ÖZGEÇMİŞ SÜREÇ

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK

1970 yılında Adana’da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Adana Osmaniye’de, lise öğrenimini  1988 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında, “İdari Vergi Cezalarına Karşı İdari Başvuru Yolları” isimli tezi ile  yüksek lisans öğrenimini 1998 yılında, “Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ve ABD Örneği” isimli teziyle de doktora öğrenimini 2002 yılında tamamladı. 2003 yılı Haziran-Eylül döneminde İngiltere Birmingham Üniversitesi Hukuk  Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak Avrupa Birliği ve İngiltere AB uyum süreci reformları konusunda çalışmalarda bulundu. Mart 2006’da İdare Hukuku doçenti oldu. 2011 Yılında İdare Hukuku Anabilim Dalında Profesör oldu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda Profesör olarak görev yapmakta ve anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Temmuz 2012-Ocak 2014 ve Aralık 2014-Kasım 2015 tarihlerinde iki kez Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü.

2006-2011 Yılları arasında İstanbul IV Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi/başkanı/üyesi olarak görev yaptı.Kentsel dönüşüm sürecinde kişilerin haklarını korumaya yönelik olarak gerekli bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla “Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu”nun kuruluş sürecine öncülük etti ve Platformun Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Eğitimci kimliğiyle, çocukların suça bulaşması ya da suçun mağduru olmalarının önüne geçilebilmesi için, Çocuk Suçlarını Önleme Derneğinin kuruluş sürecinde rol aldı. kurucu başkanı olduğu Çocuk Suçlarını Önleme Derneğinin başkanlığını yürütmeye devame etmektedir. Ülke sorunlarının çözümlenmesinde akademik bakışın önemine inanarak, Akademisyen Hukukçular Platformunun oluşumuna öncülük etti. Akademisyen Hukukçular Plotformunun başkanlığını yürütmektedir.

Yayınlanmış onlarca makalesi ve 11 kitabı bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.