Beylikdüzü Analiz 2014

Beylikdüzü, üç basamaklı rakamlarla 2009 yerel seçimlerini kaybetmiş olduğumuz bir ilçedir. Beylikdüzü, üç partili bir siyasi yarışın sürdüğü bir yerleşim yeridir.

İnşaat sektörünün bütün marifetlerinin sergilendiği bir alan olarak karşımıza çıkar. Konut üretiminin yoğunluğu, ilçede konut fiyatlarının İstanbul geneline göre daha uygun olması sonucunu doğurmuştur. Yeniden yapılanan bir ilçe olmasına rağmen, yapılaşmalarda çok katlı binalar tercih edilmiş ya da teşvik edilmiştir.

Beylikdüzü İlçesinde inşaat sektörü uzun zaman, konut sayısına odaklanmış, skor kaygısıyla ölçüsüz-kontrolsüz bir şekilde çok katlı yapılar karşımıza çıkmıştır. Beylikdüzü’nde karşımıza çıkan bu yapılaşma modelinin ilk örnekleri, afet riski yönünde üzerinde durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

I.TARİHÇE-KONUM

M.Ö. 7 yy`da ilk yerleşimin başladığı Beylikdüzü’nün kurucularının Helenler olduğu varsayılır. M.Ö. 2.YY.’da Bizans egemenliğine giren Büyükçekmece’nin gözde beldelerinden biri olan Beylikdüzü, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır. Bir sayfiye ve tarım köyü olan Beylikdüzü, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde orduların konaklama yeri olduğundan, bölgede yoğun bir yerleşim olmamıştır

Beldede özellikle 1924 yılına kadar Rumların izleri görülmektedir. Burada yaşayan Rumlar Kurtuluş Savaşından sonra Yunanistan`da yaşayan Türklerle nüfus mübadelesine tutulmuşlardır. Daha sonra buraya mübadele ile gelen Türkler yerleştirilmiştir. Eski adı Garden (bahçe) olan Beylikdüzü’ne, bölgeden Rumların ayrılması üzerine iklimin de etkisiyle yoğun olarak yetişen kavak ağaçları nedeniyle Kavaklı adı verilmiştir. 1988 yılında Büyükçekmece’nin ilçe olması ile Büyükçekmece ilçe sınırları içine dahil olan Kavaklı, daha sonraki günlerde belediye hizmetlerini Gürpınar’dan almaya başlamıştır. Kavaklı, 01.12.1993 tarihinde Büyükçekmece ilçesine bağlı belde yapılmıştır. Yine bu karara dayanarak beldede 1994 de Beylikdüzü Belediyesi kurulmuştur. 22.03.2008 tarihinde Beylikdüzü beldesi ilçe statüsüne getirilmiş ve bu bağlamda komşu beldeler olan Gürpınar beldesinin üç mahallesi, Yakuplu beldesinin iki mahallesi de Beylikdüzü ilçe sınırlarına alınmıştır. Beylikdüzü, İstanbul’un hemen batısında yer alır. İlçe güneyde Marmara denizinin kuzey kıyıları ile sınırlanmakla beraber doğuda Avcılar, batısında Büyükçekmece kuzeyinde Esenyurta’ a komşudur. İlçe yüzölçümü 38 km2’dir

II. NÜFUS ANALİZİ

2012 nüfus değerlendirme sonuçlarına göre 218.120 nüfusa sahip olan Beylikdüzü’nde, yapılmakta olan toplu konut alanları ile birlikte sayının önümüzdeki on yıl içerisinde 500 bine ulaşması beklenmektedir. Mevcut nüfusun 107.439’u erkek, 110.681’i kadındır. Yıllık nüfus artış hızı %6,5 civarındadır.

Hali hazırda 145bin kayıtlı seçmeni vardır. Ancak, yoğun öğrenci yerleşimi tamamen kayıt altına alınmamıştır. Bu öğrenci kitlesinin kayıt altına alınması ve seçmen olması durumunda, ilçenin çok hassas olan seçmen tercih dengesinin partimiz lehine düzelmesi mümkündür.

Nüfus kayıtları ve seçmen listeleri konusunda yetenekli hukukçular, bilişim uzmanları ve tecrübeli siyasilerden kurulacak geniş bir ekiple, listeler üzerinde ayrıca ve önemle durulması gerekir. Seçmen listeleri üzerinde oynanmakta olan oyunun bir bir ortaya çıkarılması gerekir. İlçelerin nüfuslarına oranla seçmen sayısının dengeli olmadığı görülmektedir. Her sandık için bir iki kişilik olmak üzere, oluşturacağımız gönüllüler grubuyla sokak ve bina ölçeğinde yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya gelen tespitlerle etkin bir mücadele başlatılması gerekir. Bu anlamda seçim sürecini yönetecek yargı mensuplarıyla etkin bir iletişime ihtiyaç duyulacaktır. Seçim yargısının kendi içerisinde yürümesi ve farklı bir makama temyizinin kabil olmaması, ilk kararı veren ya da itiraz üzerine değerlendirme yapan yargı görevlilerinin kararlarını önemli kılmaktadır. Bu yönde etkin bir çalışma yapılması gerekir.

ORHAN BEY, NÜFUSUN EĞİTİM DURUMUNU GÖSTEREN BİR TABLO BULABİLİRSEK YERİNDE OLUR. BİR İHTİYAÇ VAR BU TABLOYA !!!!!!

III. SOSYAL ANALİZ

Nüfusu genel olarak orta gelir seviyesinde olan Beylikdüzü’nde yaşayan emeklilerin sayısının çokluğu dikkat çekmektedir. Emekliler, en büyük seçmen kitlesini oluşturmaktadır. Emeklilik dönemini huzur içerisinde yaşamak isteyen bu insanlar, ilçenin şu anki yapılaşma yoğunluğu içerisinde nefes alamaz duruma gelmişlerdir. İlçede yaşlılara yönelik tesis ve altyapılı alanlara ihtiyaç vardır.

İlçedeki kalabalık ikinci seçmen grubu öğrencilerden oluşmaktadır. İlçedeki öğrenci nüfusu özellikle üniversite öğrencileri önemli bir sayıya ulaşmıştır. İlçe ve civar ilçelerde yer alan özel ve devlet üniversitesi öğrencileri ikamet için Beylikdüzü İlçesini tercih etmektedirler. Bu nedenle eğlence, yeme-içme sektörleri oldukça canlıdır. İlçe sınırlarında ikamet eden bu öğrenci popülasyonu tam anlamıyla kayıt altına alınmamıştır. Bir evde yaşayan 2-3 ve daha fazla gencin ikamet nakillerini yaptırmadıkları bir gerçektir. Kira kontratını yapan bir öğrenci veya velisi zorunlu olmadıkça bu resmi işlemi yapmamaktadır. Önemli bir seçmen sayısı oluşturan bu genç öğrenci popülasyonu, ilçedeki sosyal yapıya ve ekonomik hayata canlılık getirmektedir. Özellikle 1999 depremi sonrası ilçede emlak fiyatlarının düşmesi yerleşme tercihinin gerilemesi inşaat yatırımlarının yavaşlamasından sonra ilçeye en büyük canlılığı getirdiği yadsınamaz. Önceleri geniş daireler inşaa edilirken bu öğrenci popülasyonunu göz önünde bulunduran 1+1 dediğimiz stüdyo daireleri yapmaya yönelik inşaat yatırımları çoğalmıştır.

E-5 kenarında sıralanan eğlence yerleri ve restoranlar ile AVM’ler kalabalıkları kendisine çekmektedir.

İlçe merkezinde park ve benzeri dinlenme alanları bulunurken, ilçenin güney ve kuzey bölgeleri bu açıdan yetersiz kalmaktadır.

Çok katlı binaların fazlalığı nedeniyle yoğun insan hareketliliği mevcuttur.

1.Yerel gazeteler

İlçede 6 etkin yerel gazete ve bağlı internet siteleri ile yerel haberler yapan 4 internet sitesi mevcuttur

Beylikdüzü gazetesi

Gerçek gazetesi

Haberdar gazetesi (bölgedeki 6 ilçede yayın yapmaktadır)

Yerelkulis

Beylikdüzü medya

Bizim bakış

Beylikdüzü ilçesinde yayınlanan ve yerel düzlemde basın faaliyetinde bulunan gazetelerdir.

2.Dernekler

Beylikdüzü, İstanbul’un diğer gelişmekte olan ilçelerine göre dernekler ve STK’lar konusunda farklılık göstermektedir. İlçede aktif olarak sadece bir hemşehri bir de kültür derneği bulunmaktadır. Beylikdüzü uydukent diye tabir edilen modern şehirleşmenin İstanbul’daki en büyük örneği olduğundan dernek sayısının az olması normaldir. Çünkü ülkemizdeki dernekler ya hemşehri veya sosyal amaçlı koruma, geliştirme dernekleridir. Bu dernek kuruluşları ve merkezleri il merkezine yakın kurulmaktadırlar. Beylikdüzü’de il merkezine oldukça uzaktır ve uydukent tarzı şehirleşmenin getirmiş olduğu anti sosyalleşmenin bir tezahürü olarak dernek sayıları azdır.

HATAYLILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KARACAAHMET SULTAN KÜLTÜRÜNÜ TANITMA DAYANIŞMA YAŞATMA VE YAŞATTIRMA KORUMA DERNEĞİ

Sosyal ve ticari dayanışma ve yardımlaşma konusunda ise 32 aktif dernek vardır.

AKASYA EĞİTİMCİLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BAKSAV – BAKIR SANAYİCİLERİ VAKFI
BEDER TÜM ENGELLİLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ
BESİD – BEYSAN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
BEYDER – BEYLİKDÜZÜ ENGELLİLER VE KİMSESİZLER DERNEĞİ
BEYLİKDÜZÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
BEYLİKDÜZÜ GÖNÜLLÜLERİ EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR ŞOFÖRLER ODASI
BEYLİKDÜZÜ KAPALI PAZAR YERİ PAZARCILARI DERNEĞİ
BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI – SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
BEYLİKDÜZÜ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ
BEYLİKDÜZÜ KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
BEYLİKDÜZÜ MİNİBÜS ESNAFI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BEYSİAD – BEYLİKDÜZÜ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
BEYZA İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ
BİLGE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BİR İNSAN EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
BL 109 MİNİBÜS SAHİPLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
ERZURUMLULAR DERNEĞİ
FATİH SULTAN MEHMET CAMİ YAPTIRMA DERNEĞİ
GÜRPINAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
HALİT CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEGİ
İSİFED – İSTANBUL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU
İSTANBUL BAKIR VE PİRİNÇ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
İSTANBUL MERMERCİLER DERNEĞİ
KADER MAHKUMLARI VE AİLELERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
KÜLSAT – İSTANBUL EĞİTİM KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
MEVLANA CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
S.S. ELİTKENT KONUT YAPI KOOPERATİF BİRLİĞİ
TEMAD – TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ
TURKUAZ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Dernek ve vakıfların iş hayatında faaliyette bulunan kişiler tarafından kurulmuş olması, seçim çalışmalarının bu gruplar üzerinden yürütülmesini gerektirmektedir. Seçim sürecinde ortaya konulacak projeler, sivil toplum faaliyetlerinin iş dünyasında şekillendirildiğini dikkate alarak oluşturulmalıdır.

3.Mahalleler

  – Cumhuriyet Mahallesi
  – Kavaklı Mahellesi
  – Sahil Mahallesi
  – Adnan Kahveci Mahallesi
  – Marmara Mahallesi
  – Barış Mahallesi
  – Dereağzı Mahallesi
  – Yakuplu Mahallesi
  – Gürpınar Mahallesi
        –Büyükşehir Mahallesi.   İlçedeki mahalle sayısı oldukça azdır. Ancak, bu durum Beylikdüzü küçük bir ilçe olduğu anlamına gelmez. Uydukent niteliğindeki sitelerden oluştuğundan ve dikey yapılaşma yoğun olarak tercih edilmiş olduğundan diğer çarpık yerleşmelerin olduğu ilçelerden çok daha dar alanda daha yoğun nüfusları barındırmaktadır. İstanbul’un genç ilçelerinden biri olduğundan görece olarak düzenli yapılaşma sağlanmıştır. İlçedeki mahallelerin bir kısmı bir zamanlar köy iken yapılan imar çalışmasıyla çok katlı siteler kurularak modern bir kent haline gelerek mahalleye dönüşmüştür.

IV. SİYASİ ANALİZ

Beylikdüzü, doğru çalışma ile kolayca alınacak ilçelerdendir. Zira 50bin oy kullanmamış seçmenin sandığa gitmesi için yeterli bir sebebi iktidar partisi güttüğü hırçın siyasetle bu halka vermiştir. Bir önceki seçimde 94bin oy kullanılmışken şu anda 145bin kayıtlı seçmen vardır. Önümüzdeki seçimlerin kış aylarında olması, partimiz açısından avantaja dönüştürülebilecektir. Haftalık izin gününü sandık başında geçirmek istemeyip vatandaşlık görevinden imtina eden seçmenler kış aylarında böyle bir davranış sergileyemeyecektir. İktidar partisinin taraftarları oy kullanmayı kutsal sayıp her şartta sandığa giderken biz kitleleri haftada 1 gün olan izin gününü bu demokratik hakkı kullanmak için harcama fedakarlığını yapmaya ikna etmediğimiz sürece kullanılmayan oylar aleyhimize netice verecektir.

Halkın büyük çoğunluğu sosyal demokrat tabandan gelirken, ilçe birleşmesi sonrası AKP çok küçük bir üstünlük elde etmiştir.

İlçe halkı mevcut durumda belediye ve başkanından sürmekte olan yolsuzluk soruşturma ve haberleri açısından memnun değildir.

Kitleye hitap edecek bir adayla, 2009’da 1000 oyun altında farklı kaybedilen seçim, bu kez 10-15 bin farkla kazanılacak durumdadır.

Her ne kadar 2011 yılında yapılan seçimlerde fark 6 bin oylara çıkmış gibi görünse de, yerel yönetim konusunda seçmeni etkilemek, mevcut memnuniyetsizlik nedeniyle kolay olacaktır.

Unutulmamalıdır ki Beylikdüzü ilçesinin nüfus ve sosyal yapısı bir avantajdır. Kendilerine hitap edecek akademik bir kariyeri olan bir aday, eğitimli seçmen kitlelerinin tercihi olacaktır.

Beylikdüzü
Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Yusuf Uzun 29.182  %31,02
Cumhuriyet Halk Partisi Vecdet Öz 28.240  %30,02
Milliyetçi Hareket Partisi Velittin Küçük 22.515  %23,94
Bağımsız Vehbi Cırakçı 8.791  %9,34
Demokratik Toplum Partisi Esin Çelik 1.823  %1,93
Saadet Partisi Celal Ustacan 973  %1,03
Demokratik Sol Parti Zeki Bingöl 801  %0,85
Bağımsız Türkiye Partisi İbrahim Yıldız 785  %0,83
Demokrat Parti Osman Nuri Bakırcı 342  %0,36
Emeğin Partisi İbrahim Durmaz 176  %0,04
Anavatan Partisi Filiz Erdem 160  %0,17
Türkiye Komünist Partisi İlhami Durmazkeser 123  %0,13
Hak ve Özgürlükler Partisi Mahmut Bilen 96  %0,10
Liberal Demokrat Parti Asuman Eryener 38  %0,04
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Yusuf Uzun 94.045  %100
1. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 43,78 53.168 2. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 38,75 47.054 3. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 11,18 13.571 4. ABDULLAH LEVENT TÜZEL 2,59 3.146 5. HAS –  Halkın Sesi Partisi 0,70 856 6. SP –  Saadet Partisi 0,66 806 7. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,54 650 8. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,44 530 9. DP –  Demokrat Parti 0,32 393 10. MP –  Millet Partisi 0,21 250 11. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,17 212 12. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,17 211 13. MUSTAFA AVCI 0,06 73 14. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 0,04 51 15. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,04 51 16. HANİFİ AVCI 0,03 36 17. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,00 0 18. EMEP –  Emek Partisi 0,00 0    

V. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ

1.Yol Altyapısı

Beylikdüzü’ne ana ulaşım ilçenin kuzeyinde yer alan ve artık ihtiyacı karşılamaktan uzak kalan E-5 üzerinden sağlanmaktadır.

İlçe sınırları içerisinde göreceli olarak geniş bulvarlar olmakla birlikte sokak aralarındaki darlıklar ve giderek artan trafik yoğunluğu nedeniyle mevcut yollar ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.

İlçenin mevcut haliyle ve sürekli artan nüfusuyla yıllık 15 Km civarında şehir içi yola ihtiyacı bulunmaktadır.

2.Otopark

Otopark sıkıntısının AVM’ler ile çözümlenilmeye çalışıldığı Beylikdüzü’nde bir adet yer altı otoparkı mevcuttur. Sitelerin neredeyse tamamının otoparkı mevcuttur. Bu otoparkların bir kısmı tamamen kapalı, yeraltı otoparklarıdır. İlçedeki sıkıntı sitelerin yabancı araçları almayıp dışarıda kalmalarına veya bu otoparklara giriş için gerekli kart ve kumandanın kullanıcıların ihmalinden dolayı yanlarında bulundurmadıklarından site dışındaki yollara park etmeleriyle sokak parklamaları oluşmaktadır. Otopark sıkıntısının eskiye dayalı nedeni ise sitelere geniş sosyal alan bırakırken kamuya daha dar ortak alan bırakan imar planlarıdır.

3.Ulaşım

İlçeye metrobüs hattı ve 10 otobüs hattı ile ulaşılabilmektedir.

Ayrıca ilçe içinde sefer yapan 4 otobüs hattı mevcuttur. Ancak, tüm bunlar ilçenin il merkezine olan uzaklığını kısaltmamaktadır. İlçe deniz kenarına konuşlanmış olmasına rağmen hiçbir deniz seferi yoktur. Mevcut mantıkla deniz seferi zaten çok uzun sürecektir. Deniz otobüsü ile hızlı bir ulaşım sağlanabilir. İlçede mesai başlangıcında dışarıya doğru bir insan hareketi olmaktadır. Mesai bitiminde ise ilçeye doğru bir geri dönüş hareketi gerçekleşmektedir. Bu durum ilçenin konut bölgesi olmasından kaynaklanmaktadır. Servisler ile sağlanan ulaşım tercihi oldukça yaygındır. Bu bölgede oturan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, kurumsal firmalarda çalıştıklarından servis imkanlarına sahiptirler. Bu durum çalışanlar için imkan olarak değerlendirilirken, diğer vatandaşlar açısından ilçede trafik yoğunluğu ve ulaşım çilesi anlamına gelmektedir.

4.Yeşil alan

Yeşil alan bakımından İstanbul’un şanslı ilçelerinden Beylikdüzü’nde kişi başına 10 m2 aktif yeşil alan düşmektedir.

İlçede halkın kullanımına açık 79 park bulunmaktadır. Genç ilçe diyebileceğimiz Beylikdüzü’nde yer alan pek çok site dahilinde ortak alanlar peyzaj yöntemiyle yeşillendirilmiştir. Site içlerinde yer alan bu yeşil alanların dikey yapılaşmaya göre şekillenen siteler açısından yeterli olduğunu söylemek imkânsızdır.

5.Eğitim Hizmetleri

İlçede 1 anaokulu, 23 ilköğretim okulu, 10 lise mevcuttur.

Bunların yanı sıra 19 özel anaokulu, i özel ilköğretim okulu, 3 özel lise bulunmaktadır.

8 sürücü kursu, 14 dershanenin bulunduğu ilçede İSMEK’e bağlı 5 kurs merkezi yer almaktadır.

İlçede bir özel üniversite bulunmaktadır. Ancak, komşu ilçelerde bulunan 3 üniversitenin öğrencileri için de Beylikdüzü cazibe merkezidir. Üniversite öğrencileri hem bir seçmen hem de öğrenci olmaları nedeniyle, Beylildüzü’nde öğrencilere yönelik sosyal projelerin geliştirilmesi etkili olacaktır. Projelerin detayları, seçim sürecinde gönüllü olarak faaliyetlerimize destek verecek olan öğrencilerimizin tercihleriyle şekillendirilebilir.

6.Sağlık Hizmetleri

Devlet hastanesi bulunmayan ilçede 8 sağlık ocağı ve 5 özel hastane yer almaktadır.

Sağlık hizmetleri hızla artan nüfusa karşılık oldukça yetersiz durumdadır. Merkezi idarenin sorumluluğunda olan sağlık hizmetleri belediye tarafından talep ve altyapı imkanlarının oluşturulmasıyla teşvik edilmesinin yanında, sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, Belediye sağlık tesisleri üzerinden hizmet üretilmesi sağlanmalıdır. Bakanlık tarafından oluşturulan bölge hastaneleri kapsamında herhangi bir yatırım planında Beylikdüzü tercih edilmemiştir. İlçede bulunan 5 özel hastanenin bu öngörülere göre yatırım yaptığı değerlendirilmektedir. İlçeye yönelik kamu sağlık yatırımlarının öngörülmemiş olması, Belediyenin elini güçlendiren bir durumdur. Yürütülecek ve maliyeti üzerinden sunulacak, etkili, yerinde, ulaşım kolaylığı olan sağlık hizmetlerinin seçmen tercihini etkilemenin ötesinde, bir sosyal belediyeye çok yakışacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

7.İbadethaneler

İlçede 19 camii ve bir Cemevi bulunmaktadır. Camiiler göreceli olarak kalabalıklara hitap edecek büyüklüklerdedir. İlçede abartılı olmayan cami sayısı son derece avantajlı bir çalışma fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Beylikdüzü’nde bulunan 19 caminin imamıyla yapılacak koordinasyon ile kent dindarlığını özendiren programlara destek sağlanması yoluyla halkın bütününe ulaşma imkanı sağlanabilir. Ev ve iş arasında gidip gelen bölge halkının sosyalleşmesinde, cami arazileri kullanılarak inşa edilecek sosyal yapılar etkili olabilecektir.

VI. EKONOMİ

Türkiye’nin en büyük konteyner limanına sahip Beylikdüzü ilçesinden, sadece Ambarlı limanı aracılığı ile 22.6 milyar dolarlık dış ticaret geliri elde edilmektedir. Yeni balık hali de bu ilçemiz sınırları içinde olacaktır.

Yeni tamamlanan turistik yat limanının da bölge ekonomisine katkıda bulunması beklenmektedir.

İlçede 4324 adet işyeri bulunmaktadır.

Bunlardan 202’si umuma açık, 3.122’si sıhhi ve 1000!i gayrı sıhhi müessese statüsünde çalışmaktadır.

İlçede ayrıca 54 adet 1. Sınıf işyeri, organize sanayi bölgesinde de 880 işyeri mevcuttur.

Hızlı ve yüksek katlı yapılaşma devam ettiğinden ilçede istihdam sorunu giderek artmaktadır

İlçede BOSB, Birlik Sanayi Sitesi, Bakırcılar SS, Mermerciler SS, Beysan SS olmak üzere bir sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesi bulunmaktadır.

İlçede klasik cadde esnafı yok denecek kadar azdır. Bunun nedeni yapılaşmanın yüksek binalar ve site yoğunluğu olmasıdır. AVM ve çarşı niteliğinde olan dükkanlar ilçedeki ticari hayatı oluşturur.

VII. SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Mali Yapının Güçsüz Olması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mali yapının yeterince güçlendirilememesi, belediye gelirlerinde ve bütçeden alınan payın düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Şişli’de aynı özelliklere sahip bir daireden 5bin TL civarında emlak vergisi alınırken bu bölgede bin TL civarındadır. Emlak ve çöp vergileri belediyenin önemli bir gelir kaynağıdır. Merkezi idareden ve büyükşehirden alınan ödenek ve desteğin reel kullanılması sağlanarak, mali kaynaklar yeterli hale getirilebilir. Sosyal belediyeciliğin zorunlu yansıması olarak, sahip olunan kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, öncelikli olan hizmetlere ağırlık verilmesi, sağlıklı bir kamu politikası analizini gerektirmektedir. Bu çalışmada da görüldüğü üzere, analitik olarak konulara bakıldığında olumlu sonuçlar alınması kolaylaşacak, düşük maliyetle kısa sürede sonuç verecek hizmetler üretilebilecektir.

Üç Beldenin Birleşmesi Nedeniyle Entegrasyon Sorunun Yaşanması Beylikdüzü açısından beklenen bir durumdur. Merkez Beylikdüzü ile bağlanan beldeler yapısal olarak farklılık göstermektedir. İlçenin dikey yapılaşması beldelerde yataya dönüşmüştür. E5’in sağı ve solunda yer alan merkez Beylikdüzü’ne katılan beldeler Marmara denizi kenarında yer almaktadırlar. Bu ilçeye yönelik tüm yatırımlar E5 kenarındadır. Beylikdüzü’nün sahip olduğu imkanların bütün ilçeye yayılması planlanıp  eksik olan entegrasyon sağlanmalıdır. Belediye hizmetleriyle ilçenin entegrasyonunun sağlanması çabalarına ek olarak, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında oluşturulacak sosyal projeler üzerinden de entegrasyonun sağlanmasına çalışılmalıdır. Kentlilik bilincinin oluşturulması Beylikdüzü açısından bir ihtiyaçtır. Özellikle ilçenin farklı merkezlerinin yerli halkıyla emekli insanların bu entegrasyona ihtiyacı olduğu değerlendirilmektedir.

Alış Veriş Merkezi ( Avm ) Sayısının Fazla Olması doğrudan sorun olarak değerlendirilebilecek bir konu olmakla birlikte, yan etkileri nedeniyle, ilçe halkı tarafından sorun olarak görülmeye başlanmıştır. AVM yapıların sorun olarak ifade edilmesinin geri planında var olan etkenlerden biri de, bu yapılanmaların hükümetin temel şifrelerinden biri olmasıdır. AVM-OTEL-RESİDANCE üçlemesi, toplumda reaksiyon doğurur hale gelmiştir. İmar planlarında ticaret alanı olarak görünen alanlar yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından inşaa edilmiştir. Yeni olan bu AVM’ler ekonomik anlamda cazibelerini korumaktadırlar. Bu merkezler sadece ilçe halkına değil çevre ilçelere de hitap etmektedir. Ancak, özellikle hafta sonu yoğunluğuna yol açmaktadırlar.  İlçe halkının çalışan bireylerden oluştuğunu göz önünde bulundurursak tatil günlerini kendilerine yakın olan ve her imkanı barındıran bu merkezlerde geçirmeleri gayet normaldir. İlçedeki AVM sayısının kontrol altında tutulması ve mevcutların denetlenip hizmet kalitelerinin artırılması şarttır. Sosyal Belediyecilik hizmetleri kapsamında, ilçe gençlerinin AVM yapılanmalarından olumsuz etkilenmesinin kontrol altında tutulması gerekir.

Hiç Bir Kamu Sağlık Kuruluşunun Olmaması gerçek anlamda, Beylikdüzü’ne özgü bir sorundur. İlçedeki 5 özel hastane ve komşu ilçelerdeki devlet hastaneleri ihtiyaca cevap vermeye çalışmaktadır. Belediye tahsis edeceği alanlarla ya da imar plan kararlarıyla özel sektör tarafından sağlık hizmetin getirilmesini sağlayabilme imkanına sahiptir. Bu noktada, Belediyeden beklenen kendi sağlık tesisini ve sağlık ekibini oluşturarak, ilçe halkına kaliteli ve sosyal içerikli sağlık hizmetleri sunabilecektir ve sunmalıdır. İlçede kamu hastanesinin bulunmayışı, bir hizmet fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, çevrede bulunan özel üniversitelerin ilçe sınırları içerisinde hastane açmaları, kurulacak ikili ilişkiler ve imar plan kararlarıyla sağlanacak teşvikler ve kamunun ortak alanlarından yapılabilecek teşviklerle sağlanabilir ve sağlanmalıdır.

Sanayi Atıklarının Derelere Atılması Beylikdüzü İlçesinde bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Atıklar, önce dereleri sonrasında da Marmara Denizini kirletecektir. Derelerin ıslahı konusunda, büyükşehirler tarafından yapılması projelendirilen çalışmalar yapıldığında, derelerin çevreye duyarlı bir şekilde yararlanılan mekanlar haline gelmesi sağlanmış olacaktır. İlçedeki sanayi üretim tesislerinin çevreye duyarlı üretim yapmaları sağlanacak ya da iş sahipleriyle ortak bir düzlemde sanayi faaliyetlerinin tasfiye edilmesi sağlanacaktır. Mevcut sanayi sitelerinin arsaları değerlenmiş olup taşınmaları için gerekli çalışmalar ve teşvikler kolaylıkla yapılabilecektir.

Bölgede Yapılaşmanın Yüksek Katlı Olması Nedeniyle İleriki Süreçte Nüfus Yoğunluğunun Yüksek Olması önemli bir sorundur. Mevcut konutlarda yaşayan aileler Türk ailesinin nüfus ortalamasının altındadır. Çoğu ailede karı-koca çalıştığından ya tek çocuk vardır ya da çocuksuz ailelerdir. Ancak, başbakanın telkinleriyle en az 3 çocuk hedefinin gerçekleşmesi durumunda, ilçe nüfusun yoğunlaşması kaçınılmazdır. Sosyal demokrat belediyeler olarak, ailelerin çocuk sahibi olması elbette ki bizim de tercihimizdir. Burada vurgulanmak istenen, gelecekteki nüfus ve demografik yapıya göre, gereken sosyal donatı alanları ve sosyal projeler gündeme alınmalı ve planlanmalıdır.

Emeklilerin Tercih Ettiği Bir Kent Olması Beylikdüzü Belediyesi açısından sosyal projeler üretme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. İlçenin İl merkezine uzak olması, düzenli yapılaşmaya sahip olması emekli vatandaşların tercih etmelerinin ana sebebidir. İlçede yer alan konutlar merkeze yakın emsallerine göre çok daha düşük bedellere alınabilmektedir. Bu durum, emekli olan insanların kısıtlı imkanlarla ev sahibi olabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu noktada, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle öncelikle yaşamsal ürünlerin de uygun bedellerle temin edilebildiği bir Beylikdüzü yaratılması gerekir. İlave olarak, emekli vatandaşların günlük yaşamlarını renklendiren sosyal projeler üretilmeli, hatta emekli kişilerden eğitim durumu ve uzmanlıklarına göre, sosyal sorumluluk projelerinde yararlanılması yoluna gidilmelidir.