Bağcılar Analiz 2014

İstanbul’un yoğun göç ve nüfus artışı nedeniyle yok olan değerlerinden biri de Bağcılar bölgesinde var olan bağ ve bahçeciliktir. Özel bir coğrafya olarak karşımıza çıkan bu bölge, bahçecilik ve tarımsal faaliyetlere son derece uygun bir arazi üzerine kurulmuştur.

1924 yılında yapılan mübadele anlaşması gereğince Mahmutbey ve Bağcılardaki birçok yere Yunanistan ve Selanik’ten gelen Türkler yerleştirilmiştir. Ardından 1929 yılında Bulgaristan’ın Varna kentinden gelen Türkler Çıfıtburgaz Çiftliği denen mevkiden yaklaşık 17,000 dönümlük arazi almışlar ve buraya yerleşmişlerdir. 1925’te adı “Yeşilbağ” olarak değişmiş ve bu ad yaklaşık 1970’lerin sonunda şehirleşme sonucu bağcılık yok oluncaya kadar kullanılmıştır.

1975 yılına kadar geçimini bağ ve bostan işleriyle sağlayan bir ilçedir Bağcılar.

Türkiye’de yaşanan sosyal değişimle birlikte köyden büyük kentlere doğru başlayan göç dalgası nedeniyle Bağcılar tamamen plansız ve kontrolsüz bir şekilde büyümüştür. Ülkemizin ekonomik koşullarının da etkisiyle hiçbir teknik ve sosyal altyapı olmadan büyüyen bölgede, 1990’lı yıllardan itibaren planlı bir şehirleşme çabası başlamış ve bu çaba devam etmektedir.

Bağcılar İstanbul’un kalabalık ilçelerinden biridir. Hektar başına düşen kişi sayısı(340 Ki/Ha), ilçenin altyapı ve üst yapı sorununu daha da karmaşık hale getirmektedir.

I.KONUM ANALİZİ

Bağcılar, 1992 yılına kadar Bakırköy Belediyesi´ne bağlı bir yerleşim birimi iken Kirazlı, Güneşli ve Mahmutbey semtlerinin birleştirilmesi sonucu 3806 sayılı yasa ile müstakil belediye ve ilçe haline getirilmiştir.

Bağcılar’ın Yüzölçümü 22 km²’dir (2200 hektar). Çok yoğun göç alan bir ilçedir. E-5 ile TEM otoyolu arasında yer alır. Güneyinde Bahçelievler, batısında Küçükçekmece ve Başakşehir, Doğusunda Güngören, Kuzeyinde Esenler ilçeleri vardır. Denize kıyısı yoktur. Aşınma ile meydana gelmiş yer yer düz ve dalgalı bir plâtoya yayılan Bağcılar ilçesinin denizden yüksekliği 50 – 130 metre arasında değişkenlik gösterir.

1992 yılından itibaren ilçe statüsüne yükselmesi ile Bağcılar’da modern şehirciliğe geçiş çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.

Bağcılar, İstanbul’un merkezinde yer alan ilçelerden biridir. İlçenin büyükşehrin merkezinde olması, sorunları büyütmekte ve sorunların çözümlenmesini zorlaştırmaktadır.

II. NÜFUS ANALİZİ

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus sayımı sonuçlarına göre, Bağcılar il ve ilçe nüfuslarına göre 66 ilden, belde ve köyler de dahil genel nüfusa göre ise 52 ilden daha fazla nüfusa sahiptir. Bağcıların daha büyük olduğu bu 66 il arasında 14 büyükşehir yapılmış il de bulunmaktadır. Karşımıza çıkan bu yoğunluk, Bağcılar İlçesini bir sorunlar yumağı haline getirmiştir.

Bağcılar İlçesi nispeten dar sayılabilecek bir alanda yoğun bir nüfus barındırmaktadır. İlçenin yoğun ortalaması 340,47 Kişi/Ha olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nüfus yoğunluğunun içerisinde eğitim çağında olan kişi sayısı nüfusun %20’si düzeyindedir. Nüfusun %63’ü ekonomik yaşamın içindedir ve mal ve hizmet üretiminde rol almaktadır.

  Yaş Grubu Toplam % Erkek % Kadın %
0-9 141.799 19,7 73.015 19,9 68.784 19,4
10-19 135.916 18,9 70.348 19,2 65.568 18,5
20-29 146.258 20,3 71.241 19,4 75.017 21,2
30-39 129.618 18 67.914 18,5 61.704 17,4
40-49 85.202 11,8 44.844 12,2 40.358 11,4
50-59 49.768 6,9 25.119 6,8 24.649 7
60-69 21.247 2,9 10.103 2,8 11.144 3,2
70 ve + 11.011 1,5 4.470 1,2 6.541 1,8
Toplam 720.819 100 367.054 100 353.765 100

Bağcılar yoğun olarak göç almış bir ilçe olarak, yerleşik nüfus belli bölgelerden yoğun olarak gelmiş bulunmaktadır. Hemşehrilik ilişkilerinin yoğun olarak korunduğu ilçede, seçim çalışmalarının bu ilişkiler üzerinden şekillendirilmesi yerinde olacaktır.

Bağcılar’da Yaşayanların Nüfusa Kayıtlı Oldukları ilk 10 il (2008)

Sivas 40.350 5,6
Bitlis 35.789 5
Ordu 35.301 4,9
Malatya 32.454 4,5
Samsun 32.155 4,5
Kastamonu 31.302 4,4
Giresun 28.209 3,9
Adıyaman 19.122 2,7
Diyarbakır 17.038 2,4
Çorum 16.625 2,3

III. SOSYAL ANALİZ

Kalabalık bir ilçe olan Bağcılar’da sosyal yaşamın takibi, seçim çalışmalarında önemli bir başlık olarak karşımıza çıkar. Nüfusun yoğunluğu, sorunların fazlalığı ve ekonomik gelişmişlik düzeyi, Bağcılar ilçesinde kişilere yönelik kamusal hizmetlerin nitelikleri üzerine çalışmayı zorunlu hale getirmektedir. Nüfusun yoğunluğu, ilçe genelinde faaliyette bulunan yerel basın kuruluşlarının etkinliğini artırmaktadır.

1.Bağcılar’da Yerel Basın

Bağcılar ilçesinde yerel basın etkili sayılabilecek düzeydedir. Diğer ilçelere göre daha yoğun bir yerel basın faaliyeti karşımıza çıkmaktadır. İlçede faaliyet gösteren 7 gazete ve bunlara bağlı internet siteleri mevcuttur.

Gazete Bağcılar

Bağcılar Gazetesi

Güneşli Haber

Yeni Bağcılar Gazetesi

Bölge Gazetesi

Bağcılar Meydan

Bağcılar Yaşam

İlçede yayınlanan yerel gazetelerdir. İlçenin sorunlarının işlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, kamuoyunun oluşturulması ve benzeri noktalarda yerel gazetelerin belli bir etkinliği bulunmaktadır. Yerel seçim çalışmalarında yerel basından yararlanılmasının belli bir etkinlik sağlayacağı değerlendirilmektedir.

2.Dernekler

Bağcılar’da sosyal yaşamın ve sorunların yoğunluğu, kente entegrasyon sorunu yaşayan kişilerin dayanışması suretiyle aşılmasına imkan sağlamak adına sivil toplum örgütlenmesini doğurmuştur. Dernek şeklinde ortaya çıkan sivil toplum örgütlenmelerini kendi içerisinde hemşehri dernekleri ve ekonomik-sportif-sosyal sorumluluk dernekleri olarak ikiye ayırmak mümkündür.

İlçede 65 hemşehri derneği bulunmaktadır. Bu kadar yoğun hemşehri derneği kurulması, ilçe sakinlerinin yaşamakta olduğu entegrasyon sorununun boyutunu da ortaya koymaktadır. Çok sayıda memleket derneği kurulması, bir yandan bütünleşme sürecine katkı sağlarken, diğer yandan yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların çözümlenmesi ya da etkisinin azaltılmasını sağlamaktadır.

Hemşehri Dernekleri:

ADIYAMAN GERGERLİLER DERNEĞİ
ADIYAMANLILAR VAKFI
AKKİTE KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE VAKFI
ARDAHAN İLİ ÇILDIR GÜVEN OCAK KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ARDAHAN İLİ ÇILDIR İLÇESİ YENİ BEYRAHATUN KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ARDAHAN İLİ POSOF İLÇESİ AŞIKZÜLALİ KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ARTVİN AŞAĞI MADEN KÖYÜ DAYANIŞMA DERNEĞİ
BAYBURT İLİ BALCA KÖYÜ DERNEĞİ
BAYBURT İLİ GÖLOBA KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
BAYBURT KAYACIK KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BEKİRANLILAR VE ÇEVRE KÖYLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BİTLİS İLİ HİZAN İLÇESİ ÇÖKEKYAZILILAR SOSYAL KÜLTÜR DAYANIŞMA VE EĞİTİM DERNEĞİ
BİTLİS TATVAN YEDİVEREN KÖYÜ EĞİTİM KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BOYABAT İLÇESİ KOZKULE KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÇANKIRI ILGAZ KIRIŞLAR KÖYÜ EĞİTİM VE KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÇAYCUMA VE ÇEVRE KÖYLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÇAYIRLI MANTARLI KÖYÜ YAŞATMA GÜZELLEŞTİRME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÇILDIR MERYEM KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ERZURUM AŞKALE KARAHASAN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ
ERZURUM İLİ AŞKALE İLÇESİ KAPIKALE KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ERZURUM İLİ ŞENKAYA İLÇESİ DEĞİRMENLİDERE KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
GEMİN DERESİ KÖYLERİ KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
GİRESUN BATLAMALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
GİRESUNLULAR ÇEVRE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
GÜMÜŞHANE GÖKDERE KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
GÜMÜŞHANE İLİ ARZULAR KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
GÜMÜŞHANE İLİ KÖSE İLÇESİ OYLUMDERE KÖYÜ KALKINDIRMA GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
GÜNEŞLİ KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
HAMAMÖZÜ VE ÇEVRE KÖYLERİ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ
HANÖNÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
IĞDIR İLİ TUZLUCA İLÇESİ ÜÇKAYA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
İSPİR MESCİTLİ KÖYÜ KALKINMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KARGI KÖYLERİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
KAYSERİ DEVELİ ÇAYLICA KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KEBAN VE KÖYLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
KIRKLARELİ EDİRNE TEKİRDAĞ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KUTAN KÖYÜ KALKINDIRMA DERNEĞİ
KÜRECİKLİLER DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
MALATYA AKÇADAĞ TAŞEVLER SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
MALATYALI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
MASTÖB – MALATYA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
OF BÖLÜMLÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ORDU GÖLKÖY HARUNİYE KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ORDU GÖLKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ KÜÇÜK YAKALIR SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ORDU İLİ FATSA İLÇESİ ÇEVRE KÖYLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ORDU İLİ KUMRU İLÇESİ ORTACA KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KALKINDARMA DERNEĞİ
ORHANGAZİ PARKI MUHSİN YAZICIOĞLU KONAĞI SİVAS EVİ – SİVASLILAR EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
SİNDEF DERNEĞİ
SİNOP BOYABAT DODURGA KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
SİNOP DURAĞAN UZUNÖZ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
SİVAS İLİ GÜRÜN İLÇESİ GÜLLÜBUCAK KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
SİVAS İMRANLI KARABOĞAZ KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
SİVAS İMRANLI KILIÇ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA KALKINDIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
SİVAS SUŞEHRİ ESKİMEŞE KÖYÜ DAYANIŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ
SİVAS SUŞEHRİ GÖZ KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
SİVAS ZARA KUŞÇU KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
TOKAT ALMUS OĞULBEY KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
TOKAT REŞADİYE UMURCA KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
TOKAT ZİLE ALİHOCA KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
TOPKAPI EVREN MAHALLESİ MİNİBÜSÇÜLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
VAN GEVAŞ İLÇESİ ÇEVRE KÖYLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
VEZİRKÖPRÜ OVACIK KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YEŞİL TRAKYALILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YONCALI KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Bağcılar İlçesinde 52 adet sosyal-ticari-sportif amaçlarla kurulmuş dernek bulunmaktadır. Kurulmuş bulunan bu dernekler, kuruluş amaçları doğrultusunda ilçede bulunan hedef kitlenin ekonomik, sosyal veya sportif gereksinimlerine çözüm üretmek adına faaliyette bulunmaktadırlar. Bağcılar İlçesinin altyapı ve üst yapı yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar, kurulan dernekler aracılığıyla aşılmaya çalışılmaktadır.

Bağcılar İlçesinde Kurulmuş Bulunan Sosyal-Ticari-Sportif Dernekler:

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ
BAĞCILAR BAKKALLAR ODASI
BAĞCILAR CEMEVİ – HACI BEKTAŞ-I VELİ KÜLTÜR VE TANITMA DERNEĞİ
BAĞCILAR EBUBEKİR CAMİ İLİM VE HİZMET VAKFI
BAĞCILAR EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ
BAĞCILAR GÖZTEPE EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ
BAĞCILAR İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
BAĞCILAR İNŞAATÇILAR VE MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ
BAĞCILAR KAMYON KAMYONET MİNİBÜS VE ŞOFÖRLER ESNAF ODASI
BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI- VEFAYET BÜROSU
BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
BAĞCILAR KIZILAY DERNEĞİ
BAĞCILAR KİRAZLI EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ
BAĞCILAR ÖZ-ER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BAĞCILAR SONGÜL ALKAN EĞİTİME VE ÖĞRENCİLERE HİZMET DERNEĞİ
BAĞCILAR ŞUBESİ – ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
BAKDER BAĞCILAR BİLİM EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
BASEV – BASIM SANAYİİ EĞİTİM VAKFI
CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
CİHANDER – CİHAN EĞİTİM KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÇABA KADAYIFÇIOĞLU 2 KIZ ÖĞRENCİ YURDU – ÇALIŞAN BAYANLAR DERNEĞİ
DAMLA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
DURAĞANLILAR KALKINMA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
ERTUĞRULGAZİ CAMİİ VE KURAN KURSU DERNEĞİ
ESER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
FİKİRTEPE İDMANYURDU SPOR KULUBÜ DERNEĞİ
GÜNEŞLİ AVCILAR VE ATICILAR DERNEĞİ
GÜNEŞLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
GÜNEŞLİ MARMARA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
GÜNGÖRMÜŞ DERNEĞİ
HABİPLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
HOCA AHMED YESEVİ İLİM VE İRFAN VAKFI
HZ. ÖMER CAMİ KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
İFSKD İSTANBUL ŞUBESİ – TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEĞİ
İKRA İLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEĞİ
İLİM VE İRFAN VAKFI
İRFAN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
İSHAF – İSTANBUL AVRUPA YAKASI HAFRİYATÇILAR DERNEĞİ
İSTANBUL ATILIM ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
İSTANBUL GENÇLİK FEDERASYONU
İSTOÇ YENİ CAMİİ OKULLARINI VE CAMİLERİNİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
İŞGED – İŞ DÜNYASI GELİŞİM DERNEĞİ
KIRKLAR CEMEVİ
KULPDER DERNEĞİ
KURAN KURSLARINI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
MÜSİAD GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
OYDER – OYUNCAKÇILAR DERNEĞİ
TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI – MİKRO KREDİ MERKEZİ
VERENEL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
VUSLAT YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
YENİ CAMİ VE KURAN KURSU YAPILANDIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
ZEYNEL ABİDİN CAMİİ KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

Olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı konularda kurulmuş olan derneklerin yerel yönetimlerin yerine getirmesi gereken hizmet ve görevlerin aksamasından doğan boşluğu doldurma işlevi görmektedirler.

3.Muhtarlıklar

Bağcılar ilçesi bünyesinde 2.735 sokak ve 100 cadde bulunduran 22 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin sahip olduğu 720.891 kişilik yoğun nüfus bu 22 mahallede oturmaktadır. Mahalle muhtarları büyük ölçekli ilçe ve küçük ölçekli il merkezi nüfusu kadar, hatta daha fazla kişiye hizmet vermektedirler. Bu noktada Bağcılar İlçesinin sorunlarının tespit ve çözümlenmesinde, mahalle muhtarlarından etkin bir şekilde yararlanılması gerekir.

  MERKEZ           Erol KOCA      0(212) 462 09 32
  KİRAZLI Hüseyin BOZKURT 0(212) 550 32 66
  100. YIL YONUS BOYSA 0(212) 430 83 31
HÜRRİYET Hayattin ÇAKICI 0(212) 651 00 93
YAVUZSELİM Mustafa ARSLAN 0(212) 461 38 06
YENİGÜN Bünyamin ÇİFTÇİ 0(212) 4625727
  FATİH Mikayil ÇAKIR 0(212) 634 23 02
KEMALPAŞA İsa ÇELEBİ 0(212) 515 42 83
  BAĞLAR   Şaban HOCAOĞLU   0(212) 655 34 34
  EVREN Orhan DEMİR 0(212) 489 40 46
BARBAROS Tuncay FIRAT 0(212) 630 72 63
GÖZTEPE Mehmet KÜPÇÜK 0(212) 445 95 87
  ÇINAR Hakan DELİCE 0(212) 634 34 23
DEMİRKAPI   Muharrem SÖĞÜNMEZ 0(212) 630 77 58
FEVZİ ÇAKMAK Salih AVCI 0(212) 434 41 06
  SANCAKTEPE Mustafa AĞBULUT 0(212) 434 86 86
  YENİ MAHALLE Yusuf İLHAN 0(212) 550 33 07
YILDIZTEPE Ahmet ŞAHİNLER 0(212) 462 57 57
MAHMUTBEY Şükrü ARSLAN 0(212) 447 23 75
KAZIMKARABEKİR Mehmet KILINÇ 0(212) 474 77 93
GÜNEŞLİ Atik YAĞMUR 0(212) 550 27 17
  İNÖNÜ Ahmet TAŞÇI 0(212) 434 43 55
   

Bağcılar İlçesine yönelik seçim çalışmalarında mahalle muhtarlıklarıyla yakın bir çalışma birlikteliği sağlanması durumunda, sorunların doğru tespit edilmesi ve etkin çözümler üretilmesi mümkün olabilecektir. Mahalle muhtarlıkları, mahallenin sorunlarının ve beklentilere uygun çözümlerin belirlenmesine hizmet etmenin yanında, hemşehri dernekleriyle birlikte, belli il veya yerleşim yerlerinden gelen seçmenin ortak sorunlarının tespitine ve sorunlara uygun projeler üretilmesine katkı sağlayacaktır. Yerel Yönetimlerin Yerelleşmesi/Muhtarlara Söz Hakkı projesi kapsamında belli bir diyalog sağlanan muhtarların seçim sürecinde desteğinin alınması beklenen bir durumdur.

IV. SİYASİ ANALİZ

Bağcılar İlçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde önemle üzerinde durulması gereken bir ilçedir. İlçenin özel önemi, nüfus ve seçmen sayısının fazla olmasına ek olarak, seçmen tercih ve davranış modellerinin kitlesel tercihler şeklinde ortaya çıkmasıdır. Kitlesel olarak ortaya çıkacak tercihlerin partimiz lehine şekillendirilmesi etkili bir çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Hemşehri dernekleri, inanç grupları, kanaat önderi konumunda olan kişiler ve benzeri çalışmalarla ilçe seçmeninin desteğini almak mümkündür.

Bağcılar ilçesi kurulduğu 1992 yılından bu yana siyasal İslamcı partiler tarafından yönetilmektedir. Başlangıçta Refah Partisi, daha sonra AKP tarafından Bağcılar ilçesi belediye başkanlığı yürütülmüştür.

Kurulmuş olduğu günden bu yana geçen 20 yıla rağmen ilçede CHP’nin hiç yerel seçim almamış olması, özellikle ilçenin üzerinde durulmasını gerekli kılmaktadır. AKP iktidarının diline dolamış olduğu bu durumun ortadan kaldırılması bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır.

Daha önce de ifade edildiği üzere, yoğun göçle birlikte kitlesel olarak gelen kişiler, sosyalleşme ve kente entegre olma noktasında zorluk yaşadıklarından, açığı kendi aralarında dayanışmak suretiyle kapatmaktadırlar. Sosyalleşme sorununa paralel olarak ortaya çıkan ekonomik zorluklar da yine hemşehrilik ilişkileri içerisinde çözümlenmeye çalışılmaktadır.  Bütün bu etkenler nedeniyle, Bağcılar İlçesinde hemşehrilik ilişkileri ağır basmakta ve genel olarak hemşehriler blok halinde, bir aday ya da parti lehine topluca oy kullanmaktadırlar. Hemşehri gruplarının yaşadıkları sosyal ve ekonomik sorunları önceleyen sosyal demokrat politikalar, ilçe seçmeninden büyük oranda destek bulacaktır. Sorunlarını çözümlemeye odaklanmış bir sosyal demokrat parti ve onun sosyal demokrat adayının gereken desteği bulacağı göz önünde bulundurularak seçim stratejisinin Bağcılar ölçeğinde belirlenmesi gerekir.

İlçede ekonomik durum ağırlıklı olarak zayıf/orta alt seviyededir. Bir başka ifadeyle, ilçe halkının mali durumu, İstanbul ölçeğinde bir yaşam sürdürmeye yeterli düzeyin gerisindedir. Ekonomik gelir düzeyinin ele alınması ve yükseltilmesi elbette ki merkezi idare politikalarıyla çözümlenebilecek bir sorunsa da, yerel yönetim ölçeğinde geliştirilen yerel politikalarla belli iyileştirmelerin sağlanması mümkündür. Projeler başlığı altında ifade edilecek olmakla birlikte, yeri gelmişken ilçe halkının meslek edindirme eğitiminden geçmesi, bir yandan sosyalleşme ve kente entegrasyonu hızlandıran ve kolaylaştıran bir etki doğururken, diğer yandan ekonomik sorunların ve yetersizliklerin azaltılmasında etkili olacaktır.

Bağcıla İlçesinin ilçe ve büyükşehir ölçeğinde desteğinin kazanılması için hemşehri ve işadamları dernekleriyle derin ve etkili temasların sağlanması gerekir. Örgütlü yapılar olarak hemşehri ve iş adamları gruplarına yönelik yapılacak görüşmeler, taleplerin alınması, sorunların tespiti, çözümlerin şekillendirilmesi ve derneklerle paylaşılması seçmen desteğinin sağlanması konusunda etkili sonuç doğuracaktır. Özellikle sosyal belediyecilik bağlamında ortaya konulacak projelerin şekillendirilmesine katkı sağlayan ilçe seçmeni, bu projelerin hayata geçirilmesi için gereken desteği verecektir.

Bağcılar İlçesinde faaliyette bulunan iş adamları, ülke genelindeki iş adamları gibi, iktidar partisinin sahip olduğu iktidar olanaklarını partizanca kullanması ve muhalif kalanların iktidar imkanından yararlandırılmamasının bir tehdit unsuru olarak kullanılması nedeniyle, çoğunlukla tarafsız kalmayı ya da iktidar taraftarı gibi gözükmeyi tercih etmektedirler. Sanayici ve İş Adamları Dernekleri üyeleri merkezi otoriteyle ters düşme korkusuyla AKP’ye yönelmekte ya da böyle bir görüntü vermektedirler.

Önümüzdeki yerel seçimler özelinde, son mahalli idareler ve genel seçimlerin sonucuna bakıldığında, Bağcılar İlçesi seçmeninin yerel yönetimlerin AKP’de olmasından pek memnun olmadığı görülmektedir. Genel seçimlerde seçmen desteğinin çok gerisinde kalan bir seçmen desteği yerel yönetimler seçimlerinde ortaya çıkmıştır. Toplumda var olan bu memnuniyetsizlik üzerinden hareket edilerek, geliştirilecek projeler, Bağcılar seçmeninin tercihlerini partimizden yana değiştirecektir.

2009 seçim sonuçları

Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Lokman Çağırıcı 177.825  %49.39
Cumhuriyet Halk Partisi Bayramali Çeşmeci 65.993  %18,33
Saadet Partisi Mukadder Başeğmez 48.297  %13,41
Demokratik Toplum Partisi Tacettin Karagöz 31.855  %8,85
Milliyetçi Hareket Partisi Deniz Güneş 20.350  %5,65
Büyük Birlik Partisi Murat Şakru 5.747  %1,60
Demokratik Sol Parti Yılmaz Kaplan 4.654  %1,29
Demokrat Parti Memduh Delice 2.952  %0,82
Anavatan Partisi Mustafa Balaman 828  %0,23
Bağımsız Türkiye Partisi Altan Kalemci 809  %0,22
Türkiye Komünist Partisi Meral Aktaş 462  %0,13
Emeğin Partisi Mehmet Turp 299  %0,08
Kazanan Parti Kazanan Aday Toplam Geçerli Oy Toplam Oy Oranı
Adalet ve Kalkınma Partisi Lokman Çağırıcı 360.051  %100

2011 seçim sonuçları

1. AK PARTİ –  Adalet ve Kalkınma Partisi 60,42 248.597 2. CHP –  Cumhuriyet Halk Partisi 17,92 73.735 3. MHP –  Milliyetçi Hareket Partisi 8,45 34.759 4. ABDULLAH LEVENT TÜZEL 7,28 29.971 5. SP –  Saadet Partisi 2,03 8.360 6. BBP –  Büyük Birlik Partisi 0,85 3.499 7. HAS –  Halkın Sesi Partisi 0,77 3.154 8. DP –  Demokrat Parti 0,38 1.568 9. HEPAR –  Hak ve Eşitlik Partisi 0,31 1.289 10. MUSTAFA AVCI 0,28 1.138 11. TKP –  Türkiye Komünist Partisi 0,24 968 12. DSP –  Demokratik Sol Parti 0,23 927 13. MP –  Millet Partisi 0,19 763 14. MMP –  Milliyetçi ve Muhafazakâr Parti 0,06 264 15. HANİFİ AVCI 0,05 197 16. LDP –  Liberal Demokrat Parti 0,04 182 17. EMEP –  Emek Partisi 0,00 0 18. DYP –  Doğru Yol Partisi 0,00 0    

V.EKONOMİK ANALİZ

Bağcılar İlçesi, ekonomik ve sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yerleşim yeridir. Yerel seçim çalışmalarında ilçenin ekonomik durumu, imalat ve üretime yönelik sektörler dikkate alınarak öneriler geliştirilmelidir.

Bağcılar sınırları içerisinde faaliyette bulunan sanayi kuruluşları çeşitlilik arz etmektedir. Pek çok farklı sanayi alanında üretim faaliyeti bulunmaktadır. İlçe genelinde var olan sanayi faaliyetlerine bakılacak olursa;

  Sanayi tipi Sayı   %oran
Alüminyum, Plastik işleri Sanayi 247 3,7
Ayakkabı işleri Sanayi 172 2,6
Gıda, İçki, Et ve Balık Ürünleri, Unlu
Mamuller, Yemler ve Tarımsal Ürünler Sanayi 40 0,6
Kimya Sanayi 589 8,9
Maden Sanayi 85 1,3
Metalurji ve Makine Sanayi 470 7,1
Oto Sanayileri 360 5,5
Petrokimya  Sanayi 166 2,5
Tekstil Sanayi 33 0,5
Nakliyat, Ticaret, Komisyon, İthalat ve İhracat 1.734 26,3
Yeri ile İlgili Depolar 1.690 25,6
Diğer Sanayi 1.017 15,4
Genel Toplam 6.603 100

Olmak üzere, yoğun sayılabilecek bir üretim merkezi görüntüsü mevcuttur.

Bağcılar, İSTOÇ, MASSİT, OTO CENTER, gibi iş alanlarının bulunduğu bir ilçe olarak, ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir. Seçim çalışmalarında bu iş alanlarında çalışanlar hedef alınarak projeler geliştirilmelidir. Bahse konu merkezlerde işletmesi olan kişilerin büyük çoğunluğu Bağcılar ilçesinde ikamet etmiyor olsa da, çalışanların önemli bir kısmı ilçede yaşamaktadır. Bu iş merkezlerine yönelik olarak ortaya konulacak çalışmalar, bu işletmelerde iş hukukuna tabi olarak çalışan kişilerin desteğinin alınmasında etkili olacaktır.

Tekstil ve ayakkabı sektörünün yanında, ulusal ölçekli yazılı basın ve görsel-işitsel iletişim sektörü kuruluşlarının önemli bir kısmı Bağcılar ilçesinde faaliyet göstermektedir.

VI. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ANALİZİ

Bağcılar İlçesinin en önemli sorunu olarak, teknik ve sosyal altyapı eksikliği karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, ilçenin çok hızlı büyümesi, göçün yoğun bir şekilde gerçekleşmesi ve konut ihtiyacının imar mevzuatına aykırı şekilde gerçekleştirilen inşai faaliyetlerle karşılanması nedeniyle, kentin altyapısı düşünülemeden yapılaşması tamamlanmıştır. Sosyal sorunlar dikkate alınarak çıkarılan ve imar mevzuatına aykırı yapılara af getiren düzenlemeler sonucunda yasal hala gelen yapıların dönüştürülmesi ve altyapıya kavuşturulması çok daha sorunlu bir durumu ortaya çıkarmıştır.

1.İlçenin Yol Sorunu

Bağcılar İlçesi, TEM ve E5 ana ulaşım yollarının arasında kalan bir ilçe olduğundan çevreden ilçeye ulaşım kolay gibi gözükmektedir. İstanbul trafiğinin hareketli olduğu durumlarda ilçeye ulaşmak kolaylıkla mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte Bağcılar İlçesinin çarpık yapılaşması merkezdeki ulaşımı içinden çıkılmaz bir sorun haline getirmiştir. İlçe içi yolların ivedi bir şekilde standartlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bağcılar İlçesinde kent içi yolların yeniden düzenlenmesi gereği, merkezde bulunan kamu hastanesi ve özel sektör hastanelerinden hizmet alan ve ilçe dışından gelen kişilerin ulaşım ihtiyacının çözümlenmesi bakımından da önemlidir. Bir başka ifadeyle, Bağcılar İlçesinde kent içi ulaşımda yaşanan sorun, ilçeden alınan sağlık hizmetlerini doğrudan etkilemesi nedeniyle, İstanbul’un bir sorunu haline gelmektedir. Bağcılar Devlet Hastanesi büyük ölçekli bir araştırma hastanesi olduğundan bu sağlık kompleksinin oluşturduğu yoğunluk ya da yol ve ulaşım ihtiyacı, ilçe genelinde ortaya çıkan ulaşım ve yol sorununu görünür hale getirmektedir.

Bağcılar İlçesi çevresinin otoyollar ve ana ulaşım yollarıyla çevrilmiş olması, her şeye rağmen ilçeyi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. İş çevreleri, Bağcılar İlçesi sınırları içerisinde bir tesis sahibi olması kendileri açısından yararlı görmektedirler. Görece olarak kolay ulaşılabilen bir yer olması nedeniyle, Bağcılar İlçesi iş yeri sahibi olmak açısından tercih edilmektedir. İlçenin genel olarak çevresindeki yollar nedeniyle sahip olduğu ulaşım rahatlığının ilçe merkezinde de sağlanması bir önemli ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.Otopark Durumu

Bağcılar İlçesinin yoğun bir nüfusa sahip olduğu üzerinde daha önce durulmuştu. Yoğun bir nüfus barındıran ilçenin altyapısız olarak yapılandırılmış olduğu dikkate alındığında, otopark sorununun tabii olarak ortaya çıkması gerekir. Yoğun nüfus belli bir oranda araç trafiği demektir. Buna ilave olarak, Bağcılar İlçesinde var olan sanayi tesisleri ve hizmet birimlerinin oluşturduğu araç yoğunluğu, yoğun bir otopark ihtiyacını doğurmaktadır. Otopark sorunu, Bağcılar ilçesi bakımından öncelikli ve önemli bir çözümü gerektirmektedir.

Otopark sorununun varlığı, zaten dar olan sokakların parklama alanı olarak kullanılması nedeniyle yol ve trafik sorununu da beraberinde getirmektedir. Dar sokaklar park yeri olarak kullanılmakta ve trafik sorununu büyütmektedir.

3.Ulaşım Durumu

Bağcılar İlçesine ulaşım noktasında ana arter kara yolları ağına ek olarak, raylı sistem aracılığıyla belli bir oranda ulaşım mümkün olmaktadır. Ancak, ilçenin plansız şekillenmiş olması nedeniyle ulaşımın memnuniyet katsayısı düşük düzeydedir. Bağcılar görece olarak, ulaşım konusunda sorunsuz bölgelerden biridir.

İlçeye yönelik toplu taşıma sistemlerinin beklentileri karşılayacak şekilde iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

İlçeye ulaşım sorunu belli oranda çözümlenmiş olmakla birlikte, ilçe içerisinde ulaşımın yeterli olduğunu söylemek güçtür. Toplu taşıma sistemlerinin anlamlı olabilmesi için gerekli olan kent/semt içi ulaşımın da yeterli olması gereği ve toplu taşıma sistemine kolay ulaşma durumu, Bağcılar İlçesi bakımından üzerinde durulması gereken temel konulardan biridir.

4.Yeşil Alan

Daha önce de ifade edildiği üzere, Bağcılar İlçesinin yapılaşma sürecinin kontrol dışı kalması, plan, proje, ruhsat, denetim ve iskan konularının gündeme gelmediği bir inşaat süreci, donatı alanlarının yetersizliğini de beraberinde getirmiştir. Bağcılar, adının aksine, yeşil alan bakımından son derece fakir bir ilçedir.

Bağcılar ilçesinde 323.742 m2 aktif yeşil alan, kişilerin dokunabildiği, yararlanabildiği ve içerisinde yer alabildiği alan olarak karşımıza çıkar. Buna ilave olarak, 1.684.868 m2 pasif, görüntüsel olarak mevcut olan yeşil alan bulunmaktadır.

Kişi başına 0,46 m2 aktif, 2,34 m2 pasif yeşil alan düşmektedir. İlçede toplam 144 adet park bulunmaktadır. Bunların 3 adedi özel temalı park niteliğine sahiptir. İlçenin yapılanmasının yeniden ele alınması sürecinde, yeşil alan ihtiyacının da diğer altyapılar gibi planlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekir.

5.Eğitim ve Eğitim Hizmetleri

Bağcılar İlçesinde eğitim durumu ve eğitim hizmetlerinin üzerinde özel olarak durmak ve projeler geliştirmek gerekir. Geliştirilecek projeler, seçmen tercihinin şekillenmesinde de etkili olacaktır. İlçede eğitim durumu pek iç açıcı değildir.

İlçe halkının % 5,1’i (32.225 kişi) okuma yazma bilmemekte, %24,8’i (157.356 kişi) sadece okuma yazma bilmekte ancak diploması bulunmamaktadır. İlçe nüfusu içerisinde üniversite mezunlarının oranı %2,5’dir. İlçe nüfusunun yaklaşım üçte birinin herhangi bir eğitim kurumunu bitirmemiş olması durumu, ilçe genelinde sosyal sorunlara ek olarak güvenlik sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olabilecek bir veridir. Eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla yerel idarenin projeler geliştirmesi, en azından sertifika programları aracılığıyla eğitim ve kültür düzeyini yükseltmeye odaklanması gerekir.

Bağcılar İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 84 eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarının dağılımı;

Anaokulu            3

İlköğretim           55

Lise                     15

Meslek lisesi      7

Eğitim merkezi  4

Şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

İlçede özel eğitim kurumları olarak, özel hukuk kişilerince yönetilen 18 anaokulu, 6 ilköğretim, 8 lise ve 77 kurs bulunmaktadır.

Eğitim öğretim konusunda geliştirilecek mesleki ve kültürel eğitim programları, mahallelere kurulacak merkezler aracılığıyla yürütülmek üzere projeler hazırlanması, muhtarlıkların da sürece katılması, belediye yönetiminde söz hakkı olması ve seçmen eğilimlerinin partimize yönlenmesine katkı sağlayacaktır.

6.İbadethaneler

Bağcılar’da 88 camii ve mescit bulunmaktadır. Camilerin yoğunluğu bizi, ilçenin nüfusunun yoğunluğunun yanında, sosyolojik olarak dini değerlere bağlılığın ilçe halkında ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. Toplumun bu konudaki duyarlılığının seçim çalışmalarında dikkate alınması ve projeler belirlenirken ibadethanelerin gereksinimlerinin karşılanması konusunda yapılabilecekler ortaya konulmalıdır.

Bağcılar İlçesinde 4 Cem evi, bir cem vakfı şubesi bulunmaktadır. Bu noktada camilere yönelik olarak ortaya konulacak projelere paralel olarak, Cem Evlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler belirlenmelidir.  

7.Sağlık

Bağcılar ilçesinde yer alan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul’un en büyük devlet hastanesi kompleksidir.

Eğitim ve araştırma hastanesi olması nedeniyle ilçede sağlık hizmetleri yönünden sıkıntı yaşanmamakta, hatta Bağcılar İlçesine İstanbul’un sağlık merkezi konumunu kazandırmaktadır.

İlçede ayrıca 52 aile sağlık merkezi, 8 acil yardım istasyonu, 2 verem savaş dispanseri bulunmaktadır.

Bağcılar’da 5 özel hastane, 8 özel poliklinik ve 13 özel tıp merkezi, 4 özel diyaliz merkezi, 10 özel sağlık  kabini hizmet vermektedir

Sağlık hizmetleri altyapısı Bağcılar ilçesinde ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeydedir. Bununla birlikte, İlçede var olan sağlık kuruluşlarından hizmet alan kişilerin ihtiyaç duyacağı destek sosyal hizmetlerin İlçe ve büyükşehir belediyesi tarafından sunulması önemli bir farkındalık oluşturacaktır. İstanbul’un farklı semt ve ilçelerinden ya da şehir dışından gelen hastalarla birlikte, ilçe halkından bu tesislerden yararlanan kişilerin hastaneden hizmet alma sürecinde, desteklenmesi, ulaşım hizmeti sunulması, günübirlik beslenme hizmeti verilmesi ve benzeri sosyal hizmet uygulamalarıyla seçmenin tercihlerinin partimize yönelmesi sağlanabilecektir.

VII. SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE PROJELER

Bağcılar İlçesi, İstanbul’un en büyük nüfusa sahip ilçesi olarak, bu büyüklüğüne paralel bir şekilde büyük sorunlar barındıran bir ilçesidir. Bağcılar İlçesinin genel olarak sorunları ve çözümleri yerel seçimlerde uygulanacak stratejinin genel çerçevesini oluşturmalıdır.

-Bağcılar İlçesinde karşımıza çıkan öncelikli sorun çarpık kentleşme sorunudur. Düzensiz, sağlıksız ve estetikten yoksun olarak ortaya çıkan Bağcılar İlçesinin bu sorunlarından kurtarılması genel, ortak ve işbirliği içerisinde, imar planı hükümleriyle teşvik edilen bir dönüşümle aşılabilecektir. İlçe sakinlerinin mevcut durumlarıyla ortaya çıkacak yeni yapılaşma sonucundaki kentsel kalite ve değerin kıyaslanmasıyla dönüşümün taraflarının ikna edilmesi ve sürece katılımlarının sağlanması gerekir.

-Başlayan kentsel dönüşüm Bağcılar halkı üzerinde sıkıntı yaratmaktadır. Bağcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları farklı noktalarda devam etmektedir. Ancak, kentsel dönüşüm çalışmaları, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında yerine getirilmektedir. Afetle mücadele kapsamında yapılan uygulamaların gerçekten afet riski taşıyan alanlarda yapılması gerekir. Afet riski taşımayan, sanayi alanlarının dönüştürülmesinin başkentten, hükümet-bakanlık eliyle gerçekleştirilmesi imar mevzuatının temel ilke ve kurallarına açıkça aykırıdır. Afetle mücadele, maliklerin mal varlığının kamu gücü kullanılarak kısıtlanması ya da sonlandırılması şeklinde tezahür etmektedir. Bu durum, toplum üzerinde tedirginliklere neden olmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamalarında ortaya çıkan uygulama sorunları, seçmenin sağlıklı çözüm üretecek aday ve partilere yönelmesi kaçınılmazdır.

-Bağcılar İlçesindeki binaların pek çoğunun yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. Yapı kullanma izni, yani iskan belgesi bulunmayan binaların maliklerine herhangi bir hak sağlamıyor olması ve hukuki korumadan yararlanamayacak olması, ciddi sorunlara yol açabilecektir. İskan izni bulunmayan binaların dönüştürülmesi diğer yapılara göre daha kolay olmakla birlikte, iskanı olmasa da, ilçe sakinlerinin sahiplenmiş bulunduğu konutlarından kolaylıkla vazgeçmeyecekleri açıktır. Bu noktada, imar planlama kararlarıyla dönüşümün teşvik edilmesi ihtiyaca çözüm üretebilecektir.

-Bağcılar İlçesinde kent içi ulaşım ve trafik sorunlarının çözümlenebilmesi için kent içi ana arterlerin açılması temel ihtiyaçlardan biridir. Dönüşüm sürecinde, kent yeniden şekillendirilirken kent içi yoğun trafik sorununun çözümlenmesine yönelik olarak, yolların açılması, otopark alanlarının esas olarak yer altında olmak üzere oluşturulması, yeşil alan sorunlarının çözümlenmesi, yeşil alan miktarının yükseltilmesi, kentsel teknik altyapının standartlara uygun hale getirilmesi, planlı, ciddi, geniş katılımlı ve kapsamlı bir çalışmanın yapılmasını gerektirmektedir.

-Bağcılar İlçesinde önemli bir sorun ve ihtiyaç olarak Tavukçu Deresinin ıslahının yapılmaması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Derelerin ıslahı konusu, ilçe ölçeğinde ele alınması yerine, büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak projeler kapsamında Tavukçu Deresinin ıslahı seçim stratejisi ve projesinin seçmene sunulması gerekir.

-Bağcılar İlçesinde altyapı standardının yükseltilmesi çalışmaları kapsamında, öne çıkan bir başka ihtiyaç da yağmur suyu kanallarının gereksinimleri karşılamanın gerisinde kalma sorununun giderilmesi gerekir. Yağmur sularının akabilecekleri mecraların hazırlanması, sağlıklı bir kent yaşamının vazgeçilmez gereklerindendir. Bu gerekliliğin ivedilikle yerine getirilmelidir.

-Bağcılar İlçesinde faaliyet gösteren işyerlerinin önemli bir kısmının çalışma ruhsatı bulunmamaktadır. Çalışma ruhsatı bulunmayan işyerlerinin çalışanları ve çevre sakinleri açısından ciddi riskler oluşturmakta olduğu tartışmasızdır. Yerel yönetimlerin bu sorunun giderilmesine yönelik olarak, projeler geliştirmesi gerekir. Mahalle muhtarlıklarının, sivil toplum örgütlerinin, mahalle sakinlerinin ve işyeri sahiplerinin ortak katılımını öngören bir yaklaşımlar sorunlara çözüm üretileceği vurgulandığında bir yandan katılımcı demokrasinin ve gerçek yerel yönetimlerin kurulması sağlanacak, diğer yandan sağlıklı kent hedefine ulaşılmış olacaktır.

-İmar planlamasında temel öncelik, birbiriyle bağdaşmayan kullanımların farklı kentsel alanlarda bulunmalarını sağlayacak fonksiyonlandırmaların yapılmasıdır. Konut alanı, sanayi alanı, ticaret alanı ve konut alanı şeklinde ana kullanım alanlarının belirlenmesine bağlı olarak, imalat ve üretim tesislerinin özellikle konut alanlarından uzak tutulması sağlanmak zorundadır. Bağcılar İlçesinde bu yönde ciddi bir sorun var gözükmektedir. Hükümet bu sorunu, afetle mücadele kapsamında sahip olduğu yetkileri kullanarak, zorla dönüştürme yapmak suretiyle çözmeye odaklanmıştır. Bu durum, kent sakinlerinin, işletme sahiplerinin ve buralarda çalışanların tercihlerine aykırı bir yaklaşım olarak algılanmaktadır. Böyle bir uygulama yapmak yerine, bütün paydaşların katılımıyla oluşan imar plan hükümleriyle dönüşüm suretiyle soruna çözüm üretilmesi daha sağlıklı olacaktır.

-Hükümetin, yerel yönetimleri yok sayarak, Anayasal düzenlemeyle koruma altına alınmış yerinden yönetim anlayışını ortadan kaldırarak, merkezden yapmaya çalıştığı kentsel dönüşüm toplumsal olarak tepki çekmektedir. Hükümet kararıyla, can ve mal emniyetini sağlama iddiasıyla, kişilerin mülkiyet haklarına ve işletmelerine müdahale suretinde ortaya çıkan kamu gücü kullanılarak zorla dönüştürme uygulamaları, afet riskinin oluşturduğu tehlikenin önüne geçmiş ve yapılanın mal varlığını ellerinden almanın bahanesi olduğu kabulü yerleşmiş bulunmaktadır. Afet riski gerekçesiyle yapılan zorla dönüştürme, “ ben senin canını ve malını koruyorum”, “evini ya da iş yerini terk et ve git” şeklinde algılanmaktadır. Bu algı nedeniyle kentsel dönüşüm yapma vaadiyle oy talep etme imkânı ortadan kalmış gözükmektedir.

-Nüfus analizinde de ortaya konulduğu üzere, Bağcılar İlçesinin çok hızlı büyümesi, yoğun kırsal göç alması, plansız ve programsız kentleşme, entegrasyon sorunu, aynı bölgeden kitlesel olarak gelen insanların kendi aralarında kapalı gruplar oluşturmaları, sosyal ve kültürel hizmetlerin yetersizliği ve benzeri nedenlerden dolayı, kent kimliği ve kentlilik bilinci yeterince gelişmemiştir. Bu noktada, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte geliştirilecek sosyal ve kültürel projelerle ilçe halkının kentlilik bilinci ve büyükşehre entegrasyonu sağlanmış olacaktır.

-Bağcılar İlçesinde sosyal güvencesi olmayan nüfus ortalamanın üzerindedir. Ruhsatsız işyerlerinin fazlalığına bağlı olarak, ilçede sosyal güvencesi olmayan nüfus da fazlalaşmaktadır. İşyerlerinin ruhsata bağlanmasına bağlı olarak, sosyal güvencesi olmayan çalışan sorunu çözümlenecektir. İlave olarak hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere verilecek eğitimlerle, kentte var olan yetişmiş işgücü ihtiyacına cevap verebilecek nitelikleri taşıyan kişiler haline getirilmesi soruna çözüm oluşturacaktır.

-Eğitim eksikliği olan, niteliksiz iş gücü ve işsiz insanların fazlalığı, Bağcılar İlçesinde sosyal yardım ihtiyacını büyütmektedir. Sosyal yardım ihtiyacına cevap vermek öncelikle başvurulacak bir yoldur. İlave olarak, iş ve istihdam ihtiyacı içerisinde olan kişilerin meslek sahibi olmasına yol açacak eğitimlerin verilmesi, ruhsatsız işyerlerinin ruhsata bağlanması sonrasında kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi sonrasında sosyal yardım talebi makul ölçülere gelecektir.

VIII. İLÇEYE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bayrampaşa İlçesinin sorunları konusunda kimi Sivil Toplum Kuruluşları ve muhtarlıklar üzerinden, uzmanlık konumuz olan imar planlama, kentsel dönüşüm ve çocuk suçlarının önlenmesi konusunda bilgilendirme faaliyetlerimiz gerçekleştirilmiştir. Yerel Yönetimlerin Yerelleşmesi projemiz kapsamında mahalle muhtarlıklarıyla olan anket, mülakat ve bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir.