Başaksehir Analiz 2014

Başakşehir, zamanın İBB yönetimi tarafından, taraftarlarının konut ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilmiş ve isimlendirilmiş bir yerleşim yeridir. Anakent yönetimini elinde bulunduran siyasi partinin kendine simge olarak seçmiş olduğu buğday başağından hareketle projenin adı Başakşehir konutları olarak belirlenmiş, daha sonra aynı siyasi düşüncenin devamı olan mevcut siyasi iktidar tarafından çıkarılan kanuni düzenlemede, yeni kurulan ilçenin adı Başakşehir olarak tercih edilmiştir.

Başakşehir, son zamanlarda kurulmuş bir yerleşim yeri olarak karşımıza çıkar. İstanbul’un yaşamış olduğu yoğun göç ve bağlı olarak ortaya çıkan konut açığının doğurduğu çarpık kentleşme sorunu görüldükten sonra kurulmuş bir yerleşim yeridir.

Yaşanan kentleşme deneyimleri sonrasında, planlı kentleşme gerekliliğinin kavranmış olduğu bir dönemde yapılanmış olması, Başahşehir İlçesinin standartlara uygunluk beklentisini yükseltmiştir.

I.TARİHÇE-KONUM

İstanbul’un yeni ilçelerinden Başakşehir; Altınşehir, Şahintepe, Kayabaşı, Güvercintepe, Başakşehir, Başak, Ziya Gökalp,  Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri ve Şamlar Köyü’nden oluşmaktadır.

İlçenin kuzeyinde ve kuzeybatısında Arnavutköy Belediyesi; kuzeydoğusunda Sultangazi Belediyesi; güneyinde Avcılar Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi; doğusunda Esenler Belediyesi; batısında ve güneybatısında ise Esenyurt Belediyesi yer almaktadır

Başakşehir Yüzölçümü 10.432,6 Hektar (10,43 km2).

Başakşehir ilçesinin, Şahintepe, Kayabaşı, Şamlar, Güvercintepe, Altınşehir’i içine alan bölgesinin bilinen en eski adı Azatlık’dır. Bu isim, Şamlar Baruthanesi’nde çalışan Ermenilerin Osmanlı yönetimince 1. Sınıf vatandaş sayılması ile azat edilenlerin yeri manasında, bölgenin Azatlık olarak adlandırılmasından gelmektedir. Meşrutiyetin ilanından sonra Arnavut Kökenli Resneli Niyazi Bey bölgedeki Ermenileri göndererek arazinin sahibi olmuştur. Bu dönemde ismi geçen bölgelerin tamamı için Resneli Çiftliği ismi kullanılmıştır. 

 İlçede bulunan ve en sağlıklı biçimde günümüze ulaşan eser Resneli Çiftliği’dir. Baruthane binaları ve etrafındaki arazi Meşrutiyet yıllarında Hazine-i Hassa’dan Resneli Niyazi Bey ailesine geçmiş ve 1950 yıllarına kadar Resneliler Çiftliği adıyla bu aile mülkiyetinde kalmıştır. Son sahibinin 1952’ye doğru ölümü üzerine mirasçılar arasında paylaşılarak ayrı ayrı parsellenip satılmış, yerlerine modern siteler yapılmaya başlanmıştır.

İstanbul’daki bilinen ilk yerleşim yeri olan Yarımburgaz, halk arasında bilinen popüler adıyla Altınşehir Mağarası, İstanbul’dan 22 Km. kadar uzaklıktadır. Halkalı yakınlarındaki Altınşehir mevkiinde, kayalık bir tepenin bayırında Kayabaşı yolu üzerinde yer alan mağarada alt paleotik çağa ait kalıntılar ve Bizans dönemine ait bir kilise kalıntısı bulunmaktadır.

Azatlı Baruthanesi ve Şamlar Bendi, Altınşehir / Yarımburgaz Mağaraları, Resneli Çiftliği bölgedeki tarihi mekânlardır. 

İlçede zamanında bir Bulgar’ın çiftliği olan Hoşdere (o zamanki adı Bojdar), Türk-Rus Savaşı’nda (93 Harbi) Bulgaristan’dan kaçan üç haneli bir Türk aileye ev sahipliği yapar. Bir müddet sonra o üç aile şimdiki Boğazköy tarafından toprak satın almaya başlar. 1923-1927 yılları arasında mübadele olur. Bulgaristan ve Yunanistan’dan yaklaşık 30 aile ile Romanya’dan bir iki aile muhacir gelir. Köyün yüzde 90-95′ i muhacirlere dağıtılır.

İlçede sosyal yaşam alanları: Başak Konutları Sular Vadisi ve Türkiye’nin en büyük yapay göleti olan Bahçeşehir’deki gölet ve çevresindedir. Bahçeşehir ve Başak Konutları’nda sosyal ve kültürel yapılar mevcuttur. Türkiye’nin en büyük stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı bu ilçededir. TOKİ tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin en büyük uydukent projesi olan 65.000 konutun planlandığı Kayaşehir projesi de bu ilçe sınırları içindedir. 

II. NÜFUS ANALİZİ

İstanbul’un günümüzde en çok göç alan ilçesidir. İlçeyi kalabalıklaştıran nüfus hareketleri, İstanbul içinden ve dışından gelmektedir. Çoğunluğu İstanbul’un farklı semtlerinde yaşamakta olan kişilerin, ilçede konut sahibi olmalarıyla birlikte yer değiştirmelerinden kaynaklanmaktadır.

Başakşehir’in nüfusu son beş yılda %36,41 artmıştır.

Yapılmakta olan 65 bin konutluk kayabaşı projesinin tamamlanması ile birlikte önümüzdeki 5 yıl içerisinde nüfusun iki katına çıkması beklenmektedir.

14 yaş altı nüfusun toplam nüfusa oranı Türkiye ortalamasında %25,28 ve İstanbul için %23,52 iken, Başakşehir İlçesinde bu oran, %30,64’dür. İlçenin, 19 yaş altı nüfusu da hem Türkiye hem de İstanbul ortalamasının üzerindedir. Diğer taraftan, 65 yaş üstünün oranı, Türkiye ortalamasında %7,35 ve İstanbul için %5,63 iken, Başakşehir İlçesinde bu oran, %2,64’dür.

İl/İlçe merkezi Belde/köy Genel toplam
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
280.385 141.436 138.949 4.103 2.025 2.078 284.488 143.461 141.027
TÜİK  2011 SONUÇLARI   
Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
0-4 29.032 14.923 14.109
05-09 29.516 15.095 14.421
10-14 28.613 14.801 13.812
15-19 24.580 12.680 11.900
20-24 20.821 9.642 11.179
25-29 25.546 11.959 13.587
30-34 29.914 14.411 15.503
35-39 26.528 13.363 13.165
40-44 20.715 11.160 9.555
45-49 17.473 9.541 7.932
50-54 11.077 5.995 5.082
55-59 8.219 4.275 3.944
60-64 4.937 2.396 2.541
65-69 3.047 1.439 1.608
70-74 1.929 851 1.078
75-79 1.342 579 763
80-84 793 247 546
85-89 324 85 239
90+ 82 19 63
Toplam 284.488 143.461 141.027

Başakşehir İlçesinde mevcut nüfus yapısı ve gelecekte yeni yerleşenlerle ortaya çıkacak olan hızlı nüfus artışı, ilçenin sosyal ve teknik altyapısının yetersiz kalması sonucunu doğuracaktır. Yerel politikaların belirlenmesinde, mevcut nüfus yapısının gerektirdiği projeler ve gelecekte ortaya çıkması olası yeni nüfus profilini esas alan çalışmalar, seçmen tercihini etkileyecektir.

III. SOSYAL ANALİZ

Başakşehir, sosyal alanlar açısından zenginleşme imkanına sahip olmakla beraber, halkın yararlanması adına fazla imkan bulunmamaktadır. Ekonomik olarak halkın genelinin gelir seviyesinin orta/orta alt seviyede olması, sosyal ve sportif alanlara olan ilgiyi düşürmektedir.

Başakşehir konutlarının inşa sürecinde, yerel yönetimde bulunan siyasi düşüncenin destekçilerinin tercihli olarak bu konutların sahibi olması sağlanmıştır. Bu şekilde oluşan ilk yerleşim çekirdeği, kitlesel olarak dünya görüşü doğrultusunda seçmen tercihleri belirleyen kişilerden oluşmaktadır. Bu noktada, yürütülecek çalışmalarda, en azından bu gruptaki seçmenin yaşam tarzı açısından risk algılamasından uzak tutulmasını sağlayacak projelerden hareket etmek etkili olabilecektir.

Başakşehir ilçesinde, sosyal hayata ilişkin veriler üzerinden şekillendirilen sosyal projeler başarılı sonuçlar doğuracaktır.

1.Yerel gazeteler

Başakşehir İlçesinde 7 yerel gazete faaliyette bulunmaktadır.

Başakşehir Postası

Başakşehir Times

Başak Haber

Başakşehir Medya

212  Haber

Başakşehir Gazete

Başakşehir Değişim

2.Dernekler

Başakşehir ilçesinde aktif hemşehri derneklerinin sayısı oldukça azdır. Bununla birlikte sosyal dayanışma, sosyal sorumluluk derneklerinin sayısı hemşehri derneklerinden daha fazladır. İlçe nüfusu içerisinde sosyal sorumluluk duygusu yüksek kişilerin bulunması, sosyal sorumluluk alanında dernekleşme şeklinde kendini göstermiştir.

Hemşehri dernekleri

BADER – BAHÇEŞEHİRLİLER DERNEĞİ
BAHÇEŞEHİR BOĞAZKÖYLÜLER DERNEĞİ
BAŞAKŞEHİR MALATYALILAR SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
ÇORUM İLİ SUNGURLU İLÇESİ İKİZLİ KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KAYABAŞI SELANİKLİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
KORGAN ÇİFTLİK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
MUŞDER – MUŞ İLİ VE İLÇELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜRÜNÜ TANITMA DERNEĞİ

Hemşehri derneklerinin sayısı, Başakşehir İlçesinde diğer ilçelere oranla daha düşüktür. İlçeye gelen nüfusun önemli bir kısmının İstanbul’un farklı semtlerinde yaşamakta olan kişilerin yer değiştirmesiyle şekillenen nüfus profili nedeniyle, sosyal sorumluluk duygusu gelişmiştir. Bu durum, ilçe nüfusunun entegrasyon sürecini tamamlamış olmasından doğmaktadır. Diğer semtlerde kısmen büyükşehre uyum sağlayan nüfusun  Başakşehir’e gelmesiyle birlikte, hemşehri gruplaşmasının yerine daha farklı tercihler etkili olmaya başlamış ve bunun sonucunda sosyal içerikli dernekler daha yoğun olarak kurulmuştur.

Sosyal Yardım Dernekleri

ALEMDAR CAMİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ
ALTINŞEHİR EĞİTİMLİ GENÇLİK VE YETİŞTİRME DERNEĞİ
ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ
AYSAD AYAKKABI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
BAHÇEŞEHİR ŞUBESİ – ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
BAŞAKŞEHİR BAHAR DERNEĞİ
BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BAŞAKŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
BAŞAKŞEHİR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BESİAD – BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
BİNDER – BAŞAKŞEHİR İNSAN VE ÇEVRE DERNEĞİ
DOĞRUDAN SATIŞ DERNEĞİ
ESKOOP SANAYİ SİTESİ YÖNETİM BİNASI – S.S. İKİTELLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
HAYIR YARDIM DERNEĞİ
HZ. EBU TALİP CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
İHSANDER – İHRACATÇI VE SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
İKİTELLİ CEMEVİ – CUMHURİYETCİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI
İKİTELLİ EĞİTİM VE KÜLTÜRE HİZMET DERNEĞİ
İKTİSAD – İKİTELLİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI
İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI
İSTANBUL GENÇLİK VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
İSTANBUL KIYMETLİ METAL İŞLEYİCİLERİ DERNEĞİ
İSTANBUL UMUM SAYACI SANATKARLARI ESNAF ODASI
KARGO VE NAKLİYECİLER DERNEĞİ
MEMEDER – MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ
MISAD – METAL ISIL İŞLEM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ
POLİSTREN ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
S.S. İKİTELLİ ONURKENT KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
SUFFA VAKFI
ŞAHİNTEPE ÖĞRENCİLERE YARDIM DERNEĞİ
TÜRKİYE AYAKKABI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Başakşehir nüfusunun sosyal duyarlılığının varlığı, duyarlılığa dokunan projelerle seçmen davranış ve tercihlerinin partimiz lehine evirilebileceğinin kanıtıdır.

3.Mahalleler

Başakşehir 9 mahalle ve bir köyden oluşmaktadır. Köy olarak ifade edilmekle birlikte,  Başakşehir’e bağlı yerleşim yerinin bütünü mahalle statüsündedir. Hukuki statüsü mahalle olmakla birlikte, yapılanması, altyapısı ve sosyal hayatıyla köy görünümünden kurtulamamış yerleşim yeri olarak isimlendirmenin köy olarak devamı mümkündür.

Şamlar köyü

Altınşehir mahallesi

Bahçeşehir 1. Kısım mah.

Bahçeşehir 2. Kısım mah.

Başak mah.

Başakşehir mah.

Güvercintepe mah

Kayabaşı mah.

Şahintepe mah.

Ziya Gökalp Mah.

Başakşehir İlçe nüfusu on mahalleye dağılmış bulunmaktadır.

IV. SİYASİ ANALİZ

Başakşehir, nispeten düzgün yapılanan ve gelir seviyesi, yoğun göç almasına rağmen daha dengeli bir ilçe olmasıyla dikkat çekmektedir.

İlçede CHP seçmeninin ağırlığı %30’lar seviyesinde bulunmaktadır. Ancak, sürekli ve yoğun göç almasından dolayı (Son seçimlerden bu yana nüfus %36 civarında artmıştır) net durum analizi yapmak mümkün değildir.

Toplu konutlar bölgesinde ağırlıklı olarak AKP seçmenleri yer alırken, Bahçeşehir bölgesinde CHP öne çıkmaktadır.

Başakşehir İlçesinin merkezi olarak kabul edilen İBB tarafından yapılan toplu konutlarda, dönemin belediye başkanlığını elinde bulunduran partini destekleyen kişilerin ağırlıklı olarak mülk edinmesinin teşvik edilmesiyle birlikte, ilçe merkezinde mevcut iktidarı destekleyen bir grubun ön plana çıkması sağlanmıştır. İlçe merkezinde mevcut iktidarı destekleyen seçmen kitlesi, aynı zamanda göreceli olarak daha eğitimli ve orta gelir grubuna ait kişilerden oluştuğundan, sosyal hassasiyetlere dokunan projelerin sonuç doğurması muhtemeldir.

2009 seçim sonuçları

Başakşehir  
Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı  
Adalet ve Kalkınma Partisi Mevlüt Uysal 38.959  %38,69  
Cumhuriyet Halk Partisi Memet Kaban 31.869  %31,65  
Saadet Partisi Mehmet Salih Beşir 11.795  %11,71  
Demokratik Toplum Partisi Mehmet Şamil Altan 9.768  %9,70  
Milliyetçi Hareket Partisi Zeki Bulgan 5.623  %5,58  
Büyük Birlik Partisi İsmail Arslan 998  %0,99  
Demokratik Sol Parti Arif Mert 770  %0,76  
Demokrat Parti Yusuf Tokdemir 395  %0,39  
Bağımsız Türkiye Partisi Yücel Parlak 231  %0,23  
Anavatan Partisi Ferat Muğurtay 175  %0,17  
Türkiye Komünist Partisi Levent Mercan 110  %0,11  
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı  
Adalet ve Kalkınma Partisi Mevlüt Uysal 100.693  %100          
 
            2011 seçim sonuçları 1. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 51,55 70.820 2. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 26,86 36.897 3. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 8,34 11.464 4. ABDULLAH LEVENT TÜZEL 7,73 10.616 5. SP –  Saadet Partisi 1,53 2.106 6. HAS –  Halkın Sesi Partisi 0,87 1.202 7. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,61 836 8. DP –  Demokrat Parti 0,34 462 9. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,28 391 10. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,23 315 11. MP –  Millet Partisi 0,18 241 12. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,16 214 13. MUSTAFA AVCI 0,11 157 14. HANİFİ AVCI 0,06 88 15. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,06 77 16. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 0,05 75 17. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,00 0 18. EMEP –  Emek Partisi 0,00 0  

Başakşehir İlçesinde seçmenin katılımının düşük olduğu ve mevcut belediye başkanının almış olduğu oy ile partimiz arasındaki fark, kolaylıkla partimiz lehine dönebilecek kadar düşüktür. Başakşehir bakımından önemli olan sosyal demokrat politikaların projelendirilerek, sosyal demokrat seçmenin demokratik duyarlılığının artırılmasıdır.

V. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ

Başakşehir İlçesi, zamanın büyükşehir yönetimi tarafından ulaşım ve diğer teknik altyapılar düşünülmeden, açık olan bir arazi üzerine, kendi destekçilerini konut sahibi yapmak üzere tasarlanmış bir anakent projesinden doğmuştur. Başahşehir olarak adlandırılan yerleşim yeri, kanuni düzenlemeyle aynı adla yeni kurulan ilçenin merkezi olarak tercih edilmiştir.

Başakşehir İlçesinin yeni kurulan  kısımlarında sosyal ve teknik altyapıların diğer ilçelere göre daha nitelikli ve standartlara uygun olmasının beklenmesi doğaldır.

1.Yol Altyapısı

Şehirlerarası ulaşımı sağlayan ve Başakşehir İlçesi’nin güneyinden geçmekte olan TEM Otoyolu. 1. derecede önem arz etmektedir. 2.boğaz köprüsünün uzantısı şeklinde devam eden TEM Otoyolu Edirne’ye doğru erişimi sınırlı olarak devam etmekte olup, Mahmutbey kavşağından kuzeye doğru İkitelli’ye kol vermektedir. TEM’in yan yolları ise yol hiyerarşisinde ikinci derecede öneme sahiptir.

Başakşehir İlçesinin sahip olduğu ana arter yol bağlantıları önemli olmakla birlikte, bu yolların taşıma kapasitesi zaten dolmuş olduğundan, ilçenin anakentin diğer semt ve ilçelerine ulaşımında çok büyük zorluklar yaşanmaktadır. Bu bölgede yaşayan insanların eğitim ve istihdam durumunun ortalamanın üzerinden olmasından dolayı, nüfus hareketliliği diğer yerleşim yerlerine göre daha yoğun olduğundan, ilçenin diğer semtlere ulaşım, dolayısıyla diğer semtlerden ulaşım konusunda ciddi sorunlarının bulunduğu gözlemlenmektedir.

Bunların dışında, ilçede önemli ana arterler bulunmakla birlikte, düzenli bir yol hiyerarşisi bulunmamaktadır.

Küçükçekmece İlçesi’nde toplu taşıma olarak otobüs ve minibüs hatları bulunmaktadır. Ancak, Sirkeciden başlayarak, ilçe sınırları içerisinde kuzey-güney yönünde devam eden demiryolu, Halkalı’dan sonra şehirlerarası hizmet vermektedir. Bunlara ek olarak projesi devam eden hafif metro ve projesi tamamlanmış olan metro hattı ve uygulaması devam eden metro hattı bulunmaktadır.

2.Otopark

İlçede resmi otopark bulunmamaktadır. Ancak, ilçe merkezi dışındaki bölgelerde otopark sorunu yaşanmamaktadır. Bunun nedeni yapılaşmanın nispeten planlı bir şekilde gerçekleşmesi ve yapılaşmanın araziye dağılmış olmasıdır.

Belediye binası yanındaki 2 katlı 150 araç kapasiteli otopark, ilçenin tek resmi otoparkıdır.

3.Ulaşım

Başkaşehir ilçesinde ulaşımı sağlayan 8 otobüs hattı mevcuttur.

Yeni açılan Otogar-Olimpiyat Köyü metro hattı ile ulaşımda ciddi rahatlama ve hız sağlanmıştır.

Bütün bunlar, Başakşehir İlçesinde toplu ulaşımın etkin ve yeterli olduğu algısı oluştursa da, ilçeye ulaşım sürecinde kullanılan yolların taşıma kapasitesinin doluluğu karşısında ulaşım, bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Metro-raylı sistem çözümlerinin etkili olması beklenen bir durumdur. Ancak, İstanbul’un diğer ilçelerinde de olduğu gibi, raylı sistemden ilçenin iç kısımlarına ve semtlerine ulaşım konusunun da çözümlenmesi gerekir. Bu çözüm ortaya konulamadığında, kişilerin toplu taşımaya olan talepleri düşmektedir.

4.Yeşil alan

Yeşil alan açısından İstanbul’un en zengin ilçelerindendir. Yeşil alanın standartlara uygun olması, ilçenin yeni ve planlı bir yerleşim yeri olmasından kaynaklanmaktadır.

Kişi başına 9,96 m2 aktif yeşil alan düşmektedir. Başakşehir İlçesinde yeşil alan tablosu aşağıdaki şekilde ortaya konulabilir.

İlçede Bakımı Yapılan Toplam Yeşil Alan Miktarı                    699.961,75 M2

İBB Tarafından Bakımı Yapılan Toplam Yeşil Alan                  1.042.885,00 M2

Başakşehir Geneli Ortak Yeşil Alan Miktarı                                1.088.114,00

Toplam Yeşil Alan                                                                           2.830.960,75 M2

5.Eğitim Hizmetleri

Başakşehir’de 30 adet ilköğretim okulu, 20 adet Lise ve 25 adet okul öncesi eğitim kurumu mevcuttur.

 İlçede ilköğretim okulları bünyesindeki öğretmen sayısı 1377, liselerde görev alan öğretmen sayısı 449, okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin sayısı ise 51′dir.

Başakşehir İlçesinde de, mahalle muhtarlıklarıyla işbirliği içerisinde, mesleki-teknik-kültürel eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

6.Sağlık Hizmetleri

Başakşehir’de 100 yataklı bir devlet hastanesi, 2 sağlık ocağı bulunmaktadır.

2013’de inşasına başlanan yeni devlet hastanesinin tamamlanması ile birlikte yatak sayısı 800’e çıkacaktır.

İlçede özel hastane ve poliklinik bulunmamaktadır.

Başakşehir İlçesinde de etkin bir sağlık hizmeti planlaması yapılması gerekir. İlçenin dağınık yerleşim yerlerinde yer alan merkezlerine yönelik olarak hizmeti vatandaşların bulunduğu yere taşıma yönünde bir yaklaşım daha etkili olacaktır.

7.İbadethaneler

İlçede toplam 32 camii, 2 Cemevi bulunmaktadır. Bu yapılar ilçe halkı tarafından dayanışma içerisinde inşa edilmişlerdir.

Ahmet Yesevi Cami

Tunahan Camii

İmam-ı Azam Camii

Süleyman Çelebi Camii

Bilal-i Habeşi Camii

Şeyh Şamil Camii

Ensar Camii

Mehmet Zahit Kotku Camii

Mevlana Camii

Kayabaşı Merkez Camii

Hz.Ebutalip Camii

İmam Oğulları Camii

Kuba Camii

Hz. Ali Camii

Sarıcalı  Yurttaş  Camii

Bahçeşehir Merkez Camii

Giyimciler Sanayi Camii

Haseyed Camii

Masko Camii

Aymakoop Camii

Altıntaç Camii

Dolapdere Camii

Çevre Sanayi Camii

Bağcılar Güngören Camii

Tormak Camii

Pik Dökümcüler Camii

Galvono Teknik Camii

Demirciler Sanayi Camii

İpkas Camii

Keresteciler Sanayi Camii

Eskoop Sanayi Camii

İsteks Sanayi Sitesi Camii

İbadethaneler, bir kısmı itibariyle, merkezi idare tarafından yürütülen diyanet hizmetinin kapsamında olmakla birlikte, sosyal donatı olması nedeniyle, ilçe halkının bu tesislerden daha nitelikli bir şekilde yararlanmasının sağlanmasına yönelik olarak destekleyici hizmetler yürütülmesi mümkündür. Bu yolla, partimizle ilgili oluşturmak istenen imajın önlenmesi sağlanabilir.

VI. EKONOMİ

Başakşehir İlçesi sınırları içerisinde sanayi alanları nispeten yoğun olarak karşımıza çıkar. Organize Sanayi Bölgesi şeklinde yapılanmış sanayi tesisleri, ilçe içerisindeki ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır.

700 hektar alan üzerinde kurulan İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi, ilçede sanayi sektörünün diğer sektörler içinde büyük bir yüzde ile yer almasını sağlamıştır.

İOSB’de 37 sanayi kooperatifi ve Müstakil parsellerde toplam 27.301 işyeri biriminden oluşan Bölge % 95 bitmiş % 80 faaliyettedir. İOSB’nde yaklaşık 200 bin kişilik istihdam sağlanmıştır. %100 apasiteye ulaştığında çalışan sayısı 300 bine çıkacaktır.

İOSB Profil Bilgileri

 Toplam Kooperatif Sayısı                                                 37

Faal Kooperatif Toplamı                                                     35

Yapılaşması Devam eden Kooperatif                                2

Toplam İşyeri Sayısı                                                            27.301

İnşaatların Tamamlanma Oranı                                          95%

Doluluk Oranı                                                                       80%

Tam kapasite İstihdamı                                                       300.000

Fiili İstihdam                                                                        200.000

Brüt Arsa Alanı                                                                    7 Milyon m2

Bölgenin Yüzölçümü                                                           700 Hektar

Kooperatiflerin Toplam İnşaat Alanı                                 8 Milyon m2

Kooperatif Toplam Ortak Sayısı                                        18.597 Kişi

Kooperatiflerin Öz Kaynaklarıyla Yaptığı Yatırım                     2 Milyar $

Yollar ve Altyapı İnş. için Devletin Katkısı                                 8 Milyon $

Üretmesi Beklenen Katma Değer                                     6 Milyar $

İOSB içi günlük Yolcu Hareketi                                        227.600 Kişi

İOSB içi günlük Eşya Hareketi                                          50.000 Ton

Kent Bütünü İle Günlük Yolcu Hareketi                         658.856 Kişi

Kent Bütünü İle Günlük Eşya Hareketi                            63.121 Ton

Enerji İhtiyacı                                                                       250 MVA

Telefon Santralı                                                                    100.000 Abone

Aydınlatma Şebekesi İhtiyacı                                             30 Km

Konut İhtiyacı                                                                       75.000 Konut

Günlük İçme ve Kullanım Su İhtiyacı                               27.500 m3/gün

Ana Arter Yolların Uzunluğu                                             25 Km

Yağmur Suyu Şebekesi                                                       18 Km

Atık Su Şebekesi                                                                  12.5 Km

İçme Suyu Şebekesi                                                             20.8 Km

Doğalgaz Şebekesi                                                               9 Km (Çalışma devam ediyor)

Ayrıca, Başakşehir İlçesi sınırları içerinde yer alan Kayabaşı Mevkiinde, parsel ölçeğinde faaliyetlerini sürdüren muhtelif sanayi tesisleri bulunmaktadır.

İlçe nüfusunun sadece %0,64’lük kısmı muhtaç ve yeşil kart sahibidir.

VII. SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Başakşehir Belediyesinin merkezinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanarak, Belediye iştiraki KİPTAŞ tarafından inşa edilmiş olması nedeniyle, altyapı ve üstyapı eksikliğinin olmayacağı beklenirse de, durum farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bir yerleşim yerinde teknik ve sosyal altyapı tesislerinin yetersiz olması, sadece destekçilerine konut sağlamaya odaklanmış bir anlayışın ürünüdür.

-Belediyeye ait spor, kültür ve sosyal altyapı tesislerinin yetersiz olması, Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ve inşa edilen bir yerleşim yerinde beklentilerin dışında karşımıza çıkan bir durumdur. İlçede yaşayan nüfusun, özellikle de genç nüfusun, gereksinim duyacağı spor, kültür ve sosyal altyapı tesislerinin planlanmasının göz ardı edilmesi, ciddi bir eksikliktir. Bu eksikliğin sorumluluğu mevcut siyasi anlayışa aittir. Belediye olarak, bu eksikliğin tamamlanmasına yönelik, nüfusun yoğunlaşmış olduğu merkezlerde yeni tesisler yapılabilir.

-Başakşehir İlçesi, hızlı nüfus artışı ve göç sorunuyla yüz yüzedir. Bu noktada, ilçenin imar planlamasının tamamlanması ve yeni konut taleplerinin gerekli altyapı tesisleri kurularak karşılanması yönünde bir yaklaşım ortaya konulmalıdır. Başakşehir İlçesinde devam eden yapılaşmaların yeterli teknik ve sosyal altyapı sağlanmadan inşa edilmesinin önüne geçilmesi gerekir. Bu noktada tek çıkış yolu, sosyal demokrat politikalar üzerinden hareket tarzını belirleyen bir belediye yönetiminin görevi devralmasıdır. Aksi takdirde, merkezi idarenin talepleri doğrultusunda, altyapı ve üstyapı düşünülmeden, TOKİ eliyle inşa edilen ilave yerleşim alanlarıyla Bahçeşehir İstanbul’un en sorunlu ilçesi haline dönüşecektir.

-Başakşehir İlçesine ulaşımın ana yolların taşıma kapasitesinin dolmuş olmasından dolayı çok zorlaşmış olduğu ortadayken, ilave olarak İlçenin araç trafiğindeki artış da İstanbul ortalamalarının üzerindedir. Bu durum, nüfus artışıyla birlikte bölgenin sıkışan trafikte boğulma riskini gündeme getirmektedir. Mevcut yollar trafik yükünü şu an dahi taşıyamıyorken, merkezi idarenin müdahalesiyle izin verilen yüksek yoğunluklu AVM-Residance ve çok yoğun gökdelen yapılarıyla, ilçenin geleceği içinden çıkılmaz bir sorunun ipoteği altına alınmaktadır.

-İlçe merkezindeki Çarpık yapılaşma şeklinde bir sorundan bahsetmek, İBB tarafından planlanarak inşa edilmiş bir yerleşim yerinde acı bir ironi oluşturmaktadır. Yürüttükleri projelerle, destekçilerine anlamsız şekilde konut üretme fırsatı sunan bu anlayış karşısında, sosyal demokratların kent kimliğini koruyan, insanı referans alan projelerle toplumun karşısına çıkması bir zaruret haline gelmiştir.

-Göç nedeniyle şehir içinde seyyar satıcı, dilenci, işportacı türü işler yapan insan sayısının artıyor olması bir başka Başahşehir gerçeğidir. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu ilçede, sorumluluk sahibi bir yerel yönetim, mesleki-teknik eğitimler vererek, ihtiyaç sahiplerini nitelikli işgücü haline getirebilir ve bu kişilere insanca yaşamaya yetecek düzeyde gelir getiren istihdam imkanı sağlayabilir.

-Başakşehir İlçesi, farklı merkezlerden oluşturulmuştur. İlçenin merkezleri arasında gelir dağılımı ve gelişmişlik bakımından ciddi dengesizlikler vardır. Yerel yönetimlerin bu dengesizliği sosyal projeler ve hizmetlerle dengelemesi ve yoksunluk içerisindeki nüfusu desteklemesi gerekir.

-Gençlere yönelik, kütüphane, gençlik merkezi, etüt odası gibi olanakların yetersiz olması, bir yerel yönetimin temel sorumluluğunu yerine getirmemiş olduğunun göstergesidir. Esas olarak, bu yolla ilçe nüfusunun eğitim düzeyinin artırılması ve ekonomisinin iyileştirilmesi mümkün olacaktır. İlave olarak, genç nüfusun, sorunlardan uzak tutulması ve sağlıklı bir gelecek sahibi kılınması da yerel yönetim tarafından, eğitim, kültür ve benzeri noktalarda sosyal hizmetlerin sunulmasıyla mümkün olacaktır.

-Engellilere yönelik alt yapının eksikliği bir başka sorundur. Engellileri yönelik sosyal tesisinin bulunmaması bir sorun olarak İstanbul genelinde karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun, Başakşehir ilçesinde kendini daha fazla hissettirmektedir. Çünkü ilçe birden çok merkezden oluşmaktadır. Bu durum, engelli vatandaşların yaşamlarını zorlaştıran bir etkiye sahiptir. Engelli vatandaşlar için yerel hizmetlere ulaşmak ilçenin yapılanması nedeniyle zorlaşmaktadır. Bu noktada çözüm odaklı projeler üretilmesi gerekir.

-Başakşehri İlçesinde, Şahintepe ve Altınşehir mahallelerinde atık su kanalları yapılmamıştır. Atık su kanal sistemi, bir yerleşim yerinin temel gereksinimlerinden biridir. Belediye göreve geldiği günden bu yana bu sorunun çözümüne yönelik bir proje üretmemiştir. Bu alanda, kentsel bütünlük içerisinde, herkes dahil edilerek, plan kararlarıyla teşvik edilerek, tarafları ikna edilerek, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda bir kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç vardır. Partimizin yerel seçimlerde ülke genelinde kullanabileceği kentsel dönüşüm modeli içerisinde, her vatandaş kollanıp, yasal durumu ne olursa olsun, ruhsat ve iskan konusu da ne durumda olursa olsun, bütün yapılar, dönüşüme dahil edilerek, her yapının hukuki durumu, riskleri ve nitelikleri dikkate alınarak bir kentsel dönüşüm modeli ortaya konulmalıdır.

-Başakşehir İlçesinde ortak alanların aydınlatma eksiği, bir güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İlçenin bulunduğu yerleşim alanının görece olarak şehrin ana merkezinin dışında olmasından doğan tedirginlikler, ortak alanlarda yaşanan aydınlatma eksikliği nedeniyle, kişilerin kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açmaktadır. Belediye olarak bu sorunun ivedilikle çözümlenmesi gerekir.