Beyoğlu Analiz 2014

Beyoğlu, İstanbul’un tarihi merkezlerinden biridir. İstanbul ve Türkiye’nin kültürel olaylarının ve sinema dünyasının kalbi olarak bilinen bir semttir. Beyoğlu, tarihi kent kısmının dışında, farklı kültürleri barındıran semtleri de kapsayan bir İlçedir. Bulunduğu konum olarak, özel bir bölge olan Beyoğlu, Haliç ve Boğaza kıyısı olan tek İlçedir. Bununla birlikte, denize açılma, kıyısında bulunma imkanı, Beyoğlu sakinlerinden esirgenmektedir.

Tarihi eser ve korunması gereken kültürleriyle Beyoğlu saygınlığın adı olarak karşımıza çıkar. İlçenin merkezi, korunması gereken taşınmaz varlıklarının yoğunluğu nedeniyle, kentsel sit alanı statüsüne sahiptir.

I.TARİHÇE-KONUM

Beyoğlu ilçesini kuzeyden Şişli, doğudan Beşiktaş ve İstanbul Boğazı, kuzeybatıdan Kağıthane ve Eyüp ilçeleri, güneyden Haliç  çevrelemektedir. Yüzölçümü 8.76 km2‘dir.

Galata’nın ilk çağlara dek uzanan tarihine karşın, Beyoğlu, 16. yüzyılın ilk yarısında, içinde tek tük yapıların yer aldığı, bağlık bahçelik bir alandı. Beyoğlu, Galata’dan gelen Hıristiyanlarla yabancıların, elçilikler dolaylarına ve o zamanlar “Grand Rue de Pera” denilen İstiklal Caddesi boyunca yerleşmesiyle Avrupa kenti görünümünde bir yerleşme olarak ortaya çıktı. Böylece, İstanbul içinde farklı bir topluluk 17. yüzyılda gelişmeye başladı. İlk önceleri, Fransız ve Venedik elçilikleri ile onların çevresinde yerleşmiş Fransisken misyonerleri yerleşmenin çekirdeğini oluşturmaktaydı.

Fatih Sultan Vakfiyesi olan Okmeydanı okçu birliklerinin talimi için ayrılmış bir alan olup Haliç’in Kağıthane ve Galata arasındaki sahilin tepesinde yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde 1. Beş Yıllık Kalkınma Planında Haliç Sahili sanayi bölgesi ilan edilip fabrika yatırımları yapılmıştır. Kurulan fabrikaların gerisinde yer alan Okmeydanı fabrikalardaki işgücü ihtiyacına paralel olarak devrin idari boşlukları nedeniyle gecekondu yerleşmelerine maruz kalmıştır.

Beyoğlu, genel olarak 19. yüzyılda gelişmiştir. Bu gelişmenin nedeni, bu döneme Osmanlı dış ticaretinin daha önceki dönemlerde görülmemiş boyutlarda büyümesi ve ulaşımın gelişmiş olmasıdır. 19. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya kapitalist sistemi ile bütünleşmesi sonucu, Beyoğlu uluslararası bir ticaret merkezi olmuştur.

Cumhuriyet Dönemi’nde 1950’lere kadar yabancılardan ve onlar için çalışan azınlıklardan boşalan yerlere, yeni yetişen Türk iş adamları ve Beyoğlu yakasını kentin en çağdaş semti bilen aydın Türkler ilgi gösteriyorlardı. Sinema ve tiyatroları, lokanta ve pastaneleri, sanat galerileri ve lüks mağazalarıyla hala kentin en seçkin semti idi. 1950’lerden sonra, kırsal göç ve hızlı kentleşme sonucu İstanbul’un aşırı büyümesi, yeni semtlerin gelişmesi, eğlence kuruluşlarının, ticaretin ve zengin ailelerin bu yeni gelişen çağdaş alt merkezlere dağılımı ve toplumun kültürel değişimi Beyoğlu’na olan ilgiyi azalttı. 1960’larla 1980’lerin sonuna kadar uzanan yaklaşık 30 yıllık dönem Beyoğlu’nun en karanlık dönemi olmuştur.

Hala bazı lüks mağazaların İstiklal Caddesi’ni terk etmeyişi ve yoğun bir trafik akışı üzerinde oluşu eski kültürel düzeyinde olmasa bile Beyoğlu’nun canlılığını korumasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, pek çok bina boş durmakta ya da atölye olarak kullanılmaktadır. Bu özellikler Beyoğlu’nda yavaş yavaş çöküntü alanının ilerlediğini göstermektedir.

Beyoğlu, ilk önceleri bir diplomasi merkezi olarak gelişmiş, fakat daha sonraları yabancı ticaretinin, ekonomik kontrolünün artması ve burada yoğunlaşması sonucu İstanbul’un ticaret merkezi durumuna dönüşmüştür. Ticaretin yanı sıra eğlence, kültür kuruluşlarının da burada yer alması ve konumu, bütün İstanbul’un odak noktası olmasını sağlamıştır.

II. NÜFUS ANALİZİ

İlçede 126.468’i erkek, 121.738’i kadın olmak üzere toplam 248.206 kişi yaşamaktadır. İlçedeki nüfusun yoğunluk olarak dağılımı daha çok kaçak ve ruhsatsız yapıların yer aldığı alanlarda bulunmaktadır. Taksim ve civarı otel ve işyerleri ile donatıldığından nüfusu azdır. Nüfusun dağılımı ağırlıklı olarak Cihangir, Kasımpaşa ve Okmeydanı’ndaki mahallelerdedir. Kayıt dışı çalışma imkânı ve kaçak göçmen cennetine dönüşmüş bir ilçedir.  Gece hayatı ve gayri meşru iş sahaları bunun ana nedenidir. Afrika, Arap ülkeleri, Orta Asya ülkelerinden pek çok insan olumsuz şartlara aldırış etmeden Beyoğlu İlçesinin gözden çıkarılmış yapılarında kalabalık sayılar halinde yaşamaktadırlar. Bu durum ilçe sınırlarında nezih mahalle kavramına zarar vermektedir.

III. SOSYAL ANALİZ

Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi merkez alınarak doğu ve batı olarak iki şekilde incelenmelidir. Doğu, batıya oranla daha gelişmiş ve daha zengin, kültürel açıdan üst düzeydedir. Batı ise göç ve fakirlik, gecekondu, çarpık yapılaşma içerisindedir. İki grubun entegrasyonu sağlanamamıştır. İki farklı gelir grubu nedeniyle suç ağı ve suça bulaşma hayli yoğundur. Güvenlik açığı oldukça fazladır. Nüfus kısmında da bahsettiğimiz gibi kayıt dışı çalışan onlarca ülkenin vatandaşı ilçe dahilinde barınmakta ve para kazanılması ve yaşamlarını sürdürebilmek için illegal faaliyetlerde organize örgütlerce kullanılmaktadırlar. Gündüzü farklı gecesi farklı olan bu ilçede her ne kadar eskiye oranla kapkaç, gasp bitirilmiş görünse de bunun siyasi iktidar tarafından bu ilçedeki rantın uhdelerine alınmasıyla alakalı olduğu ”Tarlabaşı Dönüşüm Projesi” ile ispata kavuşmuştur. Kaçak içki ve sigara, korsan CD, fuhuş hala bölgede oldukça yaygındır. Kapkaç suçlarını bitiren iradenin diğer suçlara fırsat vermesi manidardır. İlçenin ağırlıklı nüfusunun yaşadığı Okmeydanı, Kasımpaşa civarlarında çevre ilçelere yönelik hizmet sektörü, konfeksiyon, imalat gibi maaşları çok yüksek olmayan alanlarda çalışan vatandaş grupları yaşamaktadır. Bu ilçede esnaflık yapıp yine burada oturan, ancak, son 10 yılda Göktürk, Başakşehir, Kağıthane gibi ilçelerdeki yeni konut projelerine taşınmış pek çok aile bulunmaktadır. Bu menfii diyebileceğimiz göçün ters bir örneği de Galata muhitinde yaşanmaktadır. Buradaki eski tarihi binalarda yer alan daireleri alarak restore ettiren sanatçı ve aydınlarımız ilçenin yeni sakinleri arasına girmektedirler.Tabi ki nicelik olarak oldukça azdır.

1.Yerel gazeteler

Beyoğlu gazetesi

Beyoğlu yaşam

Beyoğlu haber

Beyoğlu ses, Beyoğlu’nda yayın hayatını sürdüren yerel basın temsilcileridir.

2.Dernekler

Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde, her ne kadar resmi kayıtlarda sayısı 29 olarak görünse de, gerçekte 339 dernek ve vakıf yer almaktadır. Sayıların bu kadar sağlıksız olmasındaki ana neden ruhsat sorunu yaşayan kahvehanelerin dernek adı altında ruhsat alarak faaliyetlerine devam etmeleridir. Normalde üye harici girişlerin olmayacağı bu lokal ve kahvehaneler herkese kapılarını açmakta pek çoğunda kumar oynatılmaktadır.  Halk tarafından hoş karşılanmayan ve sevilmeyen bu işletmeler ne yazık ki kira getirisi yüzünden mahalle içlerinde varlıklarını sürdürmektedirler. Aksi söz konusu olan yerlerde barınmaları söz konusu olamamaktadır. Belediye olarak bunların denetimini ve sosyal faydası yüksek mekanlara çevirmeyi amaç haline getirmek halk tarafından beğeni toplayacaktır. Zira bu mekanlarda çalışanlar da sosyal güvenlik, yeterli ücret ve sağlıklı iş ortamından yoksun olarak mecburiyetten çalışmaktadırlar.

Bu dernek ve vakıfların en aktif 116’sı aşağıda sıralanmıştır. Bu dernekler Karaköy ve Taksim bölgesinin iş ve sanat faaliyetlerinin yoğunluğuna binaen kurulmuş ve bu ilçemizde yer almışlardır.

ABDÜLKADİR ERİŞ EĞİTİM VAKFI
AGİD – AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ
AMBER PLATFORM – BEDEN İŞLEMSEL SANATLAR DERNEĞİ
ATATÜRK VAKFI
ATTİLLA İLHAN BİLİM SANAT VE KÜLTÜR VAKFI
AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI
BEYOĞLU GÜZELLEŞTİRME VE KORUMA DERNEĞİ
BEYOĞLU RUM ORTODOKS KİLİSLERİ VE MEKTEPLERİ VAKFI
BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAFI
BİMERAS KÜLTÜR VAKFI – BİMER EĞİTİM BİLİŞİM SANAT ORGANİZASYON TURİZM TİC.A.Ş.
CİSST – CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ
ÇASOD – ÇAĞDAŞ SİNAMA OYUNCULARI DERNEĞİ
ÇEKÜL – ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI
ÇEV – ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
ÇYDD – ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
DOĞA DERNEĞİ
DOLUDERE KÖYÜ YARDIMLAŞMA KALKINDIRMA DERNEĞİ
DÜNYA ENGELLİLER VAKFI
EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI
EŞKENAZİ MUSEVİ SİNAGOGU VAKFI
FİLM-SAN – FİLM SANAYİİ VE TÜM SANATÇILARI GÜÇLENDİRME VAKFI
GALATA MEVLEVİHANESİ – RUMİ MEVLEVİ MÜZİK VE SEMAZEN TOPLULUĞU EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
GİRESUN ALUCRA KÖKLÜCE KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
GÖKKUŞAĞI KADIN DERNEĞİ
HAFİK PİR HÜSEYİN KÖYÜ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
HASKÖY AYA PARASKEVİ RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI
HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR BÜYÜK LOCASI DERNEĞİ
İAÇESO – İSTANBUL ANAHTARCILAR VE ÇİLİNGİRLER ESNAF SANATKARLAR ODASI
İFSAK – İSTANBUL FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ
İGMD – İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
İHSAN ZİNİ SOSYAL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
İHTİYARLARA YARDIM DERNEĞİ
İKSV – İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
İMO İSTANBUL ŞUBESİ – İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
İNGİLİZ TİCARET ODASI DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
İSO – İSTANBUL SANAYİ ODASI
İSOV – İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
İSTANBUL BÜFECİLERİ ODASI
İSTANBUL LOKANTACILAR ESNAF ODASI
İSTANBUL SMD – İSTANBUL SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ
İSTANBUL UMUM KADIN VE ERKEK TERZİLER ODASI
İTALYAN CEMİYETİ
İTALYAN TİCARET ODASI DERNEĞİ
İUMEZDER – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DERNEĞİ
İVHO – İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
İZZET BAYSAL VAKFI
KADIN MASON BÜYÜK LOCASI DERNEĞİ
KANSERE UMUT VAKFI
KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
KEDV – KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI
KONUT GELİŞTİRİCİLERİ VE YATIRIMCILARI DERNEĞİ
KÜRT KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI
MAKSDER – MOBİLYA AKSESUAR SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
MASUDER – MADENSUYU ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
MAYFED – MARMARA YÖNETİCİLER FEDERASYONU
MEDYA DERNEĞİ
MEV – MALATYA EĞİTİM VAKFI
MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
MÜYAP – MÜZİK YAPIMCILARI BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ
RULMAN İTHALATÇILARI VE TOPTANCILARI DERNEĞİ
RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ
SAHA DERNEĞİ
SAINT BENOIT’LILAR DERNEĞİ
SAMSUN BAFRA OZAN KÖYÜ KÜLTÜR SOSYAL VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
SEDEFED – SEKTÖREL DERNEKLER FEDERASYONU
SENDER – TV VE SİNEMA SENARYO YAZARLARI DERNEĞİ
SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ
SİNE-SEN – TÜRKİYE SİNEMA EMEKÇİLERİ SENDİKASI
SODER – SİNEMA OYUNCULARI DERNEĞİ
SODEV – SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI
SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI
SÜRYANİ KATOLİK VAKFI KİLİSESİ
SÜRYANİ ORTODOKS VAKFI
TARD – TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ
TDS – TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI
TESEV – TÜRKİYE EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI
TETSİAD – TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
TKAD – TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
TMD – TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ
TMMOB – MİMARLAR ODASI – SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM MERKEZİ
TMMOB BÜYÜKKENT ŞUBESİ – İSTANBUL MİMARLAR ODASI
TMMOB İSTANBUL ŞUBESİ – MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
TOBAV – DEVLET TİYATROSU OPERA VE BALESİ ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI
TOHAV TOPLUMSAL HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI
TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
TUAD – TÜRKİYE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
TUSİD – ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÇAMAŞIRHANE SERVİS VE İKRAM EKİPMANLARI SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
TUSTAV – TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
TÜGİAD – TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
TÜGİS – TÜRKİYE GIDA SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
TÜM ARDEŞENLİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
TÜRK ALMAN DOSTLUK DERNEĞİ
TÜRK HARB-İŞ İSTANBUL ŞUBESİ – TÜRKİYE HARB SANAYİİ VE YARDIMCI İŞ KOLLARI SENDİKASI
TÜRK KILAVUZ KAPTANLAR DERNEĞİ
TÜRK MUSEVİ CEMİYETİ – TÜRKİYE MUSEVİLERİ HAHAMBAŞILIĞI
TÜRK YAY BİR – TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ
TÜRKİYE DOK GEMİ İŞ SENDİKASI
TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
TÜRKİYE LİMAN İŞ SENDİKASI
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
TÜRKONFED – TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
TÜRSAK – TÜRKİYE SİNEMA VE AUDIOVISUEL KÜLTÜR VAKFI
TÜSEV – TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
TÜSİAD – TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ
UMUT ÇOCUKLARI DERNEĞİ
VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ
YARPUZ KÖYÜ YARDIMLAŞMA KALKINDIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
YAYBİR – YAYINCILAR MESLEK BİRLİĞİ
YAYLA GOLA KÜLTÜR SANAT VE EKOLOJİ DERNEĞİ
YEŞİL DÜŞÜNCE DERNEĞİ
YONGA LEVHA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ZAZA DİL VE KÜLTÜR DERNEĞİ
ZÜCDER – ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ

Beyoğlu İlçesinde var olan sivil toplum kuruluşları, İlçe sakinlerinin ya da bu ilçede ekonomik, sosyal veya kültürel faaliyetlerde bulunanların sosyal sorumluluklarının yüksek olmasından ya da sorunların büyüklüğü karşısında dayanışma ihtiyacından doğan birliklerdir. Sivil toplum kuruluşlarının sayısının yüksek oluşu, Beyoğlu İlçesinin kültürel düzeyinin doğru anlaşılmasına katkı sağlayan bir veri olarak düşünülmelidir.

3.Mahalleler

Beyoğlu ilçesi toplam 48 mahalleden oluşmaktadır. Yüzölçümü küçük ilçeler arasında yer alan Beyoğlu mahalle sayısı olarak neredeyse en yüksek ilçeler arasındadır. Bunun sebebi yoğun yapılaşma ve nüfustur. Beyoğlu mahalleleri;

ARAPCAMİİ
ASMALI MESCİT
BEDRETTİN
BEREKETZADE
BOSTAN
BÜLBÜL
CAMİİ KEBİR
CİHANGİR
ÇATMALI MESCİT
ÇUKUR
EMEK YEMEZ
EVLİYA ÇELEBİ
FETİHTEPE
FİRÜZAĞA
GÜMÜŞSUYU
HACIAHMET
İSTİKLAL
HACI MİMİ
HÜSEYİN AĞA
KADI MEHMET
KAMERHATUN
KALYONCU KULLUK
KAPTANPAŞA
K.M. ÇELEBİ
KEÇECİPİRİ
KEMANKEŞ
K. ALİPAŞA
KOCATEPE
KULAKSIZ
KULOĞLU
KÜÇÜK PİYALE
MÜEYYETZADE
ÖMER AVNİ
PİRİPAŞA
PİYALE PAŞA
PÜRTELAŞ
SURURİ
SÜTLÜCE
ŞAHKULU
ŞEHİT MUHTAR
TOM TOM
YAHYA KAHYA
YENİ ŞEHİR
HALICIOĞLU
ÖRNEKTEPE

Olarak karşımıza çıkar. Bu mahallelerden bir kısmı, kültür ve nezahetin markası olarak görülürken, bir kısmı yoksulluk ve yoksunluğun ve buna bağlı olarak hukuki sorunların kaynağı ve adresi olarak kabul edilmektedir. 

IV. SİYASİ ANALİZ

Beyoğlu İlçesi son yerel seçimde son anda kaybedilmiştir. Sandıklar açılmaya başlandığı ilk andan gece 12ye kadar CHP hep önde gitmiştir. Ancak, gece yarısından sonra açılan sandıklardan partimize pek bir oy çıkmamıştır. Buna rakip parti taraftarları bile şaşırmıştır. Beyoğlu ilçesinde CHP’nin belediye seçimlerini kazanması sürpriz değildir. Mevcut iktidar partisinin başkanı bu ilçede büyümüş ve büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. Mevcut büyükşehir belediye başkanı bu ilçenin eski belediye başkanıdır. Beyoğlu ilçesi için gösterilecek başkan adayı sadece bu ilçenin vizyonuna yeterli olması yetmeyecektir. Mevcut başkan halk tarafından çok eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin ana fikri ”Beyoğlu İstiklalden ibaret değildir” cümlesiyle özetlenebilir. Sonuçta her ne kadar ülke gündeminde İstiklal Caddesi’nde yapılanlar yer alsa da sandığa Beyoğlu’nda yaşayan seçmenler gelerek oy kullanacaktır.

2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi adayı 13bin civarında oy almıştır. Kendisine oy verenler hemşehri faktörü ile partisinin potansiyelinin çok üstüne çıkmıştır. 2011 seçimlerinde 4bin oy bile alamayan aynı parti bunun açık ispatıdır. Şu anda bu partiye oy veren 13bin seçmen Okmeydanı ve Kasımpaşa’da yer alan sandıklarda oy kullanacaktır. Bu oyların tekrar aynı partiye gitmesi imkânsızdır. Ancak, CHP’ye gelmesi de mümkündür. Bu uç örneği vermemiz diğer parti oylarından gelecek olanları açıklama gereğini ortadan kaldıracaktır. Saadet Partisi’ne oy veren vatandaşlarımız şu anda ilçe belediyesi tarafından yürütülen, Okmeydanı’da tapu tahsis belgesinin ıslah planları yapılarak tapuya dönüştürülmesi ve halka tapuların dağıtılması komedisini büyük bir şaşkınlıkla izlemekte ve işin arkasını tarafımızın da katıldığı pek çok toplantıyla idrake vakıf olmuşlardır. Mevcut başkanın afişler ile 30 yıllık tapu sorununu çözdük yalanına tepkiler sandıkta tecelli edecektir. Tarlabaşı dönüşüm projesindeki benzer rantı bu bölgede katlayarak uhdelerine alma amacıyla hukuksuzlukta sınır tanımadan, hiçbir masraftan kaçınmadan göz boyamaya devam etmektedirler.

Beyoğlu ilçesine gösterilecek başkan adayı özellikle bu konuda donanımlı olması, bu konuda projeler geliştirmesi esastır.

2009 seçimleri

Beyoğlu
Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Misbah Demircan 49.425  %38,12
Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Dolu 34.347  %26,49
Saadet Partisi Mustafa Yelek 16.618  %12,82
Milliyetçi Hareket Partisi Rüstem Fırat 12.804  %9,87
Demokratik Toplum Partisi Yusuf Çetin 8.796  %6,78
Demokratik Sol Parti Zeynep Banu Dalaman 3.366  %2,60
Büyük Birlik Partisi Metin Duman 1.740  %1,34
Demokrat Parti Mustafa Avlağı 643  %0,50
Bağımsız Türkiye Partisi Ertuğrul Hekimoğlu 593  %0,46
Anavatan Partisi Barbaros Akın 530  %0,41
Bağımsız Ürfet Taylı 467  %0,36
Türkiye Komünist Partisi Hüseyin Karabulut 267  %0,21
Liberal Demokrat Parti Özcan Arslan 75  %0,06
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Misbah Demircan 129.671  %100

2011 seçimleri

1. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 50,65 74.723 2. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 27,36 40.359 3. SIRRI SÜREYYA ÖNDER 8,28 12.213 4. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 7,89 11.647 5. SP –  Saadet Partisi 2,37 3.494 6. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,68 1.010 7. HAS –  Halkın Sesi Partisi 0,56 830 8. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,41 611 9. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,37 552 10. DP –  Demokrat Parti 0,36 537 11. ÇETİN DOĞAN 0,30 443 12. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,21 314 13. MP –  Millet Partisi 0,21 312 14. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 0,07 97 15. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,05 67 16. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,01 13 17. EMEP –  Emek Partisi 0,00 3    

V. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ

Kentsel sit alanı statüsündeki kent merkezi ve plansız bir şekilde yapılanmış bulunan diğer semtler, Beyoğlu İlçesinde sosyal ve teknik altyapının yetersiz olması için gereken bütün şartları taşımaktadır.

1.Yol Altyapısı

Beyoğlu İlçesi, İstanbul ana kentin merkezinde kalmasının avantajıyla yollarla çevrilmiştir. Ancak, İlçenin merkezindeki tarihi doku, çevre mahallelerdeki çarpık yapılaşma nedeniyle yollar yetersiz kalmaktadır. Yolların yetersizliğinin nedenlerinden biri de günün 24 saati aktif olan ziyaretçi trafiğidir. Karaköy Türkiye’nin ilk finans merkezi ve sanayi üretimini vitrin yüzü ithalatın ana merkezi olması nedeniyle her daim yoğun olmuştur. Günümüzde değişen veya azalan fonksiyonları bile bu yoğunluğu azaltmamıştır. Azalma eğiliminde olmayan bu yoğunlukları kaldırabilecek bir ulaşım ağı yoktur. Taksim metro hatlarının son durağı, eğlence sektörünün gözde merkezi, turistlerin ilgi odağı olması nedeniyle daima bir yoğunluk içindedir. Bu özelliklerini kaybetmeden bu ilgiyi sürdürmesini gözeterek ulaşımı kolay hale getirmek ilçe ve büyükşehir belediyesinin asli görevidir. Taksim meydanının yayalaştırılması, aslında bu amaca hizmet etmeyip Beyoğlu’nda yapılacak dönüşüm projelerinden elde edilecek rantın yükseltilmesine yönelik bir düzenlemedir. Tersanelerin taşınmasından sonra bu alanların mevcut bir proje olmadan şaibeli bir ihale ile özel sektöre tahsisi Beyoğlu halkına hiçbir kazanım getirmeyecektir. Şu anda yapılmakta olan tünel projeleri halka hiç anlatılmadan yapılmış peşinden yangından mal kaçırır gibi bu ihaleler gerçekleştirilmiştir. Uzun süreden beri hızla kazımı yapılan tünellerin nereye çıkacağı ve bağlanacağı halk tarafından merak edilmektedir. Ancak, dikkatli bakıldığında tüm bunların yandaşlara verilen ihalelerin proje değerlerini artırmaya yönelik olduğu görülür. Boğaza ve Haliç’e en çok kıyısı olan bu ilçenin halkı sahile ulaşma imkanı en kıt olan bir ilçenin de halkıdır. Sahiller, liman, iskele, tersane, gümrük, kamu binaları, müze ve özel mülkler ile kapatılmıştır. Dalan döneminde Haliç’e yönelik temizleme çalışmaları esnasında yıkılan fabrikaların yerleri kamulaştırılıp park haline dönüştürülmüş, Sözen döneminde korunup yeşillendirilmiş parklar dışında mevcut yönetim ve mevcut başbakanın başkanlığı döneminde bile 1 metrekare artırılmamıştır. Şu anda Haliç sahil yolu, Kasımpaşa ve Karaköy işe gidiş dönüş saatlerinde kentin en yoğun trafiğine sahip yerler arasındadır. Beyoğlu tepeler üzerine kurulu bir ilçe olması nedeniyle sahilden açılacak tüneller ve eski dereyatağı olan yollar altında yapılacak yeraltı tünelleri trafiği rahatlatacaktır.

2.Otopark

İlçede çok sayıda resmi ve gayrı resmi otopark bulunmaktadır. Tepebaşı Tüyap otoparkı ilçenin yükünün büyük kısmını çekmektedir. İspark’a ait Lütfi Kırdar, Karaköy ve Şişhane katlı otoparkları mevcuttur. Ayrıca AKM, Kasımpaşa Spor kulübü otoparkı da resmi kayıtlarda yer alan otoparklardır. Bunların dışında ilçenin hemen her yerinde bulunan boş araziler, (Çoğu işgalciler tarafından işletilen) otoparklarla doludur. Son 15 yılda verilen inşaat ruhsatlarında otopark katları projelerde gözüküp iskan alındıktan sonra daire ve dükkana dönüştürülerek maddi gelir elde edilmektedir, belediye de bu yapılana göz yummaktadır. Yapılan konutların hiçbirinde mevcut otopark yoktur. Sokakları zaten dar olan ve tek taraflı, sürekli park edilmeyle işgal altında olan ilçede çocuk parkları ihtiyacı da artmıştır. Sokağında oynayamayan, komşuları tarafından arabalara zarar verildiği gerekçesiyle kovulan çocuklar için oyun alanları otopark ihtiyacının bir tezahürü olarak doğmaktadır.

3.Ulaşım

Beyoğlu Merkez İlçe olduğundan ulaşımı rahatlıkla  yapılmaktadır. Galata Köprüsü ile Eminönü, Atatürk Köprüsü ile Fatih İlçesine bağlanmaktadır. 1991 yılında Taksim, Tünel arasında tramvay yapılmıştır. Taksim’den Şişli’ye bağlı Mecidiye köy ve Tarabya/Sarıyer arasında metro bağlantısı mevcuttur. Haliç’de vapurlar çalışmaktadır. Beyoğlu deniz ulaşımından da yararlanmaktadır. Ayrıca Marmara, Karadeniz Ege ve Akdeniz limanları ile yurt dışına yolculuk yapan gemiler de Karaköy Rıhtımından kalkmaktadır.

İlçedeki iş imkanları ve okul yoğunluğu ilçeye doğru yoğun bir insan hareketine sebep olmaktadır. Oteller ise yılın 12 ayı büyük bir doluluk oranı ile çalışmakta olup yeme içme sektöründe hareketlilik görülmektedir. Tüm bu canlılık ilçeye doğru yoğun bir trafiğe neden olmaktadır. Tarihi yarımadanın yayalaştırma projesi genişletilerek Beyoğlu’nun belli kısımlarına sirayet etmesi ulaşımı rahatlatacaktır.

4.Yeşil Alan

Beyoğlu, yeşil alan miktarı yönünden sıkıntılı ilçelerdendir. İlçede ortalama kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 m2’dir. Ancak, ilçe merkezinde bu rakam 0,35 m2’ye kadar düşmektedir. Tüm bu veriler ışığında Gezi Parkı’nda yapılmak istenen kışlanın yapılmak istenmesinde İlçede ne kadar acil bir ihtiyacın göz ardı edildiğini göstermektedir. Diğer bölümlerde de değindiğimiz gibi organize bir proje ile Beyoğlu’ndaki rant imkanları her fırsatta adım adım değerlendirilmektedir. Uluslararası ödüller aldığı için gurur duyulan Tarlabaşı Projesi’nde ne kadar yeşil alan üretildi? Burada yapılan ofisler nerede alışveriş imkanı bulacaktı? Tabi ki kışla adı verilen Taksim Meydanı’nda yapılacak ve global markaların prestij mağazalarının yer alacağı çarşıda bu gereksinim etkin bir şekilde karşılanabilecekti. Haliç kıyısına yapılacak marina ve oteller bu ofislerin müşterilerini ağırlayacak ama halkın faydalanacağı bir park ya da yeşil alan olmayacak. Beyoğlu rekreasyon alanı olmayan üst üste yığılmakta olan bir ilçe halinden kurtarılmalıdır. Tapu yalanıyla 40 yıldır işgalci konumunda olan halk buralardan tahliye edilerek yerlerine lüks konutlar yapmayı hedefleyenler amaçlarına ulaştırılmamalıdır. İlçedeki mezarlıklar haricinde yeşil alan yoktur. Yeşil alan verilerine mezarlıkları ekledikleri ve yolla kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2m2 olarak hesaplandığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Madem mezarlıklar yeşil alan hesabına dâhil edilecektir, öyleyse kişi hesabına mezarlıklarda yatanlar da dâhil edilmelidir.

5.Eğitim Hizmetleri

İlçede 24 ilköğretim okulu, 8 lise, 8 meslek ve ticaret lisesi ile bir işitme engelliler okulu bulunmaktadır.  İlçede pek çok yabancılara ait olan okul da mevcuttur. Özel üniversitelerin belli bölümleri, Beyoğlu sınırları içerisinde yer alan binalarda eğitim vermektedir. Pek çok dil sanat ve meslek kursları bulunmaktadır. İlçedeki okulların tamamında bahçe ve spor alanı sorunu vardır. Geliş gidişlerde servis araçlarına uygun yerler olmadığından sıkıntı yaşanmaktadır. Okulların uygun alanlarda kampus modelinde yapımına öncü olmak belediye için uzun vadede getirisi olacak bir projedir. Sıkışık ve güvenlik zaafı olan alanlardan çıkarılıp birleştirilecek okullar eğitim kalitesini arttıracaktır. Gece kulüpleri arasında kalmış bir okulda eğitim ne kadar sağlıklı olabilir? Sinema ve eğlence merkezlerinin ortasında kalmış okul öğrencisinin derse odaklanması oldukça güçtür. Bu okulların öğrencilerine bakıldığında devamsızlık ve başarısızlık büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu okulların bina ve arsaları oldukça değerli olduğundan yapılacak yatırımlara kaynak olarak aktarılabilir. Daha iyi imkanlarla eğitim sağlanabilir.

6.Sağlık Hizmetleri

İlçede, ikisi askeri, 6’sı devlet ve 17’si özel olmak üzere 25 hastane, 7 sağlık ocağı, 5’i resmi 10’u özel olmak üzere 15 poliklinik bulunmaktadır. Bu sağlık kuruluşlarının binaları oldukça eski ve bakım gerektirmektedir.

7.İbadethaneler

Beyoğlu ilçesinde pek çoğu tarihi olmak üzere 96 camii bulunmaktadır. İlçede ayrıca 6 sinagog ve 45 kilise yer almaktadır. Kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Beyoğlu sahip olduğu kozmopolit yapıyı günümüzde kaybetmeye başlamıştır. Mevcut kilise ve sinagog cemaatlerinin çoğunluğu bu ilçeden taşınmıştır. Ancak, tarihi geçmişi ve mimari pek çok özelliğe sahip olan bu kiliseler sonradan yapılan inşaatlarla etrafları çevrilip bazıları işgal dahi edilmiştir. Beyoğlu’nda bulunan Camilerin, özellikle tarihi olanların, durumu da farklı değildir. Tamamı olmasa bile sonradan halk tarafından yapılan camiiler ciddi riskler altındadır. Gerek camilerin gerekse kiliselerin duvarları ve bahçeleri yeniden dizayn edilmelidir.

Beyoğlu İlçesinde bulunan camiler ve adresleri;

ABDÜSSELAM CAMİİ  -ERENLER TEKKESİ SK. NO:4 HALICIOĞLU
AkŞEMSEDDİN CAMİİ  -PİYALEPAŞA MH.BARUTHANE SORTO SK. NO:70 KASIMPAŞA
ALİBEY MESCİD CAMİİ  -BALIKPAZARI SAHNE SK. NO:4 ASLI HAN İÇERİSİ BEYOĞLU
ARAP CAMİİ  -TERSANE CAD. NAFE SK. NO:16 KARAKÖY
BADEMLİK CAMİİ  -SÜTLÜCE MH TALİPPAŞA SK. NO:1 SÜTLÜCE/BEYOĞLU
BEDRETTİN CAMİİ – BEDRETTİN MH. CAMİİ SK. KASIMPAŞA/BEYOĞLU
BEREKETZADE CAMİİ – BEREKETZADE MH. BİLLUR SK. KARAKÖY/BEYOĞLU
BEYAZIT-I CEDİD  NECATİBEY CAD. NO:120 TOPHANE/BEYOĞLU
BEZMİ ALEM VALİDE  S. CAMİİ -MECLİS-İ MEBUSAN CAD. KABATAŞ/BEYOĞLU
BÜYÜK PİYALE CAMİİ  -KAPTANPAŞA MH. ZİNCİRLİKUYU CAD. NO:252 BEYOĞLU
CAMİİKEBİR CAMİİ  -BAHRİYE CAD. KASIMPAŞA/BEYOĞLU
CİHANGİR CAMİİ  -CİHANGİR YOKUŞU NO:24 CİHANGİR/BEYOĞLU
ÇATMALI MESCİD  CAMİİ -TEPEBAŞI CAD.ÇATMAMESCİD SK. NO:14 K.PAŞA/BEYOĞLU
ÇIKSALIN CAMİİ  ÇIKSALIN CAMİİ  -SK.9  HALICIOĞLU/BEYOĞLU
ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ – ALTI SK. TERSANESİ İÇİ KASIMPAŞA/BEYOĞLU
ÇÜRÜKLÜ MESCİD CAMİİ -BEDRETTİN MH. AYNİ ALİ BABA SK.NO:10 ŞİŞHANE/BEYOĞLU
EBUL FADIL MEHMET  EFENDİ CAMİİ -DEFTERDAR YOKUŞU TOPHANE/BEYOĞLU
EKMEKÇİBAŞI ALİ AĞA CAMİİ -FİRUZAĞA MH. EKMEKÇİBAŞI CAMİİ SK. BEYOĞLU
EMEKYEMEZ CAMİİ  -EMEKYEMEZ MH. YÜKSEK MİNARE SK. NO:11  ŞİŞHANE
EMİN CAMİİ  -SURURİ MH. EMİN CAMİİ SK. NO:83 BEYOĞLU
EYYÜHÜMAHMET CAMİİ  -SURURİ MAH. UFAK KÖPRÜ SK. NO:58 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
F. SULTAN KONAK  CAMİİ -FATİH SULTAN CD. NO:26 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
F. SULTAN  MÜCAHİTLER CAMİİ -FETİHTEPE MH. TEPEÜSTÜ SK. NO:138 HASKÖY/BEYOĞLU
FATMAHATUN CAMİİ  -ÖMERAVNİ MH. BEYOĞDALAR SK. NO:13 GÜMÜŞSUYU/BEYOĞLU
FETİH CAMİİ  -KEÇECİPİRİ MH. MERHAMET SK.10 HASKÖY/BEYOĞLU
FETİHTEPE MERKEZ CAMİİ -FETİHTEPE MH. CAMİ SK. NO:1 OKMEYDANI/BEYOĞLU
FİRUZAĞA CAMİİ  -FİRUZAĞA MH. AĞAHAMAM CD. NO:1  BEYOĞLU
GAYSUNİ MEHMET EFENDİ CAMİİ -SÜTLÜCE MH. MURADLİF EFENDİ SK. SÜTLÜCE/BEYOĞLU
GEDİKABDİ CAMİİ  -ZİNCİRLİKUYU CD. GEDİKABDİ CAMİ ÇIKMAZI  KASIMPAŞA
HACI AHMET CAMİİ  -KURTOĞLU YOKUŞU NO:1 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
HACI HÜSREV CAMİİ  -HACIHÜSREV MH. PAŞALI HASAN SK. NO:3 KASIMPAŞA
HACI MİMİ CAMİİ-  HACIMİMİ MH. KÜLHAN SK. NO:4  TOPHANE/BEYOĞLU
HACI PİRİ CAMİİ  -BOĞAZKESEN CD. KADİRLER YOK. NO:56 TOPHANE/BEYOĞLU
HACI ŞABAN CAMİİ  -KALAYCIBAHÇE SK. NO:90  HASKÖY/BEYOĞLU
HALİDBİN VELİD CAMİİ  -ÖRNEKTEPE MH. DERYA SK. HALICIOĞLU/BEYOĞLU
HANDAN AĞA CAMİİ  -KEÇECİPİRİ MH. CAMİALTI SK. NO:20 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
HAŞİMİ EMİR OSMAN  CAMİİ -KADIMEHMET MH. KULAKSIZ CD. NO:62 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
HAZRETİ ALİ CAMİİ  -FETİHTEPE PİRİPAŞA MH. DEREİÇİ SK. NO:121 HASKÖY
HİCRET CAMİİ  -PİYALEPAŞA MH. BABA PINARI SK. NO:60 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
HOCA ALİ CAMİİ  -LÜLECİ HENDEK CD. ALİ HOCA SK. NO:1 TOPHANE/BEYOĞLU
HÜSEYİNAĞA CAMİİ  -İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU
İLYAS ÇELEBİ CAMİİ  -KILIÇALİPAŞA MH. İLYAS ÇELEBİ SK. NO:1  BEYOĞLU
KADI MEHMET CAMİİ  -KADIMEHMET MH. İBADULLAH SK. NO:5  KASIMPAŞA/BEYOĞLU
KAMERHATUN CAMİİ -TARLABAŞI BULVARI  TEPEBAŞI/BEYOĞLU
KARABAŞ MUSTAFA AĞA CAMİİ -KAMERALTI CD. TOPHANE/BEYOĞLU
KARDEŞLER MESCİD CAMİİ  -HACIAHMET MH. MACAR BOSTANI KARAKOL SK. KASIMPAŞA
KAZANCI ALİ AĞA CAMİİ  -KAZANCI YOKUŞU NO:25  TAKSİM/BEYOĞLU
KEÇECİPİRİ CAMİİ  -KEÇECİPİRİ MH. CAMİİ SK. NO:1 HASKÖY/BEYOĞLU
KEMANKEŞ CAMİİ – KEMANKEŞ MH. ESKİ GÜMRÜK SK. KARAKÖY/BEYOĞLU
KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ  -NECATİBEY CAD. TOPHANE/BEYOĞLU
KİRAZLI MESCİD CAMİİ  -KEÇECİPİRİ MH. KİRAZLI SK. NO:4 HASKÖY/BEYOĞLU
KİREMİTÇİ AHMET CAMİİ  -PİRİPAŞA MH. KIRMIZI MİNARE SK. NO:11 HASKÖY/BEYOĞLU
KOLTUKÇULAR MESCİD CAMİİ -CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA MESCİD SK. NO:10 KASIMPAŞA
KULAKSIZ ÇARŞI CAMİİ -KULAKSIZ CAD. NO:136 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
KUMBARHANE CAMİİ  -KUMBARHANE CD. HALICIOĞLU/BEYOĞLU
KURTÇELEBİ CAMİİ  -KULAKSIZ CD. NO:1 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
KÜÇÜK PİYALE CAMİİ  -ZİNCİRLİKUYU CD. PİYALE CAMİ ÇIKMAZI NO:8 KASIMPAŞA
M. MOLLA FENARİ CAMİİ -FİRUZAĞA MH. ÇUKURCUMA CD. NO:68 BEYOĞLU
MAHMUTAĞA CAMİİ  -HAMAM SK. NO:56  SÜTLÜCE/BEYOĞLU
MAHRİZADE HÜSEYİN ÇELEBİ -CAMİİ TATARBEY SK. NO:16  KULEDİBİ/BEYOĞLU
MAKBUL İBRAHİM PAŞA CAMİİ – FEREMENİCİLER CD. MAHDUM MEYDANI NO:1 KARAKÖY
MOLLA ÇELEBİ CAMİİ  -MECLİS-İ MEBUSAN CD. NO:102 FINDIKLI/BEYOĞLU
MUMCUZADE CAMİİ  -KÜÇÜKPİYALE MH. PİŞMANİYE SK. NO:14 KASIMPAŞA
MURADİYE CAMİİ  -FERİDİYE CD. AŞIKLAR SK. NO:4  TAKSİM/BEYOĞLU
MÜEYYEDZADE CAMİİ  -GALİPDEDE CD. NO:125 KULEDİBİ/BEYOĞLU
NUSRETİYE CAMİİ  -MECLİS-İ MEBUSAN CD. NO:36  TOPHANE/BEYOĞLU
OKÇUMUSA CAMİİ  -OKÇUMUSA CD. NO:77  KARAKÖY/BEYOĞLU
ÖMERAVNİ CAMİİ  -İNEBOLU SK. NO:41  KABATAŞ/BEYOĞLU
RIHTIM MESCİD CAMİİ  -RIHTIM CD. TÜRKİYE DENİZ İŞLT. TOPHANE/BEYOĞLU
SAHAF MUHİTTİN CAMİİ  -İPLİKÇİ FIRIN CD.  KASIMPAŞA/BEYOĞLU
SAHAF MUSLİHİDDİN  CAMİİ -İSTİKLAL MH. ALİ KABULİ SK. KASIMPAŞA/BEYOĞLU
SEFA MESCİD  CAMİİ -ENİŞEHİR SEFA MEYDANI SK. NO:18 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
SEFERİKETHÜDA CAMİİ  -BOĞAZKESEN CD. BOSTANİÇİ CAMİ SK. NO:3 TOPHANE
SEFERİKOZ CAMİİ  -KADI MEHMET MH. HASKÖY YOLU CD.  KASIMPAŞA/BEYOĞLU
SELİME HATUN CAMİİ  -AYAZPAŞA SELİMHATUN CAMİ SK. NO:40 TAKSİM/BEYOĞLU
SEYİT ALİ ÇELEBİ CAMİİ  -KULAKSIZ MH. SEYİT ALİ MESCİD SK. NO:20 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
SİNAN PAŞA CAMİİ – KAPTANPAŞA MH. ÜST YUMAK SK. NO:42 KASIMPAŞA
SİRKECİ MUSLİHİDDİN  CAMİİ  -ZİNCİRLİKUYU CAD. KASIMPAŞA/BEYOĞLU
SİRKECİ MUSTAFA AĞA CAMİİ -SIRASELVİLER CD. NO:129 TAKSİM/BEYOĞLU
SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ -İSKENDER CD. HALİÇ TERSANESİ KARŞISI BEYOĞLU
SURURİ MEHMET CAMİİ  -SURURİ MH. AYNALI ÇEŞME CD. NO:4 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
ŞABAN KAPTAN CAMİİ  -REFİK SAYDAM CD. BEDRETTİN SK. NO:10 ŞİŞHANE/BEYOĞLU
ŞAHADET CAMİİ  -ÖRNEKTEPE MH. ETİBANK CD. ZÜMRÜT SK. NO:1  BEYOĞLU
ŞAHKULU CAMİİ  -GALİPDEDE CD. NO:56  KULEDİBİ/BEYOĞLU
ŞAHSUVARBEY CAMİİ  -BÜYÜKHENDEK CD. NO:55  KULEDİBİ/BEYOĞLU
TAHTAKADI CAMİİ  -BAHRİYE CD. TAHTAKADI SK. NO:2 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
TAKSİM MESCİD CAMİİ  -TAKSİM CAD. NO:10  TAKSİM/BEYOĞLU
TOMTOM KAPTAN CAMİİ  -BOĞAZKESEN CD. NO:209  TOPHANE/BEYOĞLU
TURŞUCU HÜSEYİN ÇELEBİ  CAMİİ -TURŞUCU HÜSEYİN  CAMİ SK. NO:5 HALICIOĞLU/BEYOĞLU
UŞŞAKİ MESCİD CAMİİ  -KURTOĞLU YOKUŞU PİRİ REİS OKULU YANI KASIMPAŞA
YAHYAKAHYA CAMİİ  -YAHYAKAHYA CAMİ SİPAHİ FIRIN SK. NO:20  KASIMPAŞA
YELDEĞİRMENİ CAMİİ  -KADIMEHMET MH. HASTANE ARKASI NO:5 KASIMPAŞA
YENİŞEHİR ÇARŞI CAMİİ  -YENİŞEHİR SEFA MEYDANI SK. NO:18 KASIMPAŞA/BEYOĞLU
YERALTI CAMİİ  -KEMANKEŞ CD. KARANTİNA SK. NO:20  KARAKÖY/BEYOĞLU
YOLCUZADE CAMİİ  -EMEKYEMEZ MH. YÜKSEK MİNARE SK. NO:11   ŞİŞHANE
YUSUF AGAH CAMİİ  -MATBAA ARKASI SK. TURABİ BABA TÜRBESİ YANI  KASIMPAŞA

Beyoğlu’nda buluna kiliseler;

Kırım-İngiliz Protestan Kilisesi Galip Dede Cad.Serdar-I Ekrem Sk.83 Tünel
St.Louıs Fransız Latin Kilisesi İstiklal Cad.Tomtom Kaptan Sk. Beyoğlu
Anarat Huygutyun Kilisesi Tarlabaşı Bulvarı Dernek Sk. Tarlabaşı
Ayıa Tiriada Rum Katolik Kilisesi Tarlabaşı Bulvarı Hamalbaşı Cad. Tarlabaşı
St.Trinite Ermeni Katolik Kilisesi İstiklal Cad.Perukar Çıkmazı Beyoğlu
Terpa Sainte Şapeli Postacılar Çıkmazı Galatasaray
Panagıa Rum Ortodoks Kilisesi İstiklal Cad.Emir Nevruz Çıkmazı Beyoğlu
Surp Yerortutyun Kilisesi İstiklal Cad.Sahne Sk. Beyoğlu
St.Pierre Ve St.Paul Latin Kilisesi Voyvoda Cad.Galata Kulesi Sk.44 Tünel
Theotokos Kafaıtanı Ortodoks Kilisesi Mumhane Cad.Akçe Sk. Karaköy
Ayios Nikolaos Ortadoks Kilisesi Galata Mumhanesi Cad.Hoca Tahsin Sk. Tünel
Hagıos Ionnis Ortodoks Kilisesi Necatibey Cad.Vekilharç Sk. Karaköy
Surp Hısusu Pirgiç Kilisesi Kemeraltı Cad. Karaköy
Ayios Andreas Kilisesi Galata Mumhanesi No:65 Tünel
Aya Elia Kilisesi Hoca Tahsin Sokağı Karaköy
Dutch Şapeli (Dutch Chapel) İstiklal Cad.Postacılar Sk. Tünel
Panayia Kilisesi İstiklal Cad.Emir Nevruz Sk.No:26 Beyoğlu
Surp Asdvadzodzin Kilisesi Sakız Ağacı Cad.31 Beyoğlu
Santa Maria Draperis Latin Kilisesi İstiklal Cad. Beyoğlu
Üç Horan Ermeni Kilisesi Balıkpazarı Sahne Sk.24 Galatasaray
Saınt Antonio Dı Padoa Kilisesi İstiklal Cad.325 Tünel
Surp Vaskeperan Ermeni Katolik Kilisesi İstiklal Cad.Anaçeşme Sk.4-2 Beyoğlu
Aya Tiriada Kilisesi Taksim Meydanı Meşelik Sok. No:11/1
Aya Kostantın Ve Aya Elenı Rum Ortodoks Kilisesi Kalyoncukulluk Cad.176 Kilisesi Beyoğlu
Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi Karakurum Sk.20 Tarlabaşı
Rum Ortodoks Kilisesi Hacı İlbey Sk.6/8 Dolapdere, Kasımpaşa
Galata Ermeni Kilisesi Sakızcılar Sk.Karaköy
Galata Türk Ortadoks Kilisesi Karaköy – Alipaşa Değirmeni Sok. No:2
Ermeni Katolik Kilisesi Aynalıçeşme Kasımpaşa
Fransız Sefareti Kilisesi İstiklal Cad. No:8 Taksim
Alman Protestan Kilisesi Aynalıçeşme Kasımpaşa
Müstakil Türk Ortodoks Kilisesi Alipaşa Değirmen Sk.2 Karaköy
St.Benoit Kilisesi Galata
Ayios İoannis Ortodoks Kilisesi Karaköy
Surp Lusavoriç Ermeni Kilisesi Kemeraltı Cad. Karaköy
Ayios Pandeleimon Karaköy
St.Louıs Fransız Latin Kilisesi İstiklal Cad. Tomtom Kaptan Sok.
Ayios Konstantinos Ve Ayia Eleni Kilisesi Kalyoncukulluk Cad. No:176 Tarlabaşı
Avios Panteleimon Kilisesi Sakızağacı Cad. Beyoğlu
Terra Sainte Sapeli Postacılar Sk. Beyoğlu
Panagia Rum Ortodoks Kilisesi Emir Nevruz Çıkmazı İstiklal Cad. Beyoğlu
San Antonio Di Padova İstiklal Cad. No:325
Evangelistra Kilisesi Dolapdere Cad. Kasımpaşa
Ayia Paraskevi Hasköy
Surp Hisus Pırgiç Kilisesi

Beyoğlu’nda bulunan Sinagoglar;

İtalyan Musevi Sinagogu Okçu Musa Cad.Şair Ziya Paşayokuşu Laleli Çeşme Sk8 Karaköy
Terziler Sinagogu Yüksek Kaldırım Yokuşu Karaköy
Eskenazi Musevi Sinagogu Yüksek Kaldırım Yokuşu
Zulfaris Sinagogu Perçemli Sk. Karaköy
Hasköy Maalem Sinagogu Harapçeşme Sk.24 Hasköy
Neve Şalom Sinagogu Büyükhendek Cad.67 Galata

VI. EKONOMİ

Beyoğlu İlçesinde ekonomi esas olarak ticaret ve hizmet faaliyetlerine dayanmaktadır. Bankalar Caddesi’si gibi yoğun ve önemli iş merkezlerine sahip olan ilçe, çeşitli iş kollarında İstanbul’un nabzını tutan bir konumdadır. İş ve sanat dünyasındaki önemli gelişmelere en yakın şekilde tanık olunabilecek bu pozisyonu, her geçen gün daha da değerlenmesine neden olmaktadır. Taksim ve çevresinde özellikle otelcilik, mağazacılık ve yemek sektörünün ağırlıkta olduğu iş yaşamında, yerli gerek yabancı ziyaretçilerin yoğunluğu hacmi arttırmaktadır. İlçe ticaretinin büyük bölümü eğlence ve turizm sektörüne endeksli olmakla beraber küçük ve orta ölçekli imalathaneler de bulunmaktadır. Karaköy’ün yoğun ticari aktivitesinin getirmiş olduğu hareketlilik ilçenin diğer alanlarına da etki etmiştir. Şöyle ki ilçenin en sonundaki mahallelerde bile Karaköy’e hitap eden depolar mevcuttur. Böyle olunca her binanın altında konut olması gerek yerler bile dükkan yapılmış ve kiraya verilmiştir. Diğer bir komşu ilçe olan Şişli’deki tekstil sektörünün atölye ayağı büyük ölçüde Beyoğlu’nda yer almaktadır. Böyle olunca da kaçak işçi cenneti durumundadır. Bugün konfeksiyon atölyelerinde sigortasız binlerce insan çalışmaktadır.

VII. SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Kentsel dönüşüm ihtiyacı çarpık yapılaşmanın bir tezahürü olarak doğmuştur. Kentin en sağlam zeminine sahip olmasına rağmen, Beyoğlu’nda yapılaşma sağlıksız ve denetimsiz olduğundan binalar büyük risk altındadır. İlçedeki binaların yüzde 85’i 1999 depremi öncesine aittir.

Çarpık yapılaşma ilçenin mülkiyet sorunu olan bölgelerinde görülmektedir. Eski yerleşim yerlerinde ise arazi değerli ve kıt olduğundan mümkün olduğunca yüksek katlı ve bitişik nizamda yapılan binalar günümüzde önemli bir sorun oluşturmaktadır. İmar ve ruhsat sorunlarının çözülememiş olması mülkiyet problemiyle birleşince kentsel dönüşüm adına zorluk doğurmaktadır.

Günlük ziyaretçi sayısının, ilçe halkı nüfusunda birkaç kat fazla olması mesai geliş gidişlerinde ciddi yoğunluklara yol açmaktadır. Bunun temel nedeni iş imkanı ile konut sayısının orantısız olmasıdır. Günümüzde yapılmak istenen dönüşüm projelerinde konuta hala yer verilmemektedir. Sonuçta burada çalışacak insanlar yine İstanbul içinde hareket ederek kentin trafik yoğunluğunu arttıracaklardır.

İlçe ticari gelirlerinden halkın aldığı payın düşüklüğü sosyal yapıyı dengesiz bir hale getirmiştir. Tinerci denilince akla gelen yer Taksim ve Beyoğlu’dur. Bunca senedir ilçe belediyesi ve büyükşehir bu imajı kaldıramamıştır. Sayıları 50’yi geçmeyen bu insanları rehabilite etmek, mümkün değilse gözetim altında tutmak, suça bulaşmalarını engellemek bu kadar zor olmasa gerektir.

Beyoğlu’nda ciddi bir güvenlik sorunu karşımıza çıkar. Aksam saatlerinde güvenlik ihtiyacı kendini çok daha fazla hissettirmektedir. Güvenlik sorunlarının temel nedenleri; kayıt dışı iş imkanının fazlalığı ve kaçak işçi ve gece hayatıdır. İlçede yapılaşması oldukça kötü olan Hacıhüsrev Mahallesi uyuşturucu ticaretinin ve hırsızlığın merkezi konumundadır. Tarlabaşı ve Sururi arasında kalan mahalleler kaçak işçi, fuhuş ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin merkezi durumundadır. Bu alanlarda yaşayan mülk sahibi neredeyse yok denecek kadar azdır. Barınma ihtiyacı olan insanların acizlikleri istismar edilmektedir. Görünüşe göre, geleceğinde umut kesilen bu mahallelerin altyapısına yatırımı yapacak bir irade yoktur. Buralarda yapılacak olan şey kentsel dönüşümden çok sosyal dönüşümdür.

Hemşehri gettolarının entegrasyon sorunları, kentlilik bilincinin geliştirilememesi sebebiyle büyük ölçekli kavgalar yaşanmaktadır. Bu topluluklara yönelik kültürel etkinlikler ile kentlilik bilinci aşılanmalı özellikle genç nesillerin kent kültürüne dahil edilmesi hedef alınmalıdır. Orta yaş ve üzeri olanlar yılın yaklaşık 6 ayını zaten memleketlerinde geçirmektedirler. Bu gelgitler onların adapte olmasını daha da zorlaştırmaktadır.

Temizlik sorunu çarpık yapılaşma ile doğmuştur. İsteyen istediği yere imkanı büyüklüğünde yapılar yaparken denetlemeyen idare şurada çöp toplama yeri olsun demesi beklenemez. Günümüzde de çöp toplama hizmetinin pahalı ve zor olması bundan ötürüdür. Ancak, insanların eğitim ve kültür seviyeleri temizlik sorununun büyümesine katkıda bulunmuştur. Bugün taksim meydanına ve İstiklal Caddesine baktığınızda yerler ciklet lekeleriyle bezenmiştir. Toplumumuzun yere çöp atma alışkanlığını ülkenin vitrini konumundaki Taksim ve civarında yapılacak büyük bir kampanya ile düzeltmek amaçlanmalıdır.

Beyoğlu, İstanbul denildiğinde akla gelen ilçedir. Anakentin kültür merkezi olarak Beyoğlu karşımıza çıkar. Bununla birlikte Beyoğlu’nun geri planında Kasımpaşa, Okmeydanı-Sütlüce semtlerinin ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekir. Sadece Beyoğlu-Pera bölgesini dikkate alan ya da bu bölgeyi önceleyen projelerin başarıya ulaşması mümkün değildir. Beyoğlu projeler çalışmasında önceliğin Okmeydanı-Kasımpaşa bölgesine verilmesi gerekliliktir.

-Beyoğlu Kağıthane sınırından başlayarak, bütünüyle Haliç ve Boğaza sınırı olan tek İlçe olmasına rağmen, sahile doğrudan ulaşımı olmayan bir ilçedir. Haliç ve Boğaz kıyılarında yer alan bireysel kullanıcılar nedeniyle İlçe sakinlerinin ya da İstanbulluların sahilden doğrudan yararlanması mümkün olamamaktadır. Öncelikle Beyoğlu İlçesinde yaşayan kişilerin sahilden yararlanmasına imkan sağlayan projeler geliştirilmelidir. Bu noktada, Fatih Tersanesinin ve diğer tersanelerin kamusal kullanıma açılmasına yönelik projeler yapılacaktır.

-Beyoğlu’nun bir başka temel sorunu, dar ve düzensiz sokaklar sorunudur. İlçenin tarihi merkezinde dar sokaklar sorunu, koruma gereklerine göre çözümlenirken, Kasımpaşa-Okmeydanı bölgesinde dönüşüm sağlanarak sorunların çözüme kavuşturulması tercih edilmelidir. Bu bölgede var olan dönüşüm ihtiyacı, yaşayanların aktif olarak sürece katıldığı, tercihlerinin belirleyici olduğu, kamu tarafından belirlenen projeler ve teknik standartlar doğrultusunda dönüşümün sağlandığı bir yöntem tercih edilmelidir.

-Beyoğlu’nda karşımıza çıkan en önemli sorun, Okmeydanı bölgesinde, tapu tahsis belgelerinin gereklerinin aradan geçen 39 yıla rağmen getirilmemiş olmasıdır. 2981 sayılı Kanunla getirilen bir düzenlemeyle, kişilere bir hak tanınmış, gerekli ödemeler yapılmak suretiyle, ileride tapuya dönüştürülmek üzere tapu tahsis belgesi verilmiştir. Verilen tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesinin tek koşulu bölgenin ıslah imar planı yapılarak düzenli-sağlıklı ve estetik bir kentin ortaya çıkarılmasının sağlanmasıdır. Bir başka ifadeyle öncelikle imar planında düzenleme yapılacak, yapılan plan doğrultusunda kentin düzenlenmesi ve dönüşümü sağlanırken maliklere tapuları verilecektir. 29 yıl geçmesine rağmen bu dönüşüm sağlanmamış ve kişilerin tapuları verilmemiştir. Yeni dönemde, tapu tahsis belgelerinin hak sahiplerine verilmesi gecikmiş bir hakkın yerine getirilmesi olacaktır.

Mevcut yerel yönetim, tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesinde belgede yazan yasal olarak belirlenmiş 400m2 yerine, bina konturlarını belirleyerek tapuları vermeyi ve bahçelerin belediyeye terk edilmesini istemektedir. Bu durum, semt sakinleriyle yerel yönetimler arasında soruna yol açmıştır. Seçim sürecinde, semt sakinlerinin kanundan doğan haklarının verilmesi yönünde ortaya konulacak açık irade, ilçe halkının desteğinin alınması noktasında belirleyici olacaktır.

-Beyoğlu bölgesinde, Gezi Parkı sürecine ilişkin teknik ayrıntılara hakim olan bir yönetim olarak, parkın olduğu gibi korunması noktasında etkin bir rol oynanacağı vurgusu önem kazanmıştır.

-Gümüşsuyu caddesinden Dolmabahçe’ye inen bir açık hava yürüyen merdiven projesinin ve çevresinde toplumun duraklayabileceği seyir terasları ve günübirlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanların oluşturulması ilçenin yanında bütün İstanbul’a hizmet sunan bir proje olacaktır.

VIII. TARAFIMIZDAN BEYOĞLU SEÇMENİNE YÖNELİK YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

Beyoğlu seçmeninin tercihinin partimize yönelmesi adına, son zamanlarda hemşehri grupları ve sivil toplum yapılaşmalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

“Yerel Yönetimlerin Yerlleşmesi-Muhtarlara Söz Hakkı” başlığı altında yürütülen akademik bilimsel projeyle, mahalle düzeyinde ve resmi veriler ve beyanlar üzerinden İlçenin sorunlarına ulaşılması, çözümlerin belirlenmesi ve projelendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Beyoğlu İlçesine yönelik olarak asıl önemli olan, Okmeydanı semtinde, hukuki sorunları olan halkın, kitlesel olarak bilgilendirilmesi, imar, planlama ve tapu tahsis belgesinden doğan haklarının mevcut ilçe ve büyükşehir belediyesine karşı korunmasına yönelik yapılan toplantılarda, sorunun ilk yerel seçimde ortaya konulan tercihlerle çok rahat çözümlenebileceği önemle vurgulanmıştır. Bu toplantılarda seçmenin hakları konusunda bilgilendirmeler yapılırken, mevcut yönetimin hukuksuz uygulamaları da daha açık bir şekilde anlaşılmıştır. Bu çalışmalar, adaylığımızın açıklanmasıyla birlikte, çok daha anlamlı hale gelecektir.