İnsan olmak, hakların tanınması ve korunmasıyla anlamlı hale gelecektir. Hak ve özgürlüklerinin mücadelesini veremeyen kişilerin ciddi anlamda eksik kalacakları tartışmasızdır. Hak ve özgürlük mücadelesinin tarihi insanlık tarihiyle eş değerdir. Tarih aslında hak ve özgürlük mücadelesinin kronolojik anlatımıdır.

Hak ve özgürlük mücadelesi, hukuk devleti kavramını ortaya çıkarmıştır. Hukuk devleti bir ideal olarak, kişilerin hak ve özgürlüklerinin her türlü saldırıya karşı koruma altına alınmış olduğu bir yönetim anlayışıdır. Hukuk devletinin yaşama geçirilmesi hak arama yollarının bilinmesi ve etkin kullanılmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Akademisyen kimliğimizin gereği olarak, herkesin hak ve özgürlüğünü koruma hakkına sahip olduğuna ve hak arama yollarına müracaat ederken, yardım görmesinin olağan kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızın gereği olarak, ortaya koymuş bulunduğumuz akademik yayınlardan telif kısıtlaması bulunmayanları toplumun istifadesine sunmuş bulunmaktayız. İlave olarak, mail ve sosyal medya aracılığıyla, idare hukuku, imar ve planlama hukuku, kültür ve tabiat varlıklarını koruma hukuku, kentsel dönüşüm hukuku gibi alanlarda sahip olduğumuz uzmanlığımızın gereği olarak, soru ve sorunlara cevap verme gayreti içerisinde olduğumuzun bilinmesini isteriz.