatih-Eminönü ilçesinin trafik sorununun temelinde, şehrin dokusuyla uyuşmayan birçok imalatın hal varlığını devam ettirmesi, ulaşım ağlarının bütününün bu bölgeden geçmesi ya da bu bölgede kesişmesi gibi temel strateji hataları yatmaktadır. Bu noktada, ortaya konulan bu hatalı yaklaşımların etkisini azaltacak, durumu iyileştirecek müdahaleler yapılacaktır.

-Sit alanı ilan edilmiş bir ilçe olarak Fatih-Eminönü bölgesinde, çöküntü alanları olarak karşımıza çıkan kentsel kısımlarda, kamu destekli, malikler eliyle dönüşümün örnekleri ortaya konulacaktır. Bu noktada, kentsel alanlarda kullanım değişikliği yapılmak suretiyle dönüşümün teşvik edilmesi temel etken olarak kullanılacaktır.

-Tarihi Yarımadada karşımıza çıkan ikinci temel sorun yeşil alan ihtiyacıdır. Kent çekirdeğinde aktif yeşil alan olarak tanılanacak hiç alan yoktur. Doğu Roma döneminin kamusal su depoları olan iki adet sarnıcın yeşillendirilmesi suretiyle toplumun kullanımına açılması dahi istatistikler üzerinde etkili olmuştur. (buraya şuan fatihte var olan bilbord resimlerini koyalım).

-Sahillerde dolgu alanları yeşil alanlar olarak ilçe insanına hizmet vermekle birlikte, bu alanlardan etkin yararlanmanın önünde engeller bulunduğu da gözden kaçmamaktadır. Parkların güvenli bir şekilde kullanıma açılması, kullananların bir birlerini rahatsız etmelerinin önlenmesi, her ağacın altında sağlıksız koşullarda mangal yapılmasının önlenmesi ve altyapılı alanlar oluşturularak halkın mesire ihtiyacının bir düzen içerisinde karşılanması, temel insan ihtiyaçlarının karşılanabildiği alanlar oluşturularak bir düzen getirilmesi gerekir.

-Başkan olarak görev yaptığım dönemde, koruma Bölge Kurulunda kabul gören, Unkapanı-Yenikapı yolunun(Atatürk Bulvarının) yer altına alınması ve üzerine park alanı yapılarak yeşil alan ihtiyacının karşılanması, buna ilave olarak Vatan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarında lastikli araç trafiğinin raylı sistemin iyi yanına yer altına alınması ve üzerinde park alanları yapılması ilçenin yeşil alan ihtiyacının karşılanmasında çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

-Atatürk ve Adnan Menderes Bulvarları üzerinde yeşil alanların, aynı zamanda spor ve yürüyüş alanı olarak düzenlenmesi suretiyle sağlıklı kentli insan hedefine ulaşılabilecektir.

-Vatan Caddesinde ortaya çıkan yeşil alan-park alanı içerisinde çağdaş yapılar şeklinde Anadolu Lezzetleri Durakları yapılarak, şuan var olan Gastronomi noktaları tarihi kente yakışır hale getirilebilecektir.

-İlçenin tarihi kimliğinin parametresi olan tarihi yapıların korunması konusunda aktif bir tavır içine girilmesi, kamusal kullanımlı tarihi yapıların çevresinin temizlenmesi, ihtiyaçların karşılanması mahalli müşterek ihtiyaç olarak belediye tarafından karşılanacaktır.

-Tarihi yarımadanın sınırlarını belirleyen, Dünya Kültürel Miras listesinde koruma altına alınan kara ve sahil surlarının etkin bir şekilde kullanılması, korunmasının sağlanması ve hayatın merkezinde değerlendirilmesi temel proje olarak gerçekleştirilecektir. Surların koruma gereklerine aykırı uygulamalar yerine, koruyarak toplumun ortak kullanımında ekonomik, sosyal ve kültürel olarak değerlendirilmesi temel tercihimizdir.

-Tarihi Yarımada, eski İstanbul olarak ifade edilmekle birlikte, aslında İstanbul demektir. İstanbul’un tarihi kimliğinin tespiti ve yaşatılması noktasında Fatih-Eminönü bölgesinde karşımıza çıkan soyut-manevi kültür değerlerinin koruma altına alınması ve yaşatılması yerel yönetimlerin görev alanına girmektedir. Ortak yaşam kültürü, kültürler arası kaynaşma, yardımlaşma, saygı ve sevgi örnekleri ve benzeri konularda kültürel çalışmaların yoğun olarak belediye tarafından yürütülmesi gerekir.

-İlçede yeşil alan önemli bir sorundur. Tarihi surlar ve çevresi, denize yapılacak dolgu alanları, mevcut sahiller yeşil alanların artırılabileceği potansiyel yerlerdir. İlçede yapılacak kentsel dönüşüm projelerinde yeşil alan esas alınmalı tarihi dokuya yakışan bir hale getirilmelidir. Sulukule örneğinin oluşturduğu olumsuz etkiyi ortadan kaldıracak ve gelecek nesillere bir ibret olarak gösterilebilecek yeni projeler yapılmalıdır.

-Yapılaşmasını büyük oranda tamamlamış olan ilçede yenileme ve depreme dayanıklılık konusunda önemli eksikler vardır. Ekonomik değerinin tavanında olan ilçe emlak fiyatları mevcut yapıların yıkılıp yeniden yapılmasının önünde bir engeldir. Mevcut eski binalar Zaten kontrolsüz bir şekilde olabildiğince yüksek yapılmıştır. Yıkılacak bu yüksek binanın yerine birkaç kat daha alçak bir bina yapılması mülkiyet ve maliyet sorunları doğurmaktadır.

-Dar ve yetersiz yollar sıkıntı yaratmaktadır. Ana arterlerin yeterince geniş olduğu ilçede mahalle arasındaki cadde ve sokaklar yetersiz kalmaktadır. Otopark sorunu cadde ve sokakların işgal altında kalmasına neden olmaktadır. Mülkiyet sorunu veya vakıf malı olan çok az sayıdaki arsa haricinde boş alan bulmak mümkün değildir. Bu boş alanlar malikleriyle görüşülüp otopark veya yeşil alana çevrilerek herhangi bir hak kaybına yol açmadan atıl hallerinden kurtarılmalıdır.

-İlçenin tamamının sit alanı olması, yapılacak imar düzenlemelerinde koruma gereklerine göre hareket edilmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak, sit statüsüne rağmen ilçede var olan yeşil alan fonksiyonlar arsalar üzerinde inşai faaliyetler yapılmıştır.

-İlçe genelinde bitişik nizam olan yapılaşma tüm bu yol, otopark, yeşil alan sorunlarının ana kaynağıdır.

-İlçenin tarihi dokusunu ve tarihi eserleri koruma/kullanma bilincinin olmaması nedeniyle tarihi surların dahi işgal edilmesine neden olmuştur. Cankurtaran bölgesi tarihi deniz surlarının üzerinde Belediye sosyal tesisleri hizmet vermektedir. İdare tarafından yapılan işgallerden cesaret alan bir kısım insanlar tarihi değerlere karşı duyarsız ve umursamaz bir tavır içerisinde tahripkar davranışlar ortaya koyabilmektedirler.  Surların bu durumuna ilave olarak pek çok tarihi yapı tadil veya yıkım ile asli kimliklerinden uzaklaştırılmış yerlerine plansız, çirkin yapılar yapılmıştır.

-İlçede yer alan gayrimenkullerin mülkiyet sorunları karmaşık mülkiyet sahipliğinden kaynaklanmaktadır. Pek çok vakıf ve yabancı şahıslara ait olan bina sayısı önemli bir yer tutmaktadır. Bu binaların maliklerine ulaşmak veya malik yapısının bir karar almasını sağlamak kolay değildir. Ayrıca maliklerince Kontrol altında tutulamayan veya korunamayan pek çok bina yıllarca işgal edilmiştir.

-Fatih ve Eminönü ilçeleri, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin daha nitelikli sunulmasını sağlamak amacıyla, kanun koyucunun iradesiyle birleştirilmiştir. Ancak, bu güne kadar gerçekleşen uygulamalarda hizmetlerde bir iyileşme sağlanamamıştır. Belediye, ilçenin tarihi kimliğine uygun bir şekilde, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümü sağlayacak projeler üretmek durumundadır.

VIII. TARAFIMIZDAN FATİH İLÇESİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

Fatih seçmeninin tercihinin partimize yönelmesi adına, son zamanlarda hemşehri grupları ve sivil toplum yapılaşmalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

“Yerel Yönetimlerin Yerlleşmesi-Muhtarlara Söz Hakkı” başlığı altında yürütülen akademik bilimsel projeyle, mahalle düzeyinde ve resmi veriler ve beyanlar üzerinden İlçenin sorunlarına ulaşılması, çözümlerin belirlenmesi ve projelendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Fatih İlçesine yönelik olarak asıl önemli olan, semt semt bütün ilçede, hukuki sorunları olan halkın, kitlesel olarak bilgilendirilmesi, imar, planlama ve tapu tahsis belgesinden doğan haklarının mevcut ilçe ve büyükşehir belediyesine karşı korunmasına yönelik yapılan toplantılarda, sorunun ilk yerel seçimde ortaya konulan tercihlerle çok rahat çözümlenebileceği önemle vurgulanmıştır. Bu toplantılarda seçmenin hakları konusunda bilgilendirmeler yapılırken, mevcut yönetimin hukuksuz uygulamaları da daha açık bir şekilde anlaşılmıştır. Bu çalışmalar, adaylığımızın açıklanmasıyla birlikte, çok daha anlamlı hale gelecektir.

İstanbul IV Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun üyesi ve başkanı olarak, 2006-2011 yılları arasında, dünya kültür miras listesinde olanlardan başlayarak, tarihi değerlerin korunması ve ilçenin sorunlarının çözümlenmesi süreçlerinde aktif olarak rol alınmıştır. İlçenin geleceğinin kurtarılması adına, lastik tekerlekli geçişe karşı durulmuş, Marmaray projesine destek verilmiştir. Koruma Bölge kurulunda konuların birikmesi ve insanların mağduriyetleri, kurulun çalışma düzeni ve toplantı sıklığı yeniden düzenlenmek suretiyle çözümlenmiştir.