Bayrampaşa Analiz 2014

Bayrampaşa, Kuzeyde Gaziosmanpaşa, Doğuda Eyüp, Güneyde Zeytinburnu, Batıda Esenler  İle Çevrili olan İstanbul’un küçük ölçekli ilçelerinden biridir.

Yüzölçümü 6,98 Km2 olan ilçe, oldukça dar bir alana sıkışmış durumdadır.

Bayrampaşa İlçesi,  İstanbul’un Nüfus Yoğunluğu Açısından En Yüksek Yoğunluk Değerine Sahip İlçelerinden Birisidir. 1970 Yılında Yoğunluğu 130 Ki/Ha İken 2000 Yılında 259 Ki/Ha Yoğunluk Değerine Ulaşmıştır. Bugün yoğunluk 270Ki/Ha olarak çok ileri düzeye ulaşmıştır.

1927’den İtibaren Gruplar Halinde Bulgaristan ve Yugoslavya’dan Gelen Göçmenlere İlaveten 1955’te İstanbul’un İki Büyük Caddesi Olan Vatan Ve Millet Caddeleri Yapılırken Evleri Kamulaştırılan Vatandaşların Çoğunun Sağmalcılar Köyü’ne Yerleşmesi, Nüfusun Artışının başlıca nedenidir.

1950’den İtibaren Bölgede Yapılan Fabrikalarla, sanayi tesislerinin yoğunlaştığı bir yerleşim yeri olarak ilçe şekillenmiştir. Sanayi tesislerinin yoğunluğu, imalatta çalışacak kişilerin bu bölgede yerleşmesi sonucunu doğurmuş ve nüfus çok hızlı bir şekilde artmıştır.

IV. Murad’ın Sadrazamlarından Bayram Paşa’nın Burada Bir Çiftlik Sahibi Olmasından Esinlenilerek, ilçenin çekirdeğini oluşturan Sağmalcılar köyünün adı Bayrampaşa olarak değiştirilmek suretiyle bu yerleşim yeri, bu günkü adını almıştır.

Eyüp İlçesi’nin Bir Semti Olarak Gelişmesini Sürdüren Bayrampaşa, Mayıs 1990 Tarihinde İlçe kanuni düzenlemeyle ilçe haline getirilmiştir. Böylece Bayrampaşa, Eyüp Belediyesi’nden ayrılarak müstakil Belediye olmuştur.

Bayrampaşa, Cadde ve Sokakları ile Oldukça Planlı Bir Şehir Görünümündedir. Semt Merkezi Orta Mahalle, Vatan ve Yenidoğan Mahallelerini içine almaktadır.

Büyük İstanbul Otogarı, Sebze Hali, Metro Merkezi, Otobüs Terminali, PTT Santralı, Bayrampaşa Cezaevi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı ve Dispanseri Başlıca Kamu Kuruluşlarıdır.

1970 Öncesinde ağırlıklı olarak Tarıma Dayanan bir ekonomiye sahip olan Bayrampaşa, 1970 Sonrasında, sanayileşme, hızlı kentleşme ve yoğun göç sonrasında Ekonomisi Sanayi ve Ticaret Ağırlıklı Bir İlçe haline gelmiştir. İlçede Yaşayanların Bir Kısmı İlçe Dışında Çalışırken, Bir Kısmı Esnaflık Yapmakta, önemli bir kısmı da Sanayi Kuruluşlarında Çalışmaktadır. Ağır Bir Sanayisi Olmayan Bayrampaşa’da, Sanayi, Yedek Parça, Otomobil Tamiri, Kalıpçılık, Elektrik Elektronik Parça Üretimi, Hırdavat Alet Üretimi, Plastik Döküm, Soğuk Demir İşlemesi Talaşlı Üretim, Tekstil, Gibi Alanlara Yönelmiştir. Tarımsal Alan Yoktur.

I.NÜFUS ANALİZİ

2011 nüfus değerlendirme sonuçlarına göre Bayrampaşa’da 269.709 kişi yaşamaktadır. Hektar başına düşen yaklaşık 270 kişi, ilçeyi kalabalık bir yerleşim yeri haline getirmektedir. Bayrampaşa nüfusunun 136.349’u Erkek, 133,30’ı Kadınlardan oluşmaktadır.

Bayrampaşa İlçesinin nüfus yoğunluğuna göre, ihtiyaç duyacağı teknik ve sosyal donatı altyapısının yetersizdir.

II. SOSYAL ANALİZ

Bayrampaşa İlçesinde sosyal hayatın hareketli olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Ekonomik düzeyin yüksekliğine paralel olarak, sosyalleşmenin ve kentlilik kültürünün yükselmiş olduğu görülmektedir.

Bayrampaşa İlçesinde yerel basın kuruluşları, hemşehri ve iş dünyası sivil toplum kuruluşları etkin olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.İlçedeki Yerel Gazeteler

Bayrampaşa Gazetesi

Bayrampaşa Gündem Gazetesi

Bayhaber Gazetesi, Bayrampaşa İlçesinin etkin yerel basın kuruluşlarıdır.

2.Dernekler

Bayrampaşa İlçesinde sosyal hayat oldukça örgütlenmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı coğrafyalardan İlçeye göç edenlerin oluşturdukları hemşehri dernekleri sosyal yaşamda oldukça etkin gözükmektedirler. İşadamlarının da kendi aralarında örgütlendikleri görülmektedir.

Hemşehri Dernekleri

– Bulgaristan Türkleri Kültür Ve Hizmet Der. – 

– Rumeli Balkan Türk. Halk Oyu. B.Paşa Manastır Folk. Araş.Der. 577 47 99 

-Akşehirliler Yardımlaşma Ve Kaynaşma Der. 612 31 81 

-Bosna San .Kül. Ve Yrd. Der. 546 35 02 

-Karadenizliler Kül. -Yrd .Der 674 21 89 

-Pirlepeliler Kültür Ve Day. Der. 544 06 43 

-Rumeli Türkleri Kül. Ve Day.Der 613 83 71 

-Trakyalılar Yar. Ve Kül.Der 535 28 70 

Yerel seçim çalışmalarında dernekler üzerinden yapılacak seçmen çalışmalarının etkili sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir.

Ticari ve Sosyal Amaçlı Dernekler

– Alternatif Yakıt Sist.Dönüş İth. İhrc.Day. Der 576 03 11 
– B.Paşa Halk Eğitim Merk. Yap.Yaş.Ve Gel.Der 544 14 20 
– B:Paşa İlim Kültür Ve Sosyal Yard.Der 616 83 97 
– Kartaltepe Mh. 67.Sk No:24 
-(TİAD) Tak.Tez.İşadamları Daynanışma Der. 501 77 31 
-(TRİSAD) Türkiye Triko Sanayici. Der. 612 85 09 
-Altıntepsi İlim Kültür Der. 493 06 16 
-Altıntepsi Mh. Poyraz Sk.No:56 
-Arnavut Kardeşliği Kül. Ve Day. Der – 
-B.Paşa Devlet Hastanesi Yar. Der 567 67 74 
-B.Paşa Eğt Ve Öğr. Yrd.Der 640 51 95 
-B.Paşa Gü Vercin Yetiş. Der. 616 71 94 
-B.Paşa Güvercin Sevenler Ve Yeti? ?. Der. 544 72 83 
-B.Paşa İlçe Hükümet Binası Yap.Ve Hiz. Geliş Der. – 
-B.Paşa İlçesi Emniyet Hiz. Binalarını Yap.Yaş.Ve Kor.Der 544 01 87 
-B.Paşa İlçesi Güncelliştirme Sosyal Faaliyet Ve Day.Der 612 02 18 
-B.Paşa Karatltepe Mh. Eğt. Kültür .Yrd Day. Der 417 60 68 
-B.Paşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 
-B.Paşa Minibüs İşlet. Ve Şöförleri Yard Der 537 60 02 
-B.Paşa Şehir Kulübü Der 612 17 46 
-B.Paşa Şehit Aileleri Yard. Sos. Kül. Ve Day. Der. 612 18 44 
-B.Paşa Yenidoğan Mh. Esnafları Yrd Der. – 
-B:Paşa Tarihi Eser Sevenler Der. 565 19 10 
-Bayrampaşa Hayra Ve İlme Hizmet Der. 616 70 38 
-Bayrampaşa İş Adamları Der. – 
-Bayrampaşa Orta Mh. Esnafları Yard. Ve Day. Der. – 
-Bayrampaşa Vakfı 612 18 09 
-Derya-I Saadet Kültür Hiz.Der 538 24 21 
-Elele Çift Engelliler Eğt. Ve Rehabilitasyon Merk 577 14 55 
-ES-DER Bayrampaşa Şubesi 501 23 26 
-İlim Yayma Cem. B.Paşa Şub 612 19 70 
-İst. Çevik Kuvvet Şube Müd. Binaları Araç Ve Gereçleri Yap. Gel. Der. 674 19 70 
-İst. Düğün Salonu İşletmeleri Yard. Ve Day.Der 565 38 57 
-İst. Meyve Sebze Komis. Ve Tü Ccarları Der. 640 73 73 
-İst. Posta Güvercini Yet. Der 576 74 84 
-Kartaltepe Mh. Sosyal Yrd. Ve Day.Der 545 47 58 
-Kücük Ve Orta Ölçekli İlm.Ve İhracatçılar Der. (KOS-ER) 696 62 90 
-Kücük Ve Orta Ölçekli Otomat .Der 482 15 86 
-Mali Müşavirler Ve Muhasebeciler Birliği 541 52 25 
-Maltepe Trikocular Day.Der. 674 72 80 
-Müstakil Esnaf Ve Sanatkarlar Derbeği 544 08 14 
-Müstakil Tüketiciler Bir.Der. 567 97 44 
-Orta Mh. Güvercin Kuşu Sevenler Der. 565 94 87 
-Orta Mh. Güzelleştirme Yrd. Ve Day. Der. – 
-Otogar Esnafları Derneği 658 08 97 
-Senabil Vakfı 614 89 60 
-SSK Topçular Dispanseri Hizmetleri Geliştirme Der. 578 56 40 
-Susam Tahim Helva Ve Reçel İmalatçıları Der. – 
-Tuna Lisesi Mez. Yard. Day. Der. – 
-Tüketici Koruma Derneği 567 97 44 
-Tüm Otobüsçüler Ve Otobüs İşletmecileri Derneği 658 10 10 
-Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Bayrampaşa Şubesi 576 79 88 
-Türkiye Sakatkar Derneği 576 87 94 
-Uluslar Arası Anadolu Ve Trakya Otobüsçüleri Der. 658 05 05 
-Üsküplü Esnaflar Sos. Yar. Ve Day. Der – 
-Vinç İşlet. Kurtalıcılar Yrd.Ve Day. Der. – 
-Yıldırım Esnafları Yar. Der. 537 62 72 
-Yıldırım Mh. Güvercin Sevenler Ve Koruyanlar Der 578 42 27 
-Yıldırım Mh. Güz. Day. Der. – 
-Yıldırım Mh. Sakinleri Sos. Yar. Ve Day. Der. – 

Altmışın üzerinde sosyal sorumluluk ve ticari amaç güden dernek karşımıza çıkmaktadır. Bu oldukça yüksek bir sosyalleşme ve sosyal sorumluluk düzeyinin Bayrampaşa İlçesinde gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir. Bu noktadan hareketle, sorunları diğer ilçelere göre daha az olan Bayrampaşa seçmeninin sosyal sorumluluk projeleri üzerinde desteğinin talep edilmesinin etkili sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir. Yerel yönetimlerde ortaya konulacak projeler ya da adayların sosyal sorumluluk üstlenmiş kişilerden seçilmesi durumunda, kendi yaşamlarında sosyal sorumluluk projelerine katılmayı bir gereksinim olarak kabul etmiş kişilerin bu yönde bir yaklaşım sergilemeleri beklenir.

Mahalleler ve muhtarlar

MUHTARLIK ADI TELEFON ADRES
Yenidoğan Mah. Muhtarı [212] 567 43 28 – 674 91 99 Yenidoğan Mh. Numunebağ Cd. No:11/C
Terazidere Mah.Muhtarı [212] 567 60 04 Terazidere Mh.60.Yıl Parkının Alt Kısmı
Altıntepsi Mah.Muhtarı [212] 674 02 52 – 674 02 52 Altıntepsi Mh.Mektep Sk.No:2
Kartaltepe Mah.Muhtarı [212] 581 00 07 Kartaltepe Mh. Kültür Sk. No:8
Kocatepe Mahallesi Muhtarı [212] 640 13 08 – 437 12 92 Kocatepe Mh.28.Sk.No:4
Yıldırım Mah.Muhtarı [212] 618 35 35 – 616 05 33 Yıldırım Mh.Şehit Kamil Balkan Cad. Belediye Çarşısı Yanı
Orta Mh. Muhtarı [212] 613 81 42 – 567 42 79 Orta Mh. Numunebağ Cd. No:11/A

Bayrampaşa İlçesinde sadece sekiz adet mahalle bulunmaktadır. Bu kadar az bir mahallede yoğun sayılacak bir nüfus yapısı karşımıza çıkmaktadır. Bayrampaşa İlçesinin mahalle muhtarlarıyla doğrudan temasa geçilmiş, “yerel yönetimlerin yerelleşmesi” projesi kapsamında kendileriyle anket, mülakat ve bilimsel çalışmalara katılımları Platform adına talep edilmiştir. Bilimsel projeden elde edilen veriler seçim sürecinde değerlendirilecektir.

III. SİYASİ ANALİZ

Ağırlıklı olarak balkan göçmenlerinin yer aldığı bir ilçe olarak Bayrampaşa sosyal demokrat bir seçmen tabanına sahiptir. Ancak,  1990’lı yılların ortalarına kadar hakim olan sol ve sosyal demokrat eğilim, kırsaldan gelen yoğun göç dalgasının etkisiyle değişime uğramıştır.

1990-1994 yılları arasında DSP’den Necdet Özkan’ın ilk belediye başkanı olduğu Bayrampaşa’da sol ve sosyal demokrat seçmenin bir kısmı, sağ partilere oy vermeye ve eğilim olarak sağa kaymaya başlamıştır.

2009 seçiminde az farkla kaybedilen (66 bin akp/56 bin CHP) yerel seçim sonucu önemli bir değerlendirme verisi sunarken, sadece 2 yıl sonra yapılan genel seçimlerde tablo önemli oranda dengesini kaybetmiş ve akp=2XCHP haline gelmiştir (90 bin akp/46 bin CHP). Bu veriler, Bayrampaşa ilçesinin sosyal demokrat kimliğini koruduğunu, ancak sosyal politikaların projelendirilerek ortaya konulmasını talep ettiğini açık olarak göstermektedir. İlçe genelinde var olan ve sosyal sorumluluk üstlenmiş derneklerle ilgili yapılan değerlendirmelerde de ortaya konulduğu üzere, Bayrampaşa ilçesi seçmeni ağırlıklı olarak sosyal demokrat kimliğini korumakta, ancak sadece söylem değil, sosyal projeler de talep etmektedir.

İlçenin oturmuş bir ilçe olması, yoğun nüfusa rağmen arazi olarak küçük olması ve sorunlarının azlığı giderek merkezi idareye yaklaşmasına neden olmuştur. Merkezi idarenin ilçe yönetiminde egemen olması, yerel yönetimlerin özerkliği sorununu ve merkezileşme tehlikesini de beraberinde getiren bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

2009 yerel ve 2011 genel seçimlerinde partiler ve oy dağılımına bakıldığında, siyasi analiz bakımından bazı verileri görmek de mümkündür.

2009 seçimleri

Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Bürge 66.476  %43,22
Cumhuriyet Halk Partisi Bahri Sipahi 56.168  %36,52
Saadet Partisi Ali Eminoğlu 12.138  %7,89
Milliyetçi Hareket Partisi Kadir Başar 8.565  %5,57
Demokratik Sol Parti Muharrem Çınar 4.106  %2,67
Demokratik Toplum Partisi Fettah Tekin 2.674  %1,74
Büyük Birlik Partisi Ahmet Gümüş 2.064  %1,34
Demokrat Parti Osman Yılmaz 1.218  %0,79
Bağımsız Türkiye Partisi Mithat Kandemir 250  %0,16
Türkiye Komünist Partisi Hakan Turan 135  %0,09
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Mevlüt Uysal 153.794  %100
2011 SEÇİM SONUÇLARI
        Oy Oranı Toplam Oy 1. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 54,31 90.027 2. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 27,80 46.084 3. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 10,23 16.961 4. SP –  Saadet Partisi 1,91 3.164 5. SIRRI SÜREYYA ÖNDER 1,87 3.108 6. HAS –  Halkın Sesi Partisi 0,96 1.594 7. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,63 1.050 8. DP –  Demokrat Parti 0,56 925 9. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,46 763 10. ÇETİN DOĞAN 0,34 567 11. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,33 542 12. MP –  Millet Partisi 0,24 402 13. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,14 234 14. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 0,06 106 15. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,05 84 16. EMEP –  Emek Partisi 0,00 0 17. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,00 0

IV. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ

Bayrampaşa İlçesi, yapılaşmasını belli oranda tamamlamış bulunan ve merkezde bulunan bir ilçe olduğundan, altyapı ve üstyapı konusunda görece olarak mesafe almış gözükmektedir.

1.Yol ve Ulaşım Altyapısı

Bayrampaşa İlçesinde yol sorunu büyük oranda halledilmiş durumdadır. Yol sorununun halledilmiş olması gereken yolların açılması anlamında bir tespiti ifade etmekle birlikte, açılan yolların standartlara uygunluğu konusunda sorun olmadığını söylemek zor olacaktır. Mevcut belediye başkanının görev yapmakta olduğu son 4 yılda sadece 500 metre yeni yol açılmış bulunmaktadır. Bu durum, ilçenin yerleşim ve yapılaşma adalarının belirginleşmesinden kaynaklanmaktadır. Yeni bir planlama ve uygulama yapılması beklentisi sınırlı düzeydedir.

Toplu ulaşım sorunu büyük ölçüde çözümlenmiş gözükmekle birlikte, sunulan toplu taşıma hizmetinin kalitesi konusunda yakınmalar da mevcuttur. İlave olarak, ulaşım ve trafik bir arada düşünüldüğünde ilçe merkezinde yoğun bir trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır.

2.Otopark Hizmeti

Bayrampaşa İlçesinin yoğun bir nüfus yapısına sahip olması, hektar başına düşen kişi sayısının fazlalığı bu alanda yoğun bir araç trafiği oluşması sonucunu doğurmaktadır. Yoğunlaşan araç trafiği açısından yollardan sonra gelen temel gereksinim, araçlar için yeterli park alanlarının oluşturulmasıdır. Bu noktada yerel yönetimler, inşaat ruhsatlarının verilmesi sürecinde, her bağımsız konut alanı için belli metre kareler için bir otopark olmak üzere, otopark yapılmasını sağlamak ya da bedelini almak suretiyle otoparkı kendisi yapmak zorundadır. Bu noktada alınan otopark bedellerinin amaçları dışında harcanmış olması nedeniyle otopark yapımı konusunda beklenen ya da istenen standartlar hiçbir zaman yakalanamamıştır. Bayrampaşa İlçesinde otoparkların yetersizliği önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

3.Eğitim-Sağlık-Spor

Bayrampaşa’da; genel lise, Anadolu, ticaret, imam hatip, teknik ve endüstri meslek lisesi olmak toplam 13 lise, 49 ilköğretim okulu bulunmaktadır. İlçe genelinde var olan eğitim-öğretim kurumlarının ihtiyaca cevap verebilecek durumda olduğu değerlendirilmektedir.

1 devlet ve 3 özel olmak üzere toplam 4 hastanenin toplam yatak sayısı 250’dir. 3 sağlık ocağı, 2 ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, 1 verem savaş dispanseri mevcuttur. Bayrampaşa’da mahallelere dağılmış toplam 17 aile sağlığı merkezi vatandaşlara sağlık hizmeti vermektedir. Sağlık hizmetleri konusunda ilçe genelinde hizmet veren kurumların dışında, komşu ilçelerde bulunan sağlık kuruluşlarına ulaşım imkânlarının varlığı nedeniyle, hizmet alma seçenekleri çeşitlenmektedir.

Bayrampaşa İlçesinde spor tesisi ihtiyacının karşılanmasına yönelik dört adet spor kompleksi yapılmıştır.

İlçede 54 camii ibadete açık durumdadır. Bu camilerin 20’sinde kuran kursu eğitimi kurumsal olarak verilmektedir. Kuran kursu eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve denetimi altında yapılmaktadır.

 İlçede havra ve kilise bulunmamaktadır.

V.SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Bayrampaşa İlçesi, genel olarak bakıldığında yoğun nüfuslu bir ilçedir. Nüfusun yoğunluğu, yapılaşmanın ve kent yaşamının da yoğunlaşması sonucuyla birlikte karşımıza çıkmaktadır. Yoğun nüfuslu ve yapılaşmasını tamamlamış gözüken İlçenin yeniden düzenlenme ihtiyacı oldukça ciddi düzeydedir. Bayrampaşa İlçesinin yeniden düzenlenme ihtiyacı, kentsel dönüşümü de içine alacak şekilde, geniş kapsamlı bir dönüşümü ifade etmektedir.

İlçenin yeniden şekillenmesi ihtiyacının başında, imalathane ve tesislerin ilçe dışına taşınması gelmektedir. İlçe sınırları içerisinde, böylesine yoğun bir kent merkezinde olması mümkün olmayan imalathaneler ve üretim tesisleri karşımıza çıkmaktadır. Bu tesislerin başka merkezlere taşınması, sağlıklı ve düzenli bir Bayrampaşa için gerekli gözükmektedir. Taşınan fabrika ve imalathanelerin yerine hizmet ve ticaret fonksiyonlu yeni işletmeler kurulması yönünde bir yaklaşım getirilmesi süreci hızlandıracaktır. Hizmet-ticaret fonksiyonu verilen alanlarda dönüşüm kolaylaşırken, bir başka fayda da sağlanmış olacak, fabrika ve imalathanelerin taşınması nedeniyle ortaya çıkacak iş ihtiyacının yeni işletmelerin ortaya koyacakları istihdam olanaklarıyla karşılanması yoluna gidilebilecektir.

Bayrampaşa İlçesinin dönüşümünden sağlanacak bir başka fayda ise, ilçenin nefes alabileceği meydanların oluşturulması olacaktır. Yoğun bir şekilde yapılaşmış olan ilçenin dönüşüm sürecinde, yeniden şekillenen kent merkezinde meydanlar açılması sağlanmalıdır. İlçe genelinde sokakların darlığı ve standartların gerisinde kalması nedeniyle, meydanların açılması özel bir öneme sahiptir. Açılan meydanlar vasıtasıyla şehrin daha yaşanabilir hale gelmesi sağlanabilecektir.

Sokakların darlığına ek olarak binaların yeterince sağlam olmaması ve olası bir afet durumunda risk taşıması nedeniyle dönüşüm ihtiyacı Bayrampaşa’da da yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bayrampaşa ilçesinde kentsel dönüşüm ya da dönüşüm başlığı altında, imar planlarında getirilecek düzenlemelerle bir dönüşüm yapılması ihtiyacı vardır. Hükümet tarafından ortaya konulacak afet riski taşıyan alan ilan edilmesi suretiyle yapılacak dönüşümün sorunları daha da büyüteceği ve ciddi mağduriyetler oluşturacağı değerlendirilmekte olduğundan, sorunun ilçenin kendi dinamikleri içerisinde çözümlenmesi tercih edilmelidir.

Yoğun bir ilçe olarak Bayrampaşa sınırlarında karşımıza çıkan en temel ihtiyaç, yeşil alan ihtiyacıdır. Aktif yeşil alan olarak ifade edilen ve toplumun yeşille buluşmasını sağlayan alanlar, yok denecek düzeydedir. Yeşil alan sorununun çözümlenmesi konusunda mevcut yönetimin ortaya koyabileceği bir çözüm gözükmemektedir. Son beş yılda küçük çiçekli 6 park yapılmış durumdadır. Ancak, bu alanların ihtiyaca cevap verebilirliği ve aktif yeşil alan tanımı içerisinde yer alıp almayacağı dahi tartışmaya açıktır. Bayrampaşa ilçesinde aktif yeşil alan konusunun ciddiyetle ele alınması ve bu konuda dönüşümle birlikte ciddi aktif yeşil alanların planlanması gerekmektedir.

Bayrampaşa ilçesinde yoğun nüfusa bağlı olarak, yoğun trafikle birlikte yoğun bir gürültü kirliliği ortaya çıkmaktadır. İlçe genelinde var olan imalathane ve fabrikaların da katılımıyla gürültü kirliliği ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bu sorunun çözüme kavuşturulması noktasında dönüşümle birlikte gereken planlamaların yapılması gerekir.

Bayrampaşa ilçesi, eski yapılaşmış bir yerleşim birimi olmasına ve iskan sorunu yok denecek düzeyde olmasına rağmen, kentsel estetik noktasında oldukça geri kalmış bir ilçedir. Estetik kentleşme hedefi bakımından ilçede bulunan yapıların genel olarak elden geçirilmesi ve bir mimari tasarım çözümlemesi yapılması gerekmektedir.

Bayrampaşa genelinde var olan imalat ve üretim tesislerinin ilçe dışına çıkarılıyor olmasından kaynaklanan bir istihdam sorunu kendini hissettirmeye başlamıştır. Üretim tesislerinde çalışan vasıflı ya da vasıfsız işgücünün yeni açılacak turizm veya ticari amaçlı işletmelerde iş bulabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu noktada mahalli idarenin açacağı meslek edindirme kurslarıyla iş ihtiyacı olan kişileri, var olan istihdam arzına uygun bir şekilde eğitmesi mümkündür. Bir sosyal proje olarak Bayrampaşa seçmenine cazip gelebilecek bir yaklaşım olacaktır.

Bayrampaşa İlçesinde mevcut yönetim, yerelleşmeden çok merkezi idareyle-hükümetle kurmuş olduğu ilişkileri marifet olarak topluma anlatmakta ve bu durumdan mutluluk duyduğunu ilan etmektedir. Bu noktada, nitelikli olan ilçe seçmenine yerelleşmenin ve katılımcı bir demokrasi modelinin sunulması tercihlerin yer değiştirmesine yol açacaktır. Sosyal demokrat bir kimliğe sahip Bayrampaşa seçmenine, sosyal politikalar ve projeler sunulduğunda seçimleri ilçe ve büyükşehirde alabilme adına önemli bir avantaj sağlanabilecektir.

VI. İLÇEYE YÖNELİK OLARAK TARAFIMIZDAN YAPILANLAR

Bayrampaşa İlçesinin sorunları konusunda kimi Sivil Toplum Kuruluşları ve muhtarlıklar üzerinden, uzmanlık konumuz olan imar planlama, kentsel dönüşüm ve çocuk suçlarının önlenmesi konusunda bilgilendirme faaliyetlerimiz gerçekleştirilmiştir. Yerel Yönetimlerin Yerelleşmesi projemiz kapsamında mahalle muhtarlıklarıyla olan anket, mülakat ve bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir.